Namn: Lösen:

Fullständig innehållförteckning

(Läst 1 684 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!


För intresserade listas nedan en fullständig innehållsförteckning för att bättre visa vad boken innehåller. Lisningen nedan är baserad på de i texten förekommande rubrikerna, inte på den felaktiga innehållsförteckningen.

Eftersom boken har både felaktig rubrikformatering, och varierande rubrikformatering, så blir det därför svårt att avgöra vad som är underrubrik till vad. Någon rättning av uppenbara fel har inte skett, däremot så har den varierande rubrikformateirngen mellan kapitlena försökts tolkats om till en gemensamma skala där följande formateringar motsvarar olika rubriker
FET STIL I VERSALER = huvudkapitel
Fet stil i gemener = delkapitel inom huvudkapitel
Normal stil i gemener = underkapitel till delkapitel
- Kursiv stil efter ett inledande listningsstreck = kortare avsnitt under underkapitel, steg 1
-- Kursiv stil efter två inledande listningsstreck = kortare avsnitt under underkapitel, steg 2
--- Kursiv stil efter tre inledande listningsstreck = kortare avsnitt under underkapitel, steg 3
[Hakparentes] = anger att avsnittet tillhör en faktaruta och inte den löpande texten
Medverkande
Innehåll

1 - KEMI OCH FYSIK FÖR DYKAREN
Introduktion
Översikt
Materia
Olika tillstånd
Energi
[Måttsystem och den absoluta nollpunkten]
Vatten
Fysiska och kemiska egenskaper
Vatten och värme
Vatten och ljus
Vatten och ljud
Flytkraft
Tryck
[Tryckterminologi]
Tryck och vätskor
Gaser
Kväve
Syre
Koldioxid
Kolmonoxid
Helium
Väte
Neon
Argon
Gasers beteenden
Boyles lag
Charles lag
[Höghöjdsdykning]
Daltons lag
[Daltons lag och syreberikad luft]
Henrys lag

2 - DYKFYSIOLOGI
Introduktion
Översikt
Andnings- och cirkulationssystemen
Cirkulationssystemet
Behovet av syre
Blod
Blodomloppet
Blodtryck
Andningssystemet
Struktur och funktion hos andningssystemet
Andnings- och cirkulationssystemens reaktioner på dykning
Andning med dykutrustning
Fridykning
[Fysiologisk bakgrund till första hjälpen och medicinsk behandling av drunkningstillbud]
Probem med andnings- och cirkulationssystemen
Carotid sinusreflex
Koldioxidöverskott (Hypercapni)
Koldioxidunderskott (Hypocapni)
Kolmonoxidförgiftning
Syrgasförgiftning
[Hålla reda på syrgasexponeringen]
Fysiologiska reaktioner på kväve
Kväveabsorbtion och dekompression
[Pionjärer i arbetet med att framställa dyktabeller]
Kväveabsorbtion
Eliminering av kväve
Dekompressionsmodeller
[Ursprung och tillväxt av gasfas i kroppen]
Problem med kväve
Tryckfallssjuka
[Vad är dekompressionssjuka?]
Faktorer som ökar risken för tryckfallssjuka
- Fettvävnad
- Ålder
- Uttorkning
- Skada och sjukdom
- Alkohol
- Koldioxid
- Kallt vatten
- Hårt arbete
- Flygning efter dykning
[Recreational Dive Planner]
Olika typer av tryckfallssjuka
- Hudsymptom
- Symptom i lemmar och leder
- Neurologiska problem
- Lungsymptom
- Andra former av tryckfallssjuka
[Om "hålet i hjärtat"]
Fysiologisk bakgrund till första hjälpen och medicinsk behandling av tryckfallssjuka
Djupberusning
[Djupberusning]
Fysiologiska reaktioner på temperaturförändringar
Reaktioner på värme
Reaktioner på kyla
Temperaturproblem
Problem med överhettning
Problem med nedkylning
Fysiologiska reaktioner på tryckskillnader i kroppens luftfyllda hålrum
Öronen
Bihålorna
Lungorna
- Fridykning
- Apparatdykning
- Dykutrustning
Problem med kroppens luftfyllda hålrum
Öronen
- Squeeze i mellanörat
- Trumhinnebristning
- Omvänd blockering
- Öronpluggar
- Bristning på runda fönstret
Bihålorna
[Sammanfattning av behandling tryckskillnadsskador i öron och bihålor]
[- Öroninflammation och bihåleinflammation]
[- Perforerad eller brusten trumhinna]
[- Skador i innerörat]
[- Yrsel]
[- Hörselgångsinflammation]
Lungorna
- Lungsqueeze
- Lungbristningsskador
- Luftemboli
- Pneumothorax
- Mediastinalt emfysem
- Subcutant emfysem
Fysiologisk bakgrund för första hjälpen och medicinsk behandling av lungbristningsskador
Utrustningssqueeze
Andra luftfyllda hålrum
[Divers Alert Networks roll i studerandet av dykrelaterade fysiologiska problem]
[- DANs undersökning om flygning efter dykning]
[- Trender för olyckor och dödsfall]
[-- Antalet dödsfall i samband med fritidsdykning (USA)]
[-- Antalet rapporterade fall av dekompressionsskador]
[- DANs incidentrapportering Mer information]
[- Mer information]
[Effekterna av dykning vid graviditet]
[- Squeeze]
[- Lungbristningsskador]
[- Syreförgiftning]
[- Tryckfallssjuka]
[- Rekommendationer]
[Hur vi uppfattar färger under vattnet]

3 - DYKUTRUSTNING
Principerna för val och skötsel av dykutrustning
Den rätt utrustade dykaren
Mask, snorkel och fenor
Dykdräkt
Viktsystem
Dykapparat
- Andningsregulator
- Dykväst
- Instrument
Kniv
Dyktabeller
Loggbok
Val av utrustning
Förbereda ny dykutrustning
Skötsel och förvaring
Sköljning
Torkning
Förvaring
[Korrosion och nedbrytning: Naturliga fiender för dykutrustningen]
Masker
Material
Modeller
Egenskaper
- Avsmalnande tätkant
- Dubbel tätkant
- Spännen
- Härdat glas
- Ramen
- Tömningsventil
Val av rätt mask
[Lösningar för dykare med nedsatt syn]
Snorklar
Material
Egenskaper
- Storlek
- Form
- Bitmunstycke
- Vridbart munstycke
- Flexibelt rör
- Tömningsventil
- Färger
- Snorkelhållare
Fenor
Material
Modeller
Egenskaper
- Hälremmens justering
- Olika typer av remmar
- Bladets form
- Förstyvningar
- Öppningar
- Kanaler
[Milstolpar i utvecklingen av fenor]
[- Owen Churchills Original Duck Feet]
[- UDT Duck Feet]
[- Voit Viking]
[- U.S. Divers Otaire]
[- Jet Fin]
[- Plana]
[- Apollo Prestige]
Val av rätt fenor
Tillbehör för masker, snorklar och fenor
Imskyddsmedel
Märkfärg
Skyddsspray
Reservdelar
Dykdräkter
Body Suits
Material
Modeller
Egenskaper
Våtdräkter
Funktionen hos våtdräkter
- Isolering
- Minskad cirkulation
Material
- Konstruktion
- Kvävebubbling
- Tjocklek
- Yta
Modeller
- Korta dräkter
- Heldräkt
- Tvådelade våtdräkter
- Halvtorra dräkter
Egenskaper
- Minskad värmeförlust
-- Fastsydd huva
-- Tätningar
-- Isolering vid ryggen
-- Måttsydda dräkter
- Större slitstyrka
-- Knäskydd
-- Böjda knän
-- Armbågsskydd
- Ökad bekvämlighet
-- Fickor
-- Blixtlås
- Förbätting av utseendet
- Färger
- Band vid kanter och sömmar
[Fördelarna med en måttsydd våtdräkt]
Torrdräkter
Material
- Neopren
- Belagd väv
Modeller
Egenskaper
- Passform
- Blixtlås
- Tätningar
- Stövlar
- Underställ
- Ventiler
- Huvor
Fördelar och nackdelar med torrdräkter
Tekniker för torrdräktsdykning
Tillbehör till dykdräkter
Huvor
Handskar
- Tunna handskar
- Femfingershandskar
- Trefingershandskar
- Torrhandskar
Våtdräktssockor
Val av rätt dykdräkt
Vattentemperatur
Djup
Aktivitet
Dykets längd
Väder
Ytterligare faktorer
Dykapparaten
Dykvästar
Material och konstruktion
Modeller
- Frontvästar
- Ryggmonterade västar
- Jackvästar
- ADV-västar
- Dykvästar med integrerat viktsystem
[Milstolpar i utvecklingen av dykvästar]
[- Waverly UDT]
[- Fenzy]
[- At-Pack]
[- U.S. Divers BCII]
[- Scubapro Stabilizing Jacket]
[- Seatec Bluefin]
[- SeaQuest ADV]
[- SeaQuest Quick Draw (ej bild)]
Egenskaper
- Slang med stor diameter
- Inflatormekanism
- Dumpventiler
- Uppblåsning i ett nödfall
- Övertrycksventil
- Ryggplatta och flaskrem
- Magband
- Fickor
- Slanghållare
-Fästen för tillbehör
Viktsystem
Material och konstruktion
Modeller
- Standardbälten
- Blyhagelbälten
- Bälte för lösa vikter
- Vikter
Egenskaper
- Snabbspänne
- Djupkompensation
Användning av viktbälten
- Hur mycket bly skall jag ha?
- Rätt montering av vikterna
- Rätt påtagning av viktbältet
Dykflaskor
Material
- Stål
- Aluminium
- Rostfritt stål
- Kompositflaskor
[Utrustningshänsyn för dykning med syreberikad luft]
Modeller och storlekar
[Beräkning av flaskkapacitet]
[- Exempel – metriskt]
[- Exempel – engelskt]
Egenskaper
- Ytbeläggning
- Fot
- Nät
- Kranar
- Kranar för en eller två dykflaskor
- Kranar för två regulatorer
- Reservventiler
- Sprängbleck
- Trycksystem
- O-ringar
[Dechiffrering av flaskinskriptionerna]
Skötsel och vård av dykflaskor
- Rätt hantering
- Förhindra att lukt kommer in
- Regelbunden inspektion och provtryckning
[Skillnaderna mellan stål och aluminiumflaskor]
[- Motståndskraft mot korrosionsskador]
[- Storlek och vikt]
[- Flytkraft]
[- Kapacitet]
[- Hårdhet]
[- Galvanisk korrosion]
[- Tillgänglighet]
Regulatorer
Material
[Tillverkning av regulatorer]
[- Underleverantörer]
[- Design]
[- Gjutning och bearbetning av mässing]
[- Injektionsgjutning]
[- Sammansättning och utprovning]
Modeller
Egenskaper
- Förstasteget
-- Tryckavkänning
-- Ventiltyp
-- Fastsättning
-- Placering av utgångar
-- Frysskydd
[Skillnaderna mellan kolv- och membranregulatorer]
- Andrasteget
-- Modell
-- Typ av ventil
-- Justering
-- Andra egenskaper
Välja rätt regulator
[Skillnaden mellan balanserade och obalanserade förstasteg]
Skötsel och underhåll
- Underhåll
- Service
Alternativa luftkällor
Extra andrasteg
Kombinerad inflator och alternativ luftkälla
Pony Bottles
Dubbla regulatorer
Uppstigningsflaskor
Dykvästar med luftflaska
Instrument
Nödvändig information
- Djup och tid
- Flasktryck
Information som kan vara intressant att ha
Design och konstruktion av dykinstrument
Modeller
- Analoga och digitala instrument
- Instrument på handleden eller i en konsoll
- Integrerade instrument
Olika typer av instrument
- Undervattensmanometer
- Djupmätare
-- Kapillärmätare
-- Öppet bourdonrör
-- Oljefyllda djupmätare
-- Membrandjupmätare
-- Digitala djupmätare
-- Egenskaper
-- Noggrannhet
- Tidtagning
- Analoga och digitala klockor
- Mekaniska och elektroniska timers
- Kompasser
- Termometrar
- Dykdatorer
[Utvecklingen av dykinstrument]
Tillbehör
Dykknivar
[Rätt användning av dykdatorer]
[- PC-interface]
Dyktabeller
Loggböcker
Skrivskivor
Dykväskor
Dykflaggor och bojar
Signal- och säkerhetsutrustning
Specialutrustning
Dyklampor
Batterityper
Huvudlampor
Reservlampor
Utrustning för fotografering och filmning
Stillbildsfotografering
Film och videosystem
Utrustning för sökning och bärgning
Markeringsbojar
Metalldetektorer
Lyftsäckar
Övrig specialutrustning
Nav-Finder
System för lokalisering
Kommunikationssystem
Linrullar
Mellanlinor
Undervattensmopeder
[Genomtänkt användning av undervattensmopeder]

4 - LIVET UNDER VATTENYTAN
Introduktion till världen under vattenytan
Syfte och mål
Världshaven
Jordens oceaner
Oceanernas topografi
Plattektonik och bottenspridning
De fysiska förutsättningarna för liv i havet
Temperatur
Vattnets kemi
Lösta gaser
Näringsämnen
Ljus
Vågor
Tidvatten
[Tsunamis]
Ytströmmar
Vertikala vattenrörelser
Växter och djur i vattnet
Det taxonomiska systemet
Vetenskapliga namn
Växter i vattnet
Division Cyanophyta: Cyanobakterier
Division Bacillariophyta: Kiselalger (Diatomer)
Division Pyrrophyta: Pansar eller dinoflagellater
Division Chlorophyta: Grönalger
Division Phaeophyta: Brunalger
Division Rhodophyta: Rödalger
Division Spermatophyta: Fröväxter
- Sjögräs
- Mangrove
Ryggradslösa djur i vattnet
Underrike Protozoa: Encelliga djur
Stam Porifera: Svampdjur
Stam Cnidaria: Nässeldjur
Klass Hydrozoa: Hydroider
Klass Scyphozoa: Maneter
Klass Anthozoa: Koralldjur
Stam Ctenophora: Kammaneter
Stam Platyhelmintes: Plattmaskar
Stam Nemertini: Slemmaskar (snörmaskar)
Stam Annelida: Ringmaskar
Stam Arthropoda: Leddjur
Klass Crustacea
Underklass Copepoda: Copepoder
Underklass Cirripedia: Rankfotingar
Underklass Malacostra: Högre kräftdjur
Ordning Stomatapoda: Bönsyrseräkor
Ordning Isopoda: Tånglöss och gråsuggor
Ordning Amphipoda: Märlkräftor, tångloppor
Ordning Decapoda: Tiofotade kräftdjur
Underordning Nantania: Räkor
Underordning Repantia: Humrar, eremitkräftor och krabbor
Stam Mollusca: Blötdjur
Klass Polyplacophora: Ledsnäckor
Klass Gastropoda: Snäckor
Klass Bivalvia: Musslor
Klass Cephalopoda: Bläckfiskar
Stam Bryozoa: Mossdjur
Stam Phoronida: Hästskomaskar
Stam Brachiopoda: Armfotingar
Stam Echinodermata: Tagghudingar
Klass Asteroidea: Sjöstjärnor
Klass Ophiuroidea: Ormstjärnor
Klass Crinoidea: Hårstjärnor och sjöliljor
Klass Echinoidea: Sjöborrar
Klass Holothuroidea: Sjögurkor
Stam Chordata: Ryggradsdjur
Understam: Urochordata (Tunicata/Manteldjur)
Klass Ascidiacea: Sjöpungar
Överklass Gnathostomata: Brosk och benfiskar
Klass Reptilia: Reptiler
Klass Mammalia: Däggdjur
Samspel mellan männinskan och livet under vattenytan
Hur vi uppfattar livet under vattenytan
Passivt samspel med livet under vattenytan
Aktivt samspel med livet under vattenytan
Oavsiktlig kontakt
Avsiktlig kontakt
Fiskmatning
Undervattensfotografering
Insamling av djur
[Bett och stick av marina djur]
[- Nässeldjur]
[- Mollusker]
[- Fisk]
[Skillnaden mellan marina och terrestra ekosystem]
[Vattnen runt våra kuster]
[- Strömmar]
[- Salthalt]
[- Temperatur]
[Algblomningar]
[Var kan man dyka?]
[- Jordens hav]
[-- Polorhav]
[-- Tempererade]
[-- Subtropiska hav]
[-- Tropiska hav]
[- Tropisk dykning]
[-- Stilla havet]
[--- Nordöstra Australien (Stora barriärrevet, Korallhavet)]
[--- Melanesien (Fidji)]
[--- Polynesien (Franska Polynesien)]
[--- Mikronesien]
[--- Filippinerna och Indonesien]
[--- Thailand och Malaysia]
[-- Atlanten]
[--- Karibien]
[--- Sydöstra Nordamerika (Bahamas)]
[--- Östra Sydamerika (Brazilien)]
[-- Indiska Oceanen]
[--- Röda havet]
[--- Maldiverna]
[--- Seychellerna]
[- Subtropisk dykning]
[-- Stilla havet]
[--- Hawaii]
[--- Japan]
[--- Galapagos]
[--- Västra Mexiko, Cortezhavet]
[-- Atlanten]
[--- Bermuda]
[--- Mexikanska golfen]
[--- Medelhavet]
[-- Indiska Oceanen]
[--- Andamansjön]
[- Tempererad dykning]
[-- Stilla havet]
[--- Nordvästra Nordamerika (British Columbia)]
[--- Nya Zeeland]
[--- Västra Nordamerika (öarna utanför Los Angeles)]
[-- Atlanten]
[--- Nordöstra Nordamerika (Nova Scotia)]
[--- Östersjön]
[--- Norge]
[--- Indiska oceanen]
[- Polarområdena]
[- Sötvatten]
[-- Sötvattenskällor]
[-- Sjöar, dammar och stenbrott]
[-- Höghöjdsdykning]
[-- Floddykning]
[Fasta förtöjningar]
[Problem för de akvatiska ekosystemen]


5 - DYKNINGENS UTVECKLING OCH FRAMTID
Nya sätt att dyka
Introduktion
[Milstolpar i dykningens utveckling]
Den elektroniska utvecklingen
Persondatorer
Slutna och halvslutna system
- Öppna system
-- Fördelar
-- Nackdelar
- Slutna system
-- Fördelar
-- Nackdelar
- Halvslutna system
-- Fördelar
-- Nackdelar
Hårda dräkter
Prolect AWARE
Introduktion
Project AWARE
Project AWARE Foundation
Slutsats
[Projekt AWARE]
[Ansvarsfull vrakdykning]
[- Respektera arvet och förlusten]
[- Respektera miljön]
[- Respektera andra]
[- Respektera dina begränsningar]
[- Respektera lagen]
[- Respektera säkerheten]
[- Respektera vår historia och arkeologiska intressen]
Att arbeta med dykning
Dykinstruktör
Introduktion
Instruktörsutbildning
Var utbildar man sig
Arbete på ett dykcenter
Tropiska resmål
Andra arbetsmöjligheter för dykinstruktörer
Kommersiell dykning
Forskningsdykning
- Geografi/geologi
- Biologi
- Arkeologi
Militär dykning
Introduktion
Utbildning
Arbetsuppgifter och karriärmöjligheter
Möjlig framtida utveckling
Andra möjligheter
Sökning och bärgning
Odling av fisk eller alger
Filmning och fotografering under vattnet
Journalism
Tillverkare av dykutrustning

Register


Notera att följande felstavningar på rubrikerna:
- Probem med andnings- och cirkulationssystemen
- Förbätting av utseendet
- Samspel mellan männinskan och livet under vattenytan
Självklart skall vara rättstavade som:
- Problem med andnings- och cirkulationssystemen
- Förbättring av utseendet
- Samspel mellan människan och livet under vattenytan
Rubikerna i listningen ovan är dock återgivna som de stavats i boken.
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2011-10-19 22:20:11
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Recension "DYKENCYKLOPEDIN" (PADI) Pär Ahlgren 2011-10-19 22:18
svara Fullständig innehållförteckningPär Ahlgren2011-10-19 22:20
svara Sv: Recension "DYKENCYKLOPEDIN" (PADI)Christian Svärd2011-10-19 23:47
svara Galenskap?Pär Ahlgren2011-10-20 18:56
svara Sv: TackPelle Macs2011-10-21 11:48
svara Sv: Galenskap?Tomas Persson2011-10-21 13:02
svara Sv: Recension "DYKENCYKLOPEDIN" (PADI)Svante Hildesson2011-10-23 23:06
svara 3:e upplagen (engelsk)Pär Ahlgren2011-11-03 23:43

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: