Namn: Lösen:

Recension "CAVE DIVING – ARTICLES & OPINIONS"

(Läst 3 472 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Fullständig titel: "Cave Diving – Articles & Opinions – A Comprehensive Guide to Cave Diving and Exploration"

Författare: Jill Heinerth & Bill Oigarden (redaktörer) et. al., 2008, första utgåvan

Fakta: 320 sidor, 215x278x14 mm, ISBN 9780979878909

Omslag på boken:
https://www.dykarna.nu/photoAlbum/showPhoto.asp?albumId=1471&photoId=239060

https://www.dykarna.nu/photos/2009/499420090313084700.jpgAllmänt:

Boken är utgiven av NSS-CDS, men är inte en manual, utan snarare en samling av olika artiklar som huvudsakligen är skrivna för boken. Bokens artiklar är inte skrivna för att återge personliga anekdoter eller spännande historier, utan artiklarna har en mer teknisk, utbildningsmässig och vetenskaplig karaktär, och är sannolikt avsedd att användas i utbildning av grottdykare även om man är mycket tydlig med att boken inte är en manual.
Målgruppen för boken är säkerligen lika mycket erfarna grottdykare som blivande grottdykare. För de som inte håller på med grottdykning så finns det i alla fall delar som kan vara intressanta, framförallt om man är intresserad av teknisk dykning, bland annat så finns uppgifter rörande säkerhet, teknisk dykning, utrustning, hälsa, dekompression, mm. Dock så är boken så bred att det finns avsnitt som även rör exempelvis kallvattendykare, kvinnliga dykare, RB-dykare, UV-fotografer och alla dykresenärer, så att de flesta dykare har avsnitt i boken som är värda att läsa om man har tillgång till den, även om de enskilda avsnitten kanske inte alltid motiverar till att köpa boken. Dessutom så kan boken även tänkas tilltala icke-dykande speologer (grottforskare), då det faktiskt finns en del avsnitt som handlar mer om grottor än om dykning.

Boken har totalt 37 olika författare, men de två huvudsakliga redaktörerna (och själva stora textförfattare i boken) är Jill Heinerth och Bill Oigarden.
Jill Heinerth är född i Kanada, men numera bosatt vid Ginnie Springs i Florida, hon är utbildad som konstnär, och har fått flera utmärkelser för sina insatser på media sidan inom dykrelaterade ämnen. Hon sysslar både med film, foto och skriver artiklar för olika tidningar, bland annat National Geographic och Smithsonian. Hon är även instruktör inom teknisk dykning, grottdykning och återandningaapparater, och driver sin egen webbsida RebreatherPro.com.
Bill Oigarden är född på Long Island, flyttade till Florida på 70-talet, och bor numera vid Ginnie Springs. Han tog sitt dykarcertifikat så fort han fyllde 16 år, och gjorde 50 grottdyk redan första året och var sedan fast i sporten. Han är instruktör inom både IANTD, NACD och NSS-CDS, han satt som redaktör på Underwater Speleology i tre år och är yrkesmässigt utbildad som konsulent.

För att se lite mer om resterande textförfattare, se separat inlägg med kort beskrivning av varje.


Innehållet:

Blandat innehåll, allt från hur grottor formas, unika grottdjur, bevaringsprogram för grottor, utvecklingen av grottdykarutbildning, riskanalyser, utrustning, DIR-filosofin, simteknik, gasplanering, dekompression (praktiskt och teoretiskt), kallvattendykning, kvinnliga aspekter på teknisk dykning, problem kring hypotermi, scooter i grottor, UV-fotografering i grottor, tips för resor, markägarrelationer, grottkartor, scooter-hantering i grottor, sumpdykning, och mycket annat.
Dock viktigt att påpeka att boken inte är skriven som en manual, även om vissa avsnitt kan betecknas som instruktioner, så är andra mer generella och kan närmast beskrivas som upplysande eller diskuterande.
En klar nackdel med boken är att det kan vara svårt att hitta information som man söker i den, och en del avsnitt överlappar dessutom varandra, men dess stora fördel helt klart är det mycket blandade informationskällan som både ger olika perspektiv och en hel del personliga erfarenheter som aldrig hade kunna täckas av en enda person.

Innehållet har ett mycket tydligt amerikanskt perspektiv, exempelvis mycket tydligt på avsnittet om grottdykarhistorik där första dyk i olika grottor eller sammanlänkning mellan grottor i just Florida får ett stort utrymme, och endast smärre liknande händelser från andra länder kommer med – och när så görs, så är det främst från den engelskspråkiga delen av världen. Det amerikanska perspektivet är ju knappast konstigt när boken faktiskt är utgiven av det amerikanska speologförbundets grottdykarsektion, dock så förtar det ju en del av bokens värde för dykare i andra delar av världen. Dock så har man i boken inte varit låst till NSS-CDS egna åsikter i allt, och trots att NSS-CDS har egen grottdykarutbildning, så har man tagit med information om och av andra utbildningsorganisationer.

I slutet av de flesta avsnitt så finns kontaktinformation till textförfattarna, och oftast även en kort beskrivning av författaren.

I appendix så finns formler för MOD, SAC, bästa nitrox-mix, tryck-djupet relation och partialtryck på syre – allt dessutom i både metriska och engelska måttenheter. Vidare finns CNS-tabeller och OTU-tabeller, samt hur man räknar ut volymen på amerikanska flaskor (engelska enheter). Sist finns även en ansökningsformulär (inkl policy för grottkonservation) från NSS-CDS.

Boken har ingen egentlig information om några specifika grottor, man kan dock hitta utspridda uppgifter om en hel del olika system.


Ingående kapitel:

I: TIMELINE
Cave Diving History Timeline
Finding Cave Diver Training in the 1970s
II: THE CAVE
Geology of Caves and Karst
Cave Diving and Conservation Hydrogeology
The Fauna and Conservation of Submerged Cave Systems
Biology of Underwater Caves
Conservation
III: BLUEPRINT
Basic Equipment for Cave Diving
Modem Lights for Cave Diving
Use of Guidelines
Propulsion Techniques
Gas Supply Management
Open Circuit and Rebreather Gas Management
The Debate Over Doing It Right
IV: THE MIND
Accident Analysis
Accident Analysis
Survival Psychology
Psychobiology of Cave Divers
Who Do You Want to Dive With?
Team Diving Methods and Motivations
V: THE BODY
Fitness and Dive Safety
Inert Gas Narcosis
Nitrox for Cave Divers
Mixed Gas and Decompression Diving
Hypothermia and Cave Diving
Thermal Protection and Cave Diving
Women andTechnical Diving
Practical Decompression
Doppler and Decompression Sickness
VI: THE TECHNOLOGY
Dive Computers
Computers of the Future
Decompression Models
DPV Use in Caves
Cave Photography and Travel
My Joumey Into Underwater Photography
Getting the Shot
VII: THE JOURNEY
Initial Explorations of New Caves
Ridgewalking and Locating Caves Utilizing GPS
Landowner Relations
Dive Referencing
Introduction to Maps
Remote or Expeditionary Cave Diving
CyberDiving
Tips for Traveling Divers
VIII: THE MISSION
Cold Water Cave Diving
A Blueprint for Rebreather Diving
Rebreathers and Cave Diving
Side Mount Cave Diving for the Independent Diver
Sidemount Diving
Blue Holes of the Caribbean
Stage Diving
Low Visibility Diving
A Quick Guide to Sump Exploration
Intro to Sump Diving
Putting it ALL Together for Sump Diving
Sump Diving
IX: APPENDICES
X: INDEX

(Se separate inlägg nedan för komplett innehållsförteckning med underrubriker och författare angivet.)


Smakprov ut boken:

Utdrag från kapitel "Geology of Caves and Karst" (av Jerry Murphy) och avsnittet "Cave Formation" om hur grottor bildas som exempel på grottspecifik och icke dykspecifik information, s 43:
"Sulfuric acid is another naturally occurring fluid that can dissolve rock to form caves. Sulfuric acid can form by the oxidation of hydrogen sulphide or other metallic sulphide minerals. Sulfuric acid will not only aggressively dissolve carbonate rocks but may also alter them to form gypsum and/or sulflir.
It should also be noted that waters with differing chemistries that come in contact, such as salt and fresh, may not mix. The contact between the two waters of differing salinities is called a halocline. Chemical activity in the area around these haloclines is higher than it is within either of the water types; this is due to a strong disequilibrium between the two water layers. Increased chemical activity leads to increased solutional activity. Therefore, increased dissolution of the rock will be seen at the contacts of air/ water, fresh water/salt water, tannic/clear, etc.
"

Utdrag från kapitel "Accident Analysis" (av Jeffrey Bozanic) och avsnittet "Conclusion" om riskerna med grottdykning, s 111:
"There are many causes of fatalities in cave diving. Classic accident analysis incorporates five causes: Lack of training, no guidelines, poor air management, deep diving, and failure to carry three lights per person. More recent analysis has suggested six further contributory causes: inappropriate gas mixtures, using new technology, medical problems, poor equipment maintenance, solo diving, and poor skill maintenance. An event cascade may start from any one of these factors, and snowball into a situation a diver can no longer handle."

Utdrag från kapitel "Thermal Protection and Diving" (av David Sawatzky) om heliums kyleffekt på dykare som exempel på icke grottspecifik teknisk information som finns i boken, 163:
"One further diversion. Many divers believe that breathing helium will cause you to lose more heat during the dive, and breathing helium certainly 'feels' cold. However, breathing helium actually results in LESS heat loss than breathing air. How can this be? Helium is a very small molecule and temperature is a measurement of molecular motion. Therefore, helium warms up very quickly and this makes us feel cold when we breathe it. However, the energy of the molecule is a result of its speed (the temperature) and its molecular weight. All of the molecules of any gas we breathe are warmed up to body temperature in the lungs and the energy required to do that is lost when the gas is exhaled (on open circuit diving). Because helium molecules are several times smaller and weigh a lot less than molecules of nitrogen and oxygen, it takes a lot less energy to warm helium up to body temperature than nitrogen or oxygen. Therefore, respiratory heat loss when diving trimix or heliox is actually a lot less than diving air,at the same depth and breathing rate. Why does depth matter? The number of molecules you breathe per breath increases with depth because of the increased density of the gas. Therefore, at 30m (100 fsw), gas is 4 times as dense as on the surface, and the amount of heat it takes to warm that gas up to body temperature is also 4 times as great (4 times as many molecules per breath). Helium is used to reduce the narcosis of nitrogen when diving deep. Therefore, respiratory heat loss is often fairly high when diving helium, not because of the helium, but because of the increased density of the gas as a result of the depth. Let’s return to our discussion of argon for drysuit inflation."

Utdrag från kapitel "Cave Photography and Travel" (av Jill Heinerth) och avsnittet "Packaging" om resor med dykutrustning som exempel på allmän dykinformation, s 196:
"Spend good money getting good cases. With current TSA scrutiny, your gear cases may be opened several times in your absence. Print a gear list on the inside lid of the case with a large heading, 'photographic gear – safe for airline transport.' Do not wrap fragile items in clothing. An inspector may pick up a t-shirt and send your delicate lens crashing to the pavement. Remove the main o-ring from your camera housing to avoid over-pressurization damage. Mark the inside and outside of the case 'fragile.' "

Utdrag från kapitel "Rebreathers and Cave Diving" (av Jeffrey Bozanic) och avsnittet "Introduction" om återandningsapparater vid grottdykning, s 235:
"While reading this chapter, keep in mind that the use of rebreathers in cave diving is relatively uncommon. As a community we have not yet gained the experience and knowledge with rebreathers that we have with open circuit gear. Rules and procedures are still being developed. In fact, we probably should consider the procedures for their use 'experimental' to some degree. All of this means that the level of risk to the individual is higher in some respects than diving open circuit equipment. You, as the potential user of this equipment, should recognize and accept this additional risk factor, or you should continue to use open circuit dive equipment."


Kommentarer:

Språket i boken är fullt av facktermer, och på grund av alla olika författare, så blir språket dessutom väldigt varierande. Därför så bör boken nog anses som aningen svårläst om man inte är duktig på engelska.
De flesta av författarna använder engelska måttenheter (fot, psi, Farenheit, etc), men några använder faktiskt metriska, och en del anger båda i sina texter.

Boken har både innehållsförteckning och ett omfattande register på drygt 600 poster. Registret omfattar grott- och dykbegrepp, utrustningsdetaljer, personer, platser, förkortningar, mm – att notera är att alla namn ligger under "people" och alla grottor och platser ligger under "places", vidare finns udda egenheter som att tredjedelsregeln är skriver som "1/3 rule" och ligger under "T".

Illustrationerna i boken är sparsamma och tyvärr alltid i svart-vit, och precis som innehållet i är det klart präglat av det amerikanska perspektivet i boken. Tyvärr har inte alla bilder direkt koppling till artikeln där de finns publicerade, utan verkar snarare vara inlagda efteråt som utfyllnad av redaktörerna då många av bilderna är tagna av den ena av bokens redaktörer, Jill Heinerth, även om hon inte skrivit den aktuella artikeln.

En liten tråkig egenskap med boken, är att trycksvärtan smetar ut sig på motstående sidor när sidorna gnids mot varandra (som de gör när boken används flititg). Inte ett stort problem, men stora svarta ytor (exempelvis bilder) har tyvärr en svag tendens att färga av sig på motstående sida (framförallt .

Betyg: fyra av fem, för att boken innehåller så oerhört mycket information och samlar så många olika människors erfarenheter som är relevant för även icke-grottintresserade dykare, för grottintresserade dykare så bör boken nog utgöra en guldgruva av information och tips. Till bokens nackdelar hör illustrationerna i boken (som inte alltid anknyter direkt till artikeln, och tyvärr alla är svart-vita), samt att den är ganska svår överskådlig och det kan vara svårt att hitta information som man söker.


Relaterade länkar:
Bokens officiella webbsida med möjlighet att köpa boken:
http://rebreatherpro.typepad.com/cavedivingbook
Innehållsförteckningen i PDF-format
http://rebreatherpro.typepad.com/Contents.pdf
Lansering av boken på forumet The Deco Stop (kräver inloggning):
http://thedecostop.com/forums/showthread.php?t=35534
Lansering av boken på forumet Cave Diver’s Forum:
http://www.cavediver.net/forum/showthread.php?t=9289
Redatören Jill Heinerths webbsida:
http://www.IntoThePlanet.com
Redaktören Bill Oigarden webbsida:
http://www.oigarden.com
Partnersida till boken där besökare kan läsa och själva bidra till den senaste grottdykarhistoriken:
http://www.cavedivinghistory.com
Boken kommenteras på dykarna.nu:
https://www.dykarna.nu/forum/response.asp?id=292335&main_Id=292335&catId=12
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2009-03-13 08:54:07
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Recension "CAVE DIVING – ARTICLES & OPINIONS" Pär Ahlgren 2009-03-13 08:54
svara Kort beskrivning av författarna i Cave DivingPär Ahlgren2009-03-13 08:56
svara Fullständig innehållsförteckning för intresseradePär Ahlgren2009-03-13 08:59
svara Sv: Recension "CAVE DIVING – ARTICLES & OPINIONS"Jonas Pavletic2009-03-22 13:08

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: