Namn: Lösen:

I boken nämnda marina lämningar

(Läst 745 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!


De uppgifter som finns är förvisso knapphändiga, och inriktar sig inte främst på lämningarna som fysikt föremål, utan mer på deras betydelse inom marinarkeologin, men kan kanske bidra med något intressant för den som vill fördjupa sig i uppgifter om vraken – ingen av de uppgifter som finns att tillgå bör utgöra skäl för att köpa boken om man vill veta mer om en eventuell dykplats.

Anna Maria, alias "Saltskutan", Dalarö, sida: 87, 115, 131, 132 (bild), 133
Baggenstäket, Nacka, sida: 69
Birka, Björkö, Mälaren, sida: 62
Bellevuevraket, Dalarö, sida: 131
Björnen, ett av Gustav Vasa’s skepp (oklart öde), sida: 98
Bossholmens stenbarriär, Oskarshamn, sida: 22
Bulverket, Tingstäde Träsk, Gotland, sida: 58
Concordia, Älvsnabben, sida: 121, 122 (bild), 123 (bild), 128, 133
Danziger Amiral, ett av Gustav Vasa’s skepp (oklart öde), sida: 98
Elefanten, örlogsfartyg, Kalmarsund, sida: 14
Erik Nordewall, hjulångare, Vättern, sida: 43, 44
Fotevikens stenspärr, Skåne, sida: 32
Fula Gubben, (nämns ej vid namn i boken), sida: 131
Fäderneslandet, alias "Revskärsvraket", Torö, sida: 133, 134 (bild)
Gokstadsskeppet, (utgrävd på land) Norge, sida: 30 (bild), 31
Göteborg, ostindiefarare, Göteborg, sida: 43
Helgeandsholmen, utgrävning, Stockholm, sida: 16, 33, 34,
Jungfru Katarina, Högskär, , Oxelösund, sida:131, 133
Jutholmsvraket, Dalarö, sida: 121, 128
Kalmar Slottsfjärd, utgrävning, sida: 33, 34 (bild),
Kiviks stenkar, sida: 22
Klintehamn, Gotlan, sida: 89 (bild)
Kronan, regalskepp, Öland, sida: 14, 38, 95, 106, 111
Kungsgårdsanläggningen, Adelsö, Mälaren, sida: 22
Lybska Svan, Öland, sida: 14, 94, 95, 96, 97 (bild), 98, 99, 100, 101, 102, 109, 111
Mars, regalskepp, Öland, sida: 111
Osebergsskeppet, (utgrävd på land) Norge, sida: 31
Oskarshamnskoggen, (bärgad), Bossholmen, Måckebo, sida: 113, 114 (bild), 125 (bild)
Pålsundet, Mörkö, Södermanland, sida: 70, 91 (bild)
Riddarholmsskeppet, (bärgat), Stockholm, sida: 103
Skeppsholmen, Stockholm, sida: 10 (bild), 68, 69, 72 (bild),
Severn, alias "Trubbnos" alias "Soparevraket", Rundkubben, Landsort, sida: 120 (bild), 121, 133, 135 (bild)
Slottfjärden, Kalmar, sida: 15. 16
Stockbåt med utriggare, Gotland, sida: 20
Stora Hammars runsten, Lärbo, Gotland, sida: 12 (bild)
Svärdet, regalskepp, Öland, sida: 111
Tre Kronor, danskt örlogsfartyg, sida: 25 (bild)
Ugglan, ett av Gustav Vasa’s skepp (oklart öde), sida: 98
Vasa, regalskepp, Stockholm, sida: 14, 38, 39 (bild), 41, 42 (bild), 43, 68, 95, 105, 106, 107, 108, 111, 117 (bild), 118, 119
Vega, valfångstfartyg, Nordenskiölds fartyg, Grönland, sida: 44, 45, 46 (bild), 47, 52
Vraket vid franska stenarna, Jungfrufjärden, Stockholmsskärgård, sida: 93, 94, 95, 96, 97 (bild), 98, 99, 100, 101, 102, 109
Äskekärrsvraket, Göta Älv, sida: 32
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2011-03-21 20:13:18
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Recension "NATIONALISM ELLER VETENSKAP" Pär Ahlgren 2011-03-21 20:09
svara Fullständig innehållsförteckningPär Ahlgren2011-03-21 20:12
svara I boken nämnda marina lämningarPär Ahlgren2011-03-21 20:13

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: