Namn: Lösen:

Recension "BÅTKÖRKORTET"

(Läst 5 603 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Fullständig titel: "Båtkörkortet – Förarintyg & Kustskepparintyg"

Författare: Göran Wahlström, Björn Borg, Lars Eric Carlsson & Mattias Widlund, 2007

Fakta: 158 sidor, 170x238x10 mm, ISBN 978-91-7223-254-9

Förlag: Jure Förlag

Omslag på boken:

https://www.dykarna.nu/photos/2012/499420120506094231.jpg

https://www.dykarna.nu/fotoalbum/1471/310294.html


Allmänt:

Boken är avsedd som studielitteratur för den som vill avlägga prov för Nämndens för Båtlivsutbildning (NFB) för förar- och kustskepparintyg, samt även som referensbok ombord på båten. Boken är avsedd att både självstudier och kursverksamhet.

Författarna har alla en gedigen kunskap om ämnet.
Göran Wahlström är sjökapten, sjöofficer och jur.kand. Han är även förhörsförrättare för förar- och kustskeppar intyg.
Björn Borg är sjöofficer och sjökapten och tidigare huvudlärare i navigation i Marinen och har tidigare skrivit flera omfattande läro- och faktaböcker om sjömanskap och navigation. Han är även förhörsförrättare för förar- och kustskeppar intyg, samt examinator för fartygsbefälsexamen klass VIII.
Lars Eric Carlsson är sjökapten och lektor i nautik, verksam vid Chalmers Tekniska Högskola.
Mattias Widlund är redaktör för bokserien Sjöfartens Handböcker.


Innehållet:

Boken är en klassisk lärobok och har en pedagogisk uppbyggnad där man börjar med grunder, exempelvis ett kapitel med grunderna inom navigation, samt även senare i boken flera kapitel om navigation under svårare förhållanden. Ingenstans är stegringen för stor, dock kan det i vissa fall bli en stor ansamling nya begrepp som kan göra det svårare för nybörjaren.
Jämfört med andra böcker ger boken ett aningen avskalat och förenklat intryck, då den inte alltid ger lika djuplodande förklaringar som en del andra böcker ger, vilket dock samtidigt gör den lättare att ta till sig för den som är total novis inom området.

Boken behandlar ämnen som sjökortet och dess tecken, sjömärken, navigeringens grunder och mer svårare förhållanden, sjövägsregler med bland annat väjningsplikter, sjömanskap, säkerhet, väder, miljö, sjö termer, samt lagar och regler om bland annat hur man skall ha lampor på fartyg och ansvarsförhållanden.

För läsare som endast är intresserade av förarintyg, rekommenderas att man läser kapitel 1-9, samt översiktligt läser kapitel 13. Läsare med intresse för kustskepparintyg rekommenderas att läsa alla kapitel.

Boken saknar övningsuppgifter, då dessa är lagda i en tillhörande övningsbok som köpes separat.


Ingående kapitel:

1 – Sjökortet
2 – Sjökortssymboler och utmärkning
3 – Navigering
4 – Sjövägsregler
5 – Sjömanskap
6 – Säkerhet på sjön
7 – Sjövädret
8 – Miljö och skärgård
9 – Sjukvård ombord
10 – Kustnavigering
11 – Mörkernavigering
12 – Fritidsfartyg utomlands
13 – Om lagar och bestämmelser
14 – Sjötermer
(För den som vill se fullständig innehållsförteckning med underrubriker, se längre ned i separat inlägg.)


Smakprov ur boken:

Utdrag från förordet, s 3:
"Båtkörkortet är skrivet för dig som vill avlägga prov för Nämndens för Båtlivsutbildning (NFB) förar- och kustskepparintyg. Boken är tänkt att användas i kurser och vid självstudier. Naturligtvis är det också bra att ha den med ombord som uppslagsbok.
Förarintyget visar att innehavaren har de grundläggande teoretiska kunskaper som krävs för att framföra en mindre fritidsbåt i skärgård och kustnära farvatten under dagtid.
Fortsättningskursen, kustskepparintyget, ger behörighet att framföra fritidsskepp, dvs fritidsfartyg som är 12 m eller längre och samtidigt 4 m eller bredare."

Utdrag från kapitel 3 "Navigering" och avsnittet "Att navigera utan instrument" där man förklarar lite olika begrepp, s 50:
"En förbindelselinje är en tänkt linje som går rakt genom fartyget och två föremål. I bilden ovan skulle du alltså befinna dig så att fyren ligger rakt förut och öns udde rakt akterut."

Utdrag från kapitel 6 "Säkerhet på sjön" och avsnittet "Man över bord" om räddning från segelbåt, s 87:
"Problem med flytmöjlighet och tid är de samma som i motorbåtsfallet. På en segelbåt utan motor behöver du naturligtvis inte ta hänsyn till propellern. Istället blir ofta manövern mer komplicerad med utgångspunkt från vind, vindriktning och vindstyrka.
Om du inte kan få upp den nödställde, kan du försöka bärga honom/henne med ett segel, alternativt hissa upp den nödställde med storskotet (fäst i segel- eller flytväst) eller köra upp på land.
"

Utdrag från kapitel 10 "Kustnavigering" och hjälprutan till en övningsuppgift för att bestämma position i strömmande vatten, s 123:
" – Rita ut styrd kurs genom vattnet (Kgv). Tag sträcken som är farten genom vattnet (Fgv) i passaren och markera ut den på kurslinjen. (E)
- Rita ut vektorn för strömmen från markeringen (E) på den utritade kurslinjen för Kgv.
- Strömvektorns spets anger positionen (F) efter en timmes seglats.
- Sammanbindningslinjen mellan utgångspunkten (D) och (F) är kurs över grund (Kög). Sträckan (D) till (F) representerar farten över grund (F).
"


Kommentarer:

Boken finns i en tidigare utgåva från ett annat förlag (Natur och Kultur) med annat omslag och ISBN 978-91-2735-646-7, och finns även i en senare utgåva från 2010, då med annat omslag och ISBN 978-91-7223-385-0.
Till boken finns även en övningsbok "Båtkörkortet – Övningsbok" och en interaktiv webbkurs.

Boken är mycket lättläst, även om det ibland smyger sin in begrepp som den ovane kanske inte kan sedan innan (ex som förkortningen SB för styrbord innan man ens förklarat vad styrbord är). Den är även rikt illustrerad i med både teckningar och fotografier i färg.

Boken saknar register, vilket gör att innehållsförteckningen är den enda vägen att hitta information i boken för den som söker specifika uppgifter.


Betyg: tre av fem, för att den är enkel och överskådlig, men inte bjuder på fördjupande kunskap som kunde förväntats av en bok som även marknadsförs som referensverk eller de djupare förklaringar som behövs vid självstudier.


Relaterade länkar:
Förlagets sida om boken:
http://www.juresjofart.se/component/option,com_kursbokning/Itemid,3/d,149/task,viewdetail
Förlagets sida om övningsboken:
http://www.juresjofart.se/component/option,com_kursbokning/Itemid,3/d,177/task,viewdetail
Förlagets sida om e-learning kring boken:
http://www.juresjofart.se/component/option,com_kursbokning/Itemid,3/d,85/task,viewdetail
Bokens egen webbadress som leder till förlaget:
www.batkorkortet.se
Förlagets sida:
http://www.jure.se
Bokrecension.se om 2006 års utgåva:
http://www.bokrecension.se/9127356469
Bokrecension.se om 2007 års utgåva:
http://www.bokrecension.se/9172232544
Bokrecension.se om 2010 års utgåva:
http://www.bokrecension.se/9172233850
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2012-05-06 09:51:11
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Recension "BÅTKÖRKORTET" Pär Ahlgren 2012-05-06 09:51
svara Fullständig innehållsförteckningPär Ahlgren2012-05-06 09:52
svara Sv: Recension "BÅTKÖRKORTET"Max Nilsson2012-05-06 10:52

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: