Namn: Lösen:

Recension "STARS BENEATH THE SEA"

(Läst 3 056 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Fullständig titel: "Stars Beneath The Sea – The Extraordinary Lives Of The Pioneers Of Diving"

Författare: Trevor Norton, 2007 (2000)

Fakta: 282 sidor, 129x198x11 mm, ISBN 0-09-940509-1

Omslag på boken:
https://www.dykarna.nu/fotoalbum/1471/289311.html

https://www.dykarna.nu/photos/2010/499420101206234722.jpgAllmänt:

Boken är allmänt skriver för dykare i syfte att belysa de pionjärer vars tidiga arbete vi sentida dykare kan tacka då det har fört dykningen dit den står idag, men boken kan vara minst lika intressant läsning för andra människor med ett brett allmänintresse, då den bjuder på intressant och underhållandel läsning.

Trevor Norton är en numera pensionerad professor i marinbiologi vid University of Liverpool och leder även Port Erin Marine Laboratory på Isle of Man. Som ung blev han inspirerad av Hans Hass och bestämde sig för att studera marinbiologi, vilket senare ledde till en forskarkarriär. Trevor är själv dykare och började redan som barn att snorkla och fridyka. Han lånade senare utrustning och började dyka. 1960 tog han sin första formella dykutbildning genom BS-AC och har sedan dykt i USA, Pakistan, Röda Havet, Filipinerna och Sydyemen, men har numera i praktiken slutat dyka. Han har tidigare skrivit 160 publikationer och böcker, främst vetenskapliga skrifter inom ekologi, men hans alster täcker populärlitteratur inom områden som vetenskap, historia, litteratur och memoarer, däribland "Stars Beneath the Sea" (2000), "Reflections on a Summer Sea" (2002), "Under Water to Get Out of the Rain" (2006) och "Smoking Ears and Screaming Teeth" (2010), därutöver har han även bidragit med texter till "Encyclopaedia of Ireland" och "The Times Educational Supplement". Flera av hans böcker har även blivit översatta till andra språk.


Innehållet:

Boken är en samling historier om olika individer som haft stor betydelse genom sitt pionjärarbete inom dykningen, och läsaren får ta del av banbrytande utveckling inom marinbiologi, fototekniken, dyktabeller och mycket annat, likväl som läsaren får ta del av excentriska och nytänkande människors fantastiska arbete. Ett stort fokus ligger på forskning, vilket kanske inte heller är så konstigt då författaren själv kommer från den akademiska världen – men trots sin akademiska koppling så är innehållet i boken fyllt av humor och bjuder in till många skratt, även om den är lite segare i början.

Mycket av boken är baserat på saker som finns att läsa i andra böcker, men även författarens egna upplevelser och andra människors berättelser ligger bakom innehållet, så det finns både upprepningar/sammandrag från andra böcker, likväl som unikt material.
Återgivningen från andra böcker är delvis kortare citat från böckerna, men framförallt återberättas historierna i korta sammandrag, som ibland kan ge en liten annan bild är orginalboken, dels för att kronologin i orginalböckerna bryts sönder, dels för att små fel smugit sig in (exempelvis som när Frédéric Dumas sitter utan på en fransk ubåt för att koordinera släppandet av minor från utbåten med passagen av en filmkamera, vilket i sammandraget felaktigt återges som avfyrning av torpeder) – dock inget som förstör läsupplevelsen av "Stars Beneath The Sea", men ett litet varningstecken för de som avser att använda boken som någon form av referens.

För den som är intresserad av dykerihistoria, så är boken ett litet guldfynd, men den har dock ett mycket europeiskt fokus, och tittar främst på de tidiga banbrytande pionjärerna, varför senare tiders historiska framsteg inte finns med. Man kan dock läsa mycket om utveckling av teknik och procedurer, exempelvis användning av nitrox under "Dagen D" 1944, fri uppstigning från ubåtar, undervattensexplosioner, dyktabeller, UV-foto, dekompressiontabeller, första praktiska marinbiologiundersökningen under vattnet, utvecklingen av marinarkeologi, mm
Boken utelämnar dock många av pionjärerna inom själva dykningen (att andas under vatten), utan fokuserar lite mer på de forskare som kunde ta till sig det nya redskapet som dykning medförde, och använda det för att nå nya höjder. Man kan exempelvis läsa om flera pionjärer som gjort egna primitiva dykarhjälmar för att göra fumlande dykförsök och nästan ta livet av sig själva, trots att det redan fanns kommersiella tungdykare med avsevärt bättre utrustning, Cousteau nämns bara i förbifarten när författaren istället fokuserar på hans kollega Dumas.


Ingående kapitel:

Before you submerge… (kort introduktion med dykhistorik och utveckling)
The way of the native (introduktion till avsnitt om fridykning)
- A serious sinker / Guy Gilpatric (om att väcka fridykning som sportaktivitet)
Dress informal, buckets will be worn (introduktion till tungdykning)
- Armed only with a pickaxe / Henri Milne Edwards (den första dykande marinbiologiska expeditionen)
- The very nearly man / Roy Miner (mannen som tog hem ett korallrev till museet)
- The delights of dangling / William Beebe (den första riktigt publika utforskaren)
- Running on treacle / Jack Kitching (den excentriske marinbiologens arbete)
Thinkers and sinkers (introduktion till avsnittet om engagerade vetenskapsmän)
- The absent-minded professor / John Haldane (dyktabellens fader och hans övriga verk)
- The cuddly cactus in the chamber of horrors / J. B.S. Haldane (den excentriske forskaren)
- Boom! / Cameron Wright (experten på undervattensexplosioner)
Shots in the dark (introduktion om uppkomsten av UV-bilder och dess drivande pionjärer)
- A cultured pearl / Louis Boutan (mannen som satte fart på UV-foto och pärlodling)
- The man with the amazing tube / Ernest Williamson (de första rörliga bilderna från botten)
- Diving to adventure / Hans Hass (om hur kameran driver pionjären till utforskning)
Down to the past (introduction för utveckling inom marinarkeologin)
- The silent partner / Frédéric Dumas (Cousteaus tyste vän och hans insatser för marinarkeologin)
- The finder of lost ships / Peter Throckmorton (journalisten som blev marinarkeolog och arbetade med George Bass)
…Coming up for air (kort reflektion och tillbakablick av författaren)
References (källitteratur per beskriven person)
Credits (författarens tack till personer som bidragit till boken)


Smakprov ur boken:

Utdrag med hela texten "The way of the native" som är inledning till avsnittet om fridykning som exempel på författarens underhållande och intressanta skrivsätt, s 7:
"Native divers that searched for resources scattered over the sea floor needed to be mobile to cover as much ground as possible. They swam rather than walked, and descended head first. They were the first skin divers.
There was another route in the history of diving, one in which devices abounded and technology triumphed as man invented more complicated ways in which to drown. As we walked upright on land, so should the diver promenade under water, weighed down with lead collars and boots and the feeling that he might never see the surface again. Thus encumbered, the tethered and terrified diver descended into the depths.
Not surprisingly, it was the way of the native that would prove to be universally seductive, and one man above all others ‘invented’ skin diving for pleasure. His name was Guy Gilpatric.
"

Utdrag från "The Very Nearly Man" om en primitiv och grov teknik för att fånga fisk, s 48-49:
"Although they took colour pictures under water, it was essential for the artists on the surface to have live specimens to paint. For small creatures they found they could collect all they wanted by breaking off the coral dusters, bringing them up to the boat and dousing them up and down in a tub of water. For bigger fish Miner resorted to the 'bang-bang', a ten-foot bamboo pole with two dynamite caps on the end. An insulated waterproof cable rose from the pole to a dory on the surface. In the boat sat a sailor with the switchbox between his legs. The diver below swung the pole close to a victim, signalled to the surface and the sailor set off the charge, stunning both fish and diver. A local skin-diver then swam down, scooped up the fish in a net and delivered it for the artist to sketch before its colours faded. A mould was then made of the fish so that later it could be cast in wax and shaped into a lifelike pose while the wax was still warm."

Utdrag från "The Delights Of Dangling" om tillverkningen av Beebe’s dykarklocka för rekord djupa dyk på 1920-talet, s 66-67:
"Beebe's books influenced his conversion to biology, but it was as an engineer that he was to be invaluable. Barton designed and, with his own money, built a large metal sphere with a manhole at one side and fused-quartz portholes on the opposite flank. His bathysphere (deep sphere) cost $12,000, a huge sum, and resembled 'an enormous, inflated and slightly cross-eyed bullfrog'. It was to be lowered into the sea on a hawser and had no external air supply; it was furnished with oxygen tanks and chemicals to absorb excess carbon dioxide. For the expedition to the Bahamas, Barton hired an old hulk with a winch too weak to lift the five-ton sphere, so he melted it down and cast another almost half the weight, and with walls only one and a half inches thick."

Utdrag från sektionen "Thinkers and Sinkers" och kapitlet "The Scully…" om John Burdon Sanders Haldane och hans forskning kring hyperbarmiljöer, s 136:
"Haldane's father called the pressure pot 'the chamber of horrors'. It is easy to see why.
During compression it became warm in the chamber, as a bicycle pump warms when you inflate the tyres. Haldane fanned himself with a folded newspaper, but it tore to shreds in air so dense that bluebottles were unable to fly. When decompressing, the cooling damp air filled the chamber with fog. After a few weeks Haldane’s wristwatch ground to a halt under the weight of rust on the mainspring. He bought an air-tight watch – and it crumpled the first time he compressed.
The speed at which they changed pressure sometimes caused problems. Haldane's fastest 'dive' was from one to seven atmospheres in 90 seconds, experiencing the pressure changes of a pilot diving vertically at twice the speed of sound. Rapid 'ascents' were more dangerous, causing one of his filled teeth to emit a high-pitched scream and explode because of an air pocket that couldn’t vent fast enough. A colleague had one side of his lung collapse on several occasions. If both had gone, he would have died.
Minor bends were commonplace. Haldane was partially paralysed in his left buttock, but felt fortunate that 'it wasn't in a more important sensory region'. He also burst both his eardrums. They healed, leaving small holes in the membranes. It made him slightly deaf, a small price to pay for the ability to blow smoke rings through his ears – a skill Jack Kitching saw him exhibit at a party.
"

Utdrag från sektionen "Thinkers and Sinkers" och kapitlet "Boom!" om forskarens Cameron Wrights arbete med undervattensexplosioner, s 150-151:
"Wright was puzzled that large, distant explosions sometimes did more damage than smaller explosions closer to, which in theory were more dangerous. So he dived to 50 feet and a 2001b charge was detonated just over 2000 feet away. The shattering effect of the blast wave left Wright with severe pain in his back, unable to move his arms and legs and losing consciousness. He was hauled out paralysed and bleeding profusely from his mouth, nose and ears.
Whilst slowly recovering in hospital, Wright mused on the cause of his injuries. He had previously withstood closer, smaller blasts that were calculated to give a maximum shock-wave pressure ten times greater than that which had disabled him at long range. He concluded that because he was suspended in mid-water he wasn’t struck just once by the blast, but several times almost simultaneously. In relatively shallow water with a rocky sea floor, the shock waves not only travelled directly through the water, but were also reflected from the sea bottom to the surface and from surface to bottom. By ill-luck he had been suspended in midwater at a place where these sets of shock waves met. When he recovered, he resumed his experiments and again subjected himself to the same experimental explosion, but at a depth at which he calculated he would miss the multiple blast. Thankfully he did.
A few years later he was scheduled to lecture on the effects of underwater blasts, but was called away and a colleague stepped in. One exhibit was the chest X-ray of some poor fellow whose lungs had been half shredded by an explosion. The curious colleague peeled back a label in the corner to reveal the patient’s name. It was, of course, Cameron Wright.
"

Utdrag från "Shots in the Dark" och kapitlet "The Man with the Amazing Tube" om när Ernest Williamson upptäcker något otrevligt inne i sin dykarutrustning under en filminspelning, s 186-187:
"Inside my copper helmet I felt something moving! Something was creeping through my hair. I was paralysed with the horror of it. I wanted to tear the helmet from my head, yet, in the midst of my terror at the thing now moving with pin-pointed feet down my forehead, was the driving thought that I must not – could not – spoil the film, that no matter what, I must go on.
Now the fearsome thing was crawling over my left eye, down my nose, I could see it! My hair seemed to stand on end. I felt cold all over. The thing was a scorpion!
"


Kommentarer:

Boken gavs ut första gången 1999 under titeln "Stars Beneath the Sea: The Pioneers of Diving" (ISBN-13: 978-0786707508, Hardcover) och andra gången 2000 med den justerade titeln "Stars Beneath the Sea: The Extraordinary Lives of the Pioneers of Diving" (ISBN-13: 978-0712680721, Hardcover, ISBN-13: 978-0099405092 Paperback) och omtryckt igen 2001 (ISBN-13: 978-0756765187, Hardcover)
Den första utgåvan av boken (1999) är blå på översta tredjedelen och har under 6 olika bilder på tidiga dykare, den senare hardcover-versionen har en vit överhalva, en blå underhalva och en rund bild på en tungdykare med avtagen hjälm på mitten, medan den senare paperback-versionen har en blågrå överhalva med en liten bild på en tungdykare som brottas med en bläckfisk och den nedre halvan består av en svartvit bild på två tungdykare med hjälmen avtagen.

Språket i boken är inte allt för komplicerat, men bjuder på en del ovanliga ord och en del av citaten från andra böcker som finns i boken bjuder ibland på ett lite svårare språk. Har man inte tidigare läst andra böcker på engelska och har koll på dykrelaterade engelska termer, så kan det tänka sig att det blir lite jobbigt att läsa vissa avsnitt.
Något som ytterligare försvårar är att boken använder engelska måttenheter som fot, vilket exempelvis kan göra djupbeskrivningar lite svårare att förstå.

Boken är illustrerad med 35 svartvita fotografier och 14 teckningar som anknyter till texten och ytterligare 6 tecknade dykmotiv som enbart används som dekoration upprepade gånger.

Boken har en enkel innehållsförteckning och en omfattande referenslista med litteratur för den som vill läsa mer, dock så saknas register för den som vill söka uppgifter om något speciellt i boken.


Betyg: fem av fem, för att det är en intressant och underhållande samling berättelser som kända och mindre kända personligheter inom dykningen, som både lockar till skratt och fängslar, dock med ett mycket engelsk perspektiv – lämplig för både dykare och icke-dykande anhöriga.


Relaterade länkar:
Amazon (UK) om boken:
http://www.amazon.co.uk/Stars-Beneath-Sea-Incredible-Pioneers/dp/0099405091
Amazon (UK) om den tidigare utgåvan:
http://www.amazon.com/Stars-Beneath-Sea-Pioneers-Diving/dp/078670750X
Google Books sida om bokens hardcover-utgåva från 2000:
http://books.google.se/books?id=kN12HAAACAAJ
Bokrecension.se om boken
http://www.bokrecension.se/0712680721 (paperback)
http://www.bokrecension.se/078670750X (hardcover)
Om författaren på Univeristy of Liverpools webbsida:
http://www.liv.ac.uk/manxstudies/people/Norton.htm
Intervju med författaren i Dive Magazine:
http://www.divemagazine.co.uk/index.php/news/people-in-diving/1255-trevor-norton.html
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2010-12-06 23:50:43
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Recension "STARS BENEATH THE SEA" Pär Ahlgren 2010-12-06 23:50
svara Sv: Recension "STARS BENEATH THE SEA"Björn Berglöf2010-12-07 12:17

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: