Namn: Lösen:

Recension "SVENSK HISTORIA UNDER VATTNET"

(Läst 4 324 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Fullständig titel: "Svensk Historia Under Vattnet – Vrak I Östersjön Berättar"

Författare: Alexej Smirnov, 2002

Fakta: 216 sidor, 215x232x18 mm, ISBN 91-520-0685-9

Omslag på boken:

https://www.dykarna.nu/photos/2009/499420090116083716.jpgAllmänt:

Syftet med boken är att återge svensk historia med utgångspunkt i några olika vrak, vilket självklart gör boken extra intressant för de som är intresserade av både vrak och historia. För läsare som enbart är intresserade av vrak, så är utsvävningar om hur svenska trupper tågade in i Moskva på skidor 1610 inte lika intressant. Den perfekta målgruppen är så klart historieintresserade dykare, men den kan säkert tilltala rent historieintresserade icke-dykare lika väl, precis som många vrakdykare säkert kommer finna boken intressant även utan att ha ett genuint historieintresse.

Författaren Alexej är född i Ryssland, men kom till Sverige i början på 90-talet och arbetade som korrespondent för den ryska tidningen Novye Izvestijas. Efter tio år i Sverige så blev han intresserad av att väva samman historia han lärt sig i Sverige och Ryssland till ett Östersjöperspektiv och då utgå från sitt intresse för vrak, och skrev denna bok som sin första. Utöver denna så har han även skrivit "Everything a Russian wants to know about Sweden" (2007) och "Det första stora kriget" (2009).


Innehållet:

Boken börjar med de äldsta vraken vi har i Skandinavien, nämligen vikingaskeppen, och fortsätter sedan framåt i tiden till andra världskriget och dess efterdyningar i form av fynden av saknade fartyg så sent som på 90-talet. En stor del av boken handlar om krig och storpolitiska spel som är kopplat till de vrak det berättas om.
Ofta så kommer det utsvävningar, och författaren låter oss följa med på vikingar som genomgår kristna dop i södra Europa, hur Gustav Vasa grundade den första svenska flottan 1522 genom att bland annat köpa Lybska Svan, hur Søren Norrby härjade från Gotland, hur man försökte förena Sverige och England (och kanske nästan lyckades), hur man nästan lyckades sätta en svensk på den ryska tronen, hur konstruktören av regalskeppet Kronan hade svårt att åka hem till England för att han fick betalt i kopparmynt som var för tunga att transportera, hur den svenska staten inte kunde stoppa plundringen av strandade skepp och istället kom på ett sätt att tjäna pengar på det, hur konstverk (kanske även av Rembrandt själv) hamnade på Finska Vikens botten och vilken konflikt det utlöste, hur Gustav III's ärelystnad kostade Sverige hela Finland i slutändan, och hur de ryska ubåtskaptenernas nonchalans för internationella regler skapade flera uppmärksammade sänkningar längs den svenska kusten. Genom boken så får man hela tiden ta del av hur fadäser och inkompetens och ibland ren tur har lett fram till dagens Sverige, som exempelvis när den Dansk-Lybska flottan 1566 gick under vid Gotland för att man ville begrava en stupad general i vigd jord, hur den svenska flottan 1675 fick vända tillbaka slagen utan att ha mött fienden enbart för att de gjorde en misslyckad ankring utanför Gotland och tappade ett ankare, eller hur okunskap ledde till en misstolkad signal som i sin tur ledde till undergången för Kronan.
Man får i boken även ta del av sjömännens hårda liv, och vilka bisarra regler (sett med våra moderna ögon) som styrde våra förfäders samhälle, och om livet på sjön.
Läsaren får även ta del av diverse lustiga anekdoter, som när Kronan flög i luften och major Anders Sparrfelt bokstavligt gjorde detsamma – i en båge över två fiendeskepp, för att sedan landa i seglet på det svenska skeppet Draken – och överleva. Eller när två svenska författare löste den nästan 50-åriga gåtan om vem som sänkte Hansa 1944 genom att helt enkelt ringa till sovjetiska försvarsmaktens centralarkiv och fråga, och hur en dykares död på Dalarö leder till att man bärgade Vasa några decennier senare.

Ur ett rent historiskt perspektiv, så måste det som återges i boken tyvärr anses som lösryckta fragment, och inte en sammanhängande berättelse om svensk historia..

I boken förekommer många fartyg, varav många självklart är vrak. Vissa finns beskrivet i korthet, medan andra finns mer utförligt beskrivna. Ibland finns bilder på fartyget före förlisning, och ibland finns skisser på vrakplatsen. Dessutom finns det flera skildringar av händelseförlopp och kringliggande historia som definitivt kan bidra med intressanta historiska detaljer och därmed placera vrak i sitt historiska sammanhang och öka upplevelsen för de som besöker vraken i fråga. Tyvärr är flera av de vrak som nämns idag belagda med dykförbud, samt i några fall även bärgade.
(För en mer utförlig vraklista med sidhänvisningar, se separat inlägg nedan)


Ingående kapitel:

- Förord
- Inledning
- Vikingar – rövare och handelsmän
- Hansan och Sverige
- Gustav Vasas skepp
- Begravningen som blev flottans undergång
- När ryssarna kunde blivit svenskar
- Hur Vasa räddade Solen tre hundra år efter förlisningen
- Kronan, ett skepp utan like
- I skuggan av slag och fälttåg
- De ryska kejsarinnornas skatter
- Segel och åror
- Krigets vatten kring fredens ö
- Det hemliga ubåtskriget
- Nödsignaler från förlista skepp
- Litteraturförteckning
- Bildförteckning
- Register


Smakprov ut boken:

Utdrag från kapitlet "Begravningen som blev flottans undergång" och avsnittet "Nordiska sjuårskriget", s 63:
"Danskarna förlorade stora delar av sin flotta under två sjöslag vid Bornholm och Öland, och resten gick förlorad i en storm, som den dansk-lybska eskadern råkade hamna i. Sverige behöll därför sitt herravälde över Östersjön fram till krigets slut.
För sina framgångar till sjöss kunde Sverige tacka inte bara sin befälhavare Klas Horn utan minst två personer till: den danske amiralen Hans Lauritzen och en okänd svensk kanonskytt, som lyckades skjuta bort huvudet på det danska skeppet Akilles befälhavare Christoffer Mogensøn."

Utdrag från kapitlet "När ryssarna kunde blivit svenskar" om politiska och diplomatiska intriger, s 74:
"Paradoxalt nog fick den andra falske Dmitrij sin äkthet bekräftad av hustrun till den första bedragaren, polskan Marina Mnisjek. Hon hade knappt hunnit ta av sig sorgdräkten innan hon prompt erkände den andra Dmitrij som sin förste, mirakulöst räddade make. Idag kan man bara gissa vad som tvingade denne nitiska katolik att begå ett så hemskt brott. Kanske var det viljan att än en gång bli rysk tsarinna, men det kan också ha varit trycket från legendens skapare med Sigismund i spetsen. De tänkte inte ge upp det politiska spelet av en så obetydlig anledning som att döden ryckt bort huvudaktören."

Utdrag från "I skuggan av slag och fälttåg" och avsnittet "Flöjten Anna Maria", s 135:
"Larmet gick och stranden fylldes av kroggäster och invånare från de kringliggande husen. Flammor slog upp från Anna Marias akterdel, elden hade redan tagit sig fram till exportbrädorna. Det var för sent att släcka branden och dessutom fanns det inget att släcka med. Vattnet var dolt under ett tjockt istäcke. Man fick helt enkelt njuta av den oväntade underhållningen och försöka minnas alla detaljer, för att senare kunna berätta om branden för både barn och barnbarn. Inför de nyfikna sjönk det brinnande, väsande skeppet under isen. Det svarta hålet började genast täckas med ny is. Anna Maria doldes därefter för omvärlden i tre hundra år."


Kommentarer:

Boken är rikligt illustrerad med bilder på nästan varje uppslag, både i färg och i svartvit, foton och målningar, historiska och nutid. Ett litet minus dock för att Jutholmsvraket finns med på bild i boken, men inte nämns i texten som handlar om det närbelägna vraket Anna Maria.

Boken är mycket intressant och bra skriven, och därför lätt att ta till sig. Författarens ryska bakgrund lyser igenom lite, men samtidigt gör det nog att vi får ta del av det ryska perspektivet som vi i Sverige oftast kanske inte får se. Ett litet minus får boken i ett dykperspektiv för att utsvävningarna ibland kan gå lite långt bort från de skepp som allt utgår ifrån.

För den som söker information, så har boken en aningen kryptisk innehållsförteckning, och ett 7½-sidigt register.

Boken är tyvärr slut på förlaget, varför den måste köpas via antikvariat eller lånas på bibliotek om man inte kan hitta en butik som har den kvar.


Betyg: fyra av fem, för att det är en intressant och välskriven bok som placerar ett antal vrak i deras historiska sammanhang, som dock ibland gör lite väl stora utsvävningar bort från vraken i ett dykarperspektiv, och istället går djupare i sina berättelser om tidsepoken som det aktuella vraket kommer ifrån.


Relaterade länkar:
Dagensbok.com har en recension av boken:
https://dagensbok.com/index.asp?id=177
Bokus.com sida om boken:
https://www.bokus.com/b/9146184961.html
Förlagets sida om författaren:
https://www.wwd.se/Forfattare/Forfattarpresentationssida/?personId=16811
Boken kommenteras på dykarna.nu:
https://www.dykarna.nu/forum/ar-den-bok-intressant-89469/
Det refereras till boken på dykarna.nu avseende ryska ubåtar i Östersjön:
https://www.dykarna.nu/forum/angaende-dokumentaren-om-dc-3an-117883/
https://www.dykarna.nu/forum/dykning-pa-tv-16-8-fraga-277913/277948.html
Det citeras från boken på dykarna.nu:
https://www.dykarna.nu/forum/klockrent-fynd-hur-funkar-det-runt-detta-94575/95317.html
Bibliotek.se listar på vilka bibliotek man kan låna boken:
https://www.bibliotek.se/session/performsearch?search=Svensk+Historia+Under+Vattnet&sortOrder=1&nbrOfPosts=10&id=&SEARCH_ME=&queryType=and&x=13&y=5
Sökning på Bokbörsen efter begagnade exemplar:
https://www.bokborsen.se/?g=0&c=0&q=Svensk%2Bhistoria%2Bunder%2Bvattnet&qa=&qt=&qi=&qs=&f=1&fi=&fd=&fs=&pb=&_s=created_at&_d=desc
Sök på antikvariat.net efter exemplar av boken:
https://www.antikvariat.net
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2009-01-16 08:44:55
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Recension "SVENSK HISTORIA UNDER VATTNET" Pär Ahlgren 2009-01-16 08:44
svara I boken förekommande fartygPär Ahlgren2009-01-16 08:51
svara Sv: En fantastisk bok!William Hemberg2009-01-16 18:34
svara Plankade uppgifterPeter Lindberg2009-01-17 18:50

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: