Namn: Lösen:

Recension "FRIDYKNING" (SSDF)

(Läst 4 455 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Fullständig titel: "Fridykning – SSDF Lärobok I Fridykning"

Författare: Fredrik Morge, 2008, 1:a utgåvan

Fakta: 129 sidor, 212x239x7 mm, ISBN 978-91-977422-0-7

Omslag på boken:
https://www.dykarna.nu/fotoalbum/1471/263898.html

https://www.dykarna.nu/photos/2009/499420091113120504.jpgAllmänt:

Bok är gjord för att utgöra lärobok för både nybörjarelever och instruktörer i fridykning, och fyller en plats som varit tom länge inom Svenska Sportdykarförbundets (SSDF) litteratur. Även om boken är gjord för att vara kurslitteratur, så är den klart lämplig för den som vill göra lite enklare självstudier. Boken har faktiskt även vissa avsnitt som kan vara intressanta även för apparatdykare.

Fredrik Morge (tidigare Sundström) är född 1975, uppväxt i Göteborg där han varit aktiv inom klubben Juniordykarna och spelat UV-rugby i Felix, men numera hemmahörande i Norge. Han är en hängiven fridykare som dock prövat på apparatdykning, och är även en simmare och tidigare elitspelat inom undervattensrugby. Inom SSDF är han aktiv inom fridykarkommittén, har han varit fridykarinstruktör sedan 1993, och huvudinstruktör inom fridykning sedan 2001.


Innehållet:

Boken börjar med fridykarhistorik innan läsaren introduceras till grundläggande teknik och utrustning. Därefter går den in på fysik relevant för vattenmiljön och fysiologi för fridykning, innan den kommer in på dykmetoder, dyksäkerhet, fensimningsteknik och juridiska regelverk innan den avslutas med kort information om SSDF och CMAS. Förvånansvärt lite handlar om andhållning, samtidigt som det finns förvånansvärt mycket kringinformation som inte direkt berör själva fridykning (exempelvis om allemansrätten och dess inverkan på fridykning eller regler för innehav av harpungevär).

Avsnitten i boken är oftast ganska korta, genom att man brutit ner allt i korta avsnitt med egna underrubriker, vilket gör det lätt och överskådligt för den som vill söka efter information eller använda den som referens.

Boken har en ganska praktiskt inställning, och fördjupar sig inte i vetenskap eller filosofier, utan utgörs till stor den av erfarenhet och praktiska tips. Upplägg med stegrande övningar och övningsuppgifter för teorin saknas helt, trots att det är en lärobok.

Självklart går boken igenom vilka olika utbildningar och certifikat som finns inom SSDF’s fridykning. Olika tävlingsformer i fridykning och apnea ges också en översiktlig genomgång. I slutet av boken återkopplar man till aktiviteter där fridykning är en förutsättning för verksamheten, exempelvis UV-rugby, UV-hockey, UV-jakt och UV-brottning.

För den som själv vill komma igång med fridykning, så finns tips på hur man simmar, säkerhetsaspekter att beakta, val och underhåll av utrustning,


Ingående kapitel:

1 Inledning
2 Grundläggande Teknik
3 Fridykarutrustningen
4 Dykfysik
5 Fridykningsfysiologi
6 Att fridyka Säkert
7 Fensimsteknik
8 Fridykning I Öppet Vatten
9 Lagar Och Förordningar
10 Aktiviteter Kring Fridykning
11 Om SSDF Och CMAS


Smakprov ur boken:

Utdrag från kapitel 3 "Fridykarutrustningen" och avsnittet "Fenor" om val av fenor, s 27:
"Fenor tillverkas i olika material och hårdheter. En mjuk fena är lätt och bekväm att simma med. Varje benspark blir mindre ansträngande och är lämplig för de allra flesta, speciellt vid uppvärmning. Hårdare eller styvare fenor är egentligen bara lämpliga för vältränade fensimmare, UV-rugbyspelare eller för mer erfarna fridykare. Se bilden på nästa sida med olika typer av fenor. En hård fena är bra för snabba rusher, vilket förekommer i UV-rugby och fensim. En hård fena kräver dock att du tränar vadmusklerna, lårbensmusklerna och även ryggmusklerna. Är du otränad finns det risk att du får kramp eller träningsvärk på grund av den höga belastningen."

Utdrag från kapitel 5 "Fridykningstfysiologi" och avsnittet "Andfådd Efter Aktivitet" om andhållning vid fridykning, s 53:
"Om du fridyker direkt efter att ha genomfört ett hårt arbete finns det risk att du redan har en syreskuld och syrehalten sjunker då förhållandevis snabbare än vad koldioxidhalten stiger. Detta kan leda till ökad risk för medvetandeförlust utan andnöd. I fridykning är det meningen att hålla en lugn rytm och vila ordentligt mellan varje fridyk. Låt kroppen återhämta sig och återställa syre- och koldioxidnivåer till det normala mellan dyken. Samtidigt kan du planera och förbereda dig mentalt inför nästa fridyk."

Utdrag från kapitel 7 "Fensimsteknik" och avsnittet "Simtekniker Du Bör Undvika" underavsnittet "Osträckta Vrister" om fel i olika simtekniker, s 79:
"Foten vinklas upp mot benet istället för att sträckas, rörelsen liknar kraftig knäböjning vid uppåtspark. Orsaken kan vara att du inte tränat upp rörlighet, smidighet och muskulatur i fotleden. Även hårda och långa fenor kan orsaka felet. För att utnyttja fenan optimalt ska fenan utgöra en förlängning av benet. Träna på snabb och lätt benspark alternativt benspark liggande på rygg."

Utdrag från kapitel 10 "Aktiviteter Kring Fridykning" och avsnittet "UV-ishockey" om en ny UV-sport, s 117:
"Detta är en ny extremsport där ishockey spelas under isen. Särskilda hål i isen finns för att komma upp och pusta ut. Det spelas med vanlig lång klubba och en stor puck, ca 3 decimeter i diameter som har positiv flytkraft så att den ligger an mot isens undersida. Spelplanen är 6 meter bred och 8 meter lång. Själva matcherna under vattnet sker med endast två spelare, en från varje lag och de byts av vart 30:e sekund. Finland vann det första mästerskapet som hölls i februari 2007 Österrike."


Kommentarer:

Boken har både innehållsförteckning och register, vilket underlättar för den som vill söka efter information. Innehållsförteckningen består av kapitelrubrikerna utan underavsnitt. Registret är på tre sidor med drygt 200 sökord.

Språket i boken är enkelt, tydligt och lättläst. Budskapet är inte inlindat i svåra ord eller utfyllt med onödig text.

Boken är mycket välillustrerad med både foton och tecknade illustration, samt grafer. De flesta av bilderna verkar komma från författarens egen verksamhet, varför bilderna fördelaktigt oftast föreställer svensk dykmiljö, men dock kanske inte alltid är lika förföriska som bilder i andra dykböcker kan vara.

Betyg: fyra av fem, för att det är en bra, informativ och välgjord bok i ett ämne där det finns få andra svenskspråkiga alternativ.


Relaterade länkar:
SSDF’s webbsida:
http://www.ssdf.se
SSDF’s sida om fridykning:
http://iof3.idrottonline.se/templates/Workroom.aspx?id=2115
Inlägg på dykarna.nu när boken kom ut:
https://www.dykarna.nu/forum/ssdf-larobok-i-fridykning-267861/
Tråd på dykarna.nu där boken diskuteras:
https://www.dykarna.nu/forum/teori-for-fridykning-289002
Författarens profil på dykarna.nu:
https://www.dykarna.nu/dykare/12778.html
Wikipedia om fridykning:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fridykning
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2009-11-13 12:16:18
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Recension "FRIDYKNING" (SSDF) Pär Ahlgren 2009-11-13 12:16
svara Fullständig innehållsförteckning för intresseradePär Ahlgren2009-11-13 12:19

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: