Namn: Lösen:

Recension "MARINBIOLOGI ARTKÄNNEDOM"

(Läst 5 228 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Fullständig titel: "Marinbiologi Artkännedom – Specialkurs"

Författare: Klas Malmberg (SSDF), 2012

Förlag: Svenska Sportdykarförbundet (SSDF)

Fakta: 128 sidor, 210x240x8 mm, ISBN 978-91-637-0827-5

Omslag på boken:

https://www.dykarna.nu/photos/2012/499420121101215833.jpg

https://www.dykarna.nu/fotoalbum/1471/316239.html


Allmänt:

Boken är framtagen för Svenska Sportdykarförbundet som en kursbok för specialkurs i marinbiologi. Målgruppen är främst dykare på västkusten, där huvuddelen av arterna som beskrivs i boken finns, men även östkustdykare kan finna några arter som man känner igen.
Boken är inte enbart tänkt att användas vid utbildning, utan även att kunna medföras i dykväskan på utfärder för att användas vid identifiering av vad man sett under dyket. För detta syfte är alla artbeskrivningar i boken försedda med en kryssruta i syfte att användaren skall kunna pricka av de arter man sett.
För dykare som vill lära sig känna igen djurarter på västkusten är boken den perfekta referensen, likväl som den är en bra introduktion för personer som vill börja lära mer om marinbiologi. Boken för dagens trend med mindre text och mer bilder, vilket gör boken mer tilltalande för framförallt yngre generationer. För mer fakta sökande läsare kommer boken sannolikt dock inte att fylla syftet.

Författaren Klas Malmberg började dyka under sin militärtjänstgöring 1989 och har sedan fortsatt med dykningen, bland annat som marinbiolog, dykinstruktör och som uv-fotograf med bland annat flera SM-medaljer i uv-foto.


Innehållet:

Boken är avsedd att vara en hjälp för identifiering av arter, och inte en faktabank om de arter som beskrivs. Arterna som beskrivs i boken förekommer alla på svenska västkusten och är arter som dykare lätt kan hitta under ett dyk.

Boken kan grovt delas upp i tre huvuddelar:
- sida 9-17 som beskriver olika bottentyper
- sida 18-30 som beskriver olika djurgrupper
- sida 31-124 som beskiver olika arter som förekommer (nästan uteslutande djurarter)

Den klart mest dominerande delen av boken är den om artbeskrivningar som listar 6 arter med text och bild på varje sida uppdelade i olika grupper. Beskrivningarna är dock ganska kortfattade och ger inte någon större information om arten avseende livscykel, utbredning, livslängd, kost, om de är matnyttiga, giftiga, med mera. Beskrivningarna fokuserar mer på utseende, mått, livsmiljö, latinskt namn och mer allmän information, men är alla mycket kortfattade. Alla arter illustreras med en bild.
Bilderna blir en det mest centrala i hela boken, och alla bilder är i färg och visar som regel arten i profil, vissa arter visad dock enbart partiellt genom närbild och några (exempelvis bottenlevande djur visas ovanifrån).

Eftersom avsnittet om olika arter är den klart dominerande delen av boken, och beskrivningarna av respektive art samtidigt är mycket kortfattade kan man nästan beskriva boken som en "artguide", dock med fler arter än de plastkort som man kan medföra under själva dyket.


Ingående kapitel:

Bottenmiljöer
Djurgrupper
Våra arter
- Fiskar
- Sjöpungar
- Tagghudingar / Hårstjärnor och ormstjärnor
- Tagghudingar / Sjöstjärnor
- Tagghudingar / Sjögurkor
- Tagghudingar / Regelbundna sjöborrar
- Tagghudingar / Oregelbundna sjöborrar
- Mossdjur
- Blötdjur / Musslor
- Blötdjur / Ledsnäckor
- Blötdjur / Framgälade snäckor
- Blötdjur / Bläckfiskar
- Blötdjur / Bakgälade snäckor
- Blötdjur / Bakgälade snäckor-Nakensnäckor
- Leddjur / Kräftdjur-Kräftor
- Leddjur / Trollhummer
- Leddjur / Kräftdjur-Trollkrabba
- Leddjur / Kräftdjur-Eremitkräfto
- Leddjur / Kräftdjur-Porslinskrabb
- Leddjur / Kräftdjur-Räkor
- Leddjur / Kräftdjur-Amfipoder
- Leddjur / Kräftdjur-Övriga
- Maskar
- Nässeldjur / Maneter
- Nässeldjur / Koralldjur
- Nässeldjur / Hydroider
- Svampdjur
- Alger / Grönalger
- Alger / Brunalger
- Alger / Rödalger
- Växter
Register

(Se separat inlägg nedan för fullständig innehållsförteckning)


Smakprov ur boken:

Utdrag från kapitlet "Bottenmiljöer" och hela delkapitlet "Skalgrusbotten", som är ett representativt avsnitt från kapitlet, s 13:
"Skalgrusbotten är en grövre mjukbotten där man tydligt ser de nedbrutna delarna från snäckor och andra skal. Ytan är ganska grovkornig och kan ha tydliga åsar som vågorna har byggt upp.
Vanligtvis upplever man att denna botten är ganska tom men så är inte fallet. Under ytan och bland skalkornen finns väl kamouflerade djur i ganska liten storlek. Oregelbundna sjöborrar och maskar plöjer fram precis under ytan och små krabbor springer runt bland skalen. Botten kan ofta ha stora runda hålor som har bildats av nergrävda musslor.
Kräftdjur finns både på och under ytan, och detta myller av liv lockar även större fiskar. Plattfiskar, skäggsimpor, fjärsingar och sjökockar ligger ofta välkamouflerade på botten och väntar på att plocka sina byten.
"

Utdrag från kapitlet "Djurgrupper" och hela delkapitlet "Mossdjur-Bryozoa" som är ett av de kortare avsnitten i kapitlet, s 23:
"Mossdjur är mycket små djur, ungefär en halv millimeter stora, som bildar en låda av kitin och kalk. Från sin lilla låda sträcker djuret upp en krans av tentakler som den fångar näringspartiklar med. Tillsammans bildar djuren fastsittande kolonier som växer som släta överdrag på stenar, alger och andra hårda materia eller så kan de växa helt fritt som små buskar eller dumpar. Mossdjur är oftast hermafroditer och fortplantar sig könligt med frisimmande larver, men de kan också fortplanta sig könlöst genom knoppning."

Utdrag från kapitlet "Våra arter" och delkapitlet "Fiskar" och hela avsnittet "Havskatt" som ett representativt exempel på artbeskrivning, s 36:
"Havskatt
Anarhichas lupus L: 150 cm. MB/HB.
Kroppen är sammantryckt från sidorna och långsträckt. En storväxt blågrå bottenfisk med kraftigt huvud och mun. Har runda läppar och kraftiga tänder. Är ofta tvärbandad med mörkare linjer.
"
(Not: förkortningen MB/HB står för mjukbotten/hårdbotten och beskrivs livsmiljö,

Utdrag från kapitlet "Våra arter" och delkapitlet "Nässeldjur" och hela avsnittet "Bägarkorall" som ett representativt exempel på artbeskrivning, s 111:
"Bägarkorall
Caryophyllia smithii L: 2 cm. HB.
Ensamlevande korall med ett bägarformat hårt kalkskelett. Kroppen kan vid behov dras in helt i detta skelett. Genomskinliga tentakler som slutar i en tydlig knopp. Vanligen orangeröd färg.
"


Kommentarer:

Boken är nyutgiven 2012 och är sparsam med text vilket gör den extremt lättläst för personer som normalt inte vill ha omfattande texter och bra för personer som oroar sig för att en bok i marinbiologi skall vara tung att läsa.

Bilderna i boken är alla i färg, och de utgör totalt drygt 250 bilder.

Boken har en enkel innehållsförteckning och två register, ett för svenska namn med drygt 300 sökord och ett för latinska namn med drygt 260 sökord.

Intresserade kan beställa boken (artikelnummer 693400) för 250 kr plus frakt från SSDF:s förlag. tel 040-660 66 69 eller e-post: ssdfbutiken (at) holmbergs.com

Betyg: tre av fem, i ett generellt perspektiv eftersom boken har en begränsad läsargrupp, då boken för dykare på västkusten definitivt förtjänar ett högre betyg och borde vara obligatoriskt hemmahörande i bokhyllan hos alla dykare som vill veta mer om djur- och växtlivet på västkusten, är den samtidigt inte lika relevant för dykare i andra delar av landet eller dykare som mer intresserar sig för exempelvis vrak, eller för den delen marinbiologiskt intresserade dykare som vill kunna läsa mer fakta om beskrivna arter.


Relaterade länkar:
Svenska Sportdykarförbundet som gett ut boken:
http://www.ssdf.se
Författarens/fotografens egen webbsida:
http://aquatilis.se
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2012-11-01 22:08:09
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Recension "MARINBIOLOGI ARTKÄNNEDOM" Pär Ahlgren 2012-11-01 22:08
svara Fullständig innehållförteckningPär Ahlgren2012-11-01 22:09
svara Sv: Fullständig innehållförteckningMikael Andersson2012-11-02 09:09
svara Sv: Sv: Fullständig innehållförteckningFredrik Astlid2012-11-02 09:19
svara Varför boken fick ett lägre generellt betygPär Ahlgren2012-11-03 22:16
svara Sv: Recension "MARINBIOLOGI ARTKÄNNEDOM"Oskar Sander2012-11-02 13:52
svara För ostkustdykarePär Ahlgren2012-11-03 22:32
svara Sv: För ostkustdykareAlex Norden2012-11-04 21:03
svara Angående "Innanhav" av Inge LennmarkPär Ahlgren2012-11-04 22:27
svara Sv: För ostkustdykarePeter Segerdahl2012-11-07 16:52
svara "Marin" och ÖstersjönPär Ahlgren2012-11-07 21:42
svara Sv: Recension "MARINBIOLOGI ARTKÄNNEDOM"Ulf Meyer2012-11-04 21:16
svara Ny version "Livet under ytan – en marin artguide"Pär Ahlgren2013-03-21 21:42

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: