Namn: Lösen:

Fullständig innehållsförteckning för intresserade

(Läst 1 124 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Nedan är bokens fullständiga innehållsförteckning för de som vill se mer av vad boken innehåller.


Förord
Innehåll

1 INLEDNING
Introduktion
Dykhistoria

2 GRUNDLÄGGANDE TEKNIK
Benspark
I-Gång, I-Hopp Och I-Rullning
Tryckutjämning
Problem Med Tryckutjämning
- Förkylning
- Öronproppar Och Åtsittande Dykhuvor
Tryckutjämning Av Masken
Nedvikning
Ytkontroll
Snorkeltömning
Masktömning
Fridykartestet

3 FRIDYKARUTRUSTNINGEN
Att Se Under Vattnet
Mask Eller Cyklop?
- Kan Jag Köpa Vilken Mask Som Helst?
- Hur Vet Jag Att Masken Passar?
- Förhindra Imma På Glaset
Snorkel
- Ventilsnorklar
Fenor
Monofena
Dykardräkt
- Torrdräkten
- Våtdräkten
- Fridykardräkt (Open Cell)
- Om Olika Material I Fridykardräkter
Viktbälte
Avvägning Med Dräkt Och Viktbälte
Dykkniv
Signalflagga A
Djupmätare Och Dykdator
Undervattenslampa
Dykboj
Räddningsväst
Kompass
Dykväska
Regelbunden Skötsel Av Utrustningen
Skötsel Innan Långvarig Förvaring
- Observera

4 DYKFYSIK
Ljusbrytning I Vatten
Ljusabsorption
Ljud
Flytkraft
Gas Och Tryck
Vattnets Täthet
Boyles Lag

5 FRIDYKNINGSFYSIOLOGI
Andning
Skadliga Rummet
Andhållning
Hyperventilering
Ofrivillig Hyperventilering
Rätt Förberedelser – Andningsteknik
Andfådd Efter Aktivitet
Dagsform
Apné-Reflexen Och Dykresponsen
Dykande Däggdjur Och Tränade Fridykare
Uppstigningssvimning
Nedkylning
Vätska
Immersionseffekten
Fridykning I Samband Med Måltid
Fridyk Frisk

6 ATT FRIDYKA SÄKERT
Syrebrist
Hantering Av Svimning Under Vatten
Bärgning Vid Drunkningstillbud
Bogsering
Upptagning Från Kant
Livboj
Hansalina
Hantering Av Nedkylning
- I. Behandling vid normal nedkylning
- II. Behandling vid allvarlig nedkylning
- III. Behandling Vid Akut Hypotermi
Larmning
L-ABC Sjukvård
- Livsfarligt Läge
- Andning
- Inblåsningarar
- HLR: Hjärt-Lungräddning
Blödning
- Hur Du Lägger Ett Tryckförband
Chock
- Kännetecken På Chock
- Behandling Av En Chockskadad Person
Stabilt sidoläge

7 FENSIMSTEKNIK
Hydrodynamik
Fensimsteknik Med Monofena
Några Praktiska Simträningstips
Simtekniker Du Bör Undvika
- Kraftig Knäböjning
- Cykling Eller Knäböjning Vid Benspark
- Skev Benspark
- Osträckta Vrister
- Bensparken Är Bara Verksam Nedåt
- Bensparken Pausar Vid Ändlägena
- Knäna För Tätt Ihop
- Knäna För Brett Isär
- Benen För Brett Isär
- Överdrivet Vid Benspark
- Utebliven Slutkick
- Simning Med Huvudet Uppfällt
- Svankning
- Samtidig Pendling Med Armarna
- För Snabb Benspark
Problem Med Utrustningen
- För Mjuka Eller För Stora Fotfickor
- "Oroliga" Fenor
- Förslitning Av Material

8 FRIDYKNING I ÖPPET VATTEN
PLUMS
- P – Platsen
- L – Luften
- U – Utrustningen
- M – Människan
- S – Säkerheten
Förberedelser
Dykkompis
Parkontroll
Att Ta Sig I Vattnet
Beteende I Vattnet
Fridykningsmetoder
Brännmaneter
Tecken Och Signaler
- OK-Tecken
- Dyk Ner
- Dyk Upp
- Tecken På Problem
- Fara
Efter Dyket
Dykledare
- Dykledarens Uppgifter Är Bland Annat
Båt Och Sjövett
Knopar
- Råbandsknop
- Dubbelt Halvslag
- Dubbelt Halvslag Om Egen Part
- Skotstek
- Pålstek

9 LAGAR OCH FÖRORDNINGAR
Allemansrätten
- Vi Får
- Vi Får Inte
Undervattensfynd – Kulturminneslagen
Förordning Om Fiske, Vattenbruk Och Fiskerinäring
Arbetsmiljölagen
Djurskyddsområden

10 AKTIVITETER KRING FRIDYKNING
Lägerverksamhet
Fridykarutbildningar
Snorkelfridykare Brons, Silver Och Guld
SSDF Fridykarcertifikat Steg 1, 2 Och 3
SSDF Utomhusfridykarcertifikat Steg 1, 2 Och 3
Livräddarprovet
Viking Fridykarcertifikat
Fensimning
UV-Rugby
UV-Fotografering
- Analoga Kameror
- Digitala Kameror
Marinbiologi
Marinarkeologi
Ytorientering
UV-Hockey
UV-Jakt
Risker Med Tävling I Fridykning (Apnea)
- Grenar I Apnea
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2009-11-13 12:19:46
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Recension "FRIDYKNING" (SSDF) Pär Ahlgren 2009-11-13 12:16
svara Fullständig innehållsförteckning för intresseradePär Ahlgren2009-11-13 12:19

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: