Namn: Lösen:

Recension "KUSTHAV"

(Läst 6 436 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Fullständig titel: "Kusthav – En Bok Om Djur Och Växter I Havet

Författare: Inge Lennmark (samt Hans-Ove Larsson & Anita Runsten), 1983, andra utgåvan (1992)

Fakta: 120 sidor, 230x277x14 mm, ISBN 91-630-0889-0

Omslag på boken:
https://www.dykarna.nu/photoAlbum/showPhoto.asp?albumId=1471&photoId=145917


Allmänt:

Boken är utgiven av Svenska Sportdykarförbundet (SSDF), och är en föregångare till "Sjö&Älv – En Bok Om Djur Och Växter I Sötvatten" (1993) som också gjorts av Inge Lennmark.
Kusthav” handlar om det växt och djurliv som finns i haven längs Sveriges kuster, man har dock begränsat omfattningen till de växter och djur som syns för blotta ögat och som lever synligt (och alltså inte nergrävda i botten). Boken är inte på något sätt ett försök till komplett förteckning över alla arter, utan snarare en översikt över de olika sorters liv som finns i havet. Den innehåller ganska få fiskarter, och fokuserar ganska mycket på annat djur- och växtliv, och då främst längs västkusten.
Boken är lämplig för den som vill lära sig mer om livet i havet, men som inte söker detalj information om olika specifika arter, utan mer vill få en god översikt över hela ekosystemet.

Bokens huvudsakliga författare är Inge Lennmark, men även Hans-Ove Larsson och Anita Runsten har hjälp till med boken. Inge har varit aktiv uppdragsfotograf sedan mitten på 60-talet, varit aktiv inom SSDF sedan 1986, magisterexamen inom botanik, zoologi, naturgeografi och fysik, arbetet med dykning i Sudan, byggt egen syrgasdykutrustning, varit medarbetare i tidningen DYK, samt gett ut böckerna ”Sjö&Älv” och ” Vattenbilder”.
Inom SSDF har han bland annat förärats med förtjänsttecken i guld, varit ordförande i utbildningssektionen, lett den vetenskapliga kommittén, och fått pris för sitt arbete inom miljöfrågor.
Inom fotograferingen så har han bland annat fått patent för ”skuggmaskmetoden” (reglera kontrast vid färgkopiering), byggt UV-hus för kameror och blixtar, gjort UV-fotodokumentation åt Stockholms Landsting och Stockholm Vatten, samt gjort uppdrag för Greenpeace, samt utsågs av Naturvårdsverket till "Årets Naturfotograf 2002".


Innehållet:

Boken är inte någon artförteckning, utan den utgår från olika delar/aspekter (exempelvis biologiska grupper av djur/växter, levnadssätt, livsmiljöer geografiskt/djupmässig, med mera) av livet i havet och delger löpande i texten spridda uppgifter om vissa arter. Texten utgår alltså aldrig från en enskild art, utan tittar snarare på havet som ekosystem, varvid vissa arter nämns som exempel.

Boken är uppdelad i fem stora avsnitt:
”Havets Livsvillkor” (17%),
”Havets Djur Och Växter” (35%),
”Havets Livsmiljö” (32%),
”Havets Ekosystem” (5%) och
”Havet Och Människan” (3%).
Vilka alla sedan består av olika underavsnitt.

Boken kan till stor del beskrivas som ett bildverk kring vilken man har byggt upp kompletterande text, varav en stor del faktiskt är bildtext. Texten är dock inte ren utfyllnad utan innehåller intressant och relevant information – dock utan allt för djuplodande och artspecifik information, utan den håller sig på en nivå som oftast är av allmänt intresse för den som är relativ nybörjare på det marina livet och vill veta mer. Dock så är det fullt av latinska namn (framförallt eftersom många arter faktiskt saknar svenskt namn), biologiska begrepp, och textmassan är inte försumbar i omfång, varför den varken skall tas för en barnbok eller hafsverk. Den kan nog i svårighetsgrad jämföras med biologiböcker från skolan, (dock mer djuplodande i det marina ekosystemet än någon vanlig skolbok), så vuxna människor bör inte fundera över om boken är på för djup nivå.


Ingående kapitel:

Boken har fem huvudavsnitt (fet stil nedan), av vilka det tre största har delavsnitt (normal stil), under vilka en eller flera underavsnitt (kursiv stil) ligger samlade.
Tyvärr är uppdelningen inte helt uppenbar när man läser, och det känns många gånger som att rubrikerna är kaka-på-kaka.

Havets Livsvillkor
Vattnets egenskaper: Leva i saltvatten / Den långa kusten
Ljusförhållanden: Ljus och skugga
Att uppfatta omvärlden: Med alla sinnen
Uppe i vattnet: I tre dimensioner
På botten: Krypa, klättra, kräla
Nere i botten: Gömd i sand och slam
Filtrerare, fastsittande djur: Mitt i maten
Generationsväxling, larvformer: Fantastiska förvandlingar
Påväxt, kolonibildning: Att leva tillsammans
Havets Djur Och Växter
Spongier: Levande vattenfilter
Nässeldjur: Med brännande tentakler / Levande gelé / Koraller – även i kallt vatten
Maskar: Maskar i mångfald
Kräftdjur: Rovriddare i rustning / I skyddande skal, eget eller andras
Blötdjur: Snäckor med och utan skal / Med jetdrift och ankartrådar
Lophophorata: Levande fossil
Tagghudingar: Taggar åt alla håll / Stjärnparaden / Med fem eller flera armar
Manteldjur: Djur som inte…
Fiskar: I diskret kostym / I skyddande dräkt / En färgstark familj / En brokig skara
Alger: Att skörda solljus / Växter utan rötter / Röda växter i grönt vatten
Havets Livsmiljö
Stranden: Vid badstranden / Vid bryggan / Där bränningarna slår
Tångbältet: Inomskärs
Tareskogen: Vajande tareskog / I skogens dunkla pelarsal / Skogsfiskar
Rödalgsbältet: Den röda mattan
Flustraängarna: Ängar av djur
Dödmanshandbältet: Djur på botten / Hos död mans hand
Bägarkorallbältet: Koraller, men inga rev
Djupa hårdbottnar: Djupt, mörkt, kallt och salt
Mjukbotten: I sand och grus / Lergrävarliv
Det fria vattnet: Du gröna hav
Brackvatten: Mellan hav och sjö / Ett gult hav / Saltslussar
Nattmörker: Nattliv
Havets Ekosystem
Äta och ätas / Solmotorn / Havet vi ärvde
Havet Och Människan
Turist i havet / Upptäckarglädje


Smakprov ut boken:

Utdrag från ”Havets Livsvillkor: Ljusförhållanden” och avsnittet ”Ljus Och Skugga” som handlar om alger, sida 11:
Alger kan bara växa där det finns ljus. Men där ljus finns, växer det också alger. Alger och fastsittande djur konkurrerar överallt med varandra om plats på botten. Om ljuset räcker, vinner algerna. Alltid. Eller nästan alltid…
Både i det tilltagande mörkret på djupt vatten, och i mörka skrymslen och vrår på grunt vatten, dominerar fastsittande djur. Det är stor skillnad mellan sydsidan och nordsidan av ett skär, till och med mellan olika sidor av ett större stenblock. I skuggan under ett sådant stenblock kan man, redan strax under ytan, stöta på djur, som annars bara finns på något tiotal meters djup.


Utdrag från ”Havets Djur Och Växter: Spongier” och avsnittet ”Levande Vattenfilter” som handlar om möjligheten för djur att leva av spongier , sida 27:
Äta spongier är det inte många djur som klarar av. Skelettnålarna är vässa och oätbara, och dessutom avsöndrar många spongier ett illasmakande sekret när de blir angripna. Ändå finns det några nakensnäckor, som uteslutande livnär sig av att knapra på spongier, vilket mest är känt från tropiska vatten.
En spongie,
Cliono celata, angriper döda skal av musslor och genomborrar dem med fina hål. En annan, Suberites domuncula, växer oftast på snäckskal bebodda av eremitkräftor. Så småningom upplöses snäckskalet och eremitkräftan bor enbart i spongien. För eremitkräftan har det den fördelen, att spongien växer, vilket ju inte snäckskalet kunde göra!

Utdrag från ”Havets Livsmiljöer: Älvmynningen” och avsnittet ”Saltslussar” som handlar om livsmiljön i övergången mellan sött och salt vatten, sida 103:
Nästan alla fiskar i nordiska estuariemiljöer befinner sig där på genomresa. Det enda undantaget är hornsimpan, Oncocottus quadricornis. Ändå är estuarierna gynnsamma som livsmiljöer. Vattnet är väl syresatt och det är gott om mat. Larver av knott och fjädermyggor finns i stora mängder. Av växter och fastsittande djur finner man en sällsam blandning av marina former och sötvattensformer.


Kommentarer:

Boken är skriven för en bred publik och är inte allt för djuplodande i biologiska termer eller specifika arter, och den är rikt illustrerad med färgbilder. Den är ingen komplett artförteckning och vissa läsare, framförallt den som söker en fiskguide, kan bli besviken, då endast ett fåtal fiskar kommit med i boken.

Boken har ett omfattande register, där man kan söka på arter, platser och mycket annat, även vissa latinska namn. Exempel på sökord är ”alginater”, ”Cyanea arctica”, ”försurning”, ”rom”, ”salthalt” och ”snultror”.
Avseende latinska namn, så anges i boken att det i samband med tryckningen lades fram nya förslag på latinska namn, medan man i boken valde att behålla de gamla. Det finns därför på sidan 116 en lista med de 10 fall där det vid tryckningen fanns två latinska namn, så att läsaren där kan utläsa de nya latinska namnen.

Bokens över 250 UV-bilder är tagna på plats, och där enstaka bilder varit arrangerade, så är det angivet i bildtexten. Det finns dock inga bilder tagna i en fotostudie mot en vit bakgrund eller liknande.
Samtliga bilder i boken är tagna i färg.

Boken kom ut första gången 1983 (ISBN 91-1-824492-0) och den utgåvan är slutsåld, andra utgåvan gavs ut 1992 via SSDF (ISBN 91-630-0889-0) i samband med att uppföljaren ”Sjö&Älv” gavs ut 1993 och båda kan fortfarande köpas via SSDF.
Kusthav” och ”Sjö&Älv” skiljer sig lite åt trots det liknande upplägget, och är därför inte helt jämförbara. Bland annat så fokuserar ”Sjö&Älv” mer på arter och har mindre bildtext, medan ”Kusthav” är uppdelad i flera olika avsnitt och känns inte lika proffsigt gjord (det är ju också den första av de två böckerna).
En tredje bok i sviten kommer handla om livet i bräckvatten, ”Innanhav”, och beräknas komma ut tidigast 2007.


Betyg: fyra av fem, för att det är en välgjord bok som ger god insikt i det marina livet längs våran kust, men samtidigt känns lite ostrukturerad och tunn avseende artfakta.


Relaterade länkar:
Huvudförfattarens egen webbsida:
http://www.lennmark.se
Recension på vattenkikaren.gu:
http://www.vattenkikaren.gu.se/inspira/bocker/lennmar.html
Några inlägg på dykarna.nu där Kusthav kort kommenteras:
https://www.dykarna.nu/forum/response.asp?response=yes&id=179886&main_Id=179886&catId=0
https://www.dykarna.nu/forum/response.asp?response=yes&id=148867&main_Id=148867&catId=0
https://www.dykarna.nu/forum/response.asp?response=yes&id=73292&main_Id=73292&catId=0
https://www.dykarna.nu/forum/response.asp?id=37204&main_Id=37204&catId=0
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2007-03-16 07:07:14
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Det finns inga svar på detta meddelande
«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: