Namn: Lösen:

Recension "COMPLETE DIVING MANUAL"

(Läst 3 471 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Fullständig titel: "Complete Diving Manual"

Författare: Jack Jackson, 2005

Fakta: 192 sidor, 211x265x13 mm, ISBN 9780071457835

Omslag på boken:
https://www.dykarna.nu/fotoalbum/1471/278704.html

https://www.dykarna.nu/photos/2010/499420100620105746.jpgAllmänt:

Boken är en dykmanual (lärobok), men inte knuten till någon utbildningsorganisation. Bokens uppenbara målgrupp är personer som skall, håller på eller relativt nyligen har tagit någon grundkurs i dykning (ex PADI Open Water eller PADI Advanced Open Water). Den kan dock även vara lämplig för personer som vill komplettera en svensk kurslitteratur med engelsk för att lära sig engelska uttryck och lättare kunna kommunicera utomland (exempelvis instruktör eller divemaster) eller någon som vill ha parallell kurslitteratur för att kanske ha två olika böcker att jämföra mellan (om man exempelvis har svårt och förstå den ena boken, så kan man titta i den andra).

Författaren Jack Jackson är en globetrotter och äventyrare som har lämnat en diger hög med böcker efter sig. Han är ursprungligen utbildad som kemist och har rest runt i världen sedan 1967 då han gav upp kemiyrket för äventyren och drev under flera år säsongsvis dykexpeditioner i Sudan, men har under sin karriär korsat öknar och havet i både östra Afrika, mellanöstern och östra Asien – på många ställen som vi idag betraktar som konfliktområden. Sedan sin expedition till Himalaya, så livnär han sig som föreläsare, författare och fotograf.
Till de dykböcker han har skrivit själv eller skapat med hjälp av andra, hör följande lista: "The Dive Sites of Malaysia and Singapore" (1997), "Dive Sites of the Philippines" (1997), "Diving: The World's Best Sites" (1997), "Top Dive Sites of the World" (1997), "The Underwater Photography Handbook" (1998), "Diving The Indian Ocean" (1999), "Top Dive Sites Of The Indian Ocean" (1999), "The Dive Sites of Aruba, Bonaire, and Curacao" (2000), "Scuba Diving" (2000), "Diving with Sharks and Other Adventure Dives" (2001), "Dive Guide to the Philippines" (2002), "Dive Guide to Malaysia" (2002), "Dive Atlas of the World" (2003), "Complete Diving Manual" (2005), "Diving the World's Coral Reefs" (2005), "Diving with Giants - The World's Best Pelagic Dives" (2006), "Top Wreck Dives of the World" (2007), och "Complete Guide to Diving and Snorkelling Aruba, Bonaire and Curacao" (2007), samt att han har gett ut en CD-ROM "International Diving Locations" (1996).
Utöver dykböcker så har han även skrivit en del andra böcker om resor, fotografering och kajaking: "Asian Highway" (1979), "Four Wheel Drive Book" (1982), "Off Road Four-Wheel Drive Book" (1995), "Secret of San Saba".(1999), "Sea Kayaking" (2000), "The Photography Handbook" (2003), "The World's Great Adventure Treks" (2003), "World's Great Adventure Treks" (2005), och "Trekking Atlas of the World" (2006).
Flera av hans böcker har blivit översatta till andra språk, bland annat tyska och franska, och flera av dem har även givits ut i flera omtryckningar. Han har även vunnit priser för sina böcker.


Innehållet:

Boken är en uppbar vidareutveckling av författarens tidigare bok "Scuba Diving" (2000), där en del bildmaterial och text faktiskt är kopierat från den tidigare boken, men det är dock en stor skillnad mellan böckerna då denna är betydligt mer omfattande och mer genomarbetad, vilket placerar boken i en mycket högre klass och faktiskt gör den till en mycket bra manual som nog uppskattas av de flesta läsare.

Boken är uppbyggd som en klassisk grundkursbok i dykning, och har de vanliga stegen som utrustning, tecken, hur man tar sig i vattnet, dykplanering, dykning i olika miljöer, mm, dock så är den oberoende av organisation och beskriver därför inte heller olika fastställda övningar under utbildningen, men likväl präglad av ett amerikanskt/brittiskt perspektiv där man exempelvis inte använder parlina. Den lägger en hel del fokus på närliggande områden inom teknik, fysik och fysiologi, som exempelvis Ekman transport, GPS, tidvatten- och vågtermer, hypotermi, trycks inverkan på örat, samt författarens egna tips om exempelvis utrustning.
Boken har även avsnitt som beskriver olika typer av dykning och verksamheter under vattnet, samt avsnitt om faror i vattnet som bland annat omfattar olika djur som bits och är giftiga – dock med ett fokus på tropiska vatten.

Boken har ett avsnitt om teknisk dykning, men det är bara av den orienterande karaktären, även om den förklara hur återandningsapparater (RB) principiellt fungerar. På motsvarande sätt är avsnitten om vrakpenetration, isdykning, grottdykning, marinbiologi, marinarkeologi, undervattensfotografering och undervattensfilmning endast ytligt orienterande. Även första hjälpen-avsnittet är ganska kort och inte lika bra som man kan finna i många andra böcker, dock så finns en del tips på vad man skall göra om man råkar illa ut i kontakt med en del olika djur.

Boken saknar dyktabell för dykplanering (den visar endast NAUI’s gamla tabell på bild).
Tyvärr är en del av fotografierna i boken inte helt nya, utan är uppenbart gamla ut när man tittar färger och utrustning – vilket tyvärr drar ner på bokens betyg lite.


Ingående kapitel:

Getting Started
The Science of Diving
The Physiology of Diving
Equipment
Basic Training
Planning
Types of Diving
Extended Range (Technical Diving)
Diving With a Purpose
Safety and First Aid
Dangerous Underwater Organisms and Pollutants
Traveling To Dive

(För komplett innehållsförteckning, se separate inlägg nedan)


Smakprov ur boken:

Utdrag från kapitlet "The Science Of Diving", avsnittet "Other factors that affect diving" och underavsnittet "Magnifying Glasses For Use Underwater", om att använda förstoringsglas under vattnet, s 31:
"In water, the change of refractive index is less than it would be in air so the amount of magnification is less. However, divers and snorkellers already know the answer to this problem as they experience it with the air space trapped behind their face mask."

Utdrag från kapitlet "The Physiology Of Diving", avsnittet "Decompression Sickness (DCS) and Decompression Illness" och hela underavsnittet "Neurological DCS" om neurologisk tryckfallssjuka, s 40:
"When the blood flow to the spinal cord is restricted there can be numbness, pins-and-needles and paralysis of the lower limbs, difficulty in controlling the bladder or paralysis from the neck down. If bloodflow to the brain is affected there can be blurred vision, headache, confusion, unconsciousness, a stroke or death."

Utdrag från kapitlet "Equipment" och avsnittet "The Main Scuba Cylinder" om skillnaderna mellan stål och aluminiumflaskor, s 65:
"Recreational scuba cylinders are made either of steel or of aluminium alloy. Steel cylinders are more resistant to abrasion damage and have good buoyancy characteristics, but without proper care they may rust inside and out. If water gets inside a steel cylinder, the higher pressure means that there is more oxygen to fuel corrosion. Galvanizing (coating with zinc) inhibits rust on the outside, but it cannot be used on the inside because it affects the purity of the air. Aluminium cylinders are more easily damaged by abrasion and require thicker walls to take the same internal pressure. They are heavier, but more positively buoyant than an equivalent capacity of steel cylinder. Although aluminium corrodes, the thin coating of aluminium oxide formed inhibits further corrosion."

Utdrag från kapitlet "Types of Diving", avsnittet "Boat Diving" och underavsnittet "Diving From A Kayak" om dykning från kajak, s 136:
"Getting back on board is the difficult bit. Most divers remove their weight belt, place it in the kayak and tether it. Add air to the BCD, take it off and tether it. Keep your fins on, float on the surface at 90° to the kayak, with your hands on top of it. Kick hard and lunge forward while pulling the kayak underneath you until your stomach is onboard and your upper body is lying across the centre of the kayak. Roll onto your bottom, then pivot to a sitting position and swing your feet onboard. Place everything back on board, tethered and tied down. This is rather like learning to windsurf, only practice will make you proficient."

Utdrag från kapitlet "Dangerous Underwater Organisms and Pollutants", avsnittet "Fish That Bite" och hela underavsnittet "Triggerfish" om risker och behandling avseende bett från tryckarfiskar, s 169:
"Large triggerfish, when guarding eggs in nests in the sand, are particularly aggressive and attack divers who get too close. Clean the wound and treat with antiseptic cream."

Utdrag från kapitlet "Dangerous Underwater Organisms and Pollutants", avsnittet "Venomous Sea Creatures" och del av underavsnittet "Stonefish/Scorpionfish (Includes Uonfish and Turkeyfish)" om hur man behandlar gift från stenfiskar, s 171:
"Most of the venoms are high molecular weight proteins, which are broken down by heat. Clean the wound, apply a broad ligature or pressure bandage between the limb and the body Immerse the limb in hot water at 50°C (120°F) for 30 minutes to 2 hours, until the pain stops. The cooling water from an outboard motor has been used, when no other supply of hot water was available. Several injections of local anaesthetic (administered by a healthcare professional) around the wound site will ease the pain if they are available. The young or weak may need cardiac or respiratory resuscitation.
More at risk than divers are fishermen clearing their nets, line fishermen, lobster and shell collectors, who find it most productive to work at night. Many of them can vouch that this treatment works. The venoms can still be active in dead fish for 48 hours.
"


Kommentarer:

Boken finns utgiven i en amerikansk (ISBN 978-0071457835) och en brittisk utgåva (ISBN 978-1843308706) som skiljer sig åt i den engelska stavningen för att passa respektive marknad (undrar man vilket exemplar man håller i handen, så har den amerikanska versionen rekommenderat pris i amerikanska dollar på baksidan, den brittiska saknar rekommenderat pris).

Språket i boken är inte alltför komplicerat för att vara en dykbok, och har man läst andra böcker på engelska så bör man inte tveka att ta sig an boken.

Boken är rikt illustrerad med både teckningar och fotografier som både är instruerande, förklarande och dekorativa – så bokens illustrationer får nog ses som en av bokens fördelar, trots att en del av fotografierna har några år på nacken.

För att passa en internationell marknad använder boken både engelska och metriska mått genom att exempelvis ange mått i meter och sedan inom parentes skriva motsvarande värde i fot.

Boken har både innehållsförteckning och register, men innehållsförteckningen är delvis felaktig då den inte stämmer med innehållet i boken (avvikande och saknade rubriker), men registret listar har 240 söktermer för den som vill hitta uppgifter i boken.
Boken är rikt illustrerad, och det finns färgbilder och färgillustrationer på nästan varje sida i boken.

Boken har en ordlista med drygt 150 begrepp som kan hjälpa läsare att förstå innehållet i boken.


Betyg: fyra av fem, en ambitiös och snygg dykmanual som är oberoende av utbildningsorganisation och kan utgöra ett bra komplement för den som vill ha en kompletterande manual.


Relaterade länkar:
Amazons (US) sida om boken:
http://www.amazon.com/Complete-Diving-Manual-Jack-Jackson/dp/0071457836
Amazonz (UK) sida om den brittiska versionen av boken:
http://www.amazon.co.uk/Complete-Diving-Manual-Jack-Jackson/dp/1843308703
Google Books sida om boken (brittiska versionen):
http://books.google.se/books?id=zxuW42R3rbMC&printsec=frontcover&dq=Complete+Diving+Manual&hl=sv&ei=VVMdTIjaM8-HOLr6qZwM&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false
Recension av författarens tidigare bok Scuba Diving:
https://www.dykarna.nu/forum/recension-scuba-diving-jack-jackson-300062
Recension av författarens tidigare bok Top Dive Sites Of The World:
https://www.dykarna.nu/forum/recension-top-dive-sites-of-the-world-294197
Recension av författarens senare bok Top Wreck Dives Of The World:
https://www.dykarna.nu/forum/recension-top-wreck-dives-of-the-world-268033
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2010-06-20 11:02:58
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Recension "COMPLETE DIVING MANUAL" Pär Ahlgren 2010-06-20 11:02
svara Fullständig innehållsförteckningPär Ahlgren2010-06-20 11:04

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: