Namn: Lösen:

Komplett innehållsförteckning

(Läst 1 632 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Nedan återfinns den kompletta innehållsförteckningen för boken.
Kapitel är markerade med fet stil, underliggande avsnitt i normal stil.
Avsnitt som endast gäller för kustskepparexamen är markerade med *


Innehåll

Förord

Sjökortet
Kort1
Terräng
Djup
Djupangivelsernas tillförlitlighet
Bottenbeskaffenhet
Sjöfartshinder
Fasta sjömärken
Landmärken
Farleder
Flytande sjömärken
Sidomärken
Väderstrecksmärken
Punkt-, mittleds- och specialmärken
Nya hinder
Byggnader
Hamnar
Kablar och rör i vattnet
Sjövägmärken
Områden, gränser
Service
Olika sjökort för olika behov
Var köps sjökort?
Kompletterande skrifter
Seglingsbeskrivningar och andra böcker
Latitud och longitud
Gradindelning
Så säger man
Att söka latitud och longitud
Att lägga ut latitud och longitud
Kartprojektioner
Mercatorsjökortet
Gaussjökortet
Elektroniska sjökort
Sjökort i rasterformat
Vektoriserade sjökort
Elektroniska sjökortstillverkare

Navigering utan instrument
En skärgårdsfärd
Inne bland sunden
S-passager
Var är jag?
Att orientera sig
Förbindelselinjer
Enslinjer
Frimärken
Dubbelkoll
Vägval
Avståndsbedömning
Att gå i hamn
Slutligen

Navigering med instrument
Död räkning
Vanliga magnetkompasser
Olika kompasser
Elektroniska kompasser
Kompassens placering
Sjökortsarbetet
Att mäta kurser 1 sjökortet
Att lägga ut en kurs i sjökortet
Kursens felkällor
Deviation
Missvisning
Avdrift
Att räkna med avdrift
Ström
Distans, tid och fart
Olika loggar
Uträkningar av fart, tid och distans
Sätta kurs *
Avdrift *
Missvisning *
Deviation *
Rätta kurs *
Ström i svenska vatten *
Upptäcka ström *
Strömberäkning med GPS *
Beräkna strömmen *
Kursrättning med hänsyn till ström *
Kurssättning med hänsyn till ström *
Döda räkningens tillförlitlighet *

Positionsbestämning
Ortlinjer
Krysspejling
Pejlkompass
Pejla utan pejlkompass
Felkällor
Praktisk användning
Utläggning av bäring
Att rätta bäringar *
Pejla med fast kompass *
Två bäringar och seglad distans *
Vinkelfördubbling *
Fyrljus i horisonten *
Lod
GPS Satellitnavigering
Antenner och antennplacering
Navigera med navigatör
Positionssida
Navigationssida
Plottersida
Man över bord
Exempel på en inställningssida
Felkällor
Differentiell GPS
GPS är noggrannare än sjökortet
Navigeringssystem
Så kan GPS utnyttjas
Hopkopplade Instrument
ECDIS
Liten GPS-ordlista
Radar *
Navigering med radar *
Några problem *
Kollisionsvarning *
Att välja navigeringsmetoder *

Instrumentkontroll
Kompasskontroll
Deviationsberäkning *
Kontrollmetoder *
Hur stor är deviationen? *
Kompensering *
Loggkontroll *
GPS kontroll *

Mörkernavigering
Fyrar
Fyrkaraktär *
Mindre vanliga fyrkaraktärer *
Utmärkningssystemet på natten *
Tidtagning *
Lystider *
Lysvidder *
Planera mörkerresan *
Minnesregeln "färg mot färg"
Mörkerseendet
Andra problem
Samarbete

Navigering i dimma
Två problem
GPS-navigering i dimma
Mistsignaler från fyrar

Väjningsreglerna
Var står det skrivet?
Ständig utkik och säker fart
Kollisionsrisk
Undanmanöver för väjningsskyldiga
Fartyg som ska hålla kurs och fart
"Sista-minuten-räddning"
Trånga farleder
Trafiksepareringssystem
Manövrering av stora fartyg
Olika slags fartyg möts
Maskindrivna fartyg
Segelfartyg
Specialproblem vid plattläns
Ansvarsregler
Manöver- och varningssignaler
Radarn och sjövägsreglerna *
Mistsignaler från fartyg

Väder
Väderrapporter
Vindstyrkor och benämningar
Prognosernas tillförlitlighet
Lågtryck
Fronter
Högtryck
Sjöbris och landbris
Bymoln och åska
Dimma

Lanternor och dagersignaler
Småbåtar under 7 m längd
Segelfartyg
Maskindrivna fartyg
Fartyg till ankars
Maskindrivna fartyg över 50 meter
Speciallanternor
Bogsering
Fartyg som arbetar
Haverister
Örlogsfartyg

Utmärkning av fiskeredskap

Säkerhet och nöd
Sjövärdig båt
Stabilitet
Befälhavaransvar
Redaransvar
Säkerhetsutrustning Inomskärs
Säkerhetsutrustning utomskärs *
Nödsignaler
Nödanrop
Radio ombord
Brandskydd
Tankning av bränsle
Brandsläckare
Man över bord
Förberedelser
Vänd snabbaste vägen tillbaka!
Att komma ombord
Om du faller i vattnet
Flytvästar och flytplagg
Sjöräddning
Sjöräddningens organisation
Undvik onödiga larm
Sjukvård och olycksfall
Nedkylning
Andning
Mun mot mun-metoden
Blödning
Stukning och benbrott
Cirkulationssvikt
Brännskador
Sjösjuka
- Förslag på skeppsapotek
Hårt väder inomskärs
Hårt väder till havs *
Olyckrisker *
Åtgärder *
Bogsering 1 hårt väder *

Miljö och människor
Båtlivet och naturen
Djur- och fågelliv
Eldning
Avfall och utsläpp
Allemansrätt och "allemansskyldighet"
Svall
Rabies dödar
Sportfiske
I hamn bland båtgrannarna

Förtöjning
Knopar
Ankare och ankring
Förtöjning i hamn
Att ankra
Manövrering för motor
Båtar med inombordsmotor
Utombordare
Dubbla motorer
Bogpropeller
Vattenjet
Ta hjälp av linor
Manövrering 1 strömmande vatten
Slussning
Samarbete ombord

Bestämmelser för större fritidsfartyg *
Registrering *
Utomlands med båt *

Sammanställning av aktuella författningar
Sjölagen
Fartygssäkerhetslagen

Ord ombord

Sakregister
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2010-02-27 11:34:15
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Recension "NAVIGERING OCH SJÖMANSKAP" Pär Ahlgren 2010-02-27 11:32
svara Komplett innehållsförteckningPär Ahlgren2010-02-27 11:34

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: