Namn: Lösen:

Fullständig innehållsförteckning för intresserade

(Läst 709 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Nedan återgers bokens fullständiga innehållsförteckning, notera dock att den avviker från innehållsförteckningen i bokens inledning i form av att rubrikerna har skrivits lite annorlunda i texten mot i innehållsförteckning – nedan återges alltså rubrikerna som de gör i texten.INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 – HISTORIK
Kammare i Sverige

2 – TEORETISK BAKGRUND
Gaser och gasblandningar
-Partialtryck
-Vattenånga
Kompression
-Adiabatiskaeffekter
-Temperatureffekter
Gaslöslighet, tabeller, dekompressionssjuka
Oxygeninnehåll i blod
-Oxygendiffusion
-Oxygen window
Koldioxid
Positiva effekter av oxygen under HBO-behandling
Fysiologiska effekter och klinisk indikation enl Wattel

3 – INDIKATIONER / KONTRAINDIKATIONER
Akuta indikationer för HBO
-Kolmonoxidförgiftning
-Brandrök och cyanidförgiftning
-Dekompressionssjuka
Behandling av dykeriolycksfall
-Arteriell gasemboli (AGE)
-Gasbrand
-Akut hjärnödem
-Svåra brännskador
-Extrem blodförlust
Icke akuta indikationer för HBO
-Osteomyelit och osteoradionekros
-Svårläkta sår
-Krosskador och compartmentsyndrom
Möjliga framtida indikationer, forskning
-Multipel skleros
-Migrän
Kontraindikationer
-Pneumothorax
-Inneröron / mellanöron kirurgi
-Steroidbehandling
-Claustrofobi

4 – OMVÅRDNADSASPEKTER VID HBO
Patientvård i monoplace-kammare
Patientvård i multiplace-kammare,
Cellskräck
Kompression / dekompression
Tryckutjämning
"Oxygenplask"
Vasokonstriktion / blodtrycksfall
Hypoxi vid luftandning
Atelektaser
Torra slemhinnor
Ögonproblem
Tandbesvär
Lungtoxicitet
-CPTD
CNS toxicitet
-Läkemedel som påverkar CNS toxicitet
Graviditet
Dekompressionssjuka hos vårdare
-Dykarloppor och marmoreringar
-Värk med eller utan neurologisk komplikation
Smittspridning i kammarsystem
Hygien och rengöring av kammare och utrustning

5 – KAMMARSYSTEM OCH TEKNISKA KRAV
"Monoplace chambers"
-Mobila kammare
"Multiplace chambers"
Tekniska krav på kammarsystem
-Tryckkammare och tryckkärl
-Fönster
Armatur och rörsystem
Gasflaskor
Elektrisk apparatur
-Jordfelsbrytare
-Reservkraft
-Elektrisk apparatur som tas in i kammaren

6 – TEKNISKA HJÄLPMEDEL
Manometrar
Belysning
Medicinsluss
Klimatanläggning och luftrening
-Vädring
-"Life-supportsystem"
-Koldioxid
-Avfuktning
-Odörer
Brandsläckare
Analysinstrument för kammaratmosfär
-Drägerrör
-Elektroniska analysinstrument
Reducer- och demandventiler, BIBS-system
Huvor och andra "friflödande" system
Respiratorer
Sugar
Pulsoxymeter
Kapnograf
Infusionspumpar
Kateter à demuere
Övervakningsutrustning
TV-övervakning

7 – KRAV PÅ PERSONAL
Hälsa
Utbildning

8 – BRANDRISKER OCH BRANDSÄKERHET
Statisk elektricitet
Glöd och gnisttändning
Andra tändkällor
Oxygensystem
Brandsläckningssystem
Olyckshändelser

REFERENSER

LITTERATURFÖRTECKNING FÖR VIDARELÄSNING

INDEX
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2010-05-14 22:41:05
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Recension "KOMPENDIUM I HYPERBAR MEDICIN" Pär Ahlgren 2010-05-14 22:39
svara Fullständig innehållsförteckning för intresseradePär Ahlgren2010-05-14 22:41

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: