Namn: Lösen:

Recension "John Kean's SS THISTLEGORM"

(Läst 3 484 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Fullständig titel: "John Kean's SS Thistlegorm – The True Story of The Red Sea's Greatest Ship Wreck"

Författare: John Kean, 2009 (2003) andra utgåvan

Fakta: 191 sidor, 182x245x18 mm, ISBN 977-17-0753-1

Omslag på boken:
https://www.dykarna.nu/fotoalbum/1471/283657.html

https://www.dykarna.nu/photos/2010/499420100820233510.jpgAllmänt:

Boken är framförallt ett bevis på författarens egen fascination över vraket Thistlegorm i Röda Havet, och dess främsta målgrupp är också andra som blivit lika fascinerade över vraket. Boken ger dock även en del andra aspekter som kan vara av intresse, exempelvis så framgår hur vraket "upptäckts" flera gånger och hur olika historier och myter cirkulerar om vraket. För dykguider som håller i utfärder till vraket, så måste boken vara en riktig fullträff då det finns gott om fakta som kan delges dykande gäster för att piffa upp dykgenomgången och ge liv i historien kring vraket, för övriga dykare så är det självklart mest intressant för dykare som kan relatera till vraket (har besökt vraket eller planerar att besöka vraket), i övrigt så finns förvisso en del som kan vara intressant i ett lite mer allmänt perspektiv (exempelvis livet till sjöss, myter och spekulationer kring vrak, vrakskyddsåtgärder, livet som dykguide, mm) men då får man nog har ett målinriktat intresse i dessa avseenden för att köpa boken.

Författaren John Kean är engelsman, ursprungligen från Wimbledon, men bor sedan många år i dykorten Sharm el Sheik i Egypten, där han arbetar som dykguide med en tioårig erfarenhet från området. Han är även dykinstruktör på sportdykarnivå inom PADI och teknisk trimixintruktör inom TDI. Han har certifierat över 1000 elever och har själv gjort över 4000 dyk. Han har även suttit i styrelsen för South Sinai Diving and Marine Association och även projektledare för flera djupdykningsrekord, assisterat vid flera TV-inspelningar och fotografering under vattnet. Boken är hans enda publicerade bok, men han har därutöver fått över 50 artiklar publicerade i brittiska Diver Magazine (och därigenom en del även svenska DYK).


Innehållet:

Boken är i huvudsak uppbyggd kring två teman som växlar mellan kapitlen, det ena bygger på intervjuer med människor som varit i kontakt med fartyget och börjar då i kronologisk ordning med tiden före förlisningen och fortsätter sedan fram till dagens utfärdsverksamhet, det andra temat är den fiktiva dykguiden Miles Rogers som används för att beskriva hur en dag som dykguide på utfärder till Thistlegorm kan vara från det att dykguiden vaknar på morgonen fram till dykgästerna är tillbaks på båten efter två lyckade dyk. Därutöver så finns lite andra fakta om exempelvis rederier Albyn Line som ägde Thistlegorm och annat som på ett intressant sätt väver ihop historien kring vraket.
Ett roligt inslag är att författaren försöker slå hål på olika myter kring vraket, exempelvis när det "upptäcktes" och när masten försvann.

Intervjuerna som ligger till grund för texten i boken är både sådana som författaren gjort själv, men även många som är gjorda av andra och som bara återges i boken. Bland de intervjuade personerna återfinns flera besättningsmän, dykguider, tysk flygbesättning, besättning på eskortfartyget, anhöriga.

Tyvärr så är författaren mer dykguide än författare, och boken kan inte få några pluspoäng som litterärt verk och känns ibland faktiskt hattig. Lite kritiskt stöd av en förläggare hade nog gjort boken gott. Det som är bokens stora fördel är dock all de fakta och roliga historier som vraket som finns samlad på plats.
Lite kritik kan även riktas mot författarens brittiska perspektiv, och det kan ibland förefalla som att vraket inte ens ligger i Egypten, utan snarare är en ren brittisk angelägenhet.

Det måste påpekas att boken INTE är en dykguide över vraket. För även om det finns en stor fotomosaik över vraket och texten innehåller många målande detaljer om dykmiljön, så finns det inte en enda vrakskiss i boken, inte heller en sammanfattande ruta där man koncentrerar fakta om vrak på ett överskådligt sätt. Det boken istället gör är att förvandla det materiella skrotet till från att vara ett intressant föremål, till att bli en intressant del av mänsklighetens historia. Något som också tyvärr saknas är ritning över fartyget, något som säkert många dykguider och besökare hade uppskattat oerhört mycket.


Ingående kapitel:

Foreword (av Iorwerth T Ellis, son till kaptenen på Thistlegorm)
Acknowledgement
Introduction
1 - A Hard Day’s Work (fiktiva Miles Rogers gestaltar en dykguides vardag inför en utfärd)
2 - The First Interview (återgivning av TV-intervjuv från 1995 med artillerist Glyn Owen)
3 - Eagles and Lions (beskrivning av Heinrich Menges förberedelser inför sänkningen)
4 - Sunrise in Ras Mohamed (Miles Rogers förberedelser under färden till Thistlegorm)
5 - Glyn Owen at Sea (fortsättning på intervjuven med Glyn Owen)
6 - Thistle Origins (rederi Albyn Lines uppkomst och varför alla fartyg började på Thistle)
7 - Watching Thistlegorm (Dennis Gary från eskortfartyget HMS Carlisle intervjuas)
8 - Briefing Time (Miles Rogers ger en dykgenomgång inför dyk på Thistlegorm)
9 - A Close Encounter (observationer gjorda från en tysk ubåt)
10 - John Whitham at Sea (återgivning av TV-intervjuv från 1995 med en besättningsman)
11 - Something in the Sky (en beduin återger läget precis före sänkningen av Thistlegorm)
12 - Ray Gibson at Sea (intervjuv med besättningsman Ray Gibson om livet ombord)
13 - The Strike (om själva bombningen, återgiven från flygbesättningens perspektiv)
14 - Getting a Grip (Miles Rogers förtöjer en dykbåt i vraket efter Thistlegorm)
15 - Glyn Owen – Under Attack (besättningsman Glyn Owen återger flyganfallet)
16 - Dive One (Miles Rogers leder en dyktur och återger vrakupplevelsen i texten)
17 - Ray Gibson – Under Attack (besättningsman Ray Gibson återger flyganfallet)
18 - In for a Pounding (Miles Rogers får lossa en tross som fastnat i dykbåtens propeller)
19 - Angus Macleay’s story (besättningsman Angus Macleay räddar livet på en kamrat)
20 - John Whitham – Under Attack (besättningsman John Whitham återger flyganfallet)
21 - Dive Two – Into the Past (Miles Rogers leder en dyktur och återger vrakupplevelsen)
22 - Dennis Gray – Under Attack (flottist Dennis Gray bevittnar Thistlegorms undergång)
23 - Fallen Eagles (ödet för de tyska flygbesättningarna)
24 - Glyn Owen – Going Home (besättningsmannen berättar om tiden efter bombningen)
25 - Ray Gibson – Going Home (besättningsmannen berättar om tiden efter bombningen)
26 - John Whitham – Going Home (besättningsmannen berättar om tiden efter bombningen)
27 - Dennis Gray – Going Home (flottisten berättar om tiden efter bombningen)
28 - The Undersea World (kort om Jacques Cousteau’s besök på Thistlegorm)
29 - The Sharm El Sheikh Story (överblick over vrakets historia med lokala ögonvittnen)
- The Private Quest (Edwards Elias försöker återfinna vraket 1992)
- The Local (bärgningen av vrakets radiomast)
- The Doctor (rykten om att morfin i lasten sålts på gatorna)
- The Custodian (radiomastens läge idag)
- Open for Business (om hur vraket öppnades upp för turister)
- Caroline Hawkins and the BBC (om hur Caroline Hawkins fascineras av vraket)
- Making the TV Documentary (om när Caroline Hawkins gör ett program om vraket)
- Thistlegorm’s Secrets (en skeppare som körde utfärder 1992 berättar om vraket)
- Shimshon Machiah (israelen berättar om sina dyk på vraket sedan 1974)
- Where are they now? (författaren diskuterar vart alla bärgade förmål tagit vägen)
30 - The Bomb Collector (diskussion med en bombexpert om vrakets last)
31 - End of the Line (rederiet Albyn Lines öde)
32 - The Mast (sanningen om vad som egentligen fällde masten)
33 - Saving SS Thistlegorm (en kort beskrivning over åtgärder gjorda för att skydda vraket)
34 - The Fifth Survivor (berättelse om besättningsman William Jamiesons öde)
35 - A Day to Remember
Shooting SS Thistlegorm
- Beyond Limits
- Caroline Hawkins
- Sally Lindsay
- Shimshon Machiah
- Eddie Elias
- SS Thistlegorm
Dive with the author


Smakprov ur boken:

Utdrag från kapitel 8 "Briefing Time" som återger en fiktiv dykgenomgång inför ett dyk på vraket, s 49:
"By now the guests were wide-awake, for it wasn’t everyday that they’d get to visit a bomb-site, a war-grave, an underwater museum and above all, one of the most famous dive-sites in the world – all at once. Respect is always high on Thistlegorm, as men died here. The ship falls outside the jurisdiction of UK waters but the guidelines apply nonetheless. It is only through the enforcement of sensible diving practices by the local guides that prevent damage and looting of the wreck. Miles tells his guests not to touch or remove anything.
'Who owns the wreck?' asks one curious guest.
'Many of the laws governing sunken ships were passed over 100 years ago before diving was even around. Nowadays, you have to make a claim and register the wreck with the official Receiver of Wrecks in the UK, but out here it’s probably different. Warships are the property of the Ministry of Defence, you could buy one for a quid and register it, but then you may become liable for anyone injuring them self on your property. Thistlegorm will never be salvaged because its value is as a dive-site and not in scrap metal. Why sacrifice a ship that attracts over five million Euros a year in visitor revenue for a few thousand quid in scrap and souvenirs?'
'Has anything been taken from the wreck over the years?'
'Unfortunately, yes, but mostly small stuff like tool kits, bullets and shaving kits from the crews bathroom, motorbike handles and dashboard materials from some but not all of the cars and trucks. Of course the obligatory looting of the portholes was long ago. People should remember what’s down there. It’s all perfectly safe as long as you don’t mess with it.
"

Utdrag från kapitel 20 "John Whitham – Under Attack" där John Witham berättar om när fartygets bombades, s 95:
"'I was on watch at twelve o’clock and at about one o’clock we heard the sound of aircraft. We looked across to the Carlisle and there was nothing indicating from her. The sound of the aircraft got nearer and the first thing that we realised was that he was planting a few bombs on us, which, unfortunately, dropped in number four hold, possibly number five, but number four I do know, because there were some flames shooting out from there and we...we’d quite a good fire going for a while.
'I’m going to take you back to the moment when you realised it was definitely enemy aircraft, you were wise to the fact that the Carlisle hadn’t signalled?'
'Notified us, mmm…'
'Can you remember what your first reaction would have been when you realised that you’d been hit? What would you have thought and said in that moment?'
'That everyone was up and about on board ship, primary object. They wouldn’t need an alarm to let them know because the vibration of these bombs hitting the ship and they wouldn’t need waking up, they were filly awake wherever they were. And if they saw the fire and they knew what was underneath, they’d...the primary object would be to get as far away from the ship. There’d be no chance of putting the fire out and I don’t really know, I think we got a lifeboat away and a number of people were in it. And I do recall I...I was in the water for a period and, whilst in the water, these...there were a lot of small arms, or whatever they were, fired out of the hold, up into the air and coming down in hot fragments onto the water, and spitting and hissing around us. And, er...at one period, later on, after the explosion, a piece of metal, which I assumed to be a plate off the ship, was skimming along the water, the same principle as skimming slate on water. It just went whistling along, fortunately, not in our direction. But we were aware of it and...the time elapsed in between, these activities I wouldn’t hazard a guess at. I didn’t look at my watch at the time and therefore I wouldn’t like to guess at what took place altogether. But there were people about and we made a hasty exit, to be honest.
'"
(Not: "Carlisle" = en brittisk luftvärnskryssare som skulle skydda fartyget mot flygangrepp. Citatet "…they knew what was underneath…" åsyftar ammunitionslasten som fanns ombord på fartyget och som uppenbarligen riskerade att explodera)

Utdrag från kapitel 21 "Dive Two – Into the Past" som återger en tänkbar tur runt vraket, s 98:
"The wooden 303, bolt-action rifles looked heavy, even without years of coral growth upon them. They lay in the open section of hold number two amongst a pile of aircraft wings, generators and vehicle tyres. Two cross-members stretched across the hold where occasionally a diver would perch to take a picture. The starboard side of the lower part of hold two was darker, but not without light, however, a decent torch would give a better view of more motorbikes and trucks. Swimming into the far corner, nearly 40 metres from the surface, a light trickle of rust gently rained from the ceiling. Perhaps it was time to move on.
Miles guided the group into the open area and slowly climbed to the upper level of hold number two where on either side stood further rows of motorbikes. The starboard side was also home to a couple of old Morris cars behind which stood two WW1 armoured cars. The divers swam around the square ending up over the bikes on the port side where clearance was slightly lower at around five feet. The tyres on the bikes were black, rubbery and new-like as if fitted only the day before. A gentle squeeze would show that air was still trapped inside. Miles pondered the thought of where else in the world would anyone be able to obtain an air sample from 1941.
"

Utdrag från kapitel 29 "The Sharm El Sheikh Story" och avsnittet "Shimshon Machiah" med kommentarer från en intervjuv med en av de första som körde kommersiella utfärder till vraket, s 151-152:
"'When did you first dive Thistlegorm? Many believe that it wasn’t rediscovered until the nineties.'
Shimshon leant back in his chair and chuckled, casting his mind way back to a period when Britain had recently gone decimal. Elvis had a number one hit in the charts and the price of oil had shot through the roof
'1974.'
'Can you repeat that?'
'Yes, 1974, but not on the Sunboat. I travelled by road down from El Tur, along the Sinai coast, and met some Bedouin fishermen. They took me over to Thistlegorm in their feluka boat and we moored up against it for a while.'
'So there was a mast out of the water?'
"

Utdrag från kapitel 33 "Saving SS Thistlegorm" om projektet med att minska skadorna på vraket, s 165-166:
"The project, ’Saving the Red Sea Wrecks’ was launched at the UK NEC Diveshow in October of 2007. Leading the representation of dive boat operators was Natalie Tyler of Blue O Two safaris. Amr, Natalie and I gave a co-lecture to highlight the importance of this project and educate divers about the need for long term care of Thistlegorm and other famous wrecks.
The first phase of the moorings project began on the 15th November 2007 when Thistlegorm was closed for 30 days while drilling and installation work was carried out. Around the wreck, HEPCA and its team of underwater diving engineers placed a series of heavy chains, which were drilled into the seabed to provide a foundation for the strong moorings. Initially, these proved effective and for the first time in 15 years visitors could see Thistlegorm in all its former glory without so much as a single rope obscuring its view. With no boats above the wreck, Thistlegorm was also free of overhead shadow. Suddenly, the wreck could breathe again and the damage slowed down. In these brief few weeks she reminded us of why she is so special and deserving of the efforts being made. The first mooring project proved highly beneficial but they too almost became a victim of their own success. Poor positioning from overhead boats resulted in the moorings being dragged towards the edges of the wreck where they frayed and snapped. Within weeks they were all gone. Instead of throwing the towel in, Amr Ali and HEPCA met with all the leading Red Sea diving operators and discussed ways of improving the system.
"


Kommentarer:

Det är bokens andra och uppdaterade upplaga. Förra upplagan gavs ut 2003 (ISBN saknas).

Språket i boken är inte allt för svårt, men det förekommer en del mindre vanliga uttryck och facktermer som kan göra det lite knepigare, framförallt när kan det förekomma bland ögonvittnenas kommentarer. Boken får nog allmänt betecknas som lättläst.

Boken är ganska väl illustrerad med totalt 114 bilder som återger människor, originaldokument, fartyget och självklart vraket. Nyare bilder är i färg, men äldre bilder är i svartvit. En av bilderna är en utvikningsbild mellan sidorna 96 och 97 med en fotomosaik av hela vraket (dock inte i bästa kvalité), men någon vrakskiss finns dock inte i boken. Det skall dock påpekas att de två bilder av fartyget före förlisningen som finns i boken är de ända kända bilderna av fartyget, men det finns även bilder av systerfartygen som kan hjälpa till att ge en bild hur fartyget en gång såg ut.

I boken används både fot och meter blandat, framförallt så verkar det vara kopplat till källan, genom att författaren inte har räknat om några uppgifter, utan återger det värde som står i källan.

Boken har en innehållsförteckning, som dock inte avslöjar allt för mycket om man inte redan har läst boken och förstår vad de lite kryptiska rubrikerna innebär. Register saknas helt, varför det är svårt att söka efter uppgifter i boken.


Betyg: tre av fem, för de som är intresserade av vraket efter Thistlegorm eller intresserade av livet som dykguide i Röda Havet så är detta en mycket intressant samling uppgifter om vraket där många myter klaras ut, men ett innehåll som dock inte presenteras på bästa sätt, samt att varken en ritning eller en vrakskiss av vraket finns, vilket sannolikt de flesta läsare av boken hade hoppats på i en bok som denna, samt att bokens innehållet kunde ha byggts upp på ett bättre sätt gör att boken inte får ett bättre betyg – i perspektivet för en dykguide som jobbar i Röda Havet så förtjänar boken dock ett mycket-mycket högre betyg då uppgifterna i boken är värdefulla, och avsaknaden av exempelvis vrakskisser lätt kan ersättas med uppgifter från annat håll.


Relaterade länkar:
Amazon (UK) om bokens första upplaga:
http://www.amazon.co.uk/SS-Thistlegorm-Story-Greatest-Wreck/dp/B001RMYGZA
Författarens sida om vraket:
http://www.ssthistlegorm.com
Författarens sida för sin egen utbildningsverksamhet:
http://www.liquidworldscuba.com
Information om boken på Sinai Weekly:
http://sinaiweekly.com/content/ss-thistlegorm-re-launch
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2010-08-20 23:38:30
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Recension "John Kean's SS THISTLEGORM" Pär Ahlgren 2010-08-20 23:38
svara Sv: Recension "John Kean''s SS THISTLEGORM"Sebastian Bjurbom2010-08-21 06:47
svara Sv: Recension "John Kean''s SS THISTLEGORM"Anders Jälmsjö2010-08-21 10:36
svara Redan gjort, men gärna igenPär Ahlgren2010-08-21 10:40
svara Sv: Redan gjort, men gärna igenAnders Jälmsjö2010-08-21 11:13
svara OT: Melodifestivalen är rumsrent igen ;O)Pär Ahlgren2010-08-21 12:19

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: