Namn: Lösen:

Recension "DYKHANDBOKEN"

(Läst 3 948 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Fullständig titel: "Dykhandboken"

Författare: Alan Mountain, (översatt av Peter Bylin) 1998, svensk översättning av bokens första utgåva

Fakta: 160 sidor, 222x286x17 mm, ISBN 91-37-11373-9

Bild på omslaget:
https://www.dykarna.nu/photoAlbum/showPhoto.asp?albumId=1471&photoId=219221

https://www.dykarna.nu/photos/2008/499420080919105215.jpgAllmänt:

Boken är en svensk översättning av den engelska versionen som kom ut 1996, och riktar sig till nya och erfarna dykare som vill lära sig mer – för de mycket erfarna dykarna så har boken dock relativt lite att erbjuda eftersom boken har en granska grundläggande och icke djuplodande nivå, dock kanske med undantag för den som vill lära sig mer om det marina livet på varma semesterdestinationer där boken tar upp ett ganska omfattande omfång arter.

Författaren Alan Mountain är sydafrikan och har skrivit en del andra böcker, men främst böcker om kulturen i södra Afrika: "Ndebele: Indaba Mini Curio" (1995), "The Dive Sites of Mauritius" (1997), "Wild South Africa" (1998), "Vanishing Cultures of South Africa" (1998), "First People of the Capea" (2003) och "This Is Mauritius" (2003).
Översättning och faktagranskning skedde i samarbete med den nu nedlagda dyktidningen Undervattens Magasinet (UVM).


Innehållet:

Innehållet kan grovt delas upp i två halvor, den första halvan som mest liknar en grundkursbok och tar upp olika aspekter så som utrustning, utbildning, tecken, åkommor/risker och annat, medan den andra halvan mest fokuserar på det marina livet (på sydligare breddgrader) och tittar på korallrevet och sådant som kan vara farligt för oss.
Vrakdykning, UV-fotografering, blandgasdykning och en del annat nämns endast i förbifarten i sista kapitlet som verksamheter man kan titta mer på (någon annan stans) när man vill utveckla sig själv vidare.

Tyvärr är de flesta avsnitten mycket korta och ger mest en inledande information om ämnet (utrustningsdetaljen, åkomman, fiskarten, etc). För någon som är nybörjar på ämnet så kan det vara tillräckligt som grundinformation, men för den som redan känner till det aktuella ämnet/detaljer/djuret så har det ofta inte något att tillföra. Alla information ligger på en mycket grundläggande nivå.

Den första halvan av boken innehåller i stort den vanliga historiken, gaslagarna, genomgång av de vanligast förekommande utrustningsdetaljerna, tecken under vattnet, kort presentation av de tre vanligaste grundkursorganisationerna, enkla behandlingsregler för de vanligaste åkommorna inom dykning, samt lite om hur vattenrörelser i havet fungerar.

Den andra delen handlar nästan helt om livet i havet, och är dels en stor artgenomgång, samt något som kan beskrivas som en grov riskanalys över potentiellt farliga arter – samt vad man skall göra om man förolyckas av dem. En klar fördel i boken är att den använder svenska namn (kompletterat med latinska namn), vilket ju kan vara lite svårt att få tag på från andra källor.
Eftersom boken tar upp flera av de vanligaste förekommande arterna i tropiska vatten (främst indiska oceanen), så kan den mycket väl vara värd att ha med som artguide på semesterresan som hjälp att identifiera vad man har sett. Man tar upp arter från grupperna: nässeldjur, tagghudingar, ryggradsdjur, svampdjur, blötdjur, mossdjur, kräftdjur och växter. Under kapitel åtta ("Havets Farliga Invånare") så kan man läsa lite mer om de arter som tas upp, vilket är olika hajar, rockor, muränor, bläckfiskar, ormar, giftiga fiskar, maneter, snäckor och svampdjur.


Ingående kapitel:

1 – Dykningens Historia
2 – Sportdykningens Naturlagar
3 – Utrustning
4 – Utbildning
5 – Hälsa Och Säkerhet
6 – Havets Många Ansikten
7 – Det Fascinerande Korallhavet
8 – Havets Farliga Invånare
9 – Fördjupa Din Dykning
Ordförklaring
Register


Smakprov ut boken:

Det korta avsnittet "Viktbälten" från kapitlet "Utrustning", sida 42:
"Flytkraften i dykarens dräkt och övriga utrustning resulterar i att dykaren får positiv flytkraft. För att kompensera för detta och ge dykaren neutral flytkraft är det nödvändigt att använda ett viktbälte. Blyvikter finns i en mängd former och modeller och fästs vid ett bälte som dykaren bär runt midjan.
Antalet vikter är individuellt och anpassas efter dykarens kroppsbyggnad och utrustning. För att bältet ska komma loss i en nödsituation är det livsviktigt at bältet har ett snabbspänne.
"

Utdrag om ”chokes” från avsnittet "Tryckfallssjuka (DCS eller "bends")" från kapitlet "Hälsa och Säkerhet", sida 79:
"Symtom från lungorna, chokes (eng. choke = kväva): ovanligt tillstånd som karaktäriseras av akut andnöd, bröstsmärtor och hosta. Om dykaren inte rekomprimeras kan tillståndet utvecklas till cirkulationskollaps och död, symtomen uppkommer ofta efter en snabb och okontrollerad uppstigning efter djupare dyk."

Utdrag från "Ett korallrev föds" från kapitlet "Det fascinerande korallrevet", sida 99:
"Atollen är den tredje revformen. Den består av ett runt ytterrev och en grund inre lagun. Atollen är troligen den mest spännande revtypen att dyka på tack vare dess för det mesta avlägsna och isolerande läge, vilket ger dykaren en svåröverträffad möjlighet att upptäcka och beundra naturens orörda skönhet och rikedom.
Eftersom det inte finns någon närliggande landmassa som kan förorena vattnet och påverka atollens ekologi negativt, är atollerna en av de mest jungfruliga marina miljöerna som finns på vår jord. Som resultat av detta saknas den nedärvda rädslan för människor hos fiskar och andra marina djur. Här möts man istället av ointresse, oinskränkt nyfikenhet eller utmanande revirförsvar vilket gör dykningen till en mycket givande upplevelse.
"

Utdrag om tjurhaj från "Marina djur som kan orsaka fysisk skada" från kapitlet "Havets Farliga Invånare", sida 132:
"Tjurhaj eller zambezihaj (Carcharhinus leucas) förekommer över hela världen och kan påträffas i flodmynningar, ibland flera mil uppströms i mer bräckta vatten. Dessa grå rovdjur är kända för flera attacker på människor och ska därför bemötas med stor försiktighet. Tjurhajen har ingen karaktäristisk teckning, men har en hög ryggfena och överkäken har breda triangelformade, sågtandade tänder. Den lever i huvudsak på mindre hajar, fisk och delfiner."

Utdrag om behandling av skada från Kristi Törnekrona (latin: Acanthaster Planci) från "Andra giftiga marina djur" från kapitlet "Havets Farliga Invånare", sida 143:
"1. Avlägsna alla åtkomliga taggar. Var försiktig så att du inte bryter av dem, eftersom de är sköra. Om en bit blir kvar kan problemet förvärras.
2. Håll den skadade kroppsdelen stilla. Patienten ska ligga ner och hållas lugn.
3. Sänk ner det skadade området i hett vatten eftersom detta mildrar smärtan och bryter ner giftet.
4. Tillkalla läkare så fort som möjligt.
"


Kommentarer:

Boken lämpar sig nog bäst i samband med första dykkursen, det vill säga strax före kurs eller i direkt samband med kurs – eller för någon som kanske bara vill veta mer om dykning utan att utöva det praktiskt. Kan man redan dyka, så har boken tämligen lite att tillföra, även om den säkert kan vara intressant för nycertifierade dykare också.

Boken är rikt illustrerad med över 200 färgfotografier och ett femtiotal teckningar, varför den kan vara intressant för den som vill visa bilder för någon annan om visa på hur utrustning och annat ser ut (exempelvis släkt, vänner eller barn). Illustrationerna är helt klart bokens bästa sida.

Bokens format (drygt A4) gör den mindre lämpad för att ha med sig på exempelvis resor för att använda som artguide.

Boken har ett register som gör att man lätt kan söka efter uppgifter, samt även en ordförklaring som förklarar en del av de begrepp som används.

Andra utgåvor av boken:
- "The Diver's Handbook", engelska, hardcover, (1996) ISBN 1853687456
- "The Diver's Handbook", engelska, paperback, (1997) ISBN 1558215522
- "The Diver's Handbook", engelska, paperback, (1999) ISBN 185974253X
- "El Manual del Submarinista", spanska, paperback, (1999) ISBN 8480193875


Betyg: tre av fem, för en bra svensk text rörande tropiska arter, men en allt för grundläggande nivå avseende dykning.


Relaterade länkar:
Amazon’s (UK) sida om den engelska versionen, med möjlighet att titta i boken:
http://www.amazon.co.uk/Divers-Handbook-Alan-Mountain/dp/1558215522
Google Books sida om den engelska förlagan av den svenska boken:
http://books.google.se/books?id=lgYHAAAACAAJ&dq=The+Diver%27s+Handbook
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2008-09-19 10:58:24
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Det finns inga svar på detta meddelande
«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: