Namn: Lösen:

Recension "DIVERS OF THE DARK"

(Läst 3 918 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Fullständig titel: "Divers of the Dark – Exploration of Caves under Budapest"

Författare: Antii Apunen & Janne Suhonen, 2009

Fakta: 157 sidor, 190x255x16 mm, ISBN 978-951-31-4953-6

Omslag på boken:
https://www.dykarna.nu/fotoalbum/1471/252775.html

https://www.dykarna.nu/photos/2009/499420090717083114.jpgAllmänt:

Boken är i huvudsak en fotodokumentation av en grupp finska dykares dykexpeditioner i grottorna under Ungerns huvudstad Budapest, och det är presentationen av dessa expeditioner som är syftet med boken.
Målgruppen för boken är internationell och består främst av dykare med ett intresse för grottdykning, men boken är faktiskt skriven så att även icke-dykande människor kan läsa den, kanske speologer eller människor som bara tycker att grottor eller dykning är fascinerande.

Anttii Apunen är född 1971, bor i Helsingfors och har ett förflutet som journalist, men arbetar idag som entreprenör inom marknadsföring, även om han fortfarande skriver
Janne Suhonen är för 1975, bor i Helsingfors och är utbildad designer och arbetar som frilansfotograf
Båda författarna dyker Inspiration Rebreather och har skrivit flera grottdykningsartiklar tillsammans. De har även gjort grottdykning i andra delar av världen, exempelvis i Frankrike och Florida.


Innehållet:

Boken inleds med hur författarna kommer till Ojamo gruva i Finland för första gången och snabbt fastnar för att utforska gruvgångarna. Till en början genom att följa andras linor i redan utforskade delar, senare genom att utforska tidigare odykta delar. För att kunna komma längre och djupare så övergår det att börja dyka med återandningsapparater och projektet blir ambitiösare och ambitiösare hela tiden.

2006 så får författarna en inbjudan om att dyka i grottan Molnár János i Budapest, något som öppnar upp för flera återkomster för att fotodokumentera de enorma grottsystemen under staden som delvis är fyllda med varmvatten.

Framförallt så får läsaren följa dykarna till grottan Molnár János, men även ett besök till den torra grottan József-hegy.

Fokuset för boken är bilderna som man tog under fotoexpeditionen, texten verkar snarare vara en utfyllnad och handlar delvis om författarnas upplevelser, men mycket handlar även om regionens historia (hur regionen befolkades, olika härskare genom tiderna, lite olika anekdoter, mm), geologi (fossiler, grottformation, liv i grottor, mm), förklaring av teknik (återandningsapparat, varför man har lina, gasblandningar, mm), lite grottdykerihistoria (globalt), mm. Man kan även läsa en del om del lokala dykprofilen Zsolt Gyurka som gjort mer än 1.000 dyk i grottorna under Budapest.

Appendix utgörs av information om grottdykning och återandningsapparater, riktat till en målgrupp som inte håller på med motsvarande dykning och förklarar därför utrustning, teknik och hur man kan komma i kontakt med utbildningsorganisationer. Sist så hittar men en ganska enkel ordförklaring över 18 begrepp.

Det finns förvånansvärt lite information om de finska dykare som deltog i de olika dykningarna, och berättelserna om dykningarna verkar vara lösryckta, och ge en ganska fragmentarisk bild. För den som är på jakt efter fakta eller kunskap så finns det en del specifik information om grottorna Molnár János (vattenfylld) och József-hegy (torr), det finns även några översiktsförklaringar av återandningsapparat, en del tids för UV-fotografering i grottor och lite grundläggande grottkunskap, men i övrigt så är det ganska lite kunskap man kan inhämta i boken.
För den som är intresserad av dykning i Ojamo så är den information om gruvan som finns i boken knappast skäl till att köpa den, dock så erbjuder den en hel del information om grottsystemet Molnár János, bland annat en översiktskarta inritad över en stadskarta – boken kan dock på intet sätt ses som en dykguide för den som vill dyka där.

Boken är inte fylld av otrevliga och gastkramande upplevelser, men det finns på flera ställen påminnelser om riskerna med grottdykning. Rent allmänt så kan man nog snarare beskriva boken som intressant, snarare än spännande.


Ingående kapitel:

Deeper, Further Away (inledning)
In the Depths of a Lime Mine (hur dykningarna i Ojamo fångar författarna)
The Call of the Deep (hur målen med dykningarna i Ojamo blir ambitiösare)
A Cave Diver’s Dream (om grottdykning i Budapest)
Zsolt Gyurka, the Lone Wolf of Molnár János (om den ungerska dykaren Zsolt Gyurka)
Hotter, Hotter (historien om utforskningen av grottan Molnár János)
- How Are Caves Researched? (faktaruta om utforskning av grottor)
Straight Through the Rock (om borrtning av nya ingångar till grottorna)
In the Depths of a Volcano (jämförelse av Molnár János mot andra grottor i världen)
Shining Crystals (om ett besök i den torra grottan József-hegy)
- The cave System om Molnár János (skisser över grottystemet Molnár János i Budapest)
A Five-kilometre Labyrinth (om dykning och fotografering i Molnár János)
A Kilometre from the Surface (beskrivning av ett dyk i Molnár János)
The Lost Work (fortsatt beskrivning på dyket i föregående kapitelk)
No Stone is Left Unturned (en summering av de dykningarna i Molnár János)
Acknowledgements (tack till alla som bidragit till projektet och boken)
Appendix
- Closed Circuit Rebreather (förklaring av hur återandningsapparat)
- A Cave Diver’s Equipment (översikt över grottdykningsutrustning)
- Planning a Dive (hur man planerar ett grottdyk)
- The Most Popular Cave Diving Destinations (olika exempel på grottdykardestinationer)
- Could I be a Cave Diver? (kommentarer för den som vill bli grottdykare)
- Glossary (ordförklaring)


Smakprov ut boken:

Utdrag från kapitlet "In the Depths of a Lime Mine" om författarnas första dyk i Ojamo gruva, s 13:
"After swimming for a few minutes, the walls of the cave disappear from around us. I swim over the edge of a precipice to an immense mine hall. Points of reference disappear from around me and I make an instinctive movement with my hands. I am waving them as if I was about to fall off the edge. The feeling of flying and falling is so strong that the instinct overtakes reason.
We gesture upwards with our thumbs, which means that we are turning back. Our dive is a short one, but one of the most memorable ones. Once we are out of the water, we have more than one nights worth of stories to tell. There is no turning back.
"

Utdrag från kapitlet "Shining Crystals" om författarnas besök i den torra grottan Jozsef-Hegy mitt i Budapest, s 73-74:
"Szabolcs disappears through the hatch. We follow him down the ladder to the bottom of the lo-metre well. At the bottom of the well he opens another metal hatch. In disbelief, we look inside. There is an almost vertical clay ramp under the hatch. Szabolcs smiles and disappears deftly into the darkness.
I would not have believed that the gap is big enough for me had I not just seen a man bigger than myself manage to get through.
I sit on the edge of the gap and take a few more breaths. I grab the edges and dive feet first to the cold, damp darkness.
The sweeping beam of my light illuminates rock which has condensation on its surface. My hands and feet slide down the slippery projections. Gravity pulls us downwards and I slow myself as best I can. For a moment I wonder how we are going to climb back up the vertical wall. I quickly shake the thought, as I do not know the answer.
"

Utdrag från kapitlet "A Five-Kilometre Labyrinth" om problematik vid fotograferingarna i grottsystemet Molnár János, s 88:
"We typically photograph two objects on one dive. We especially want to photograph big caves. There are generally close-ups of divers and cave details in the photographs. We also wish to convey the atmosphere of the enormous halls of Molnár János with our photographs. The water there is so clear that it is possible to use powerful lights. In muddy water the light from powerful lights is dispersed like a veil of mist, making it impossible to photograph a big space.
In addition to general lighting, the photographed divers must be lit separately. Black diving suits absorb what little light there is. Before the journey I purchased a red diving suit, simply because in the photographs it stands out more than a black one.
We only realise our actual challenge when we show the test photographs to friends who do not dive. They are not able to understand the dimensions of the spaces in the photographs. It is also difficult to understand the three dimensional aspect and direction. Our brain instinctively assumes that human beings move horizontally. We realise that many people think the shafts, which to us are magnificent, are part of the same horizontal tunnel.
"

Utdrag från kapitlet "A Kilometre from the Surface" om dykningarna i Molnár János, s 111:
"I pull myself carefully along the projections of the walls and the line, trying not to stir the silt with my fins in the narrow gaps as it would impair visibility immediately. I can hear only the random clinks of the stages against each other and the sound of my own breathing.
I detach my backup gas bottles and push them in front of me in order to get through a restriction. I pull with both hands and wiggle when the box of my photographing light gets stuck between stones. I find the right position and glide through the gap.
"

Utdrag från kapitlet "The Lost World" om känslor när sikten försvinner vid dykningarna i Molnár János, s 130:
"I turn back. The exhalation bubbles from Zsolts equipment in front of me hit the ceiling, which explodes like in a slow motion film. An enormous silt cloud swallows me up. I can no longer see the light of my lamp, which is only tens of centimetres from me. I am in complete darkness.
I hold tight to the guiding line and pull myself a centimetre at a time toward the exit. Everything is silent; I hear only the regular sound of my own breathing. The journey feels like an eternity. I am pulling myself forward gradually, thinking how it would feel if I did not have the certainty of the guiding line in my hand to lead me out. The floor of the cave consists of silt so soft that you cannot feel your way along it. The acidic water has also softened the surface of the walls and ceiling so much that a hand would sink into them without feeling the hard surface that can lead you forward. The forms of the cave do not have clear lines, so it would take an eternity to grope your way out along the uneven walls. As the exit passage is not even a metre in diameter, having to find it in a room with walls like cotton wool is a nightmarish thought.
"


Kommentarer:

Boken finns även på finska, då under titeln "Sukellus Pimeyteen" (ISBN 9513146812).

Bokens bilder är en av bokens bästa egenskaper, och utöver de 34 UV-bilderna (varav 13 st täcker ett helt uppslag) från grottorna under Budapest, så finns även 5 UV-bilder från Ojamo gruva, en del miljöbilder från Budapest, tecknade illustrationer över utrustning samt en del kartor med i boken – allt i färg.

Boken är skriven på engelska, och eftersom författarna inte har engelska som sitt modersmål så är engelskan i boken ganska enkel, dock ibland med kanske lite udda formuleringar och man kan läsa små lustigheter som kommer av att man sannolikt inte behärskar det engelska språket fullt ut.


Betyg: fyra av fem, en välgjord och snygg bok om dykningar i grottorna under Budapest som framförallt lyfts upp av alla fina grottbilder i boken, och som även om textinnehållet kunde varit mer omfattande ändå bjuder på en del uppgifter om grottdykning, grottsystemen under Budapest samt en del upplevelser och erfarenheter från grottdykning.


Relaterade länkar:
Bokens officiella webbsida:
http://diversofthedark.com
Författaren Antii Apunen på LinkedIn:
http://www.linkedin.com/pub/antti-apunen/0/33/24b
Författaren Janne Suhonen på LikedIn:
http://www.linkedin.com/pub/janne-suhonen/3/945/695
Författaren Janne Suhonens egen webbsidor:
http://www.jannesuhonen.net
http://jannesuhonen.com
Boken kommenteras på dykarna.nu:
https://www.dykarna.nu/forum/divers-of-the-dark-finska-dykare-pa-aventyr-303349
Adlibris sida om boken:
http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9513149536
Boken kommenteras på dykarna.nu:
https://www.dykarna.nu/forum/divers-of-the-dark-finska-dykare-pa-aventyr-303349
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2009-07-17 08:34:10
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Recension "DIVERS OF THE DARK" Pär Ahlgren 2009-07-17 08:34
svara RättelsePär Ahlgren2009-07-22 08:46

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: