Namn: Lösen:

Fullständig innehållförteckning

(Läst 692 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!


För intresserade listas nedan en fullständig innehållsförteckning för att bättre visa vad boken innehåller.

Förord
Inledning
- Bakgrund
- Uppläggning
- Ortnamn
Beskrivning och bedömning
- Ristningar
- Vattenståndsmärken
- Kompassrosor
- Labyrinter
- Båtlänningar
- Förtöjningsstenar
- Gistgårdslämningar
- Fiskelägen – lämningar och kulturlager
- Tomtningar
- Hamnar – lämningar och kulturlager
- Lastageplatslämningar
- Brygglämningar
- Strandskoningar
- Ugnslämningar
- Lämningar efter fiskeanläggningar
- Skårar
- Ballastplatser
- Varvslämningar
- Sliplämningar
- Sillsalteri- och trankokerilämningar
- Sjömärkeslämningar
- Fyrar
- Övergivna farleder
- Kanallämningar
- Drag
- Varp- eller moringar
- Vrak
- Lämningar efter undervattensspärrar
- Vårdkasar
Lagtillämpning, inventering och registerhållning
- Kulturminneslagen och formlämningsbegreppet
- Fornminnesinventeringen
- Fornminnesregistret
Litteratur
Egna anteckningar
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2012-04-13 00:06:30
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Recension "SJÖFART & FISKE" Pär Ahlgren 2012-04-13 00:05
svara Fullständig innehållförteckningPär Ahlgren2012-04-13 00:06
svara För de som önskar införskaffa bokenPär Ahlgren2012-05-01 11:05

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: