Namn: Lösen:

Recension "DIVE AND TRAVEL MEDICAL GUIDE"

(Läst 3 838 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Fullständig titel: "Dive And Travel Medical Guide"

Författare: Guy de Lisle Dear & Neal W Pollock (DAN America), 2006, 4:e utgåvan

Fakta: 90 sidor, 136x213x5 mm, ISBN saknas

Omslag på boken:
https://www.dykarna.nu/fotoalbum/1471/296223.html

https://www.dykarna.nu/photos/2011/499420110516201302.jpgAllmänt:

Boken är utgiven Divers Alert Network America (DAN America) i syfte att vara en handbok före, under och efter en dykresa till andra delar av världen som hur man förebygger och behandlar olika åkommor, både dykrelaterade och annat. Formatet är litet och anpassat för att man skall kunna ha dem med sig på resan som en handledning om något skulle hända. Målgruppen är alla dykare som åker på resor, även om den verkar vara skriven främst med amerikanska läsare i åtanke.

Det är flera olika författare och redaktörer som bidrag till innehållet i boken, men det är äredaktörerna Guy de Lisle Dear & Neal W Pollock som haft ansvaret för att sammanställa boken.
Guy de Lisle Dear är legitimerad läkare utbildad vid University of Cambridge, 1979 och verksam vid Duke University och inom DAN. Hans specialitet är anestesi.
Specialty: Anesthesiology, Multi-Specialty Physician Group Education: University of Cambridge, 1979 http://www.healthline.com/doctors/anesthesiologist/guy-dear/3883121
Neal W Pollock är fil.dr. och arbetar vid DAN's huvudkontor med ansvar för forskningsfrågor, samt verksam vid Center for Hyperbaric Medicine and Environmental Physiology vid Duke University Medical Center, båda i Durham, North Carolina, USA. Han har även med dykanknytning varit verksam vid University of British Columbia, Canadian Association for Underwater Science, U.S. Antarctic Program, och är fortfarande aktiv vid American Academy of Underwater Sciences, samt vid tidningarna Diving and Hyperbaric Medicine och Wilderness and Environmental Medicine.


Innehållet:

Boken inleds kort med information om DAN och övergår sedan till att i sektion 1 titta på förberedelser inför en utlandsresa, exempelvis som vaccination och saker man ska beakta rörande mat och annat.

I sektion 2 är bokens största sektion (nästan halva boken) och behandlar skador orsakade av dykning och annan vistelse på och i vatten, men som inte kräver tryckkammarbehandling, både fysiologiska som exempelvis sjösjuka och mekaniska som exempelvis skador orsakade av kontakt med djur.
Sektion 2 kompletteras av sektion 3 som fortsätter med de skador som är relevanta för tryckkammarbehandling: luftemboli och tryckfallsjuka. Det omfattar också en neurologisk kontrollista så att man skall kunna göra en uppföljning av en drabbad persons status direkt efter händelse så att det kan jämföras med senare resultat så läkare kan se försämringar eller förbättringar.

Sektion 4 fokuserar på hur man som räddare skall ta hand om drabbade på skadeplatsen beroende på olika omständigheter. Hjärt-lungräddning (cardiopulmonary resuscitation, CPR) nämns dock bara kort i avsnittet och man hänvisar då till kurser, en beskrivning av förfarande återfinns dock på sista uppslaget i boken där man har beskrivning av hur man skall gå till väga, dock bara i text utan grafiska illustrationer.

Även om rekompression i vatten som behandlingsmetod (In-Water Recompression, IWR) är listad i innehållsförteckningen, så ges bara en del kommentarer kring som i korthet innebär att man skall planera för det i förväg och att det inte skall genomföras spontant vid en olycka. Några närmare beskrivningar av procedurer finns inte i boken.

På bokens första uppslag finns en sida där bokens ägare kan fylla i sina personliga uppgifter (exempelvis medicinska tillstånd och försäkringsnummer hos DAN) inför en eventuell olycka. Den andra sidan på uppslaget listar olika telefonnummer till DAN över hela världen som kan vara användbara vid olika typer av olycksfall.


Ingående kapitel:

SECTION I: Trip Planning and Prevention of Travel-Related Disease
Medical Fitness To Dive
Travel-Related Illness
Seafood and Travel
Sexually Transmitted Diseases
Travel Guidelines
SECTION II: Diving Disorders That Do Not Require Recompression
Drowning
Thermal Stress
Ear Disorders
Conditions Related To Breathing Gas Underwater
Lung Overpressure Problems
Motion Sickness
Diabetes And Recreational Diving
Injury & Other Medical Emergencies
Marine Animal Injury
First Aid Treatment — General
First Aid Treatment — Contact Injury
First Aid Treatment – Fish Lacerations, Stings
Lacerations, Avulsions, Amputations
Prevention Of Marine Animal Injuries
SECTION III: Disorders That Require Recompression
Recognizing Decompression Illness
Flying After Diving – 2002 Consensus Guidelines for Flying After Recreational Diving
Care of the Diver With Decompression Illness – Initial Evaluation at the Dive Site
On-Site Neurologial Examination
In-Water Recompression Treatment
SECTION IV: Principles of First Aid
CPR / Basic Life Support
Oxygen First Aid
Responding To the Injured Diver


Smakprov ur boken:

Utdrag från förorden "Why this guide? " som beskriver boken, s 4:
"Traveling to different parts of the world requires knowledge and preparation. This Guide is not intended just as a general travel guide; it is written to help deal with diving aspects of the trip and presents information that may not be covered in other travel guides presents — especially conditions that require recompression. This Guide is divided into four sections. Section I covers necessary preparations before the trip and prevention of common travel-related diseases; Section Ii has treatment information on conditions that do not require recompression; Section III covers the recognition and treatment of dive-related injuries for which recompression therapy is needed; Section IV covers basic first-aid skills."

Utdrag från sektion I "Trip Planning and Prevention of Travel-Related Disease", kapitlet "Travel-Related Illness" och hela avsnittet "Malaria", s 12:
"Malaria has caused more deaths worldwide than any other infectious disease: it is the most serious infectious disease hazard to divers traveling to the tropics. The disease is found primarily in subtropical and tropical regions of the world, where environmental conditions favour stable, infected Anopheles mosquito populations. Malaria occurs in large areas of Central and South America, Hispaniola,sub-Saharan Africa, the Indian subcontinent, southern and southeast Asia, the Middle East, Mexico, Haiti, the Dominican Republic and Oceania. Major cities in Asia and South America are nearly malaria-free, though cities in Africa, India, and Pakistan are not. There is less risk of malaria at altitudes above 4,900 feet /1,500 meters."

Utdrag från sektion II "Diving Disorders That Do Not Require Recompression", kapitlet "Thermal Stress" och del av avsnittet "Hyperthermia", s 26:
"Hyperthermia is a condition of elevated body Core temperature. The lower temperature limit of hyperthermia is poorly defined. The U.S.Occupational Safety and Health Administration (OSHA) requires a workrate intervention when oral temperature exceeds 99.7°F/37.6°C.
Research protocols often restrict the upper limit for core temperature to 102°F / 39°C or 104°F / 40°C. Heat stroke can occur when the core temperature exceeds 104°F / 40°C. However, ultramarathon runners have been observed to sustain core temperatures of 108°F / 42°C.
The core temperature response to heat stress is strongly influenced by an individual's state of acclimatization (adaptation to repeated or sustained environmental exposure), the physical work demands, and the relative humidity of the environment.
"

Utdrag från sektion II "Diving Disorders That Do Not Require Recompression", avsnittet "Lung Overpressure Problems", underavsnittet "Pneumothorax" och stycket "Treatment", s 40:
"A person with a pneumothorax does not need recompression but does require medical treatment. A physician may insert a chest tube, withdraw air from the chest cavity and allow the lung to reinflate. If the pneumothorax is small, breathing 100 percent oxygen may hasten resorption of gas, without the need for a chest tube. A chest tube may be required regardless of the size of the pneumothorax if recompression therapy is required for other reasons, such as decompression illness. Not usually life-threatening (unless it is a tension pneumothorax), this condition does require immediate care at a hospital. The injured person should make no further dives until an evaluation has been conducted by a physician familiar with diving medicine."

Utdrag från sektion III "SECTION III: Disorders That Require Recompression", kapitlet "Flying After Diving – 2002 Consensus Guidelines for Flying After Recreational Diving" och avsnittet "Treatment — Call DAN!", s 70:
"The following guidelines are the consensus of attendees at the 2002 Flying After Diving Workshop. They apply to air dives followed by flights at cabin altitudes of 2,000 to 8,000 feet (610 to 2,438 meters) for divers who do not have symptoms of decompression sickness (DCS).
The suggested pre-flight surface intervals do not guarantee avoidance of DCS. Longer surface intervals will reduce DCS risk further.
- For a single no-decompression stop dive, a minimum pre-flight surface interval of 12 hours is suggested.
- For multiple dives per day or multiple days of diving, a minimum pre-flight surface interval of 18 hours is suggested.
- For dives requiring decompression stops, there is little evidence on which to base a recommendation; therefore, a pre-flight surface interval longer than 18 hours appears prudent
"


Kommentarer:

Boken gavs ut första gången 1995 (redaktör M.D. G.Y. Mebane), en reviderad utgåva gavs ut 1999 (redaktör M.D. Ed Thalmann) och igen 2000 (redaktör M.D. Ed Thalmann) och den fjärde och senaste reviderade upplagan 2006 (redaktörer Guy de Lisle Dear & Neal W Pollock).
Boken saknar ISBN (artikelnummer) eftersom den är avsedd att endast säljas genom DAN.

Språket i boken är engelska och får nog betecknas som relativt lättläst, då språket inte är allt för komplicerat, men det är fullt av medicinska och andra facktermer.

Det är engelska måttenheter som fot och Fahrenheit som primärt används i boken, undantag för tryck där man främst använder ATA, men metriska mått används parallellt genom hela boken.

Boken har rätt många illustrationer, men bilderna är som regel ganska små och alla är gjorda i svart-vit.

Boken har innehållsförteckning, som dock saknar de lägre rubriknivåerna, och saknar helt register så det kan vara lite besvärligt att söka efter information man är intresserad av.


Betyg: fyra av fem, en bra och kompakt liten bok med praktiska tips för resande dykare som inte blir allt för komplicerad, men ändå innehåller relevant information som dock möjligtvis kan upplevas som lite torr och trist läsning – dock kanske med livräddande möjligheter för användare.


Relaterade länkar:
Diver Alert Network (DAN):
http://www.dan.org
DAN Europe:
http://www.daneurope.org
Amazon’s sida om boken:
http://www.amazon.com/America-Travel-Medical-Guide-Revised/dp/B003D7VC9U/
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2011-05-16 20:16:58
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Recension "DIVE AND TRAVEL MEDICAL GUIDE" Pär Ahlgren 2011-05-16 20:16
svara Fullständig innehållsförteckningPär Ahlgren2011-05-16 20:18

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: