Namn: Lösen:

Recension "BOHICA"

(Läst 4 683 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Fullständig titel: "U.S. Navy Divers: BOHICA"

Författare: Dan Fredrickson, 2004

Fakta: 131 sidor, 153x228x8 mm, ISBN 0-9620177-2-8

Omslag på boken:

https://www.dykarna.nu/photos/2008/499420080422085026.jpgAllmänt:

Boken är en samling berättelser från en av författarens egna resor med amerikanska flottans underhållsfartyg USS Puget Sound under 1976 där han tjänstgjorde som dykare.
Berättelserna visar precis på vilken nivå som grabbar hamnar på när det inte finns några flickor i närheten och humorn rasar ner till kiss-och-bajs-nivå och skämten närmar sig trakasserier och mobbing.
Bokens titel ”BOHICA” är en förkortning och kommer från uttrycket ”Bend Over, Here It Comes Again” och står för att ta skit från andra med ett leende på läpparna.

Bokens främsta målgrupp är gissningsvis de som tidigare tjänstgjort i amerikanska flottan (framförallt som dykare), och det ligger inte någon uppbar vilja att upplysa informativt om livet till sjöss i flottans tjänst bakom motivet till att skriva om boken.

Författaren Dan Fredrickson tjänstgjorde under 22 år i flottan, och under huvuddelen av tiden som dykare, han sysslade med både reparations- sprängnings-, bärgningsarbeteten och även utbildning av andra dykare, stationerad på både fartyg och i land.


Innehållet:

Trots den låga nivån på det sociala umgänget, så erbjuder boken många möjligheter för skratt och en viss insikt om livet i amerikanska flottan, och arbetet som dykare.
Tyvärr så handlar berättelserna mer om livet på fartyget, än om arbetet som dykare under vattnet – vilket säkert är en besvikelse för de flesta dykare som läser boken.

Alla berättelser ligger i kronologisk ordning, men är korta och relativt fristående, och kan läsas var för sig, även om det underlättar att förstå alla detaljer om man läser dem i ordning.

De berättelser som förekommer i boken är främst hur författaren själv jäklas med andra, uppträder uppstudsigt mot högre befäl eller iskallt accepterar andras påhitt – och alltid själv går ut från varje situation med ett stort leende på läpparna. Boken tar inte i någon nämndvärd uppfattning upp sådana aspekter som hur utbildningen till dykare gick till, deras dagliga rutiner ombord på båten, dykrutiner, problem under arbetet och annat mer jobb- och dykrelaterat.


Ingående kapitel:

1. Introduction
2. Taking the Plunge
3. Returning Victorious to the Ship
4. Baby Diver
5. Benunni – The Most Disgusting Man to Walk the Earth
6. Ship’s Open House
7. BOHICA
8. Pumping the Loaf
9. Mike Sea Hunt Nelson the Space Cadet
10. Liberty in Naples
11. Chip Chance – The Evil Richie Cunningham
12. Garbage From Heaven
13. Does Your Food Smell
14. Green Meat
15. Stone Head
16. The Extraordinary West
17. Look Over the Side – Divers Always Get Even
18. "Dickbreath" Wenckel and the Turd Chaser
19. Radiation Man
20. Rolling Home
21. Conclusion


Smakprov ut boken:

Utdrag från kapitel 4 "Baby Diver" om när författaren kommer tillbaka till fartyget ny från dykutbildningen och genomgår en av invigningsritualerna, s 20:
"Giving the proper line signals, I dove down and found the screw. The dunce cap was the cover over the big nut that held on the screw to the shaft. The cover was attached to the propeller by several small screws that needed to be checked regularly. Just as I was ready to go to work, I received a signal on my hose to pull in a square mark. This is a rope in line tied to the hose and is used to transfer items to and from the surface. ‘I must have forgotten something,’ I thought, and started to pull in the line. Hand over hand in the blackness of the water surrounding me, suddenly my hand hit something. I grabbed my light, which was tied to my wrist with a small line. Turning it towards the square mark I sew, neatly tied in a bundle, was me freshly starched and pressed, new green uniform and jungle boots."

Utdrag från kapitel 8 "Pumping the Loaf" om när en vakt kommer på en kock i full färd med att hämnas för en nedkad permission, s 48-49:
"Deputy Dog took a peak around the corner and was shocked speechless at what he saw. MS3 Roger Bostic was standing with his pants unzipped and a fully erect penis that was jammed into the center of a loaf of bread dough. He was pumping the loaf back and forth on his erected member as he spoke. Bostic suddenly got a happy look in his face and let out a loud, ah-h-h-h, releasing his anger and hatred of the Navy and Captain Horner into the Captain’s favourite loaf of breakfast bread. Bostic smiled and turned to see Deputy Dog staring at him, the loaf was still impaled on his cock. They both just stared at each other not moving."

Utdrag från kapitel 13 "Does Your Food Smell?", om en anmälan om ett överfall i matsalen, s 79:
"’Wait a minute Parks. I need to go over the details of the report so I understand exactly what happened. Now, under the assault charge, did he hit you with his hands?’
‘Well, no.’
‘A weapon then?’
’Ah, he hit me with a piece of cake.’
‘So let’s put under action, ‘Victim assaulted with piece of vanilla cake’.’
Benunni was trying very hard to keep a straight face while visualizing Workman doing the stinking food trick on this big idiot. He also thought it was a waste of a perfectly good piece of cake and was starting to get kind of hungry thinking about it. He made a mental note to go down after this and check out the assault weapon.
"


Kommentarer:

Språket i boken är ganska lätt, med undantag för att den använder begrepp och förkortningar (främst avseende grader och befattningar) som nog få svenska läsare förstår till fullo.

Boken saknar nästan helt illustrationer, med undantag för att det längst bak finns några svartvita fotografier på fartyget och författaren iförd tungdykarutrustning.


Betyg: två av fem, för att det är en ganska primitiv bok med ganska låg relevans för sportdykning, som mer handlar om omogna grabbars busiga liv i flottan.


Relaterade länkar:
Amazon’s sida om boken, men möjlighet att titta på utdrag från boken:
http://www.amazon.com/U-S-Navy-Divers-Dan-Fredrickson/dp/0962017728
Förlagets sida, med texten från bokens baksida, och möjlighet att läsa inledning på kapitlena:
http://www.perrierpress.com
För att se fler smakprov från bokens olika kapitel:
http://www.perrierpress.com/chapter_01.htm "Introduction"
http://www.perrierpress.com/chapter_02.htm "Taking The Plunge"
http://www.perrierpress.com/chapter_03.htm "Returning Victorious To The Ship"
http://www.perrierpress.com/chapter_04.htm "Baby Diver"
http://www.perrierpress.com/chapter_05.htm "Benunni - The Most Disgusting
Man to Walk the Earth"
http://www.perrierpress.com/chapter_06.htm "Ship's Open House"
http://www.perrierpress.com/chapter_07.htm "BOHICA"
http://www.perrierpress.com/chapter_08.htm "Pumping The Loaf"
http://www.perrierpress.com/chapter_09.htm "Mike “Sea Hunt” Nelson, The Space Cadet"
http://www.perrierpress.com/chapter_10.htm "Liberty In Naples"
http://www.perrierpress.com/chapter_11.htm "Chip Chance-The Evil Richie Cunningham"
http://www.perrierpress.com/chapter_12.htm "Garbage From Heaven"
http://www.perrierpress.com/chapter_13.htm "Does Your Food Smell?"
http://www.perrierpress.com/chapter_14.htm "Green Meat"
http://www.perrierpress.com/chapter_15.htm "Stone Head"
http://www.perrierpress.com/chapter_16.htm "The Extraordinary Jerry West"
http://www.perrierpress.com/chapter_17.htm "Look Over the Side - Divers Always Get Even"
http://www.perrierpress.com/chapter_18.htm " ‘Dickbreath’ Wenckel and the Turd Chasers"
http://www.perrierpress.com/chapter_19.htm "Radiation Man"
http://www.perrierpress.com/chapter_20.htm "Rolling Home"
http://www.perrierpress.com/chapter_21.htm "Conclusion"
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2008-04-22 08:58:10
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Det finns inga svar på detta meddelande
«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: