Namn: Lösen:

Recension "NAVIGERING OCH SJÖMANSKAP"

(Läst 6 122 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Fullständig titel: "Navigering Och Sjömanskap – För Fritidsbåtar Inomskärs Och Utomskärs"

Författare: Jonas Ekblad & Börje Wallin, 2001, 4:e upplagan (7:e tryckning) 2008

Fakta: 252 sidor, 217x230x17 mm, ISBN 978-91-574-7700

Omslag på boken:
https://www.dykarna.nu/fotoalbum/1471/270611.html

https://www.dykarna.nu/photos/2010/499420100227111901.jpg


Omslag på övningsboken:
https://www.dykarna.nu/fotoalbum/1471/270612.html

https://www.dykarna.nu/photos/2010/499420100227112823.jpgAllmänt:

Boken är avsedd som kursbok för de som läser till förarbevis eller kustskepparexamen, antingen via en kurs eller självstudier, och boken åtföljs även av en övningsbok.
Eftersom boken har ett mycket brett, överskådligt och lättillgängligt innehåll, så blir den inte bara bra för de som vill ta förarbevis eller kustskepparexamen, utan den blir också användbar för dykare som vill lära sig lite mer om sjön – kanske för att man har en liten gummibåt man åker ut med ibland, eller bara för att man vill lära sig mer om den miljö där man vistas under sin dykning. Genom sin uppbyggnad kan boken faktiskt användas som ett referensverk i båten, så att man slå upp saker under färd när så behövs.

Jonas Ekblad är båtjournalist, och har skrivit flera olika artiklar om navigering och sjösäkerhet. Han har även erfarenhet som navigationslärare och äger en egen 35-fotsbåt.
Börje Wallin är tidigare sjökapten och befälhavare inom Waxholmsbolaget, och har under årtionden agerat som navigationslärare och är även förhörsförrättare för förar-, kustskeppar-, radar- och VHF-intyg.


Innehållet:

Boken är välgjord och mycket pedagogisk. Ett stort fokus i boken är (precis som bokens titel antyder) på navigation, och den inleds med att gå igenom sjökort – och boken är uppdaterad på den nya sjökortsstandarden som kom 2008. Därefter så går man in på grunderna i navigation, efterföljt av en fördjupning i navigation och instrument, samt svårare navigering (exempelvis natt och dimma). Boken går sedan vidare in på ämnen som väder, lanternor, säkerhet på sjön, ansvarsfrågor, en del lagar, livräddning, miljö, knopar, ankring, slussning, mm. I stort så utgör dock navigation halva boken.
Det finns även djupare avsnitt om hur man manövrerar en båt, saker att tänka på om man skall ut och resa och saker om att äga en båt.

Det finns mycket bra fakta i boken, och den kan delvis användas för att ersätta Kort 1 (Sjöfartsverkets teckenförklaring) då de vanligaste förekommande symbolerna finns förklarade. Det finns även lathund för navigationsberäkningar, enklare beskrivningar av första hjälpen vid olyckor, listor över säkerhetsutrustning som är bra att ha med, förklaring över hur lanternor och dagersignaler skall placeras (och tolkas), en del tips kring väder och hur man använder en GPS:

För att särskilja på vilka delar som bara gäller skepparexamen, så är de avsnitt som har denna extra information (överkurs för förarbevis) markerade med blå bakgrundsfärg, vilket gör det lätt för de som endast intresserar sig för förarbevis att avgränsa relevant information.

Det finns inget i boken som är särskilt relaterat till dykning (annat än att natt- och dagersignaler för när man har dykare i vattnet finns med i boken). Något annat som saknas är faktiskt en förteckning över olika flaggsignaler, detta trots att man har några olika exempel på enskilda flaggsignaler och att man även har morsealfabetet upptaget i boken.


Ingående kapitel:

Innehåll
Förord
Sjökortet
Navigering utan instrument
Navigering med instrument
Positionsbestämning
Instrumentkontroll
Mörkernavigering
Navigering i dimma
Väjningsreglerna
Väder
Lanternor och dagersignaler
Utmärkning av fiskeredskap
Säkerhet och nöd
Miljö och människor
Förtöjning
Bestämmelser för större fritidsfartyg
Sammanställning av aktuella författningar
Ord ombord
Sakregister

(Se separat inlägg nedan för komplett innehållsförteckning)


Smakprov ur boken:

Utdrag kapitel "Sjökortet" och hela avsnittet "Mercatorsjökortet", sida 31:
"Meridianerna möts i verkligheten vid polen men i sjökort med Mercators projektion har de gjorts parallella så att norr alltid blir rakt uppåt i kortet.
Alla meridianerna skär latitudparallellerna i rät vinkel. Även latitudparallellerna är, som namnet säger, parallella. För att förstå projektionsmetoden kan vi tänka oss att töja ut en jordglob vid polerna tills meridianerna blir parallella. Men då har alla öar blivit avlånga i ost-västlig riktning. För att åtgärda det felet töjer vi på längden tills alla öar har rätt proportioner och då har vi ett mercatorkort. Enda felet är att skalan växer från ekvatorn mot polerna. Därför måste mått med passare läsas av på latitudskalan mitt för det utmätta stället i sjökortet, dvs. på samma latitud. Kustkorten är i Mercators projektion.
"

Utdrag från kapitel "Navigering Utan Instrument" och hela avsnittet "Enslinjer" som är ett av flera avsnitt i följd där man visar och beskriver en fiktiv båtfärd där man nyttjar olika metoder för att navigera, sida 43-44:
"Blanda inte ihop enslinjer och förbindelselinjer. Enslinjer ger mycket bättre precision.
För att hitta in i Lillskärgården kan en enslinje i aktern utnyttjas, nämligen Hemös vattentorn ens med Högskärs södra udde.
När särskilt anlagda ensmärken som ensfyrar, enstavlor eller liknande utnyttjas kan de ge meterprecision. Väljer du själv Ut ensmärken i naturen, som till exempel ett par uddar, gäller det att sjökortet är korrekt (nyare sjökort med flygfotograferade landkonturer är rätt pålitliga). Uddar som långsamt sluttar ner i vattnet ger inte heller riktigt skarpa märken. Dels är de svåra att se ordentligt, dels kan skillnader i vattenstånd ändra uddens form så mycket att det blir betydelsefullt.
Ligger ensmärkena nära varandra blir enslinjen mer oskarp än om det är långt mellan märkena.
"
(Texten kompletteras i boken av en tecknad bild som visar resan och beskrivna föremål)

Utdrag från kapitlet "Navigering Med Instrument" och utdrag från avsnittet "Sätta Kurs" (som är en kustskepparfördjupning), sida 65:
"Börja med att i sjökortet räkna fram den kurs som ska sättas mot Visby och ta hänsyn till felkällorna i följande ordning:
1. ström (s)
2. avdrift (a)
3. missvisning (m)
4. deviation (d)
Den kurs som mäts i sjökortet kallas kurs över grund. Det är den kurs som du vill gå fram på i förhållande till sjöbotten. Det går att göra upp ett schema för i vilken ordning hänsyn tas till felkällorna och vad de olika kurserna kallas enligt gängse navigationsterminologi:
Kurs över grund (Kög)
ström (s)
Kurs genom vattnet (Kgv)
± avdrift (a)
Rättvisande kurs (K)
± missvisning (m)
Magnetisk kurs (Km)
± deviation (d)
Kompasskurs (Kk)
"

Utdrag från kapitel "Väjningsregler" och hela avsnittet "Specialproblem Vid Plattläns", sida 140:
"IS regel 12 a 3. Vid rent akterlig vind (plattläns) kan en segelbåt föra storsegel och försegel åt var sin sida – segla med saxade segel.
Det är storseglet man ska titta på for att avgöra från vilken sida båten har vinden.
Vid plattläns kommer vinden ju i verkligheten varken från styrbord eller babord. Men för att kunna tillämpa väjningsreglerna gäller följande: står storseglet som om vinden kom från styrbord anses båten segla för styrbords halsar och vice versa.
"

Utdrag från kapitel "Lanternor Och Dagersignaler" och utdrag om dykning från avsnittet "Fartyg Som Arbetar", sida 161:
"Jag har dykare nere – håll väl undan och gå med sakta fart (IS regel 27, SjöTK). Dykarflaggan flagga A enligt Internationella signalboken förs som en skärm och hålls på svenskt inre vatten belyst på natten. Större fartyg för dessutom lanternor och signaler för undervattensarbete (röd-vit-röd/klot-romb-klot). Fartyg under 12 meter kan klara sig med enbart skärmen."

Utdrag från kapitel "Förtöjning" och utdrag om Bruce-ankare från avsnittet "Ankare Och Förtöjning", s 219:
"Bruce-ankaret experimenterades fram under 1970-talet och används bl.a. för att förankra borrplattformar på Nordsjön. Sedan slutet av 1970-talet marknadsförs det i storlekar som passar fritidsbåtar. Det har under den tiden blivit mycket populärt och anses av många kunna mäta sig med sina betydligt äldre lättviktskonkurrenter.
För- och nackdelar:
+ Lättankare. Enligt tillverkaren kan det fungera bra även i mycket låg vikt.
+ Kan acceptera en mer ogynnsam dragvinkel mot sjöbotten utan att lossna.
+ I övrigt samma fördelar som CQR.
- Högt pris.
"


Kommentarer:

Boken har getts ut i flera olika upplagor sedan 1986, så den som vill köpa begagnat skall se upp med tryckåret om man vill vara säker på att ha en uppdaterad bok.

Boken är relativt lättförstålig och förklara många begrepp på ett bra sätt. Den är även rikt illustrerad med många foton och tecknade bilder, allt i färg och bilder på nästan varje uppslag.

Boken har en innehållsförteckning men tyvärr har en del avsnitt fallit bort i förteckningen, och ett register på nästan 500 söktermer. Dock saknar den tyvärr någon riktig ordlista, vilket säker hade uppskattats av många läsare då boken faktiskt innehåller en hel del facktermer (vilka förvisso oftast är förklarade, men inte samlat på ett överskådligt sätt).

Boken har en bra innehållsförteckning och ett 7-sidigt register där man kan söka på olika begrepp.

Övningsboken är också anpassad för både förarbevis och kustskeppar examen, och man behöver övningssjökort för båda kurserna för att kunna göra alla övningarna. Boken är dock slarvigare uppdaterad och det finns en del fel, exempelvis i form av att man missat att uppdatera svar till de nya sjökortsbeteckningarna, att man anger fel position för platser man skall använda i övningsuppgifterna, mm. Övningsboken är dock till bra hjälp för den som vill förbereda sig för ett examensprov.

Betyg: fem av fem, för den som vill lära sig mer om navigering och båtliv, har dock ingen direkt anknytning till dykning om man inte åker båt, annat än att man kan lära sig en del om att tyda sjökort.


Relaterade länkar:
Förlagets egen sida om boken (med övningsfrågor att ladda ner):
http://www.bildaforlag.se/23/183.html
Recension.se om boken:
http://www.bokrecension.se/9157477000
Bokias sida om boken:
http://www.bokia.se/navigering-och-sjomanskap-grundbok-jonas-ekblad-borje-wallin-9157477000/bok/9789157477002/
Bokus sida om boken:
http://www.bokus.com/b/9789157477002.html
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2010-02-27 11:32:44
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Recension "NAVIGERING OCH SJÖMANSKAP" Pär Ahlgren 2010-02-27 11:32
svara Komplett innehållsförteckningPär Ahlgren2010-02-27 11:34

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: