Namn: Lösen:

Bokens innehållsförteckning (komplett)

(Läst 1 433 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!


Nedan redovisas bokens fullständiga innehållsförteckning för de som vill se närmare på vad boken innehåller.

Förord
Inledning
Landsorts lotsplats verksamhetsområde
- Verksamhetsområdets utbredning
- Valdemars segelled
Lotsplatsema och de bebodda öarna
- Oxelösunds lotsplats
- Hävringe lotsuppassning
- Sävösunds lotsplats
- Hartsö Enskär lotsplats
- Lacka lotsplats
- Mälarens lotsplats
- Grönsö
- Karta
- Asko
- Fifång
- Kråkskär
- Revskär
- Herrhamra hamn
- Leskär och Ulfskär
- Krokskär
- Landsort/Öja
- Järflotta ö
- Mällsten
- Måsknuv
- Bedarö
- Älvsnabben
- Dalarö
- Dalarö tullstation
- Dalarö skans
- Huvudskär
Lotsning
- Lotsorganisationen
- Hur lotsningen bedrevs
- Lotsbåtar
- Rekrytering av lotsar
Varför sker olyckor med lots ombord?
- Antagningsålder för lotselever
- Genomsnittsålder för lotsar vid olyckstillfället
- Hur många olyckor har skett per lots?
- Dygnsrytmen och ljus/mörkers inverkan på olycksfrekvensen
- Väder och vind
- Kommunikation mellan lots och omvärlden
- Kommunikation mellan befälhavare och besättning
- Tekniska problem i fartygen
- Missbruk
Vilken typ av olyckor sker?
Hur allvarliga var olyckorna?
Var sker olyckorna?
- Farleden Landsort – Dalarö
- Farleden Landsort – Södertälje
- Farleden Sävösund – Södertälje
- Boköleden
- Herrhamraleden
- Nynäshamns hamn
- Farleden Landsort – Stora Vika
- Farleden Landsort – Nynäshamn
- Farleden Landsort – Sävösund
Okända grund
Olämpligt tonnage för farleden
Hur ofta har miljöolyckor skett?
Hur ofta har dödsolyckor skett?
Hur ofta har totalförlisning skett?
Bärgningsprinciper och bärgningsföretag
- Bergnings- och Dykeri AB Neptun
- Dykeri- och bärgningsaktiebolaget S. Olschanski
- Bärgningar och skrotfiske
Befälhavarens åligganden i samband med sjöolyckor
Dramatik och historik
Galeasen Wandringsmannen
- Historik och kommentarer
- Om Wandringsmannen
- Anmärkningar
- Källor
Briggen Aura
- Historik
- Om Aura
- Källor
Ångfartyget Herrman
- Om Herrman
- Källor
Ångfartyget Dagmar
- Historik
- Om Dagmar
- Källor
Briggen Margretha
- Historik
- Om Margretha
- Befälhavare
- Källor
Skonerten Betty
- Historik
- Källor
- Om Betty
Tyska eskadern
- Bakgrund
- Besök i svenska hamnar
- Efterspel
- Krigsrätten
- Historik
- Den aktiva slagflottan
- Grosse Kreutzer Friedrich Carl
- Linienschiff Kaiser Wilhelm, II och Kaiser Friedrich III
- Linienschiff Brandenburg
- Källor
Ångfartyget Göthe
- Historik
- Om Göthe
- Besättning:
- Källor
Fisk-Lasse och hans sump
- Historik
- Personalia
- Källor
Ångfartygen Ingrid Horn och Bergvik
- SS Ingrid Horn och SS Bergvik
- Epilog
- Lotsarna
- Historik om Bergvik
- Om Bergvik
- Om Ingrid Horn
- Källor
Ångfartyget Hertha
- Historik
- Om Hertha
- Källor
Skonerten Hanna
- Historik
- Källor
- Om Hanna
Ångfartyget Gaud
- En överraskande upptäckt
- Dykare Sjös vrak från ”Kristi födelse’’
- Om Gaud
- Rotationsordning för resan
- Källor
Ångfartyget Bråbo
- Historik
- Om Bråbo
- Besättning
- Källor
Jakten Bernhardine
- Sten Westerberg
- Historik
- Om Bernhardine
- Källor
Galeasen Argo
- Engelska trålare i svenska vatten
- Om Argo
- Källor
Tullkryssaren Miranda
- Historik
- Källor
- Om Tv 4 Miranda
- Besättning:
Motorseglaren Rebecka
- Historik
- Källor
- Om Rebecka
Bogserbåten Örnen
- Om Örnen
- Källor
Ångfartyget Chrysanthi
- Historik
- Om Chrysanthi
- Källor
Ångfartyget Jürgen Fritzen
- Sjöförklaringen
- Historik
- Om Jürgen Fritzen
- Källor
Motorgaleasen Alma
- Historik
- Källor
- Om Alma
Ångfartyget Paula Faulbaums
- Historik
- Om Paula Faulbaums
- Källor
Ångfartyget Nicke
- Historik
- Källor
- Om Nicke
Motortankern Glan
- Historik
- Om Glan
- Källor
HMS Hebe – "G.G"
- Källor
Motorfartyget Oleg Koshevoi
- Historik
- Om Oleg Koshevoi
- Källor
Motorseglaren Iris
- Historik
- Om Iris
- Källor
Ångfartyget Heimdal
- Historik
- Om Heimdal
- Källor
Trålaren Katinka
- Historia
- Om Katinka
- Källor
Dagbok
Orter
Källor
- Om källmaterialet
- Riksarkivet (RA)
- Krigsarkivet (KRA)
- Stockholm stadsarkiv (SSA)
- Stockholms företagsminnen (SFM) numera Centrum för Näringslivshistoia
- Statens Sjöhistoriska Museum (SSH)
- Slottsarkivet
- Sjöfartsverket
- Uppsala landsarkiv (ULA)
- Göteborgs landsarkiv (GLA)
- Ålands landskapsarkiv
- Nynäshamns lokalhistoriska arkiv
- Nordiska museets arkiv
- Domänverkets arkiv
Litteratur
- Tidningar och tidskrifter
- Otryckta källor
- Muntliga uppgifter
Förkortningar
Ordförklaringar
Noter
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2010-01-05 00:40:00
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Recension "PÅ GRUND - FÖRLIST" Pär Ahlgren 2010-01-05 00:36
svara Bokens innehållsförteckning (komplett)Pär Ahlgren2010-01-05 00:40
svara Fartygslista från boken "På Grund - Förlist"Pär Ahlgren2010-01-05 00:42
svara Sv: Fartygslista från boken "På Grund - Förlist"Staffan von Arbin2010-01-07 16:46
svara Sv: Sv: Fartygslista från boken "På Grund - Förlist"Jens Lindström2010-01-08 09:02

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: