Namn: Lösen:

Recension "SCUBA DIVING SAFETY"

(Läst 3 192 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Fullständig titel: "Scuba Diving Safety"

Författare: Dan Orr & Eric Douglas, 2007

Fakta: 215 sidor, 178x254x12 mm, ISBN-13: 978-0-7360-5251-1

Omslag på boken:
https://www.dykarna.nu/fotoalbum/1471/295198.html

https://www.dykarna.nu/photos/2011/499420110421221743.jpgAllmänt:

Bokens syfte är att bidra till säkrare sportdykning och är skriven av personer som arbetar med dyksäkerhet genom Divers Alert Network (DAN) som är en organisation som arbetar för dyksäkerhet (och bland annat utfärdar dykförsäkringar), och handlar uteslutande om säkerhet vid dykning.
Boken riktar sig till en blandad grupp dykare, både oerfarna nybörjare och erfarna dykledare, men riktar sig därmed mot sportdykning generellt, så det finns alltså inte större aspekter som är relevanta för mer avancerad dykning som penetrationer eller blandgasdykning annat än de rent livräddningsmässiga.
Boken lämpar sig väl för den som vill ha kompletterande litteratur till en Rescue Diver-kurs eller som vill göra lite självstudier hemma.

Dan Orr har varit funktionär inom DAN sedan 1991 är för närvarande ordförande, han har under sin 40-åriga dykkarriär varit aktiv inom de rykrelaterade organisationerna NAUI, PADI, IANTD, ACUC, YMCA, NASE, UHMS, NACD, Historical Diving Society, Academy of Underwater Arts and Sciences, the Institute of Diving och The Explorers Club. Han har gett ut flera böcker tidigare, bland annat: "DAN Pocket Guide to First Aid for Scuba Diving" (1997) och "DAN Pocket Guide to First Aid for Hazardous Marine Life Injuries" (1999).
Eric Douglas är utbildad journalist och arbetar idag inom DAN där han tar fram säkerhetlösningar för dykning, han är dessutom dyk- och första hjälpen-instruktör. Han har tidigare arbetat inom PADI där han arbetade med att ta fram utbildningsmaterial och PADIs tidning Undersea Journal. Eric har tidigare skrivit tre skönlitterära böcker om dykning.


Innehållet:

Boken fokuserar till stor del på praktiska åtgärder när en olycka eller tillbud väl inträffat, och i mindre omfattning om förberedelser för att undvika olycksfall. Riskbedömningar berörs väldigt kort, och även om speciella faktorer för olika dykmiljöer finns med, så är dessa avsnitt mycket korta och långt ifrån heltäckande, exempelvis tas det inte upp speciellt om risker vid båtdykning, nattdyk, strömmande vatten, dykning vid klippor och miljöer som grottor, havsströmmar och isdyk tas bara upp mycket kortfattat. Inte heller medicinska eller fysiska problem hos dykaren tas upp i någon större omfattning, med undantag av diabetiker som får ett kort avsnitt. Utrustning får ett eget kapitel, men fokuserar mer på aspekter som underhåll och annat med den grundläggande dykutrustningen, och inte på kompletterande säkerhetsutrustning eller nödutrustning.
Ett mer rättvisande namn hade kanske varit "Managing Diving Emergencies", eftersom fokuset i boken ligger mer på att hantera uppkomna situationer och motverka att de blir värre, snarare än att faktiskt förebygga att de uppkommer (även om det i viss mån förekommer).

En av de mycket positiva aspekterna i boken, är att författaren Dan Orr har lagt med sina egna upplevelser från relevanta situationer i form av små faktarutor kallade för "Orr’s Safety Stop", där han bland annat delar med sig av erfarenheter att ha simmar in där han inte borde, fastnat i havsströmmar, hjälp dykare i nöd, hur han avslöjar en oerfaren dykare och en del andra situationer.

Boken är inte uppbyggd för att vara en checklista som man kan använda vid olyckor/tillbud, dykgenomgångar, dykplanering eller liknande, varför den knappast har sin plats i dykväskan med på dykutfärden, utan är mer lämplig för självstudier hemma eller när man hemma planerar sin dykverksamhet. Det finns dock information i boken som kan vara intressant att ha med sig, exempelvis DANs olika nödnummer runt om i världen. Det finns även en mall för att göra en nödplan för en dykplats, samt en formulär att använda för at fylla i uppgifter som kan lämnas till sjukvårdspersonal i samband med en olycka.


Ingående kapitel:

Contents
Preface
Introduction
Part I – Safety Planning
1 – Safety and Prevention
2 – Equipment Use and Maintenance
3 – Emergency Assistance Plans and Evacuation
4 – Emergency Recognition and Prevention
Part II – Rescue Techniques
5 – Missing Diver Search
6 – Surface Rescue Techniques
7 – Underwater Rescue Techniques
8 – Open-Water Resuscitation
9 – Towing and Removal From Water
10 – Dry-Land Resuscitation
11 – Diving First Aid
Part III – Special Environments and Situations
12 – Current and Dams
13 – Overheads and Entanglements
14 – Dangerous Marine Life
15 – Freediving
Epiloge
References
Index
About the Authors

(För en komplett innehållsförteckning, se separate inlägg nedan)


Smakprov ur boken:

Utdrag från kapitel 1 "Safety and Prevention" och avsnittet "Predive Safety Check", om förberedelserna inför ett dyk, s 12:
"Divers who prepare their equipment together can identify and prevent many errors that could lead to problems in the water. In some ways, this is a logical and appropriate expansion of the buddy concept. The experiences and knowledge you gain through interacting with others during the out-of-water portion of the dive outing will help expand your knowledge and make you a better diver. The exchange of ideas, experiences, and even the ever-present sea stories (some of which may even be true) add to the experience of diving. Don’t miss out on opportunities to learn something while talking with fellow divers before and after the dive. Other divers may be a valuable source of information about dive locations, equipment use, configuration, and recent developments."

Utdrag från kapitel 2 "Equipment Use and Maintenance" och avsnittet "Regulators", om regulator och de aspekter som de medför, s 30:
"Improper regulator maintenance has the potential to cause more serious problems. A leaking or broken second-stage diaphragm that isn’t seating properly can allow water into the diver’s mouth. With every inhalation, the regulator releases tiny water droplets or creates a fine mist that enters the diver’s airways. This mist can cause the larynx to spasm (a condition known as laryngospasm) potentially shutting off a diver’s airways. If this condition isn’t corrected and the larynx doesn’t relax, the diver can literally suffocate. If your regulator leaks water into your mouth or throat, breathe slowly and use your tongue as a dam. You can also carefully use the purge button to provide additional air without forcing water into your airway. Keep the exhaust ports of your regulator pointed down to help prevent water from flowing inside the regulator, and abort the dive."

Utdrag från kapitel 5 "Missing Diver Search" och avsnittet "Leading a Search" om att leda eftersök efter dykare, s 64:
"Regardless of the search pattern you use to find a missing diver, there are a number of things you should tell your search divers. Instruct them to maintain good buoyancy control while searching and hover off the bottom to keep from stirring up sediments, further reducing visibility and the possibility of a successful rescue or recovery. Additionally, give them any information you have about the missing diver’s equipment so that they don’t mistake other diver for the missing diver."

Utdrag från kapitel 13 "Overheads and Entanglements" och avsnittet "Wreck Diving", om faror vid vrakdykning, s 163:
"Penetration of submerged wrecks is very similar to cave diving and should be approached with the same respect and caution. The same need for proper training and specialized equipment applies. One significant difference between cave diving and penetrating a wreck is that greater care must be taken inside a deteriorating wreck to avoid compounding visibility problems. Your bubbles will dislodge rust particles from the ceiling as you move, and your movements within the wreck may stir up sediment from the floor."


Kommentarer:

Boken är ganska välillustrerad med drygt hundra fotografier och teckningar som väl illustrerar texten, dock allt i svart-vit.
Språket i boken är generellt inte komplicerat, men det förekommer en del mindre vanliga ord och medicinska termer – dock inget som gör att den som behärskar engelska hyfsat skulle hålla sig borta från boken, men dock kanske ha ett lexikon i närheten när det är något enstaka ord som behöver slås upp.
Boken får generellt betecknas som lättläst, även om vissa avsnitt säkert uppfattas som tråkiga av många läsare.

Både det engelska och det metriska måttsystemet används i boken, genom att metriska enheter står inom parentes efter engelska måttenheter (exempelvis fot). I några fall finns dock bara metriska enheter.

Boken innehåller både en kortfattad innehållsförteckning (dock ej komplett med alla nivåer av underrubriker), och ett 6-sidigt register där man kan söka på olika ord, vilket underlättar att söka efter information i boken.
Med hjälp av underrubiker i olika nivåer, så är alla ämnen nedbrutna till korta och lättlästa avsnitt, vilket även underlättar när man söker information.

Tittar man på de flesta webbsidor om boken, så anges sidantalet till 196, istället för som här 215, vilket beror på att bokens inledning har egen sidnumrering för innehållsförteckning, förord, mm, och en ny sidnumrering sedan börjar på första sidan i kapitel 1, vilken sedan fortgår till 196 – men det är alltså samma bok det är frågan om.
Notera dock att det finns en bok med samma namn från 1978 skriven av Christopher Wayne Dueker, men det är alltså en annan bok.


Betyg: tre av fem, ett relevant ämne och en välgjord bok med en hel del relevanta tips för självstudier i ämnet, dock med tillkortakommandena att den är långt ifrån uttömmande kring ämnet dyksäkerhet och inte heller någon handbok/checklista att ha med sig i dykväskan inför en möjlig nödsituation. Boken är klart lämplig för alla dykare som vill öka sina kunskaper kring dyksäkerhet, och ligger ungefär på en nivå för Rescue Diver-kurs, med vissa smärre inslag av dykledaraspekter, dock klart lämplig även för relativt nycertifierade dykare.


Relaterade länkar:
Amazon (USA) sida om boken med möjlighet att titta i boken:
http://www.amazon.com/Scuba-Diving-Safety-Dan-Orr/dp/0736052518
Google Books sidor om boken:
http://books.google.se/books?id=zwCU4IVyCDEC&printsec=frontcover&dq=Scuba+Diving+Safety&sig=ACfU3U26IuojXsX6FcC9eRsXe6g6Crns8Q
Förlaget Human Kinetics sida om boken:
http://www.humankinetics.com/products/all-products/scuba-diving-safety
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2011-04-21 22:24:07
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Recension "SCUBA DIVING SAFETY" Pär Ahlgren 2011-04-21 22:24
svara Fullständig innehållsförteckningPär Ahlgren2011-04-21 22:25

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: