Namn: Lösen:

Recension "OXYGEN HACKER''S COMPANION"

(Läst 4 475 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Fullständig titel: "Vance Harlow’s Oxygen Hacker's Companion – The Compleat & Unauthorized Sourcebook on the Handling and Use of Oxygen, Nitrox and Trimix, for Dive, Aviation and Emergency Use"

Författare: Vance Harlow, 2007, 4:e utgåvan (version 4.17)

Fakta: 162 sidor, 217x280x10 mm, ISBN 0-9678873-2-1

Omslag på boken:
https://www.dykarna.nu/photoAlbum/showPhoto.asp?albumId=1471&photoId=241204

https://www.dykarna.nu/photos/2009/499420090403120515.jpgAllmänt:

Detta är en bok från dyk-hemmafixarförlaget Airspeed Press för dig som vill lära dig mer om gasblandning, tvättning av flaskor, samt tillverkning av gasanalysatorer och fyllningsanordningar. Som vanligt med AirSpeed Press så är det en publikation som fokuserar mer på uppgifterna i boken, än kvalitén på trycksaken – det skall vara billigt och nyttigt för de som behöver den.
Målgrupp för boken är dels de som vill veta mer om gasblandning och O2-tvättning, dels de som vill tillverka egen utrustning istället för att köpa dyrare färdiga konsumentprodukter för samma syfte.

Boken var den första från AirSpeed Press och utger sig kaxigt för att vara den kompletta handboken, som går längre och djupare i ämnet gasblandning än vad andra böcker i ämnet gör, och på baksidan av boken kan man bland annat läsa följande: "Treading boldly where the tech agency manuals fear to follow, this is the only single book that tells it like it is, and covers it all."
Boken har blivit uppdaterad i olika omgångar, bland annat så har den anpassat sig lite till utvecklingen som hunnit ifatt boken, och även infört vissa metriska enheter i texten vid sidan av de engelska måttenheterna (dock inte heltäckande, och långt ifrån tillfredställande).

Vance Harlow har även skrivit "Scuba Regulator Maintenance and Repair" – även den för AirSpeed Press.


Innehållet:

För att man skall kunna tillgodogöra sig innehållet på ett bra sätt, så bör man vara insatt in blandgasdykning och de begrepp som förekommer där – i annat fall så kommer man ha svårt att hänga med i boken och förstå vad som beskrivs.

Det hänvisas friskt i boken till andra organisationer och företag, bland annat National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), Divers Alert Network (DAN), Compressed Gas Association (CGA), U.S. Navy, Department of Transportation (DOT), Food and Drug Administration (FDA), Federal Aviation Administration (FAA), US Divers (USD), Glocal, med flera. Så en stor del av innehållet rörande regelverk och standard är kopplat direkt till USA, och inte fullt ut tillämpligt för läsare i andra länder.

Bland nyttomaterialet så kan man hitta resonemang, fakta, tabeller, konstruktionsskisser, normer, formler och praktiska tips kring blandgaser, gasblandning (nitrox och trimix), syrgaskompatibel tvättning, analysering, säkerhet, komponenter och mycket annat.
Det finns tips för den som vill bygga egen syrgasanalysator, fyllningsslang, anläggning för mixning med konstant flöde, tumlingsanläggning för dykflaskor, syrgasmasker (för sjukvård och flygning), anslutningar mellan olika gasflaskor, och flera andra mindre detaljer kopplade till tvättning av flaskor, gasblandning, inspektion, mm.
Boken innehåller även lite fysiologi som är bra att känna till kring dykning med blandgaser, samt referenser till var man kan skaffa den utrustning som man behöver för att göra det som boken beskriver.

Tyvärr så innehåller boken en hel del självhyllningar och kritik mot andra parter inom gasblandningsnischen, vilket skänker vissa avsnitt en viss syrlighet och kan väcka frågor kring innehållets trovärdighet då det uppenbart finns avvikande åsikter i flera fall.
En annan brist är att boken inte är helt uttömmande som man försöker göra gällande. Exempelvis så nämns att det är en ökande inställning att man betraktar även syrgas som narkotiskt vid ökat djup, och att många därför räknar på END som ekvivalent narkosdjup för både syre och kväve istället för att se END som ekvivalent kvävedjup när man skall ta fram lämplig trimix. Nnågon sådan exempelberäkning finns dock inte i boken, utan det finns enbart med en beräkning där man enbart betraktar kvävet som narkotiskt. Vidare så nämns i förbifarten framställning av nitrox genom att filtrera bort kvävet (membrankompressorer), vilket endast nämns lite kort i bilagorna, och gavimetrisk mixning (mixning baserat på vikt), men boken går inte alls in denna metod, dessutom nämns så kallade "personliga filter" inte alls i boken och boostrar finns inte heller med i boken (boostrar har dock fått en egen Airspeed Press-bok: "Improvised and Low Cost HP Gas Boosters").


Ingående kapitel:

Introduction
1 – The Basics
2 – Oxygen Cleaning
3 – Nitrox
4 – Trimix
5 – 100%
6 – Buying It
7 – Tanks
8 – The Hardware
9 – Analyzer and Sensors
10 – Safety
Appendices

(Se separate inlägg för fullständig innehållsförteckning)


Smakprov ut boken:

Utdrag från kapitel 2 "Oxygen Cleaning" och avsnittet "O-Rings" om val av O-ringar i samband med syrgastvättning, s 17:
"Why not just use viton anyhow, just to be sure? The problem is, viton introduces complications of its own. While viton is less likely to combust, when it does, it produces fumes that are extremely toxic, even in trace amounts. For this reason, several SCUBA regulator manufacturers have specifically recommended against the use of viton!"

Utdrag från kapitel 3 "Nitrox" och avsnittet "Air for Nitrox Mixing" om fifflande hemmablandare som fyllt syrgas men behöver ren luft från en dykbutiks kompressor, s 33:
"Many home mixers who wish to placate their consciences while not creating unnecessary hassles compromise by not letting on to the shop what they are doing, but find a shop that has very clean air. The dubious ethical reasoning behind this is that if a shop boasts about how clean their air is, then blows themselves up forcing filthy air into an O2 primed tank it’s their fault.
Other top off the tank with as much air as possible using another SCUBA tank, on the theory that this will lower the FO2 enough that topping off the tank will pose no possible hazard to the dive shop.
This is a very worthwhile precaution, and is highly recommended, since it transfers whatever even slight dangers that might occur in the topping-up stage from the innocents at the shop to the mixer, where it belongs. Since one tankful of air will be enough to dilute the O2 for several tanks of nitrox, it adds only slightly to the total cost of each tank of nitrox.
The best thing to do, obviously, is to find a shop with very clean air, and come clean with them about what one is doing.
"

Utdrag från kapitel 4 "Trimixing" och avsnittet "Emptying, Evacuating and Purging Tanks" om hur man späder ur restmix ur flaskorna med ny gas för extra noggrannhet, s 47:
"To purge the tank, empty it to atmospheric pressure, then put a modest amount of the new gas, say, 30-100 psi (2-7 bar), then empty it again. What one is doing is diluting the old contents, then draining, then diluting again, so the old contents are eventually almost completely replaced by the new contents. If one is curious how well this works, it’s easy to work out the math.
Put 30 psi (2 bar) in, and the old contents are diluted 2:1. Drain it back to ambient, and it will only contain 1/3 as much of the old contents as it did before. Fill it again to the same pressure, and that 1/3rd is diluted again so it only makes up 1/9th of the contents, and so on, and so on. Filling to higher pressures and more cycles do the job faster; using lower pressure and more cycles will make more efficient use of the gas.
"

Utdrag från kapitel 8 "Hardware" och avsnittet "Whips" om hur man bygger en egen dekanteringsslang för partialtrycksfyllning och visar exempel på hur det hela tiden ges förslag på komponenter, s 94:
"It’s kind of foolish to try and save money on the O2 tank end of the whip, since the right fittings (Western part no. 62 and 63 or MC #97215A662 and 3) cost just a few dollars. But Cale had a spare O2 reg he’d found at a flea market lying around and saw no reason to spend more, especially because it came with gauges already attached."
("Cale" är en exempelfigur som gör icke-rekommenderade lösningar i boken)


Kommentarer:

Som litterärt verk, är boken inte framstående. Den är precis som andra Airspeed Press-produkter tryckt på billigt papper och korrekturläsningen är klart bristfällig med bortfallna ord, upprepning av ord och stavfel (exempelvis: "…and that all they have to do to do is to do it.").
Språket i boken är aningen slarvigt och använder bland annat slanguttryck som exempelvis "med O2" för "medical O2", vilket tillsammans med alla skrivfel kan röra till det för den som är lite osäker på engelska språket.

Boken saknar register, men har dock en bristfällig innehållsförteckning som ger viss information om var man kan söka uppgifter genom att ha vissa ledord under rubrikraden.
Vidare så är rubriksformateringen inkonsekvent mellan avsnitten, vilket förvillar lite när man försöker förstå vad som är underavsnitt till vad. Detta förtar dock inte det faktum att boken är rik på fakta och relevanta uppgifter.

Boken är halvdant illustrerad med fotografier och teckningar, allt i svart-vit. Flera av illustrationerna som visar hur man skall bygga vissa saker är dock mycket pedagogiska.

För den som är intresserad av att bygga en egen syrgasanalysator, så är det kretskort PM128A som omnämns i boken ändrad igen – se mer information på AirSpeed Press sida under "What's New".

Värt att notera är att boken, trots den mycket självsäkra attityden i den och trots den att det är den fjärde uppdaterade upplagan, så är boken inte helt felfri:
- På sida 5-6 den hävdar att NOAA och US Navy anser att man inte behöver tvätta utrustning som inte kommer utsättas för Nitrox med mer än 40% syrgas. Dock har detta ändrats och nu rekommenderar NOAA att man tvättar utrustning som kommer exponeras för blandningar under 40% – dock enligt enklare regler – och US Navy hänvisar till MIL-STD-1330 som innebär att man skall tvätta från blandningar på 25%.
- På sidan 39 finns en beräkning för att ta fram en trimixblandning, men den innehåller flera otydligheter och skrivfel, bland annat så skriver man "If the PO2 is 17%, the FO2 is 38%, then the balance of the mix, 45%, will be He." vilket blir ett ganska bissart och otydligt påstående om man inte inser att det skall stå "If the FO2 is 17%, the FN2 is 38%, then the balance of the mix, 45%, will be He." vilket genast blir mer logiskt och lättförståligt.
- På sida 40 skall "10" var ifyllt på en fomulärrad ("( ____ % )") längst ner till höger i en beräkningsuppställning, men siffrorna har hamnat mitt över strecket och ser överstrukna ut, men är dock medtaget i beräkningen när man tittar på svaret som presenteras..
- På sida 43 står det i en beräkningsuppställning "495 – 3300 = .15", vilket självklart skall vara "495 / 3300 = .15" (".15" betyder 0,15"). Antagligen ett "÷" som har blivit fel i tryckningen.
- På sida 46 står det i en beräkningsuppställning "299 – 1.44 = 208", vilket självklart skall vara "299 / 1.44 = 208". Antagligen ett "÷" som har blivit fel i tryckningen.
- På sida 103 så har man gjort en felaktig omräkning till bar, och översatt 1200 psi som 830 bar, när det egentligen skall vara 83 bar.

Boken har totalt sett 162 sidor, men inledningen (förord, innehållsförteckning, etc) har en egen numrering, och sida 1 börjar på första sidan i första kapitlet, varför det på andra ställen kan anges att boken har 156 sidor (enligt kapitlens sidnumreringen).


Betyg: fyra av fem, för att det är en bra och informativ bok med många praktiska tips om gasblandning, som man dock bör läsa med en viss kritisk inställning och som för svenska läsare har uppenbara brister i sitt fokus på amerikanska förutsättningar (regelverk, standards, etc) och sin basering på engelska måttenheter. Boken borde dock ha en given plats i alla gasblandares bokhylla.


Relaterade länkar:
Airspeed Press webbsida:
http://www.airspeedpress.com
Airspeed Press sida om boken:
http://www.airspeedpress.com/newoxyhacker.html
Airspeed Press utdrag från boken:
http://www.airspeedpress.com/oxyread.html
Kapitel 2 ut boken är upplagd på Eagledivers webbsida som PDF:
http://www.eagledivers.com/filearchive/files/U8I724.pdf
Fråga om dykarna.nu om åsikt om boken:
https://www.dykarna.nu/forum/response.asp?id=102728&main_Id=102728&catId=0
Fråga om dykarna.nu om boken är bra för självstudier:
https://www.dykarna.nu/forum/response.asp?id=118847&main_Id=118847&catId=0
Svarsinlägg på dykarna.nu om att bygga egen syrgasanalysator enligt boken:
https://www.dykarna.nu/forum/response.asp?id=120920&main_Id=120861&catId=
Fråga på dykarna.nu om hur det är att handla från AirSpeed press:
https://www.dykarna.nu/forum/response.asp?id=66734&main_id=66734&catId=0
Tråd på TheDecoStop-forum om boken i sig är bra (kräver inloggning):
http://thedecostop.com/forums/showthread.php?t=30488&highlight=oxygen+hackers+companion
Tråd på TheDecoStop-forum om hemmabyggd dekanteringsslang enligt boken (kräver inloggning):
http://thedecostop.com/forums/showthread.php?t=5748&highlight=Oxygen+Hacker%27s+Companion
I tråd på TheDecoStop-forum refereras till boken rörande O2-tvättning (kärver inloggning):
http://thedecostop.com/forums/showthread.php?t=20861&highlight=Oxygen+Hacker%27s+Companion
Tråd på TheDecoStop-forum om analysatorer, och jämförs med oxyhacker (kärver inloggning):
http://thedecostop.com/forums/showthread.php?t=10215&highlight=Oxygen+Hacker%27s+Companion
Tråd på TheDecoStop-forum om konstantflödesmixning enligt OxyHacker (kärver inloggning):
http://thedecostop.com/forums/showthread.php?t=9809&highlight=Oxygen+Hacker%27s+Companion
Tråd på TheDecoStop-forum om att bygga egen fyllningstation, med flera som tipsar om OxyHacker (kärver inloggning):
http://thedecostop.com/forums/showthread.php?t=6978&highlight=Oxygen+Hacker%27s+Companion
Tråd på TheDecoStop-forum om boken och servicen från AirSpeed Press (kärver inloggning):
http://thedecostop.com/forums/showthread.php?t=29480&highlight=Oxygen+Hacker%27s+Companion
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2009-04-03 12:12:17
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Recension "OXYGEN HACKER''S COMPANION" Pär Ahlgren 2009-04-03 12:12
svara Komplett innehållsförteckning för bokenPär Ahlgren2009-04-03 12:19

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: