Namn: Lösen:

Recension "BOTTOM TIME"

(Läst 3 573 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Fullständig titel: "Bottom Time – The Adventures Of A Commericial Diver"

Författare: Norbert Weissinger, 2007

Fakta: 103 sidor, 152x228x18 mm, ISBN 978-1-4259-6602-7

Omslag på boken:
https://www.dykarna.nu/fotoalbum/1471/285411.html

https://www.dykarna.nu/photos/2010/499420100917224045.jpgAllmänt:

Boken är författarens memoarer från sitt liv inom offshore dykning i Mexikanska Golfens oljeindustrin. Målgrupp för boken är nog en allmän publik genom bokens underhållande läsning och inte specifikt dykare, dock kanske med ett extra stort intresse för just de som överväger en karriär som yrkesdykare som genom boken kan kan få vissa inblickar i hur det kan vara.

Författaren Norbert Weissinger är född i Tyskland, men uppväxt i Pennsylvania i USA. Han läste biologi på Universitet och gick sedan en kurs i tungdykning innan han arbetade flera år som dykskötare (ytorganisation) på dykbåtar inom amerikanska oljeindustrin, en karriär som senare tog honom till Mexiko under flera år. Han arbetar idag som databasadministratör och har tidigare skrivit tre andra böcker: "Soul of the Algorithm" (2000, thriller), "Salvage of the Tatiana" (2004, thriller) och "1001 Word Rebuses" (2005, rebussamling).


Innehållet:

Boken handlar om författarens unga år då han försökte få jobb som yrkesdykare på grund av sin kärlek till vistelsen under ytan. Bokens titel kommer av att det är dyktid som står i fokus i författarens liv, och tiden däremellan är bara trist väntan på nästa dyk.

Boken inleds med att författaren går en kurs för yrkesdykning, och därefter söker sig till Mexikanska Gulfen för att bli offshore-dykare. Men på plats i New Orleans så upptäcker han att alla först måste börja sin karriär som dykskötare, dvs sköta navelsträngen (luftslangen) till tungdykare, vårda utrustning, ansvara för tryckkammaren vid ytdekompression, mm. I jakt på en bättre tillvaro så söker han sig senare till Mexiko där han får jobb under några år inom oljeindustrin med att lägga pipeline utanför Yucatan-halvön, åter igen som dykskötare som går och drömmer oom att en dag få bli befordrad till dykare och får på vägen nöja sig med enstaka enklare dyk. Det är också under författarens tid i Mexico som huvuddelen av boken utspelar sig.
Boken avslutas med att författaren söker sig till sydostasien för att där försöka få dykjobb när jobben inom oljeindustrin i Mexiko har tagit slut – där begränsar sig dock dykupplevelserna till en hastigast kommenterad snorkeltur, dock finns en hel del som kan vara intressant att läsa om Thailand och thailändsk kultur för den som är intresserad av landet.

Boken är skriven i strikt kronologisk ordning baserad på dagboksanteckningar och vissa bandinspelningar. Huvuddelen av boken utspelar sig ovan ytan och beskriver mer livet som dykare i oljeindustrin, med en hel del utsvävningar i form av fyllehistorier, haschrökning, bordellbesök, knarksmugglarplaner, kollegornas krigsminnen från Vietnamkriget, turistresor på land och annat. Boken kan inte betecknas som särskilt välskriven, och flera gångar så görs upprepningar av saker som redan har berättats eller förklarats tidigare. Något som dock genomsyrar boken är författarens egen kärlek till dykning och havet, något som får stort uttryck i boken och definitivt höjer nöjet för dykande läsare.

Boken utspelar sig under slutet av 1970-talet och in början av 1980-talet och det görs i boken många reflektioner till omvärlden som nu i efterhand kan erbjuda intressanta tillbakablickar, men det gör ju också att boken inte har samma relevans för de som faktiskt vill läsa om hur det idag är att arbeta som yrkesdykare.


Ingående kapitel:

Contents
Acknowledgments
Introduction
I. Early Dives
- Commercial Diving School
- The Life of a Tender
- Live-boating
- Trash Collecting
- Mixed-Gas Diving
- Wheeljob in the Atchafalaya River
- Frolich Mud Divers
- Blue Water, Black Death
II. Mexico
- Merida, Yucatan
- My New Home
- Pipelaying
- Pontoon Check
- Midnight Dive
- Almost a Fight
- Spiny Dive
- Dos Bocas
- Lee Gets Injured
- A Barge Overturns
- L-bends at Nohoch
- Mr, Bill and the Riser
- Dickie Breaks His Thumb
- Beer Run
- A Buckled Pipeline
- The 1,000-Foot Club
- Shark Talk
- Mark Spears a Big Grouper
- No Air!
- Barracuda, Tarpon, and Bangsticks
- A Brief lnterlude on Land
- A Mexican Loses His Hands
- Wheel Job in Rough Seas
- Tales from Vietnam
- A Panic Attack
- Craig Finds a Horse Conch
- Cayos Arcas
- I Escape a Man-Eating Pipe
- Scuba Dive to 160 Feet
- A Taste of Singapore
- Coatzacoalcos
- The Night Before Christmas
- The Worst Storm
- The Geyser at Tecozautla
- Whale Shark
- El Chichon Volcano Erupts
- Land of the Lotus-Eaters
- Cancun
III. Southeast Asia
- Train to Bangkok
- Pattaya—The Thai Riviera
- Bangkok, Venice of the East
- Buddhism
- A Visit To Surin
- Phuket
- Festivals
- Sanuk
- Dream's End
About the Author


Smakprov ur boken:

Utdrag från "The Life of a Tender" om det bistra livet som dykskötare sida 12:
"Summer dragged on. I developed a hatred for Ace, the dispatcher. Why wouldn't he send me offshore? I was too proud to beg for work. Andy and I visited the bars in Morgan City to forget our problems. I had never been much of a drinker, but I slowly acquired a taste for beer. I fantasized about the curvaceous girls dancing on stage. Maybe I should take Ted Hess's advice, I thought. He was a dive supervisor who said, 'If you want to find girls, join a Baptist church.' I wasn’t the church-going type, so I resigned myself to a lonely life. I wanted to go offshore. I wanted to spend eight months at sea, save all my money and buy a car, so I could have some freedom to travel and find a decent company to work for, not this pathetic company on the bayou that didn't want to give me any work.
Later I learned that the companies often hire too many tenders in anticipation of a busy summer season, then lay off most of them when the work doesn't materialize. I grew more cynical every day, and my idealized vision of deep-sea diving faded.
"

Utdrag från "Wheel Job in the Atchafalaya River" om arbetet med att ta bort en stålvajer som fastnat runt en propeller axel på ett fartyg, sida 33-34:
"I curled up tighter than a grub in the soil, my knees close to my chest, placed the rod against the cable, pressed the trigger, and said, 'Make it hot!'
The metal rumbled at my fingertips as I worked blind. A piece of slag jumped out of the cut and burned a hole in my glove. Pain shot through my left hand, but the water quickly cooled the molten steel, and I continued. 'Make it cold,' I said.
Garys faint voice came through my ear speakers. 'Its cold.'
The rod had shrunk to one-inch. I replaced the rod with a fresh one. I traced my fingers delicately along the ragged edges of the cut. 'Make it hot.' I continued cutting. I could feel the strands popping when I severed them. How would the cable unravel when I cut through it? Would it grab me and take me to the bottom?
I cut through the last strand. Ka-thunk!Ka-thunk!Ka-thunk! I heard the cable hit the bottom of the hull as it unwound.
I huddled quietly at the center of the propeller shaft behind the blades and waited for the doorknocker from hell to crush my skull. I waited tense seconds. I didn't hear anything more, so I grabbed the cable. The wraps seemed looser. I pushed the cut cable away from me, and it fell to the bottom.
"

Utdrag från "Frolich Mud Divers" om författarens syn på livet ovan ytan sida 35-36:
"When we arrive at the dock and step on land, we can relax, for the work is far away. We become lazy and search for a comfortable bed that doesn't rock. We enjoy the pleasant company of women or drown our worries in alcohol. We continue a life interrupted, or consider life on land as an intermission, before the next job comes, and we begin the cycle again.
We check our bank accounts, which have grown full during our absence, but we don't know what to spend the money on, except beer. We sleep for three days and enjoy the quiet away from rumbling machinery. We will have sex and smell the bayou in our backyards, nap in the afternoon, watch the strange box called television, look through a pile of mail. Mow the lawn, tune the car not used for a month, and go for a joyride.
For a man with wife and children, this time must be happy, but I have no family. I consider life on land wasted time, unproductive time, time spent waiting for the next job.
"

Utdrag från "Blue Water, Black Death" om problem när ett lastnät med sandsäckar skall placeras på botten för en oljeledning, sida 48-49:
"I crawled up the cargo net, traced the heavy ropes to the crane block, and took one rope off the hook. I groped for the travel line. I couldn't find it. I became confused. Stay calm, I told myself. Slow down. It's no good to get excited down here. I traced the smooth steel of a crane block, past tangled rope. I found another rope and followed it back toward the descent line. My umbilical jerked me to a stop. The umbilical was fouled on something. I went back. Where did the umbilical go? I followed it down. I bumped into burlap sacks. Oh no—
'Are you back at the down line?'
'No…' I didn't know what to tell him. I was confused. I became anxious. I stopped, concentrated on my breathing, and tried to relax. I still breathed the precious air.
'How's it going down there?'
'Wait a minute— '
'Are you all right?'
'Yeah...hose is fouled…'
'Come back?'
'Hose is fouled...you have to lift the cargo net...the umbilical is under it...wait…' I climbed to the top of the cargo net, found the rope, and put it on the hook. 'Okay...come up on the big rig.'
'Coming up.' The boulder rose slowly.
After a few feet I said, 'All stop.'
'All stop. Can you clear your umbilical?'
'Working on it…'
I crawled to the bottom. I groped in the darkness for the umbilical. I breathed harder. My mind was heavy.
'You have to leave bottom soon. Can you clear your umbilical?'
'Maybe.. .wait…' I traced the umbilical behind the cargo net and tugged on it. It came loose.
"
(Notera: "Umbilical" = navelsträng, dvs tungdykarens luftslang från ytan. "Fouled" = intrasslad. "Come up" = fackterm använd för att höja krankroken, dvs vinscha upp. "All stop" = fackterm använd för att stoppa all ytstyrd aktivitet, här kranen. "Burlap" = säckväv.)

Utdrag från "L-bends at Nohoch" som en beskrivning på arbetet som dykare, s 115:
"I jumped in at dusk to secure the bolts on the clamp at ten feet. It was a simple but exhausting job, comparable to tightening a bolt while being tossed around in a washing machine. I held on for dear life to a barnacle-encrusted flange with my stomach up in my neck as a powerful surge came through, then the bottom dropped out and I hung in the air as the water receded. I wrestled with a bolt until the next wave hit. I used muscles I never thought I had, and if it wasn’t for the jeans, my legs would have been shredded. I don’t know how long I was in the water, but when I came out my arms and stomach muscles were sore and my legs felt cramped. Dickie told me later I had worked 124 minutes. I showered, changed, and helped Steve and Mark secure the dive station."
(Notera: "L-bends" = en pipeline-sektion som är vinklad 90°, "Flange" = fläns, dvs utstickande kant i änden på ett rör)

Utdrag från "The 1,000-Foot Club" när författaren lyssnar till en kollega som dykt till 300 m under mättnadsdykning, s 144:
" 'The atmosphere. It was so thick. Rodney dropped a pair of headphone covers and they just floated down back and forth like a leaf. You could brush your teeth and spit and all the toothpaste would spread out and kinda slowly drop into the sink. Nothing fell straight down. It was real easy to over breathe that Kirby. I didn't notice any high pressure nervous syndrome, but my wife said in my letters I'd lose my train of thought. I'd start on one thing then stop in the middle and start something else.' "
(Notering: "Kirby" = Kirby Morgan dykarhjälm. "Kinda" = slang för "kind of", dvs "en slags".)

Utdrag från "Buddhism" när författaren får upp ögonen för livet i Thailand och reflekterar över livet, s 281:
"I found many parallels between living in the present and experiencing bottom time. When I lived on the surface, I always worried about the future. Would I have a job next year? Would I get hurt on the next dive? Would I lose money in the stock market? Would I ever find a wife? Would I ever be promoted? I regretted the past. I wished I would have done better in college and not wasted so many years. I wished I had formulated career goals sooner. I wished I could have enjoyed the boom years of diving. I worried about all these things, yet I wasn’t aware of all the things happening in the world. When I was on the bottom, everything changed. I was fully aware of my environment. Past and future dissolved. Breathing became the most important thing. I became conscious of every breath.
Bottom time lasted only a few minutes, though. How could I make bottom time last longer?
I began to practice meditation.
"


Kommentarer:

Boken får nog anses vara relativt lättläst, även om det förekommer en del mindre vanliga ord, en del slang och även facktermer.

Boken har totalt 50 svart-vita bilder samlade i två block på sidorna 52-63 och 252-267, en del är undervattensbilder, men många är bilder på kollegor och från arbetet på dykfartyg och på land, samt även en del bilder från ledighet i land. Bilderna kan svårligen ses som ett skäl för att köpa boken.

Boken använder amerikanska måttenheter, så alla djup anges exempelvis i fot, vilket kan göra det lite svårare att relatera till de djup som anges om man inte är van.

Boken har innehållsförteckning, men saknar register.

Angivet sidantal i boken kan variera något mellan olika källor, eftersom boken inleds med 12 sidor med egen numrering i romerska siffror, och bokens huvudsaklig numrering därefter börjar och går upp till 289, men avsnittet "About the author" ligger efter det på onumrerade sidor.

Betyg: tre av fem, för att den duger som underhållande läsning, men inte är särskilt välskriven eller heller innehåller särskilt intressanta berättelser, kanske inte den första boken man skall köpa om man vill läsa om spännande dykning.


Relaterade länkar:
Amazon (US) om boken, med möjlighet att titta i boken:
http://www.amazon.com/Bottom-Time-Adventures-Commercial-Diver/dp/1425966020
Amazon (UK) om boken:
http://www.amazon.co.uk/Bottom-Time-Adventures-Commercial-Diver/dp/1425966020
Google Books sida om boken:
http://books.google.se/books?id=y5peGL8G9IIC
Bokrecension.se sida om boken:
http://www.bokrecension.se/1425966020
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2010-09-17 22:46:24
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Det finns inga svar på detta meddelande
«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: