Namn: Lösen:

Recension "MIXED GAS DIVING"

(Läst 3 032 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Fullständig titel: "International Textbook of Mixed Gas Diving – Theory Technique Application"

Författare: Heinz K.J. Lettnin, 2001, andra utgåvan

Fakta: 272 sidor, 133x209x17 mm, ISBN 0-941332-50-0

Omslag på boken:
https://www.dykarna.nu/fotoalbum/1471/275072.html

https://www.dykarna.nu/photos/2010/499420100501165930.jpgAllmänt:

Boken ingår i Diversifications-serien, men är en faktabok om gaser vid dykning som är skriven av en tekniker för andra tekniker, som trots det blivit otroligt lättillgänglig och pedagogisk – varför den även lämpar sig för sportdykare med ett tekniskt intresse.
För den som verkligen vill veta mer om gaser för dykning så är boken ett mycket bra referensverk, och så väl dykinstruktörer som tekniska dykare borde nog ta sig en funderare om detta inte vore ett bra tillskott bland referenslitteraturen. Boken kan dock knappast betecknas som någon nöjesläsning, men blir genom sin relativt djupa teoretiska nivå tillsammans med sina praktiska exempel en intressant läsning om man är genuint (men inte nödvändigtvis överdrivet) intresserad av ämnet. För den som arbetar med gaser kring yrkesdykning vid Nordsjön, så måste boken vara en riktig fullträff, eftersom det är dykningarna där som verkar legat till grund för bokens tillkomst, och den innehåller en hel del information kopplad till just dykningarna inom Nordsjöns oljeindustri.
Bokens titel är dock klart missvisande, boken handlar inte om blandgasdykning, utan om dykning med olika gaser – däribland luft – det är dessutom inte bara andningsgas man tittar på, utan även exempelvis gasberäkningar vid fyllnad av lyftsäckar.

Författaren Heinz K.J. Lettnin är verksam vid GKSS Research Center Geesthacht (GUSI) i Tyskland och har inte skrivit några andra böcker.


Innehållet:

Boken är influerad av både brittiska, amerikanska, norska och franska källor, men grunden för boken utgörs av den utbildning av dykeripersonal som sker vid tyska GUSI där författaren arbetar, så boken visar därför inte enbart en nationellt präglad inställning till ämnet som man ofta får se i amerikanska böcker.

Författaren har varit mycket grundlig och inte enbart tittat på gaser som något man andas, utan ger även exempel på hur det påverkar andra aspekter som att arbete med gaser (exempelvis för att fylla lyftsäckar och uppmärkning av gasflaskor) och hur gaser påverkar kroppen (exempelvis demkompression). Den teori som förmedlas backas ofta också upp med intressanta räkneexempel på praktiska tillämpningar.

Boken börjar med de vanliga grunderna i form av gaslagarna, men ger ganska omfattande exempel på hur de kan användas för att räkna ut olika saker. Den tar även upp exempelvis olika märkningar av gasflaskor och olika gasers egenskaper. Boken tittar även in på dekompression, både som grundläggande teori och som jämförelse mellan olika sätt att genomföra den, samt vissa enklare jämförelser mellan dekompressiontabeller. Självklart innehåller boken också en hel del om blandgasdykning och hur man räknar ut EAD, MOD, mm, samt hur man skall hantera olika gaser.
I slutet av boken finns även en hel del diskussioner kring olika nationella regelverk för hur man utbildar och hur arbete får bedrivas.

Boken utgår i mångt och mycket från den dykning som sker inom oljeindustrin på Nordsjön eftersom denna i många avseenden har varit banbrytande för yrkesdykningen, men det finns även flera erfarenheter från både franska och amerikanska källor.

För den som är intresserad av att räkna på gaser, så finns flera formler och räkneexempel som kan vara till nytta, boken innehåller dock inte kompletta dyktabeller och är inte avsedd att användas för dykplanering – även om den innehåller delar av olika tabeller. Det är dock fullt av "smågodis" i boken som:
diagram över acceptable risker vid olika typer av riskfyllt arbete, tabeller relaterade till isobarisk motdiffusion, tillåtna tryckförändringar vid "utflykter" från lagringstryck vid mättnadsdykning, tabeller relaterade till dekompression efter mättnadsdykning, diagram över RMV kopplat till intensitet i arbete, färgmärkning av gasflaskor i olika nationella system, avståndsdiagram för sprängning i vatten, diagram över relationen fryspunkt och salinitet, jämförelsetabell mellan olika tryckskalor, och mycket mer.


Ingående kapitel:

Preface
1 Introduction
2 Units of Measurement
3 Properties of Water
4 Properties of Air
5 Diving Gases and Their Properties
6 Gas Laws
7 Gas Management
8 Basics of Hydromechanics
9 Diving Procedures
10 Diving in Contaminated Waters
11 Compression and Decompression
12 Decompression Sickness and its Treatment
13 Safety and Legal Aspects
14 Diving Activities Offshore
References
Index

(Före en fullständig innehållsförteckning, se separat inlägg nedan)


Smakprov ur boken:

Utdrag från kapitel 6 "Gas Laws" och avsnittet 6.3 "Practical Applications Of Gas Laws" med ett räkneexempel för att visa tillämpning av gaslagarna, sida 40:
"Example 5: A lift bag is filled to 40% with air at a depth of 35 msw. The safety valve opens at 20% overpressure. At which depth does the valve open when ascending?
Application of Boyle’s law (6.3)
Condition 1 at 35 msw: V1 = 40% p1 = 4.5 bars
condition 2 at opening depth V2 = 120% (20% overpressure) p2 = ?
p1V1 = p2V2 p2 = p1V1/V2 = 4.5 bars 40%/120% = 1.5 bars
Conversion of absolute pressures into water depths:
msw = (p – 1)10 = (1.5 – 1)10 = 5 m
Answer: The safety valve of the lift bag is activated at a depth of 5 m.
"
(Not: Formlerna kan inte ställas upp på samma sätt här som i boken, bland annat med horisontella divisionsstreck och nedsänkta siffror, varför formlerna inte blir lika överskådliga ovan som de är i boken)

Utdrag från kapitel 7 "Gas Management" och avsnittet 7.3 "Color Coding Of Pressuree Tanks" om färgmärkning av gasflaskor, s 46-47:
"In the U.S. another color code system is used. According to reference [9], oxygen is marked green, nitrogen gray, and air black. In the North Sea area, a color coding system has been established in reference [24] which is valid in the British and Norwegian sector; it has also been adopted by other institutions such as the German Classification Society, Germanischer Lloyd, as shown in reference [25] (see Table 7.2). The French diving industry also uses the North Sea standard, including the color coding, as the basis for its diving activities.
In the offshore industry, the North Sea standard has been adopted widely by internationally operating diving companies. It represents the highest safety standard in diving. The International Maritime Organization (MO), in its code of safety for diving systems, recommends this color coding, as stated in reference [134]. So standardization of color coding is beginning.
"

Utdrag från kapitel 7 "Gas Management", avsnittet 7.5 "Gas Analysis" och underavsnittet 7.5.2 "Analyzers" med ett exempel på analysmetod, sida 50;
"Electro-chemical Principle. This principle is used for measuring oxygen. Using the chemical reactions of oxygen in a fuel cell (electrolytic cell), an electric current is generated proportional to the amount of oxygen. The advantages of this measuring principle are its ease of use, direct reading of oxygen partial pressures, its independence from any auxiliary energy, and its insensitivity to variable measuring positions. The disadvantage is that the fuel cell will be consumed during op operation and must be replaced."

Utdrag från kapitel 11 "Compression and Decompression", avsnittet 11.3 "Physical-Physiological Basics Of Decompression" och underavsnittet 11.3.3 "Decompression Criteria" om vilka faktorer som påverkar dekompression, s 156:
"The inert gas tension that can be tolerated does not depend only on the ambient pressure, but also on the perfusion rate, which is different for every compartment. Because the inert gas tension of a compartment and the specific tolerable ambient pressure are closely connected, it is easier to use as the criterion the latter or the tolerable depth at which the generation of inert gas bubbles in the compartment is just prevented. The tolerable ambient pressure depends, among other factors, on the biological half-life; the smaller the half-life of a compartment is, the higher the tolerable ambient pressure. In other words, a well-supplied or fast tissue can tolerate higher ambient pressures than can slow tissues with a correspondingly long half-life. For nitrogen, the permissible gas tension is 3 bars for fast tissues (CNS), 2 bars for skin and muscle tissues, and approximately 1.3 bars for slow tissues such as bones and cartilage, as noted in reference [53]."

Utdrag från kapitel 12 "Decompression Sickness and its Treatment", avsnitt 12.3 "Therapeutic Recompression and Treatment" och underavsnitt 12.4.2 "Mathematical and Physical Models" om isobarisk motdiffusion s 206-207:
"This model demonstrates the steady state situation of isobaric counterdiffusion where, due to supersaturation, DCS symptoms may occur as inert gas bubbles are generated. For the mathematical description of gases that have a lower or higher partial pressure in the tissues during desaturation of one inert gas and resaturation with another one, the perfusion model is recommended by different studies. The total tension pT of a given tissue depends on its perfusion, or in other words on the half-life of the tissues and the properties of gases.
pT = p0exp(-k1 t) + l-exp( -k2 t)
with
p0 = initial tension of gas 1 in bars
kl = time constant of gas 1 in s-1
k2 0 time constant of gas 2 in s-1
"
(Not: formlerna i exemplet kan inte skrivas som i boken som har förhöjda tecken)

Utdrag från kapitel 14 "Diving Activities Offshore" och avsnitt 14.3 "Underwater Working Techniques" om arbete som yrkesdykare i offshore miljö som exempel på icke-gasrelaterad information i boken s 237-238:
"Conservation of marine installations and corrosion protection play important roles in the diving business. To maintain the integrity of marine constructions against mechanical and chemical damage caused by aggressive sea waters and electrochemical corrosion, installations must be sufficiently protected. Corrosion may cause considerable loss of material in a very short time under unfavorable conditions. Different metals or different parts of one metal in the presence of sea water act as electrolytes and generate a current which depends on the potential difference. A high potential difference induces a high current with correspondingly high corrosions rates. One way to protect the metal constructions of offshore installations is the use of appropriate anti-corrosive coatings, such as those used successfully to protect ships' hull. Special coatings and procedures have been developed for applications underwater by divers and are listed in referencs [108, 109, 145]. Another possibility is to use cathodic protection either as a passive system using sacrificial anodes or as an active system using impressed currents (for example, se reference [39, 146]). The diver's tasks are to conduct potential readings, to install sacrifice anodes, and to replace them or install impressed current system."


Kommentarer:

Boken är tidigare utgiven på tyska under titeln "Tauchen mit Mischgas" första gången 1991 (ISBN-13: 978-3540529330) och en andra upplaga 1998 (ISBN-13: 978-3540578222) – den tyska upplagan har ett annorlunda grönt omslag.
Boken engelska upplaga gavs ut första gången 1999, men kom ut i en uppdaterad utgåva 2001.

Det finns inga fotografier i boken, dock finns en hel del tekniska illustrationer som teckningar, principskisser, tabeller och grafer – allt dock i svart-vit.

Boken har en bra innehållsförteckning, men har ett lite för enkelt register med bara 165 söktermer, vilket nog får anses som lite för en bok som denna.

Eftersom boken innehåller mycket facktermer, så kan den knappast betecknas som lättläst om man inte är van vid att läsa motsvarande facklitteratur på engelska – språkbruket i övrigt är dock ganska enkelt.

Vissa källor anger sidantalet i boken till 264, men då har man inte räknat med de första 8 sidorna som har egen sidnumrering med romerska siffror.

Boken använder främst metriska enheter, men på några få ställen försöker man även ange amerikanska enheter som fot och Fahrenheit.

Notera att det finns en bok med liknande titel "Mixed Gas Diving - The Ultimate Challenge for Technical Diving" av Tom Mount & Bret Gilliam (1993, ISBN 978-0922769414).


Betyg: fyra av fem, för att det är en mycket bra och välskriven bok om gaser vid dykning, men dock främst avsedd för yrkesdykning, varför vissa avsnitt inte är helt relevanta för sportdykare, för någon som yrkesmässigt är intresserad av gaser och dessutom jobbar på Nordsjön så måste nog boken betraktas som ett litet guldkorn.


Relaterade länkar:
Förlagets, Best Publishing, sida om boken:
http://www.bestpub.com/bookdetail.asp?BookID=1101&Category=MixedGasDiving
Amazon’s (USA) sida om boken med omdömen:
http://www.amazon.com/International-Textbook-Mixed-Diving-Diversification
Google Books sida om boken:
http://books.google.se/books?id=ddlMAAAACAAJ&dq=mixed+gas+diving+heinz+lettnin
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2010-05-01 17:05:30
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Recension "MIXED GAS DIVING" Pär Ahlgren 2010-05-01 17:05
svara Fullständig innehållsförteckning för intresseradePär Ahlgren2010-05-01 17:08
svara Sv: Fullständig innehållsförteckning för intresseradeJoakim Eriksson2010-05-02 18:33
svara Under 4% syre blir det ingen knallgasPär Ahlgren2010-05-02 19:40
svara Sv: Under 4% syre blir det ingen knallgasJoakim Eriksson2010-05-02 20:32
svara Sv: Recension "MIXED GAS DIVING"Kristian Andreasson2010-05-01 19:28
svara Stämmer, i princip varje dagPär Ahlgren2010-05-02 09:25
svara Sv: Stämmer, i princip varje dagTomas Persson2010-05-02 20:57
svara Vilka bokköp?Pär Ahlgren2010-05-02 21:35

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: