Namn: Lösen:

Recension "SCUBA DIVING" (Jack Jackson)

(Läst 3 340 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Fullständig titel: "Scuba Diving – The Essential Guide To Equipment And Techniques"

Författare: Jack Jackson, 2000, fjärde utgåvan (2007)

Fakta: 96 sidor, 196x265x6 mm, ISBN 978-1-84517-189-6

Omslag på boken:
https://www.dykarna.nu/fotoalbum/1471/244785.html

https://www.dykarna.nu/photos/2009/499420090501120213.jpgAllmänt:

Som så många andra böcker, så är detta en fristående dykmanual, skriven mot en målgrupp som skall lära sig dyka, dock så är boken helt fristående från någon utbildningsorganisation.

Med tanke på att boken ligger på grundkursnivå (motsvarande PADI Open Water och NAUI Scuba Diver) och kurslitteraturen där ingår i kursen, så kan man ju undra vilka målgruppen för boken skulle vara eftersom alla grundkurselever redan har en bok genom sin organisation. Tänkbara förslag på användare kan vara de som exempelvis vill komplettera en svensk kurslitteratur med engelsk för att lära sig engelska uttryck och lättare kunna kommunicera utomland (ex Divemastrer) eller någon som vill ha parallell kurslitteratur för att kanske ha två olika böcker att jämföra mellan (om man exempelvis har svårt och förstå den ena boken, så kan man titta i den andra). Självklart passar den även för den som kanske vill läsa på lite innan man påbörjar en dykkurs (och först då får sin kurslitteratur), eller för någon som man vill försöka väcka ett dykintresse hos (dvs locka en icke-dykande vän med boken fina bilder och bra förklaringar). Genom att boken idag är extremt billig, så kan den därför vara värd att köpa av skälen ovan, även om man redan har liknande litteratur.

Författaren Jack Jackson är en globetrotter och äventyrare som har lämnat en diger hög med böcker efter sig. Han är ursprungligen utbildad som kemist och har rest runt i världen sedan 1967 då han gav upp kemiyrket för äventyren och drev under flera år säsongsvis dykexpeditioner i Sudan, men har under sin karriär korsat öknar och havet i både östra Afrika, mellanöstern och östra Asien – på många ställen som vi idag betraktar som konfliktområden. Sedan sin expedition till Himalaya, så livnär han sig som föreläsare, författare och fotograf.
Bland de dykböcker han har skrivit själv eller skapat med hjälp av andra, hör en diger lista: "The Dive Sites of Malaysia and Singapore" (1997), "Dive Sites of the Philippines" (1997), "Diving: The World's Best Sites" (1997), "Top Dive Sites of the World" (1997), "The Underwater Photography Handbook" (1998), "Diving The Indian Ocean" (1999), "Top Dive Sites Of The Indian Ocean" (1999), "The Dive Sites of Aruba, Bonaire, and Curacao" (2000), "Scuba Diving" (2000), "Diving with Sharks and Other Adventure Dives" (2001), "Dive Guide to the Philippines" (2002), "Dive Guide to Malaysia" (2002), "Dive Atlas of the World" (2003), "Complete Diving Manual" (2005), "Diving the World's Coral Reefs" (2005), "Diving with Giants - The World's Best Pelagic Dives" (2006), "Top Wreck Dives of the World" (2007), och "Complete Guide to Diving and Snorkelling Aruba, Bonaire and Curacao" (2007), samt att han har gett ut en CD-ROM "International Diving Locations" (1996).
Utöver dykböcker så har han även skrivit en del andra böcker om resor, fotografering och kajaking: "Asian Highway" (1979), "Four Wheel Drive Book" (1982), "Off Road Four-Wheel Drive Book" (1995), "Secret of San Saba".(1999), "Sea Kayaking" (2000), "The Photography Handbook" (2003), "The World's Great Adventure Treks" (2003), "World's Great Adventure Treks" (2005), och "Trekking Atlas of the World " (2006).
Flera av hans böcker har blivit översatta till andra språk, bland annat tyska och franska, och flera av dem har även givits ut i flera omtryckningar. Han har även vunnit priser för sina böcker.


Innehållet:

Bokens omslag och tunna utförande ger helt klart intrycket av att den är ganska trivial, men faktum är att den trots sitt anspråkslösa intryck är välgjord, informationsrik och pedagogisk. Detta beror delvis på att det är lite strötext (utfyllnad) i boken, utan den är ganska informationsspäckad. Som exempel så tar boken upp alternativa benämningar som Lorraine Smith effekten och Paul Bert effekten för helkropps syrgasförgiftning respektive CNS syrgasförgiftning, den visar även utförligt med illustrationer och förklarande text hur en tabell och dykdator på oliks sätt hanterar en varierande (olika djup under dyket) dykprofil och en hel del praktiska tips som man inte hittar i alla dykmanualer. Självklart så kan dock inte kompakt information helt kompensera för det tunna formatet, och det finns därför många tillkortakommanden – exempelvis är avsnittet om torrdräkter ganska kort och ryms på ett uppslag, vilket förvisso procentuellt sett är en inte försumbar del av boken, och faktiskt lika mycket som våtdräkter fick, men långt ifrån uttömmande om ämnet.

På klassisk manér, så inleds boken men lite allmän information om dykning, havet, utbildningsorganisationer, dykfysik och dykfysiologi – dock så saknas det annars så vanliga avsnittet om dykerihistoria. Här kan man bland annat hitta en faktaruta om omvandling mellan olika metriska och engelska måttenheter, läsa om tryckutjämningsproblem, gaser och gaslagar, djupberusning, värmeproblem, samt även en jämförelse mellan nivåerna inom utbildningsorganisationerna BS-AC, NAUI, PADI, SAA, SSI & SDI.
Därefter så går boken igenom den grundläggande dykutrustningen med tips och råd, de grundläggande övningarna som man kommer få göra när man går en kurs, samt tecken under vattnet. Lustig nog så har man med den vanliga bilden på hur ett andrasteg fungerar, men har inte motsvarande grafiska förklaring för ett förstasteg.
I kapitel 6 om träning i hav och dykplaneringen går lite längre än av namnet antyder och nämner i förbifarten saker som tidvatten och hur man hittar dykplatsen på ytan, men fokuserar i huvudsak på hur man tar sig i och ur vattnet, och även om dyktabeller tas upp så går boken inte närmare in på hur man läser olika tabeller utan håller sig på en mer generell nivå.
I avsnittet om säkerhet så handlar det främst om livräddningsprocedurer så som mum-mot-mun-metoden och hjärt-lung-räddning, samt varningsanordningar.
I sista avsnittet så berör ytliga olika aktiviteter som man kan göra inom dykningen, så som vrakdykning, grottdykning, nitroxdykning, liva-aboards, mm – dock bara ytliga översikter.
Boken saknar tabeller, minneskort/checklistor, handledningar och minnesramsor (med undantag för "ABCDE" och "AVPU" inom livräddning).

Då innehåller i boken främst riktar sig till blivande dykare, så är det mesta på en sådan grundläggande nivå att de flesta dykare efter avslutad grundkursen kommer att finna flera kapitel som triviala. Möjligtvis kan de utgöra en bra uppfräschning för någon som varit inaktiv ett tag efter sin grundkurs, eller möjligtvis som referens när man i efterhand vill kolla upp vissa detaljer. Dock så finns det vissa avsnitt som innehåller bra och inte alltid helt vanlig information, och därför kan vara intressant även för mer erfarna dykare – kanske dock inte i den omfattningen att det motiverar till att köpa boken.

En intressant detalj med boken är att den är skriven för både metriska och engelska måttenheter parallellt, exempelvis genom att den främst använder metriska enheter men anger engelska enheter inom parentes bakom.


Ingående kapitel:

1 - Try it First
2 - The Science of Diving
3 - Diving & the Body
4 - Basic Equipment
5 - Basic Training
6 - Sea Training and Dive Planning
7 - Safe Diving
8 - Types of Diving
Appendix

(För fullständig innehållsförteckning, se separate inlägg nedan.)

Smakprov ut boken:

Utdrag från kapitel 3 "Diving & The Body" och avsnittet "Nitrogen Narcosis" om kväveberusning, s 26:
"Almost any gas can cause a general loss of sensation (anaesthesia) at high partial pressures, although the effect is not uniformly intense. However, it is thought that nitrogen interferes with the electrical transfer from nerve cell to nerve cell, which affects alertness and co-ordination. The result is similar to being drunk, firstly a feeling of elation (also called ‘rapture of the deep’), followed by impaired reasoning and a feeling of apprehension. This is known as nitrogen narcosis."

Utdrag från kapitel "Basic Equipment", avsnittet "Scuba Cylinders" och underavsnittet "Regulator Maintenance" om egen enklare kontroll av regulatorer, s 45:
"Regularly inspect the external filter of the first stage. A greenish colour shows that water has entered the first stage, and might be inside a recently used cylinder; a reddish filter indicates rust from a steel cylinder; and a blackish or oily filter indicates a cylinder filled from a defective compressor or compressor filter system. Have the regulator serviced after six months of heavy use or one year of light use, or at any time if there is a problem with its breathing output or any visible damage."

Utdrag från kapitel 6 "Sea Training and Dive Planning" och faktarutan "Entry From A Jetty" med kompletterande text till en bildruta om hur man tar sig i vattnet från en kaj, s 65:
"For the long stride entry (below), you should first inflate the BCD slightly, ensure your buddy is also ready and that the water is clear of other divers or obstructions. Hold the mask and regulator’s primary second stage in place with one hand and use your other hand to push down the BCD waist strap so the scuba cylinder cannot bounce up and strike your neck when you enter the water. Take a long stride outward so the scuba cylinder is clear of the jetty Swim clear of the entry point to allow other divers to enter the water."

Utdrag från kapitel 8 "Types of Diving" och avsnittet "Enriched Air Nitrox" om olika sätt att nyttja nitrox, s 92-93:
"There may be circumstances where a diver breathing Enriched Air Nitrox has to go deeper than oxygen toxicity allows on the Nitrox mixture they are breathing. In this situation, if the diver has a separate small cylinder of normal air fitted with its own regulator, he or she can switch to breathing from this cylinder for a brief foray deeper than the depth allowed on the Nitrox mixture that they have been breathing. Then they can switch back to breathing Enriched Air Nitrox once they have returned to a depth where oxygen toxicity is no longer a problem."


Kommentarer:

Boken är utgiven i minst fem upplagor – augusti 2000 med ISBN-13: 978-0811729277, september 2000 med ISBN-13: 978-1859744604, juni 2004 med ISBN-13: 978-1859743973, april 2007 med ISBN-13: 978-1845378301 och juli 2007 med ISBN 978-1845171896. Varav den första utgåvan (augusti 2000) är utgivet på annat förlag och lite annorlunda omslag (istället för en dykare simmandes åt höger, så har omslaget en dykare simmandes åt vänster tillsammans med en sköldpadda).
Tidigare utgåvor finns fortfarande i omlopp, och andra utgåvan fanns med i bokrean härom året.

Språket i boken är inte särskilt svårt, och upplägget med korta avsnitt och mycket illustrationer gör den mycket lättläst.
Boken är mycket välillustrerad, med färgfoton och/eller teckningar på i nästan varenda sida i boken, och föröver pedagogiska foton som visar detaljer och procedurer, så finns även förföriska och lockande bilder från tropisk dykning med fina vyer och spännande UV-bilder. Illustrationerna är helt klart en av bokens bästa egenskaper, även om det finns vissa teckningar som är lite av det enklaste slaget.

Boken har ett spartanskt register med dryga 80 begrepp, och har en innehållsförteckning som endast visar rubrikerna på huvudkapitlen, vilket inte gör det lätt att söka information i boken. Dock så har innehållsförteckning en kort förklaring av varje kapitel som kan hjälpa lite för den som söker information i boken.

Boken är inte felfri, på sidan 42 hävdas att kranen på alla stålflaskor har konisk gänga och tätas med PTFE-tejp, och att bara kranen på aluminiumflaskor tätas med O-ring i flaskhalsen – antingen ett syftningsfel, eller miss av författaren som kanske inte har noterat att utrustningen har utvecklats under hans dykkarriär. Eftersom boken ursprungligen skrevs 2000 så har även en del andra saker skett under tiden, bland annat kom härom året nya direktiv på små förändringar för hjärt-lung-räddning, trimix har fått ett större genomslag, mm – dock inga saker som utgör allvarliga fel.


Betyg: tre av fem, för att det är en välillustrerad och bra, men enkel dykmanual, som trots att den inte är fullständig bjuder på sina guldkorn. Målgruppen för boken är dock ganska smal, och bör vara de som antingen skall börja dyka (och vill läsa på innan kursen), de som vill komplettera kursens litteratur med annan, eller möjligtvis söker en manual på engelska för att öva upp sin dykengelska.


Relaterade länkar:
Författarens egen webbsida:
http://www.jackjackson.co.uk/biography.html
Förlagets sida om boken:
http://www.newhollandpublishers.com/catalogue/sports_outdoor_pursuits/view/index.php?id=230
Google Books sida om boken:
http://books.google.se/books?id=Zz4LuzTnP_IC&dq=Scuba+Diving+Jack+Jackson
Amazon (UK) sida om boken, med möjlighet att titta i boken:
http://www.amazon.co.uk/Scuba-Diving-Adventure-Sports-Jackson/dp/184537830X
Intevjuv med författaren:
http://www.scubatravel.co.uk/jackjackson.html
Bokrecension.se om den första upplagan (med första omslaget):
http://www.bokrecension.se/0811729273
Bokrecension.se om 2007-års utgåva:
http://www.bokrecension.se/184537830X
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2009-05-01 13:52:11
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Recension "SCUBA DIVING" (Jack Jackson) Pär Ahlgren 2009-05-01 13:52
svara Fullständig innehållsförteckning för intresseradePär Ahlgren2009-05-01 13:54
svara Sv: Recension "SCUBA DIVING" (Jack Jackson)Pål Tyrenius2009-05-01 20:36
svara Sv: Sv: Recension "SCUBA DIVING" (Jack Jackson)Martin Törnsten2009-05-02 03:03

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: