Namn: Lösen:

I boken använda militäratermer (för läsare)

(Läst 2 818 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!


Det finns gott om militära förkortning och begrepp i boken, ibland förklarade, ibland utan förklaring – en klar brist, då det gör det svårare för alla läsare med ringa kunskap om engelska militära förkortningar. Här listas några för att hjälpa intresserade läsare (notera att det endast listar militära begrepp/förkortningar, dyktermer listas inte nedan):

2 Para = 2nd Parachute Regiment, andra luftburna regimented (ungefär fallskärmjägare)
AAF = Argentinian Air Force, argentinska flygvapnet
ammo = ammunition, slanguttryck/förkortning
Apocalypse Now = krigsfilm av från 1979 av Francis Ford Coppola om Vietnam-kriget
ARA = Armada de la Republica Argentina, prefix före namn på fartyg i argentiska flottan
ASAP = As Soon As Possible, uttryck för att göra något så fort som möjligt
AWKWARD = kommando för att snabbt komma i dykutrustning för dykuppgift (ex söka sprängladdningar fästa på fartygsskrov)
AWOL = Absent Without Leave, ogiltig frånvaro från tjänst ("bondpermis")
BFPO = British Forces Post Office, brittiska militärens post organisation (fältpost)
Blowpipe = brittisk portabel luftvärnsrobot som skjut från axeln, drygt 1 m lång, drygt 14 kg och en räckfvidd på 3,5 km.
BO = Body Odour, kroppslukt
Bofors = 40/60 Bofors, en 40mm luftvärnskanon, förekommer som fartygsbeväpning i
CD = Clearance Diver, röjdykare dvs dykare som söker och oskadliggör ammunition under brittiska flottan
booby trap = försåtsminering, dvs sprängladdning kopplad till exempelvis en dörr eller leksaker
C130 = Lockheed C-130 Hercules 4-motorigt propeller transportflygplan (går i Sverige under beteckningen Tp84)
Canberra = English Electric B Mk 62 Canberras, brittisktbyggt jetbombflygplan användes av Argentina under Falklandskriget
CAP = Combat Air Patrol, patrullerande stridsflygplan
casa = hem på spanska
CDBA = Clearance Diver’s Breathing Apparatus, återandningsapparat (rebreather) för minröjning
C-in-C = Commander in Chief, överbefälhavare
CND = Campaign for Nuclear Disarmament, fredssymbolen (cirkeln med vertikalt streck och två stöttor)
CPO = Chief Petty Officer, gradbeteckning för underbefäl i brittiska flottan
D wing = Delta wing, en typ av flygplansvinge som under-/ovanifrån ger flygplanet en triangelliknande form, och är särskilt lämplig för överljudsflygning
DEODS = Defence Explosives Ordonance Disposal School, utbildningsenhet I EOD för brittiska flottan, armén och flygvapnet
DO = Divisional Officer, ansvarar för vissa personalfrågor inom den egna personalgruppen
DQ = Detention Quarters, häkte i brittiska flottan
DT = Diver Training, grundläggande dykarkurs inom brittiska flottan, finns i flera nivåer (ex DT2)
DTS = Dinner Time Session, möte vid lunchtid
ED = Elementary Diver, en grundläggande nivå på dykutbildning i brittiska flottan, finns i olika klasser (ex ED 9)
EOD = Explosive Ordonance Disposal, oskadliggörande av explosiva föremål
ETD = Estimated Time of Departure, bedömd avresetid, dvs när en resa är planerad att börja
Exocet = fransktillverkad sjömålsrobot som är 4,7 m lång och väger över 600 kg och når nästan 7 mil
FCDT = Fleet Clearance Diving Team, (brittiska) flottans röjdykargrupp, finns flera olika grupper (ex FCDT3)
Gemini = gummibåt av market Gemini
GPMP = General Purpose Machine Gun, kulspruta (har i Sverige beteckningen ksp m/58)
Harrier = Harrier Jump Jet, brittiskt jetflygplan med olika tillverkare, kan ej flyga i överljudsfart, men starta och landa vertikalt användes av Storbrittannien under Falklandskriget
HE = High Explosive, sprängmedel med hög sprängkraft alternativt projektil (granat) med sprängmedel (istället för kompakt metallkärna)
Hercules = Lockheed C-130 Hercules 4-motorigt propeller transportflygplan (går i Sverige under beteckningen Tp84)
helo = förkortning för "helicopter" (helikopter)
HGV = Heavy Goods Vehicle, tung lastbil
HMS = Her/His Majesty’s Ship, prefix /förkortning före namn på fartyg i brittiska flottan
HMS Vernon = till skillnad från andra "HMS", en anläggning på land mellan 1923-1986 som sysslade med utveckling och utbildning (namnet kommer av att verksamheten före 1923 var förlagd till olika fartyg med namn som Vernon I och Vernon II)
ID = Identification, identifiering/identitet
IED = Improvised Explosive Device, ej fabrikstillverkad sprängladdning (exempelvis terroristbomb)
L42A1 = brittiska prickskyttegevär av repetermodell och med trästock
LAD = Lateral Abdominal Dorsal, ett träningsprogram för muskelgrupper (jämför svenska försvarets BRAK, Ben Rygg Armar Knä)
lb = pound, brittisk måttenhet motsvarande ungefär ½ kg (0,4536 för att var lite mer noggrann)
LD = Leading Diver
Learjet = Learjet 35A-L, ursprungligen ett affärsjet, dvs ett litet jetplan för passagerar, användes av Argentina för spaningsuppdrag
LR = Land Rover, Jeep-liknande terrängbil av märket Rover
LSL = Landing Ships Logistics, trasportfartyg i militär tjänst genom RFA
LST = Life- Support Technicians, tekniker som sköter tryckkammare och luftförsörjning till dykarklockor och slangdykare
M16 = amerikansktillverkat personligt automatvapen i kalibern 5,56 mm
Malvinas = spanska namnet på Falklandsöarna
MEA = Marine Engineering Artificer, tekniker som ansvarar för motor, elektricitet, färskvatten, ventilation, mm på ett fartyg
Mirage = Dassault Mirage 3EA, franskt jetflygplan, samt det snarlika Israel Aircraft Industries Nesher, (dvs israeliskbyggda Dassault Mirage 5 i Argentina benämnd Dagger), som båda användes av Argentina under Falklandskriget
MP = Military Police, militärpolis dvs militär personal med polisiära uppdrag inom militären
NAAFI = Navy, Army and Air Force Institutes, brittisk organisation för fritidsaktiviteter för soldater (ej officerare) på baser och fartyg (lite som svenska Soldathem)
NATO = North Atlantic Threaty Organisation, militär allians mellan nordamerika och västeuropa
Navy Regulator = brittiska flottans motsvarighet till militärpolis
NGS = Naval Gun Support, artilleri från fartyg hjälper förband på land
PDP = Pre-Dive Piss/Poop, att kissa/bajsa före dykning
PE = plastic explosive, dvs mjukt formbart sprängmedel (jämför svenska sprängdeg), förekommer dock även i användning för skolämnet "Physical Eduction" dvs gymnastik/idrott
pipe = meddelande i högtalarsystemet
PO = Petty Officer, gradbeteckning för underbefäl i brittiska flottan
Pompey = Egentligen antik stad i Italien, men i boken smeknamn för Portsmouth i England
POW = Prisoner Of War, kringsfånge
PSYOPS = Psychological Operations, psykologisk krigföring dvs försök att påverka motståndaren eller civilbefolkning
PSYWAR = Psychological Warfare, psykologisk krigföring dvs försök att påverka motståndaren eller civilbefolkning
Pucara = FMA IA 58 Pucará, argentisk tillverkat propellerdrivet attackflygplan
PX = Postal Exchange, amerikansk service till soldater med butiker på militärbaser
RAF = Royal Air Force, kungliga (brittiska) flygvapnet
Rapier = brittisk luftvärnsrobot för närförsvar, som är drygt 2 m och väger 45 kg, och når knappt 7 km
RE = Royal Engineers, brittiska arméns ingenjörer (bla minröjare, brobyggare, mm), förekommer dock även i användning för skolämnet "Religious Education" dvs religionskunskap
reggie = slang för Navy Regulator, dvs brittiska flottans motsvarighet till militärpolis
RFA = Royal Fleet Auxiliaries, en av delarna inom Naval Service som är en civil stödorganisation till RN
RM = Royal Marines, kungliga (brittiska) marinkåren dvs landstigningsförband
RN = Royal Navy, kungliga (brittiska) flottan
RO = Radio Officer, officer med ansvar för radioutrustningen på ett fartyg
RSM = Regimental Sergeant Major, grad inom (brittiska9 armén
SAS = Special Air Service, brittisk elitförband inom armén
SBS = Special Boat Squadron, brittiskt elitförband inom flottan
SD = Second Dickie, slang för ställföreträdare (vice chef)
Sea Cat = brittisk beteckning på en tvåstegs luftvärnsraket för närförsvar, avsedd att ersätta Bofors-luftvärnskanoner på fartyg, finns i landversion som Tiger-Cat, 1½ m lång, väger 68 kg och har en räckvidd på 5 km (kallas i Sverige Robot07)
Sea Dart = brittisk beteckning på en tvåstegs överljuds luftvärnsraket, som är 4,4 m lång, väger ½ ton och når över 5 mil
Sea King = Westland WS-61 Sea King, brittisk licenstillverkning av helikoptern Sikorsky S-61
Sikorsky S-61 = Sikorsky S-61 / SH-3 Sea King stor helikopter som använts för bland annat ubåtsjakt, trupptransport och sjöräddning
Skyhawk = McDonnell Douglas A-4 Skyhawks, amerikanskt jetflygplan som användes av Argentina under Falklandskriget
SLR = Self-Loading Rifle, förkortning för den brittiska versionen av vapnet FAL med enkelskottsspärr
SM = Sergeant Major, gradbeteckning för underbefäl i brittiska flottan
Special Ops = Special Operations, speciella uppdrag som vanlig personal inte klarar
Super Etendard = Dassault-Breguet Super Étendard, franskt jetflygplan användes av Argentina under Falklandskriget
SWAG = stödgods
Tannoy = Tannoy Ltd är tillverkare av högtalarsystem, och högtalarsystemet på brittiska fartyg benämns därför ibland för Tannoy
TNT = trotyl (trinitrotoluen), gulaktigt sprängmedel (ex sprängdeg)
Torpex = Torpedo Explosive, sprängmedel 50% mer kraftfullt än TNT ursprungligen framtaget för torpeder
UK = United Kingdom, förenade kungadömmet dvs England, Skotland, Wales och Nordirland, (nästan) samma sak som Storbritannien
Union Jack = namnet på den brittiska flaggan
UXB = Un-Exploded Bomb, bomb som inte exploderat på avsett sätt (blindgångare)
VC10 = Vickers VC10, jetdrivet trafikflygplan för passagerar trafik, främst civil användning
WRAF = Women's Royal Air Force, stödorganisation till RAF (upphörde genomsammanslagning med RAF 1994)
WWII = World War Two, andra världskriget

För att underlätta när det gäller att förstå graderna inom brittiska flottan, så är nedan en sammanställning över brittiska flottans grader i jämförelse med våra svenska grader (en jämförelse som inte är helt lätt, då systemen ser olika ut och tolkningarna skiljer, men det en vägledning i alla fall).

Admiral = Amiral / General
Vice Admiral = Vice Amiral / Generallöjtnant
Rear Admiral = Konteramiral / Generalmajor
Commodore = Kommendör av 1:a graden / Överste av 1:a graden
Captain = Kommendör / Överste
Commander = Kommendörkapten / Överstelöjtnant
Lieutenant Commander = Örlogskapten / Major
Lieutenant = Kapten
Sub Lieutenant = Löjtnant
Midshipman = Fänrik
Cadet = Kadett
Warrant Officer = Flaggstyrman / Fanjunkare
Fleet Chief Petty Officer = Flaggstyrman / Fanjunkare
Chief Petty Officer = Sergeant / Sergeant
Petty Officer = Högbåtsman / Överfurir alt Sergeant
Leading Rate = Furir alt Högbåtsman / Överfurir
Ordinary Seaman = Menig
Able Seaman = Menig
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2008-11-29 00:43:49
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Recension "DIVER" Pär Ahlgren 2008-11-29 00:25
svara I boken använda militäratermer (för läsare)Pär Ahlgren2008-11-29 00:43
svara Tack!Linda Normark2008-11-29 12:21
svara Sv: Recension "DIVER"David Stråberg2008-11-30 19:46
svara Sv: Sv: Recension "DIVER"Pär Ahlgren2008-11-30 21:28
svara Sv: Sv: Sv: Recension "DIVER"Andrej Hoffmann2008-12-01 15:03

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: