Namn: Lösen:

Recension "DIVELIGHT COMPANION"

(Läst 4 323 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Fullständig titel: "Steve Lindblom’s Divelight Companion – How To Maintain, Repair, And Build Canister Divelights."

Författare: Steve Lindblom, 2000, 2006 års utgåvan

Fakta: 152 sidor, 215x279x10 mm, ISBN 0-9678873-1-3

Omslag på boken:

https://www.dykarna.nu/photos/2008/499420080829100947.jpgAllmänt:

Bokens främsta målgrupp är hemmabyggare av dyklampor. Det är kanisterlampan och dess kringdetaljer som i dess tekniska aspekt står i fokus i boken. Aspekter kring praktiskt användande som exempelvis lampsignaler och annat som kan rubriceras som användartips eller praktisk dykning finns inte med i boken, dock med undantag av laddning.
Även om hemmabyggaren är den uppenbara målgruppen, så kan boken dock vara mycket intressant även om man inte avser bygga en egen lampa, utan kanske endast är ägare av en lampa och kanske vill modifiera (exempelvis byta till annan typ av glödlampa) eller laga den. Den kan även vara till stor hjälp för den som vill lära sig mer om kanisterlampor innan man köper en, så att man vet vad man skall titta på för att identifiera vad man själv tycker är bra.
Tycker man att det är trist att läsa manualer eller annan teknisk skrift, så bör man nog ta sig en funderare, då boken är allt annat än stimulerande och lockande i sin utformning – här är det tekniska beskrivningar, måttenheter, mätvärden, artikelnummer och material som står i fokus, allt skrivet av en tekniknörd för andra tekniknördar.

Boken är utgiven av Airspeed Press som bland annat gett ut böcker som "Oxygen Hackers Companion", "Scuba Regulator Maintenance and Repair", med flera böcker av gör-det-själv-karaktär. Författaren Steve Lindblom har blivit särskilt tillfrågad om att skriva boken för Airspeed Press.

Författaren Steve Lindblom har tidigare bidragit med illustrationer till några andra av böckerna från Airspeed Press, nämligen "The Oxygen Hacker's Companion" och "Scuba Regulator Maintenance And Repair".


Innehållet:

Boken utgår från jämförelse med de typiskt amerikanska kanisterlamporna som främst har sitt ursprung inom grottdykningen i Florida, och det finns gott om jämförelser med lampor från Halcyon, Salvo, Sartek, Dive Rite med flera, dels avseende lösningar såväl som komponenter.
Boken inriktar sig främst på hur man bygger en motsvarande lampa, men tar även upp hur man relativt snabbt kan bygga ihop en kanisterlampa, exempelvis genom att bygga om en billig handlampa till lamphuvud genom att koppla in en kabel och byta lampa.

Författaren går steg för steg igenom lampans komponenter ur alla tänkbara aspekter och jämför olika tekniker, samtidigt som han delar med sig av sina personliga erfarenheter.
På flera ställen anges leverantör och artikelnummer på komponenter som hemmabyggaren kan använda. För oss i Sverige så har det dock mindre betydelse, såvida man kanske inte vill beställa från USA via Internet.

Det finns i boken skisser på hur man skall tillverka olika delar och beräkningsuppställningar, som kan vara till klar hjälp för hemmabyggaren. Det ges även många praktiska tips på själva byggarbetet, exempelvis på olika sätt att göra en del och på vilket sätt och/eller med vilka verktyg man skall göra vissa moment.

Efter bilagorna och nästan sist i boken kommer avsnittet "Updates". Där finns uppdateringar som tillkommit vid omtryckning, bland annat rörande nya batterityper och mer om LED:


Ingående kapitel:

Introduction
Divelights Part List
1 – Parts and Materials
2 – Batteries and Chargers
3 – Bulbs
4 – Working with Plastics
5 – Making the Canister
6 – Making the Lighthead
7 – Finishing Up
8 – Maintenance and Repair Divelight Specification
9 – Instant Divelights
10 – Backup Lights
11 – Video and Strobe
12 – HID
Appendix 1 – Sources
Appendix 2 – Divelight Websites
Appendix 3 – Useful O-ring Sizes
Updates

(Se separate inlägg nedan för fullständig innehållsförteckning.)


Smakprov ut boken:

Utdrag från "Introduction" och avsnittet "Building Divelights", sida ii:
"Anyone who sets out to build a divelight purely to save money will likely find themselves disappointed. However, if you do it because you like to build things, and like the idea of having a dive light you built yourself, with saving money secondary, you should do just fine."

Utdrag från kapitel 1 "Parts and Material", avsnittet "The Switchgear" och underavsnittet "The Switch Boot" om tätande gummihättor till strömbrytare.på kanistern, där författaren jämför hättor gjorda i silikon och neopren, s 7-8:
"They seemed so obviously superior that I asked Barry the other day why Halcyon still used the silicone boots, and he said because they work – they just haven’t had any problems with them. He also pointed out that the better silicone ones like the AME 1100 have a secondary seal at the base of the toggle that will prevent a flood if the boot is nicked of the end, which the heavier dive light boots don’t have. Also, the silicone boots are more flexible in cold water, and smaller than the neoprene ones, an important consideration as canisters get smaller.
For a little extra protection with the silicone boots, it’s easy to slip a little piece of surgical rubber tubing over the toggle.
The silicone general purpose ones go for about $2 from M-C, and a bit less from AME but with a $35 minimum. The Dive Rite/AUL/Sartek ones go for about $5 in cave country, and $6.50 to $15 everywhere else.
"

Utdrag från kapitel 2 "Batteries and Chargers", avsnittet "Charging" och underavsnittet "Charging From A Vehicle" om laddning av blybatterier i fordon, s 39:
"To achieve a full charge this way it is necessary for the engine to be running since the voltage of the battery at rest will only be 13V or so. This scares some people – they think that the great big car battery is going to overpower the little dive light battery and blow it sky high, but actually the voltage of the car battery, being a sister lead/acid battery with a similar resting voltage, just isn’t high enough to fully charge, let alone overcharge, the little battery, and when the engine is running the big battery is acting as a buffer to protect the little one."

Utdrag från kapitel 3 "Bulbs" om hur man jämför glödlampor, s 43-44:
"Output – the amount of light at bulb puts out – are usually measured in lumens. They are not a completely satisfactory measure, because there are so many different ways to measure the output of a bulb, none of which necessarily correspond to the way our eyes perceive it. Possibly for this reason, manufacturers often don’t give output figures, or when they do, they are often buried away in their full line catalog somewhere.
To make it even harder to compare, reflector bulbs are usually rated in Center Beam Candlepower (CBCP). Since this measures only the brightness at the center of the beam, a spot bulb will have a higher rating than a flood, even if they are putting out exactly the same amount of light. As a result, there’s no meaningful way to compare CBCP with lumens, or even the CBCP of one reflector bulb with another unless they have exactly the same beam angle.
The wattage rating is often used as a rough measure of output, but it isn’t a reliable one because bulbs with the same wattage rating can have vastly different outputs.
"

Utdrag från kapitel 5 "Making the Canister" och avsnittet "Cutting the Tube", med en av författarens egna erfarenheter, s 56:
"Much as the minimalist in me rebels at the thought of making a canister any longer than it absolutely has to be, I like to figure in an extra ¼" or so, on any new design I am making, as a safety margin, in case the bottom has to be cut off and reglued, or I forget to account for the top spigot (as I did on my first canister)!"


Kommentarer:

Boken använder främst amerikanska måttenheter, men alla mått finns parallellt angivna inom parentes med metriska enheter.

Boken är rikt illustrerad bestående av både fotografier och datorgjorda skisser/ritningar, dock allt i svart-vitt och ibland med dålig bildupplösning. Illustrationerna är dock en av bokens bättre egenskaper, då de många ritade illustrationerna verkligen tydliggör information och åskådlig gör det som försöker förklaras i texten, och därmed blir en av bokens stora fördelar.

Som litterär trycksak så håller boken en ganska låg kvalité med billigt papper, ringbindning, och ger känslan av kopieringspapper.
Det finns klara brister i strukturen i boken, då exempel kapitelindelningen är ojämn, formateringen på rubrikerna är olika (även inom samma kapitel), varierande teckenstorlek på texten, och att det trots att boken i huvudsak har texten i två spalter förekommer sidor med bara en spalt (hela sidan i bredd). Dessutom få förefaller det som att bokens avsnitt blivit skrivna vid helt olika tidpunkter. Det blir inte bättre av att avsnittet "Updates" ligger sist i boken, istället för att ha blivit inbakat i texten där informationen hör hemma. Saker som egentligen inte påverkar sakinnehållet, men gör det svårare att för en översikt och hitta saker i boken – speciellt då den bara har en bristfällig innehållsförteckning och helt saknar register.
Boken borde ha fått en bättre korrekturläsning före tryckning, då det finns för mycket stav- och skrivfel, exempelvis upprepning av ord, bortfallna ord, felstavningar och upprepning av hela stycken. Fel som borde ha varit bortarbetade genom de flera olika tryckningarna av boken. Språket är dock inte allt för komplicerat, med undantag för att det förekommer en hel del tekniska begrepp.
Som exempel på slarvfel / skrivfel, kan nämnas att Nickel-Metalhybridbatterier oftast felaktigt skrivs som NiHM, iställer för NiHM, som dock också förekommer.
Den låga kvalitén på trycksaken och dess litterära egenskaper uppvägs dock lätt av innehållet för den som är intresserad av ämnet.

Boken har tre av varandra oberoende sidnumreringar: inledningen i-viii, huvudtexten 1-136 och bilagorna I-XIV, samt två onumrerade sidor – varför antalet sidor i boken som anges på olika källor kan variera.

Längst bak i boken listas några andra av Airspeed Press utgivna titlar.


Betyg: fyra av fem, bra och informativ bok med praktisk fokus, dock dåligt skriven och strukturerad som litterärt verk och med många skrivfel. Hade boken hållit samma kvalité som trycksak som den nivå den håller på information, så hade den helt klart fått högre betyg.


Relaterade länkar:
Google Books sida om boken:
http://books.google.se/books?id=HvGxAAAACAAJ&dq=%22airspeed+press%22
Airspeed Press webbsida:
http://www.airspeedpress.com
Airspeed Press sida om boken:
http://www.airspeedpress.com/newlitebook.html
Några utfrag från boken:
http://www.airspeedpress.com/literead.htm
Inlägg på dykarna.nu om att handla från Airspeed Press
https://www.dykarna.nu/forum/nan-som-handlat-fran-airspeed-press-66734/
Inlägg på dykarna.nu där boken kommenteras:
https://www.dykarna.nu/forum/hid-lampor-till-hemmabyggaren-36190/36387.html
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2008-08-29 10:20:52
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Recension "DIVELIGHT COMPANION" Pär Ahlgren 2008-08-29 10:20
svara Fullständig innehållsförteckning för intresseradePär Ahlgren2008-08-29 10:22
svara Sv: Recension "DIVELIGHT COMPANION"Oskar Schlyter2008-09-09 07:40
svara Rättelse, komponenter och frågan om eget byggePär Ahlgren2008-09-14 11:45

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: