Namn: Lösen:

Recension "Cold Water Diving"

(Läst 4 611 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Fullständig titel: “Cold Water Diving – A Guide To Ice Diving

Av John N. Heine, 1996

Bild på omslaget:

https://www.dykarna.nu/photos/original/499420050121071734.jpg

https://www.dykarna.nu/photoAlbum/showPhoto.asp?albumId=1471&photoId=64867

127 sidor, 135x208x8 mm, ISBN 0-941332-52-7

Bokens författaren arbetar med marinbiologin, och har den vägen kommit att dyka en del i de arktiska zonerna, vilket klart avspeglar sig i materialet som avseende miljöbeskrivningar ibland kan kännas lite långt ifrån våra svenska förhållanden, när det i boken beskrivs isberg och packis, och visas tung utrustning som helikoptrar och bandvagnar på bilderna. Dock är innehållet över lag bra och relevant, snabbläst, lättförståligt och välskrivet, vilket säkert dels bero på att författaren är en erfaren NAUI instruktör (sedan 1980) och dels för att han även tidigare skrivit en uppsjö med artiklar (bland annat för en rad forskningsjournaler, men även bidragit till manualer för NAUI och NOAA).

Boken inleds med en del bakgrundsfakta rörande isdykningshistoria och isfysiologi, innan den går in på grunderna i utbildandet av isdykare.
Boken fortsätter sedan med den utrustning som används vid isdykning, både dykutrustning, likväl som annan utrustning som behövs för isdykning. Härvid så tas även underhåll, en del varningar och viss redovisning av alternativa och historiska utrustningar upp.
I avsnittet om förfaranden vid isdykning så känns det i huvudsak igen från vad som lärs ut inom PADI och SSDF – dock förespråkas aldrig att det isblock man får över när man gör vaken skall tas upp, utan det parkeras alltid under isen.
Sista delen av boken behandlar risker och säkerhetsåtgärder vid isdykning, och då inte bara för dykare, utan även för ytpersonalen.

Bland de detaljer som man kan läsa om i boken finns är förfarande vid tappad livlina, linsignaler, förberedelser i och runt vaken före dykning, vad man gör om man tappar viktbältet, faktorer kring att hålla värme, hur man gör vak, hur isen skall skottas, vad torrdräktsdykning innebär, torrdräktsmodeller, underställ, tips linan för linhantering och självklart en massa bilder tagna under isen.

Ingående kapitel:
1 – An Introduction to Diving
2 – Training
3 – Equipment for Ice Diving
4 – Ice Diving Operations
5 – Safety and Emergency Procedures
Boken innehåller även ett register som gör att man lättare kan söka på information, och för den som vill läsa mera, så finns även en referenslista på diverse litteratur med anknytning till dykning, is och kyla.

Språket i boken är ganska lättförståligt, och de flesta som klarar av att se film på engelska och dessutom lärt sig lite engelsk dykterminologi bör inte ha några större problem att läsa boken.

Till bokens plus hör att den är rikt illustrerad, kortfattad och lättöversiktlig, men samtidigt omfångsrik – och att den definitivt skulle kunna användas vid utbildning i isdykning. Vidare så finns det i boken en del tabeller och diagram för den som vill ha djupare information om isars/vattens fysikaliska egenskaper, vindens inverkan på kyleffekt, samt val av linmaterial.
Till bokens minus hör att många av bilderna känns aningen felplacerade, då texten de kopplas till kan ligga några sidor bort – vilket självklart förstör en del av den förmedlande effekten av sakinnehållet. Som så ofta med amerikanska böcker, så använder boken inte våra metriska måttenheter – dock så är effekten av det ganska liten, då mått har en relativt liten betydelse för innehållet.

En liten reflektion över titeln, är att man kan misstolka den och inte förstå att boken nästan uteslutande handlar om dykning i vatten med is (dyk i vak eller dyk bland drivis), och den inte alls riktar in sig på kallvattendykning generellt. Därför finns det en uppenbar risk för att den som läser boken för att lära sig mer om dykning i våra året runt relativt kalla nordiska vatten, (till skillnad från exempelvis tropiska vatten), blir klart besviken.

Som en kul anekdot så kan nämnas att man i boken överallt finner anmärkningsvärt stor andel dykutrustning från våra svenska tillverkare AGA, Viking och Poseidon.

Betyg: fyra av fem, för att den är lättläst, bra illustrerad och informativ.

Relaterade länkar:
Amazon, recensioner, mm:
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0941332527/102-1411866-3215355

Scubadivingbooks, kort om boken:
http://www.scubadivingbooks.com/scubadivingbooks/0941332527.htm

En annan bok av författaren:
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0941332691/102-1411866-3215355
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2005-01-21 07:51:33
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Det finns inga svar på detta meddelande
«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: