Namn: Lösen:

Recension "DIVING IN DARKNESS"

(Läst 3 696 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Fullständig titel: "Diving in Darkness – Beneath rock, under ice, into wrecks"

Författare: Martyn Farr, 2003, första utgåvan

Fakta: 128 sidor, 175x249x7 mm, ISBN 0-9526701-5-1

Bild på omslaget:
https://www.dykarna.nu/fotoalbum/1471/286866.html

https://www.dykarna.nu/photos/2010/499420101018220328.jpgAllmänt:

Boken fokuserar på att lära ut saker för att hjälpa dykare att bli bättre grottdykare, och har endast ett kortare inslag av berättelser om författarens personliga erfarenheter. Den är skriven för en målgrupp som redan kan lite om grottdykning, och vill fördjupa sina kunskaper, men den är inte avsedd att vara en fulländad grottdykarmanual. Den visa på en del sätt att säkert genomföra grottdykning och men kan mycket väl tänkas utgöra ett komplement till kurslitteratur i teknisk dykning eller grottdykning. Målgrupp för boken är självklart dykare intresserad av grottdykning, men den innehåller även en hel del praktiska tips som kan vara användbara för andra dykare, framförallt tekniska dykare.

Författaren Martyn Farr bor i Wales i Storbritannien och har sysslat med grottdykning i 30 år och är medlem i Cave Diving Group. Han har skrivit flera olika böcker: “The Darkness Beckons - The History and Development of Cave Diving” (1980), “The Great Caving Adventure” (1984), “Wookey - The Caves Beyond” (1985), “Darkworld - The Secrets of Llangattock Mountain” (1997), “The Secret World of Porth Yr Ogof” (1998), “Dan Yr Ogof “ (1999), “The Darkness Beckons” (2000), “The Darkness Beckons Supplement “ (2000), ”Underground Wales” (2001), och ”Diving in Darkness” (2003), alla om grottor och de flesta om grottdykning.


Innehållet:

Innehållet i boken är mer anpassad till de brittiska dykförhållandena där sikten är dålig och gångarna är trånga, varför det inte alls liknar den grottdykning med stora dubbeltuber på ryggen man exempelvis ser i Florida i USA, utan här är solodykning med en annorlunda utrustning normalförfarande.
Rörande utrustning så är innehållet helt klart avvikande mot vad som lärs ut i exempelvis inom GUE, då det är fullt av sidomonterade flaskor, hjälmmonterade lampor, långa manometerslangar på etappflaskorna, annan slangdragningar, etc. Den som är DIR-anhängare kommer nog inte att dela uppfattningar om allt som beskrivs i boken, men för många andra så kommer man säkert att uppfatta mycket som intressant och spännande som visar på andra lösningar än många andra böcker.
I början av boken gås utrustning igenom, för att sedan gå in på dykplanering och olika praktiska förfaranden. I slutet av boken görs korta beskrivningar av isdykning och vrakdykning, samt gasplanering. Det finns även en del ordförklaringar och kontaktuppgifter till olika utbildningsorganisationer.

Boken är inte allt för djuplodande i tekniska frågor, varken fysik, fysiologi eller förfaranden, även om ämnena tas upp. Den utgör alltså en begränsad tillgång för självstudier, men innehåller många små praktiska tips, både rörande förfarande och utrustning. Boken fokuserar dock varken på dykning med blandgaser och dekompression, utan fokus ligger på saker som är specifika eller unika för grottdykning.
I viss mån görs jämförelser mellan brittiska och amerikansk grottdykning, exempelvis rörande tecken vid grottdykning.

För den som söker tabeller och checklistor så är det ganska tunnsått i boken, även om det finns ett fåtal enklare punktlistor, dock är även de mest ambitiösa i boken (dykplanering på sida 80 och scooter på sida 95) ändå mycket enkla. Den enda tabell som finns är en lista (NOAA Oxygen Exposure Limit) över maxtider för partialtryck mellan 1,0 och 1,6 för syre avseende enskilt dyk och per dygn (sida 61).
Boken innehåller inga dyktabeller, checklistor, frågor/svar för självkontroll eller andra tabeller / grafer som kan vara till användning vid dykplanering.
Söker man planeringshjälpmedel, så kanske man skall titta sig om efter en annan bok.

Att notera är att viss information återfinns endast i bildtexten, varför man absolut inte skall förringa att läsa dessa.

Läsare av boken bör självklart beakta att boken är från 2003, och att en del procedurer och teknik kan ha utvecklats sedan dess.


Ingående kapitel:

1 – The Overhead Environment
(Grottor och gruvor som dykmiljö och deras faror)
2 – Equipment
(Torrdräkter, flaskor, regulatorer, vikt, avvägningsutrustning, linrullar och annat)
3 – Lights
(Om användandet av lampan, inget tekniskt)
4 – Guidelines
(Linval, fästpunkter, linpilar, märkning, linrullar och spolar)
5 – Air Management
(Tredjedelsregeln)
6 – Considering Depth
(Beräkna gasförbrukning, syrgas, koldioxid, kväve, tryckfallssjuka och luft emboli)
7 – Stress
(Faran med stress, samt hur man försöker undvika det)
8 – Dive Planning
(Förberedelser inför dykning och signaler/tecken mellan dykare)
9 – Techniques
(Avvägning och dålig/förlorad sikt)
10 – Emergencies
(Förlorad sikt, förlorat ljus, intrassling, gasförlust, borttappad dykare, samt borttappad lina)
11 – Advanced Techniques
(Kort om UV-mopeder, nitrox, trimix och återandningsapparater)
12 – A Final Comment
(Allmänna reflektioner över säkerhet, utbildning och attityd)
Appendix A – Further Reading
(Boktips för teknisk, grott-, is- och vrakdykning)
Appendix B – Training Organisations
(Adresser till olika utbildningsorganisationer)
Appendix C – Calculating Gas Requirements
(Beräkningsformler av gasvolym och gasförbrukning)
Appendix D – Ice Diving
(Allmänt om regulatorer, vakar, linor och linsignaler)
Appendix E – Wreck Diving
(Risker och möjligheter med vrakdykning, till skillnad från grottdykning)
Appendix F – Glossary
(Ordförklaring med 77 förklarade begrepp)


Smakprov ur boken:

Utdrag från kapitel 1 "The Overhead Environment" och avsnittet "The Mine Environment" om skillnaden mellan grottor och gruvor, sida 20:
"Caves and mines are often synonymous terms to the open water diver. However, they are quite different: caves occur naturally while mines are man-made and contain different hazards.
Throughout the world a tremendous variety of minerals have been extracted by man during the course of history and, owing to changing fortunes in the associated industries, many complex and extensive mines are today abandoned and flooded. As with caves, divers must develop a healthy understanding of the environment.
Mines were excavated for economic motives and as the primary concern was extracting some valuable commodity, the cheapest means possible were used. The techniques involved invariably disturbed the surrounding rocks; explosives have a massive impact and although the walls and roof of a mine may appear solid and safe, minute cracks will have permeated the rock for a considerable distance. In time, the natural processes of settlement and the sheer weight of rock above may cause a tunnel to weaken and perhaps collapse. If the original tunnel was in any way supported by artificial timber or stone supports this is a clear indication that the passage may be unsound and roof ‘break-down’ may occur because, over time, the roof supports will have deteriorated.
"

Utdrag från kapitel 4 "Guidelines" om val av ledlina sida 44:
In poor visibility thick line provides a massive psychological reassurance and it is also easier to attach directional line markings than on thin line. While the golden rule if line following is never to pull on the line, thicker line provides that option in an emergency and it will also resist the rigours of current, sharp rock and routine wear and tear for longer; it has been installed in a few caves around the world for these reasons. In a number of ebbing and flowing Bahamian blue holes heavy polypropylene line – despite its buoyant characteristics – is preferred because it can better withstand the marine growth which quickly engulfs and weighs the line down.

Utdrag från kapitel 8 "Dive Planning" och avsnittet "Underwater communication" om handsignaler, sida 79:
In the American cave diving community, where hand-held lights are the norm, scores of signals are made using the other, free hand. However, in comparison, head-mounted lighting leaves both hands free to communicate more expressively (and sometimes less ambiguously). Remember to shine your light on the hand making the signal and not into your buddy’s eyes. Divers visiting Florida or similar climes should refer to specialist publications on cave hand signals, which go beyond those used in open water.

Utdrag från kapitel 10 "Emergencies" och avsnittet "Entanglement" om åtgärder in intrassling, sida 86:
"Entanglement in thin line is serious and must be handled quickly and efficiently. Depending upon the environment, a buddy’s assistance is invaluable. The entangled diver should strive to avoid further movement. Which is likely to make matters worse, and hold the ‘out’ line while a companion does whatever is required. Providing the buddy is on hand before effective visibility is lost, he or she can probably determine the cause of the problem far more easily than a trapped diver. Avoiding further deterioration in visibility is important, so the team should try to stay clear of the floor.
If time or other factors are critical, the line may need to be cut, but this should only be considered in the direst of emergencies. Place team members on the safe ‘out’ side of the entanglement before cutting, while holding firmly to the correct half of the line without pulling on it. Ideally, a repair should then be made using a gap reel, if available air and the diver’s mental state permit.
"

Utdrag från kapitel 11 "Advanced Techniques" och avsnittet "Scooters" om inledande tips för scootrar i grottmiljö, sida 93:
"Growing numbers of recreational and exploratory divers use scooters (also known as diver propulsion vehicles: DPV) to further their interests. Well over twenty per cent of cave divers in the USA own one or more scooters and there can be little dispute that using one to tour a cave or mine is thoroughly enjoyable. Apart from this a scooter is normally used to extend a diver’s range. However affluent you are, though, it is essential to consider and reflect upon the possible advantages and pitfalls of using a mechanical means of propulsion.
Before using a scooter in an overhead environment the diver must already be thoroughly competent and experienced in that domain. Scooters can travel at several times the speed permitted by finning, at perhaps 50m per minute or more compared with 20m by fin power Because the unit makes relatively little physical demand upon the diver, significantly less gas is consumed compared with swimming.
"


Kommentarer:

Språket i boken är relativt lättläst för att vara en utbildningsbok på engelska – om man är insatt i dyktermer på engelska. Har man inte läst om teknisk dykning på engelska tidigare, så kan det säkert vara lite jobbigt att läsa boken på grund av facktermerna, men boken innehåller inte överdrivna mängder text och är kompletterad med många många illustrationer, så är man bara villig att försöka så bör nog de flesta klara av att läsa boken om man bara kan vanlig engelska och är beredd att slå upp en del ord man inte kan.

Boken är rikt illustrerad med 170 bilder i färg (både teckningar och foton), och får anses som en av bokens stora fördelar – även om det hade funnits utrymme för ännu fler grafiska illustrationer för att komplettera texten på många ställen.

Kapitelindelningen är ibland inte helt logisk, exempelvis ligger tredjedelsregeln och beräkning av gasförbrukning i olika kapitel, och handsignaler ligger under avsnittet om dykplanering.

Måttenheterna i boken är metriska (exempelvis meter, bar och liter), så boken kan för många säkert vara lättare att ta del av än amerikansk litteratur som använder andra måttenheter (exempelvis fot, psi och gallons).

Innehållsförteckningen i boken är ganska enkel, och listar bara kapitlena, och inte underrubrikerna, vilket gör det lite svårare att hitta rätt avsnitt. Registret innehåller 360 begrepp som rör teknik, utrustning, platser och personer, exempelvis; ”belay”, ”BSAC”, ”Dos Pisos, Cenote”, ”END”, ”lightstick”, ”lost diver”, ”nitrox”, etc. Vilket underlättar om man söker viss information.


Betyg: fyra av fem, för att det är en välgjord och snygg bok med ett rikt innehåll och en del ”annorlunda” lösningar, som dock kunde ha gjorts mer omfattande och tagit upp ytterligare några områden lite djupare och även fått en bättre struktur.


Relaterade länkar:
Författarens egen webbsida:
http://www.farrworld.co.uk
Författaren om sina böcker:
http://www.farrworld.co.uk/acatalog/books.html
Amazon’s (UK) sida om boken:
http://www.amazon.co.uk/Diving-Darkness-Beneath-Under-Wrecks/dp/0952670151
Recension av boken på The SCUBA Doctor:
http://www.scubadoctor.com.au/diveshop/index.php?main_page=product_info&products_id=1527
Beskrivning av boken på en australiensisk grottdykningssida:
http://www.cavedivers.com.au/products-page/books/diving-in-darkness/
LM Dyk’s Dykopedia om boken (se mitten av listan):
http://lmdyk.se/mediawiki/index.php5?title=Diving_in_Darkness
Boken kommenteras bland andra grottböcker:
http://www.speleobooks.com/cavd.html
Boken kommenteras bland andra grottböcker på dykarna.nu:
https://www.dykarna.nu/forum/cavemanualer-254672/254688.html
Boken kommenteras på dykarna.nu:
https://www.dykarna.nu/forum/darkness-beckons-av-martyn-farr-120776/120783.html
Boken kommenteras på dykarna.nu:
https://www.dykarna.nu/forum/bocker-rebreather-vrak-b-286464/286495.html
Recension av en av författarens andra böcker "The Darkness Beckons":
https://www.dykarna.nu/forum/recension-the-darkness-beckons-279952
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2010-10-18 22:19:26
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Recension "DIVING IN DARKNESS" Pär Ahlgren 2010-10-18 22:19
svara Fullständig innehållsförteckningPär Ahlgren2010-10-18 22:21

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: