Namn: Lösen:

Fullständig innehållsförteckning

(Läst 903 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!


Nedan listas fullständig innehållsförteckning för den som är intresserad av att mer i detalj se vad boken innehåller.

1 – Sjökortet
Latituder och longituder
Projektion
Nautisk mil
Bestämma position
Sjökort med olika skalor
Sjökortens skalor
Digitala sjökort
Tillförlitlighet och rättning

2 – Sjökortssymboler och utmärkning
Farledens utmärkning
Flytande sjömärken, prickar och bojar
Fasta sjömärken
Symboler och förkortningar som används i svenska sjökort
Nautiska publikationer som ger mer information

3 – Navigering
Kurs
Bestick och kompass
Ta ut kurs i sjökortet
Faktorer som påverkar din kurs
Att navigera med instrument
Logg och lod
Att navigera utan instrument

4 – Sjövägsregler
Inledande bestämmerlser
Väjningsregler
Nedsatt sikt

5 – Sjömanskap
"Gott sjömanskap"
Knopar
Förtöjning
Ankring
I hamn
Manövrering
Hårt väder

6 – Säkerhet på sjön
Vem har ansvaret?
Motor och bränsle
Brand
Sjöräddningens organisation
Nödsignaler
VHF-radion
Nödmeddelande
Man överbord
Säkerhet vid längre seglatser
Säkerhetsutrustning
NFB:s Regler om sjövett och hänsyn i högfartsbåt

7 – Sjövädret

8 – Miljö och skärgård
Allemansrätten innebär både rättigheter och skyldigheter
Skärgård och olja
Sopor, skräp och toaletter
Bottenfärg

9 – Sjukvård ombord
Andningsproblem
Blödning
Chock
Nedkylning
Solskador
Sjösjuka
Benbrott och stukning
Hjärnskakning
Brännskador
Ormbett
I väntan på räddning

10 – Kustnavigering
Sätta och rätta kurser
Positionsbestämning med endast ett objekt
Dubbla vinkeln
Navigera under påverkan av vind och ström
Radarnavigering

11 – Mörkernavigering
Mörkerseende
Fyrar och bojar
Lanternor och dagsignaler

12 – Fritidsfartyg utomlands
Tullbestämmelser och Schengensamarbetet
Anmälan vid avgång och ankomst
Certifikat för seglatser i utomnordiska vatten

13 – Om lagar och bestämmelser
Allmänt om fartyg
Ansvar
Straffbestämmelser
Säkerhet
De internationella sjövägsreglerna
Yrkesmässig trafik/kommersiell sjöfart

14 – Sjötermer
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2012-05-06 09:52:26
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Recension "BÅTKÖRKORTET" Pär Ahlgren 2012-05-06 09:51
svara Fullständig innehållsförteckningPär Ahlgren2012-05-06 09:52
svara Sv: Recension "BÅTKÖRKORTET"Max Nilsson2012-05-06 10:52

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: