Namn: Lösen:

Recension "SIDESCAN SONAR"

(Läst 4 498 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Fullständig titel: "The Handbook of Sidescan Sonar"

Författare: Philippe Blondel, 2009

Förlag: Praxis Publishing Ltd

Fakta: 352 (316) sidor, 176x248x22 mm, ISBN 978-3-540-42641-7

Omslag på boken:
https://www.dykarna.nu/fotoalbum/1471/298154.html

https://www.dykarna.nu/photos/2011/499420110624225307.jpgAllmänt:

Boken är avsedd som handbok för användare av sidseende ekolod (side scan sonar) oavsett vad de använder sin sonar till, och därför har författaren försökt dra ner på den tekniska nivån så att den skall kunna bli förstålig för en bred publik och beskriver användande av sonar för olika ändamål. Detta har gjort att boken förvisso har en hel del tekniska aspekter rörande sonarteknik och beräkningar som många säker inte till fullo kan ta till sig och många gånger inte heller är berörda av, samtidigt som boken tittar på användande av tekniken för att undersöka bottenformationer ute på oceanerna, likväl som att leta efter mänskliga lämningar på grunda djup. Totalt sett så kommer det nog göra att få läsare berörs av hela boken, men de flesta som intresserar sig för sidseende ekolod faktiskt kan hitta intressanta avsnitt i boken. För de flesta dykare som dock bara är intresserade av att antingen söka vrak eller bara att titta på och förstå bilder från sidseende ekolod, så är den relativt dyra boken kanske inte det bästa köpet då man riskerar att få ut ganska lite för sina pengar. För den som dock är högst intresserad av tekniken i ett lite större perspektiv kan boken vara en riktig fullträff.

Författaren Philippe Blondel doktorerade (Ph.D) vid Université Paris-VII Jussieu (Frankrike) 1992, under perioden 1992-1994 forskade han vid School of Oceanography, University of Washington (USA), mellan 1994-1995 vid Institute of Oceanographic Sciences Deacon Laboratory, 1995-1999 vid Southampton Oceanographic Centre (England) och sedan 1999 vid University of Bath (England). Han har tidigare skrivit föregångaren "Handbook of Seafloor Sonar Imagery" (1997), men har även bidragit till andra publikationer i relaterade ämnen.


Innehållet:

Boken inleds genom en del tekniska förklaringar kring tekniken bakom sidseende ekolod i kapitel 2-4.
Kapitel 5-7 behandlar sonarmätningar på djupa vatten, och berör därför främst geologiska formationer som sprickor mellan kontinentalplattorna, jordskred på kontitentalbranterna, undervattensberg och andra bottenförhållanden.
Bottenförhållanden och biologiska inslag som förekommer på grunda vatten beskrivs i åttonde kapitlet.
Kapitel 9 berör mänskliga spår som vrak, minor, pipelines, spår efter bottenkontakt, mm.
I kapitel 10-11 så förklaras hur faktorer påverkar sonarbilderna och hur man kan tolka informationen man ser på bilderna, samt även hur en dator kan underlätta att tydliggöra informationen på bilden för människan.
Sista kapitlet är nummer 12 och det är en mycket kortfattad summering av innehållet.

För dykare som själva använder en sonar kan kapitel 2-4 och 8-11 vara av intresse. För de som enbart tittar på bilder som andra tagit, är det främst kapitel 9-10 som är intressanta.
Boken är i huvudsak inte skriven för vrakletare, utan målgruppen verkar snarare vara forskare som använder sonarer för att samla in data om olika bottenförhållanden.

Hela stilen på texten är väldigt teknisk / vetenskaplig, och är fullproppad med referenser. Boken är dessutom ganska trist skrivet, och även om den är välillustrerad, så blir det en ganska "torr" läsning med mycket text.

Vill man enbart lära sig att tolka bilder från sidseende ekolod på bästa sätt, så bör man vara medveten om att boken inte ett referensverk på hur man skall tolka bilder. För även om det finns en hel del tips och kunskap att hämta i boken, så saknas en kortfattad beskrivning om hur man bäst tolkar informationen eller en omfattande samling med referensbilder och vad man kan utläsa ur dem.


Ingående kapitel:

1 – Introduction
(kort introduktion till boken)
2 – Acoustic signals and data acquisition
(en översikt över grundläggande akustiska egenskaper)
3 – Imagery and bathymetry
(beskriver hur rådata samlas in för att kunna bli användbar data)
4 – Sidescan sonar data processing
(hur data mäts och behandlas för att bli användara bilder, samt en del insamlingsproblem)
5 – Spreading and subduction
(beskrivning av sonaravbildning av de grundläggande geologiska formationerna)
6 – Abyssal basins and the polar seas
(beskrivning av hur is, jordskred, utblås, mm och dess inverkan på botten och sonarbilder)
7 – Continental margins
(beskriver olika geologiska förekomster på kontinentalsockeln och hur de framstår)
8 - Shallow-water environments
(beskriver olika geologiska och biologiska förekomster vid sonarkörning på grunda vatten)
9 - Man-made structures
(beskriver förekomst av pipelines, dumpningsplatser, vrak och andra mänskliga spår)
10 – Anomalies and artefacts
(hur störningar och förhållanden kan påverka återgivningen på sonarbilden)
11 - Computer-assisted interpretation
(förklarar hur en dator kan tydliggöra information för människan genom bildmanipulation)
12 – Conclusion
(ett mycket kortfattat slutsats kring innehållet i boken)


Smakprov ur boken:

Utdrag från kapitel 2 "Acoustic signals and data acquisition", avsnittet 2.2 "Acoustic theory; basics" och underavsnittet 2.2.1 "Acoustic waves", som är ett tekniskt avsnitt om sonarteknik, s 9-10:
"Frequencies typically used with sidescan sonars range from 1 kHz to 1 MHz (Figure 2.2). For an average sound speed of 1,500 m/s in seawater, the associated wavelength will therefore range from 1.5 m at 1 kHz down to 1.5 mm at 1 MHz. The wavelength dictates the scale of features that can be detected on the seabed; for example, through micro-scale roughness (see Section 2.2.3). This is an important factor in the interpretation of sonar imagery and (at an earlier stage) in the choice of the most appropriate sidescan sonar (see Section 2.6).
Other important parameters are the type and length of the pulse transmitted into the water. An important body of literature exists on the subject, and the reader is referred to Burdic (1990), Medwin and Clay (1998), and Lurton (2002) for in-depth discussions of the merits of each signal, in terms of resolution on the ground and ease of processing. For some of the most modern sonars, it is possible to change the type of signal transmitted, or at least its frequency and duration. Typical signals used with sidescan sonars include bursts and chirps (Figure 2.3). Bursts are narrowband pulses (i.e., continuous wave, CW, pulses). They are formed by a sine wave, of fixed frequency, transmitted during a limited time T (typically 0.1 ms to 10 ms). The duration directly impacts on the resolution: two CW pulses of duration T can only be distinguished if they are separated by a time of at least T. After reflection from a target, this corresponds to a spatial resolution ofcT/2 (0.75 m for a 1 ms pulse). Less common, chirp signals are linear swept-frequency cosines, also of limited duration. They are more advantageous than bursts in noisy environments; for example, to compensate for the very strong attenuation of the signal during propagation inside the seabed, at the detriment of more complex processing. Ricker signals are much less common. They consist in a single pulse (similar to the second derivative of a Gaussian pulse) and have interesting signal-processing properties: they are mostly used for the detection of small targets or for high-resolution sediment profiling (e.g., in the TOPAS system).
"

Utdrag från kapitel 5 "Spreading and subduction" och avsnittet 5.2 "Tectonic structures" som exempel på både hur boken kan fokusera på geologisk användning av sidseende ekolod och hur teknisk texten kan vara, s 95-96:
"Figure 5.10 shows two high-resolution images of volcanic deposits, acquired with the same sonar. Smooth lava flows (left) have consistently high reflectivities, with little variation across the width of the picture (approximately one-third of the swathwidth, and covering therefore some angular variations). Some larger volcanic constructions are identifiable in the bottom-right part of the image, as more mottled textures with distinct shadows. Rougher volcanic deposits (Figure 5.10, right) appear as bright, mottled patterns in a region mostly covered with darker, smoother sediments. Individual volcanic edifices (this time in the bottom left of the image) can be identified from their slightly rougher textures, but mostly from their shadows, and from the variations in acoustic reflectivity on each side. Indeed, the side facing the sonar is brightest, with symmetric drops on each side of the structure, and the side facing away from the sonar is each time much darker or completely in shadow. In summary, the high reflectivity is typical of volcanic deposits, and the changes in local and general textures indicate what type they are most likely to be. The interpretation needs of course to take into account the imaging angle and the sonar’s frequency (i.e., which micro-roughness scale will have the most effect on the backscatter) (ef., Figure 4.24)."

Utdrag från kapitel 9 "Man-made structures" och avsnittet 9.3.2 "Shipwrecks" som kort beskriver hur sidseende ekolod används för vraksökning och vrakundersökning, s 213-215:
"Because of the fascination they exert, and because their investigation can solve many personal and historical enquiries, there are many images of shipwrecks and other sunk vehicles on the seabed. A good selection of famous shipwrecks from around the world is presented in Wille (2002). The last shipwreck presented here is that of a large fishing vessel, F/V Gaul, which also sank in mysterious circumstances but this time in the Barents Sea. A full report of the investigation is presented in MAIB (1999), but this image (Figure 9.14) is the raw image acquired at sea by the author and his colleagues of the time. The first pass over the wreck site was done with a lower frequency sonar (~100 kHz) and it showed only a linear white shape, with no resolution and no indication of what it was. The second pass was done after switching to the higher frequency of the sonar (500 kHz). This shows the shipwreck in full, with an intact hull, structures on the bridge, funnels, and even cranes, laying at a slight angle over a sedimented seabed. Fuzzy, bright structures are observable on some of the highest points of the ship, particularly toward the stern: they correspond to fishing nets that got snagged on the cranes and prominent parts of the ship during its 25 years on the seabed. Their mapping was of particular importance as it was used to avoid catching ROVs in the net during the next part of the investigation."
(Not: exemplet utgör nästan ¼ av textmassan i vrakavsnittet 9.3.2, avsnittet utgörs totalt av hälften bilder och häften text)


Kommentarer:

Boken är en vidareutveckling av författarens tidigare bok "Handbook of Seafloor Sonar Imagery" (1997, ISBN 978-0471962175).

Det finns både register och innehållsförteckning i boken. Innehållsförteckningen är bra och överskådlig och gör att man ganska lätt kan lokalisera intressanta avsnitt, medan registret med 149 sökord är aningen för klent för en teknisk bok av denna omfattning.
För den som söker kompletterande litteratur så finns dock en omfattande referensförteckning på 33 sidor, varav de viktigaste för respektive kapitel även finns listade sist i varje kapitel

Tacknämligt för oss svenskar så använder boken det metriska systemet rakt igenom, så presumtiva läsare behöver inte tveka att läsa boken på grund av enheter som fot och pund.

Bokens sidnummer kan variera mellan olika källor eftersom boken inleds med 28 sidor förtext med egen numrering samt har åtta onumrerade färgsidor mitt i boken, vilket tillsammans med den numrerade huvuddelen på 316 sidor totalt blir 352 sidor.

Boken ganska väl illustrerad, det mesta dock i svartvitt, dock med åtta sidor färgillustrationer intrycka mellan sida 116 och 117.

Engelskan i boken är allmänt inte överdrivet svår, men innehåller mycket tekniska termer som självklart kan göra den svår att läsa för den som normalt kanske bara läser motsvarande skönlitteratur på engelska. Boken är dessutom skriven på amerikansk engelska, vilket ytterligare kan försvåra för den som bara är van vid skolengelska (brittisk engelska) där stavningen kan vara lite annorlunda – dock inte till den grad att man bör tveka inför att läsa boken.


Betyg: fyra av fem, för vrakletande dykare som använder sidseende ekolod eftersom den är så pass mycket mer avancerad än vad en vanlig vrakletare behöver, och även om den är välgjord och bjuder på en hel del kunskap blir det för de flesta onödigt omfattande och därmed med också onödigt dyr, för den som istället bara vill lära sig mer om att tolka sonarbilder kanske boken förtjänar en tvåa istället eftersom boken mer har ett tekniskt utgångsperspektiv snarare än ett tolkningsperspektiv, vilket gör att man inte får en lätt och tydlig bild av tolkning av sonarbilder, även om det finns omfattande relevant kunskap som kan vara till nytta att inhämta från boken.


Relaterade länkar:
Google Books sida om boken:
http://books.google.se/books?id=-kKbinyZAQYC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
Brittiska Amazon om boken:
http://www.amazon.co.uk/Handbook-Sidescan-Springer-Geophysical-Sciences/dp/3540426418
Författarens sida från Bath University.
http://www.bath.ac.uk/physics/people/blondel.html
Springer kommenterar boken:
http://www.springer.com/earth+sciences+and+geography/oceanography/book/978-3-540-42641-7
SpringerLink citerar boken:
http://www.springerlink.com/content/r38062l432n3122n
Springerlink medger granskning av boken:
http://www.springerlink.com/content/978-3-540-49886-5#section=700593&page=23&locus=21
Läs boken online:
http://c2.api.ning.com/files/XBsS0SLpjkE*kS8T2nEn-IC1xLS22QgAMRc0uxTYgFGEs3XXWO-BNuzZWGZuWbiZ2UsHkJW04jMQ8VWsZ35mLC8Uxmxgp-h6/TheHandbookofSidescanSonar.pdf
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2011-06-24 22:58:19
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Recension "SIDESCAN SONAR" Pär Ahlgren 2011-06-24 22:58
svara Komplett innehållsförteckningPär Ahlgren2011-06-24 23:08
svara Sv: Recension "SIDESCAN SONAR"Ulf Meyer2011-06-25 01:30

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: