Namn: Lösen:

Fullständig innehållsförteckning för intresserade

(Läst 780 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!


Nedan listas de i boken förekommande kapitlen och underrubrikerna.
På grund av en ojämn struktur på rubrikerna i kombination med dåligt strukturerade avsnitt, så råder vissa oklarheter kring vad som är rubriker och underrubriker inom kapitlen, varför vissa antaganden har tvingats göras i några fall för att skapa en god översikt

INTRODUCTION
Why A Canister Light?
Building Divelights
- What If You Don’t Want To Build A Light?
- Optimizing Your Divelight
- Getting Started
A Short History Of Divelights
What’s Next?
1 – PARTS AND MATERIALS
The Canister
- Other Canister Materials
- Metal Canisters
- The Latches
- Bulkheads
The Switchgear
- The Switch Boot
- The Switch
- The Canister Seal
- The Watertight Cord Gland
- Strain Reliefs
- The Cord
- Fuses
- Thermistors
Lighthead Parts
- The Reflector
- Diffusers
- Lamp Sockets
- "Test Tubes"
- Lenses
- O-rings
- Wires and Connectors
- E/0 Connectors
- Multiple Lighthead Fittings
- Hose Clamps
Buying Parts
- Samples
2 – BATTERIES AND CHARGERS
The Basics
Batteries
- Cells and Batteries
- Charge and Discharge Rates
- Charging
- Battery Capacity
Lead/Acid Batteries
- Sulphation
- Outgassing
- Service Life
- Starter and Deep Cycle Batteries
Nickel/Cadmium Batteries
- Flashlight Nicads
- The Memory Effect
- Dendrification
- NiMHs
Other Batteries
- Flashlight Batteries
- Rechargeable Alkalines
- Switching Battery Types
Buying Batteries
Charging
- Lead/Acid Batteries
- Automatic and Smart Chargers
- Charging From A Vehicle
- Touch-Up Charging
- Charging Several Batteries At Once
- Charging Badly Discharged Batteries
- Charging NICAD and NiMH Batteries
3 – BULBS
- Types of Bulbs
- Overdriving Bulbs
- Buying Bulbs
- HID
- Lumens vs Kelvins
- Poor Man’s HID?
- LEDs
4 – WORKING WITH PLASTICS
Cutting and Drilling
- Drilling
- Tapping
- Lathe Turning
- Routing
- Circular Saws
- Band Saws
- Sabre Saws
- Hacksaws
Bonding Plastics
- Hard Adhesives
- Soft Adhesives and Sealants
- Bonding Acrylic
- Capillary Cementing
- Soak or Dip Cementing
- Viscous Cements
- Bonding PVC
- Finishing Plastics
Tips
5 – MAKING THE CANISTER
- Cutting the Tube
- Squaring the End
- Finishing the Tube Ends
The Canister Ends
- The Bottom
- How Thick?
- To Recess or Not To Recess?
- Locating the Battery
- Gluing the Bottom
- Tips
The Top
- The Switch
- Installing the Latches
- Sealing the Latch Screws
- The Cord Gland and Switch Holes
- Tapping the Threads
- The Switch Guard
Other Variants
6 – MAKING THE LIGHTHEAD
Lighthead Variants
Test Tube Lightheads
- The Socket
- The Reflector
MR16 Lightheads
Goodman Handle
- The Griffin Handle
7 – FINISHING UP
Assembling the Battery Pack
- The Wiring
- Making Up A NiMH Battery Pack
- Cord Length
Burn Testing
- To Do a Burn Test
Mounting the Canister
- Rigging the Canister
Leak Testing
8 – MAINTENANCE AND REPAIR DIVELIGHT SPECIFICATION
- Pre-dive Inspection
- SS and Aluminum
- Care and Handling Of O-rings
- Changing Bulbs – Test Tube Lightheads
- Changing Bulbs – MR11/MR16 Lightheads
Troubleshooting
- Leaks
- Dealing with a Full Flood
- Leaky Bottoms
- Spare Kits
- Light Head Protection
- Miscellaneous Tips
- Flying with Divelights
9 – INSTANT DIVELIGHTS
The Canister
- The Canister Tube
- The Fixed End
- The Removable End
Instant Lightheads
- Mixing and Matching
- Mag-Lite Based Lightheads
10 – BACKUP LIGHTS
11 – VIDEO AND STROBE
- Underwater Strobes
12 – HID
- 18W HID Lightheads
- 10W Lightheads
- Building Them
- Other Considerations
- Alternatives to Welch Allyn
- MORE!!!!!!!!
APPENDIX 1 – Suppliers And Manufacturers
APPENDIX 2 – Other Websites Of Interest
APPENDIX 3 – Useful O-Ring Sizes
UPDAT3S
- Router Guides
- New HID Bulb And Ballast
- Sealing a Lighthead
- MR16 Lightheads
- Canister Dry Lid
More about LEDs
Lithium Ion Batteries and Packs
- Building a Li-Ion Pack
- Safety Precautions

(Appendix 1 och 2 har andra namn i innehållsförteckningen, där heter de
appendix 1 = "Sources" och appendix 2 = "Divelight Websites")
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2008-08-29 10:22:17
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Recension "DIVELIGHT COMPANION" Pär Ahlgren 2008-08-29 10:20
svara Fullständig innehållsförteckning för intresseradePär Ahlgren2008-08-29 10:22
svara Sv: Recension "DIVELIGHT COMPANION"Oskar Schlyter2008-09-09 07:40
svara Rättelse, komponenter och frågan om eget byggePär Ahlgren2008-09-14 11:45

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: