Namn: Lösen:

Recension "TECHNICAL DIVING IN DEPTH"

(Läst 6 327 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Fullständig titel: "Technical Diving In Depth"

Författare: Bruce R. Wienke, 2001

Fakta: 460 sidor, 155x235x34 mm, ISBN 0-941332-97-7

Omslag på boken:

https://www.dykarna.nu/photos/original/499420061117083916.jpgAllmänt:

Själv köpte jag boken eftersom jag är intresserad av dykfysik och tänkte att det skulle utgöra bra och intressant komplement i boksamlingen. När jag läster boken hade jag inte läst föregångaren ”Basic Diving Physics and Application" (1994), så känslorna när jag läste boken var blandade. Ibland kunde jag inte låta bli att bli fascinerad över de fakta som finns i boken, andra gånger så ville jag bara hoppa över några sidor för att det var så trögt att ta sig igenom och andra gånger så undrade jag faktiskt vad sjutton avsnittet hade i en bok om dykning att göra (oftast klarnade det några sidor längre fram i boken).
En uppmaning till alla som intresserar sig för att köpa boken är att fråga sig själv: 1)är jag verkligen intresserad av fysik som ligger utanför min praktiska användning och som endast kan öka min teoretiska förståelse, samt 2)behärskar jag matematik på högskolenivå så att jag kan tillgodogöra mig de kapitlen (ungefär häften) som huvudsakligen kretsar kring matematiska formler (eller är resterande delar med mindre inslag av formler så intressant att jag är intresserad i alla fall?).

Författaren är universitetsutbildad i fysik och matematik och arbetar vid Nuclear Weapons Technology/Simulation And Computing Office vid Los Alamos National Laboratory (LANL) i USA där man bland annat arbetar med datormodeller för dekompressionsteori och gastransport i kroppen. Vidare så leder han konsultfirman Southwest Enterprises, och har tidigare även ägt en dykbutik i Santa Fe (USA). Som dykare har han bland annat instruktörsstatus inom NAUI (Instructor Trainer / Technical Instructor), PADI (Master Instructor), YMCA (Institute Director), samt SDI/TDI (Instructor trainer / Technical Instructor).
De böcker han gett ut är: ”RIGGATRON nucleonics: One-dimensional analysis” (1978), ”SNEX: Semianalytic solution of the one-dimensional discrete ordinates (Sn) transport equations with diamond differenced angular fluxes” (1979), ”Basic Decompression Theory and Application” (1991), ”High Altitude Diving” (1991), ”Diving Above Sea Level” (1993), ”Basic Diving Physics and Applications” (1994), ”Physics, Physiology and Decompression: Theory for the Technical and Commericial Diver” (1998), ”Technical Diving in Depth” (2002), ”Basic Decompression Theory and Application” (andra utgåvan, 2003), samt ”Reduced Gradient Bubble Model in Depth” (2003).


Innehållet:

Den som tror att det är en bok liknande de som de flesta av oss haft på någon dykkurs kan tänka om helt - här finns inga bilder för att illustrera Boyleslag eller annat – det finns faktiskt inte en enda bild på en dykare i hela boken (omslaget undantaget), utan de mest grafiska bilderna är några världskartor och skisser för att visa kontinentalplattorna, en illustration över blodomloppet, en principskiss över en dator, samt ett släktträd över marina djur – i övrigt så är grafer och tabeller det närmaste man kommer grafiska illustrationerna.

Ett mycket slående inslag i boken, vilket även indikeras på bokens omslag, är formler – närmare bestämt 638 formler (vilket i snitt gör 1½ formel per sida, beräkningar i lösningarna ej medräknat), vilket är 78 formler fler än i föregångaren "Basic Diving Physics and Application". Som regel är formlerna inte några lätta saker baserade på de fyra räknesätten, utan kan man inte använda integraler och exponent så är man hjälplös, och det underlättar helt klart om man är bekant med det grekiska alfabetet då en stor del av det används för att beteckna de olika parametrarna som finns med i beräkningarna.

Varje kapitel är följt av en litteraturförteckning på en till två sidor med tips på ytterligare läsning, samt övningsfrågor (som en lärobok). Faktiskt så är övningsfrågorna ganska omfattande, de totalt 170 övningsfrågorna upptar 22 sidor av boken, och lösningarna (facit) på dem tar hela 50 sidor – övningsuppgifterna utgör alltså 17 % av boken (räknat i antal sidor).

En stor del av innehållet handlar direkt, eller indirekt, om dekompressionsteori, medan de delar som handlar om sjukdomar, vattenrörelser, gravitation, instrument och annat är betydligt mindre djupgående.
Precis som i föregångaren "Basic Diving Physics and Application" så finns det många skäl för en läsare att undra över vad olika avsnitt har i boken att göra. Som exempel så finns det ett avsnitt om sannolikhetslära, vilket dock kopplas ihop med sannolik tillförlitlighet av dyktabeller, dock så finns det avsnitt utan uppenbara kopplingar, som exempelvis avsnittet om fusion (ligger dock i appendix).

Över hälften av innehållet i boken är samma som i "Basic Diving Physics and Application", dock så har en del blivit omstuvat i andra kapitel, vissa kapitel har blivit omdöpta, och vissa rubriker har försvunnit och texten hamnat under annan rubrik. Dock så har vissa avsnitt försvunnit, några tillkommit, och boken rent allmänt fått en ansiktslyftning i form av bättre kvalité och större text. En skillnad är bland annat att det nu även finns ett register där man kan söka på vissa nyckelord för att hitta uppgifterna i boken.

Den som är intresserad av så kallad ”teknisk dykning”, skall inte låta sig luras av bokens titel, och tro att boken tar upp ämnen som gasplanering, dekompressionsförfaranden eller innehåller dekompressionstabeller. Boken handlar om bakomliggande teorier, och inte praktisk tillämpning. Det redovisas mycket fakta för den som är intresserad av att få ökad förståelse för dekompressionteori, men inga rent praktiska tips.


Ingående kapitel:

Nedan är bokens kapitel listade (fet stil), och även underrubrikerna (kursiv stil) för att man skall få en uppfattning om vad som ingår.

Author sketch
Prologue
Diving History
Conventions And Units
1 – Gas Kinetics And Phase Transfer
(Gas Kinetics, Ideal Gases, Real Gases, Collisional Phenomena, Temperature, First And Second Law, Dissolved Phase Transfer, Perfusion Controlled Transport, Diffusion Controlled Transport, Free Phase Transfer)
2 – Critical Tensions And Phase Volumes
(Decompression, Critical Tensions, Controlling Tissues, Time Remaining, Saturation Curve And Separated Phase, Critical Phase Volumes, Ascent Staging, Consistent Critical Parameter Sets)
3 – Altitude Similarity And Exposure Asymptotics
(Reduced Atmospheric Pressure, Critical Extrapolations, Altitude Procedure And Equivalent Sea Level Depth (ESLD), Altitude Delay Time, Equivalent Decompression Ratios, Extended Haldane Staging, Hypobaric And Hyperbaric Asymptotics, Barometer Equation)
4 – Mixed Gases And Decompression
(Mixtures, Biological Properties, Nitrox, Heliox, Trimix, Hydrox, Haldane Decompression Procedures, Equivalent Air Depth (EAD), Equivalent Mixture Depth (EMD), Oxygen Rebreathing, Isobaric Countertransport, Mixed Gas ZHL-RGBM Algorithm, Oxygen Dose And Toxicity)
5 – Pressure Density And Buoyancy
(Atomistics And Elementals, Pressure, Density, Archimedes Principle, Wetsuits, Fresh And Salt Water, Seed And Bubble Response, Hyperbaric Chambers)
6 – Gauges, Regulators And Flow Dynamics
(Metrology And Calibration, Capillary Gauges, Bourdon And Oil Filled Gauges, Submersible Tank Gauges, Compressibility And Cubical Expansion, Activities Rate, Effective Consumption, High Pressure Cylinders, Regulators And Rebreathers, Steady Flow, General Flow Conservation)
7 – Tables, Meters And Biophysical Models
(Protocols, Tables, Meters, Model History, Bulk Diffusion Model, Multitissue Model, Thermodynamic Model, Varying Permeability Model, Reduced Gradient Bubble Model, Tissue Bubble Diffusion Model, Empirical Practices, Phase And Haldane Model Comparisons, Reduced Gradient Bubble Model Validation And Testing)
8 – Decompression Risk And Statistics
(Systematics And Issues, Binomial Distribution, Normal Distribution, Poisson Distribution, Probabilistic Decompression, Maximum Likelihood, Saturation Bends Probability, Table And Profile Risks)
9 – Gravitation And Solar Radiation
(Cosmology, Gravitation, Centrifugal And Coriolis Effects, Solar Radiation, Solar Constant, Seasons, Equinoctial Precession And Nutation, Solar System)
10 – Earth Atmosphere, Terrasphere, And Hydrosphere
(Atmospheric Gases, Atmospheric Temperatures, Clouds And Lightning, Meteorology, Geosciences, Geology, Plate Tectonics, Oceans And Seawater, Salinity, Ocean Temperatures, Ocean Currents, Zones, Ocean Trenches And Island Arcs, Ocean Ridges, Epochal Panoramas)
11 – Diving Maladies And Drugs
(Maladies, Bends, High Pressure Nervous Syndrome, Inert Gas Narcosis, Hyperoxia And Hypoxia, Hypercapnia And Hypocapnia, Barotrauma, Altitude Sickness, Pulmonary Edema, Hypothermia And Hyperthermia, Dysbaric Osteonecrosis, Drugs)
12 – Bubble, Nucleation, And Biosystems
(Doppler Effect, Moving Bubbles, Operational Diving, Pulmonary And Circulatory Networks, Inherent Unsaturation, Surface Tension, Adsorption, Surfactants, Micronuclei, Free Phases, Nucleation, Cavitation)
13 – Computing And Diving Algorithms
(Computing Advances, Grand Challage Applications, Multilevel Dive Profile Analysis, Computational Models And Algorithms, Model And Table Reverse Profile Comparisons)
14 – Global Wind And Water Motion
(Wave Motion, Water Waves, Fluidization, Seiches, Wind And Waves, Tides, Bores, Tsunamis, Cyclonic Flows And Vorticities, Storm Surges, Prevailing Atmospheric Highs And Lows, El Niño And La Niña, Jet Stream)
Appendix
Examples And Solutions
Epilogue
References


Smakprov ut boken:

De flesta avsnitt i boken är svåra att återge här eftersom man inte kan skriva alla de tecken (främst från grekiska alfabetet och matematiken) som förekommer.

Nedan är ett utdrag från avsnittet om gasen trimix, ”Trimix” sida 74, från kapitel 4 ” Mixed Gases And Decompression” som handlar om olika gasblandningars inverkan på dekompression:
Diving much below 1,400 fsw on heliox is not only impractical, but also marginally harzadous. High pressure nervous syndrome (HPNS) is a major problem on descent in very deep diving, and is quite complex. The addition of nitrogen to helium breathing mixture (trimix), is beneficial in ameliorating HPNS. Trimix is a useful breathing mixture at depths ranging from 500 fsw to 2,000 fsw, with nitrogen percentages usually below 10% in operational diving, because of narcotic effect.
(Avsnittet är helt identiskt med motsvarande avsnitt i "Basic Diving Physics and Application" och ”Basic Decompression Theory and Application”. 1.400 fot = 416 m, 500 fot = 148 m, 2.000 fot = 594 m)

Nedan är ett utdrag från avsnittet om empiriska tillämpningar, ”Empirical Practices” sida 148, från kapitel 7 ”Tables, Meters And Biophysical Models”, som handlar om hur nya rön kommer till genom praktisk tillämpning:
Pearling fleets, operating in the deep tidal waters off northern Australia, employed Okinawan divers who regularly journeyed to depths of 300 fsw for as long as one hour, two times a day, six days per week, and ten months out of the year. Driven by economics, and not science, these divers developed optimized decompression schedules empirically. As reported by Le Messurier and Hills, deeper decompression stops, but shorter decompression times than required by Haldane theory, were characteristics of their profiles. Such protocols are entirely consistent with minimizing bubble growth and the excitation of nuclei through the application of increased pressure, as are shallow safety stops and slow ascent rates. With higher incidence of surface decompression sickness, as might be expected, the Australians devised a simple, but very effective, in-water recompression procedure. The stricken diver is taken back down to 30 fsw on oxygen for roughly 30 minutes in mild cases, or 60 minutes in severe cases. Increased pressures help to constrict bubbles, while breathing pure oxygen maximizes inert gas washout (elimination). Recompression time scales are consistent with bubble dissolution experiments.
(Motsvarande, och nästan identiskt, avsnitt finns även i "Basic Diving Physics and Application" och ”Basic Decompression Theory and Application”, dock med marginellt omarbetad text. 300 fot = 89 m, 30 fot = 9 m.)

Nedan är ett utdrag från avsnittet om maximal sannolikhet, ”Maximum Likelyhood” sida 174-175, från kapitel 8 ”Decompression Risks And Statistics”, och handlar om största risken för att en händelse inträffar statistiskt:
We can never measure any physical variable exactly, that is, without error. Progressively more elaborate experimental or theoretical efforts only reduce the possible error in the determination. In extracting parameter estimates from data sets, it is necessary to also try to minimize the error (or data scatter) in the extraction process. A number of techniques are available to the analyst, including the well known maximum likelihood approach.
The measure of any random occurrence, p, can be a complicated function of many parameters, x = (xk, k = 1, K), with the only constraint,

0 < p(x) < 1

for appropriate values of the set, x. The measure of nonoccurence, q, is then by conservation of probability,

q(x) = 1 – p(x)

over the same range,

0 < q(x) < 1

Multivalued functions, p(x), are often constructed, with specific form dictated by theory or observation over many trials or tests. In decompression applications, the parameters, x, may well be the bubble-nucleation rate, number of venous gas emboli, degree of supersaturation, amount of pressure reduction, volume of separated gas, ascent rate, or combinations thereof. Parameters may also be integrated in time in any sequence of events, as a global measure, though such measures are more difficult to analyze over arbitrary trial numbers.

(Avsnittet är valt för att formlerna nästan kan återges på korrekt sätt med tillgängliga tecken i vanligt textformat. Avsnittet är helt identiskt med motsvarande avsnitt i "Basic Diving Physics and Application" och i ”Basic Decompression Theory and Application”)

För fler utdrag ut boken, se recensionen av "Basic Diving Physics and Application".


Kommentarer:

En köpare bör beakta att boken är skriven av en tekniker för tekniker, och inte för hobbyläsning, och att man utan lite högre matematiska kunskaper inte kommer att kunna tillgodogöra sig stora delar av boken. För den som dock verkligen söker fördjupade kunskaper om dekompressionsteorier och kan tillgodogöra sig bokens matematik, så är boken helt rätt val.

Språket i boken är inte lätt, så den som vanligtvis har svårt med engelska bör ta sig en andra funderare innan man bestämmer sig.
Något som kan uppfattas som aningen knepigt är att man ofta använder enheten ”fsw” (feet sea water) som referens för tryck, dvs man anger det djup i havsvatten (saltvatten) som motsvarar det aktuella trycket, dvs 33 fsw = 2 bar. Vidare så används främst amerikanska enheter som fot och Farhenheit-grader, även om våra metriska enheter ibland används lite här och där.
En anmärkningsvärd egenhet i boken är att man vid mixdefinition av nitrox, trimix och helioxblandningar inte skriver halten syre först, utan sist! Det kan därför vara lite förvirrande då vi dykare oftast skriver syrehalten först (exempel, en trimix med 15% syre, 75% helium och 10% kväve, skulle vi dykare vanligtvis skriva ”trimix 15/75”, men skrivs i boken som ”75/10/15 trimix”).

Boken är en direkt vidareutveckling och uppdatering av författarens tidigare bok ”Basic Diving Physics and Applications” (1994), och många avsnitt är exakta (ordagranna) kopior från den boken, varför man inte bör ha något större intresse av att läsa ”Basic Diving Physics and Applications” om man redan har läst "Technical Diving In Depth" som är sju år yngre.
Basic Diving Physics and Applications” har dock fördelen att vara avsevärt billigare, så för den som har ett mildare intresse eller tunnare plånbok, så kan föregångaren vara ett alternativ.

En snabbjämförelse mellan några andra av Wienke’s böcker:
Basic Diving Physics and Applications” (1994): föregångare till ”Technical Diving in Depth”, av sämre kvalité, spiralbundet, färre sidor, färre ekvationer, mindre text, inga räkneövningar, men har vissa mindre delar som saknas i ”Technical Diving in Depth”.
Basic Decompression Theory and Application” (andra utgåvan, 2003): Kapitel 1,2, 3, 4, 7, 8, 11, 12 och 13 från ”Technical Diving in Depth”, samt kapitel 9 från ”Basic Diving Physics and Applications” – dock lite ombakat och kompletterat men mycket är helt identiskt, och har precis som ”Technical Diving in Depth” övningar med lösningar.
Reduced Gradient Bubble Model in Depth” (2003): handlar enbart om RGBM (och självklart indirekt dekompression) och är en fördjupning i ämnet som inte riktigt återfinns i ”Technical Diving in Depth” (även om vissa delar är hämtade därifrån utan modifiering), bland finns här NAUI’s RGBM-tabeller för höghöjdsdykning.


Betyg: tre av fem – trots att det är en fantastisk bok avseende dykfysik, och framförallt dekompressionsteori – men eftersom den inte möter den vanlige dykarens intresse. (För den som dock söker just fördjupade kunskaper i berörda ämnen på en annan nivå än hobbyintresse, så får boken dock en klar femma.)


Relaterade länkar:
Amazon´s sida om boken (bland annat med möjlighet att titta på några sidor i boken):
http://www.amazon.com/gp/product/0941332977
Amazon´s sida om föregångaren ”Basic Diving Physics and Applications”:
http://www.amazon.com/gp/product/0941332411
Recension av ”Basic Diving Physics and Applications” på dykarna.nu:
https://www.dykarna.nu/forum/recension-basic-diving-physics-application-193640/
Wienkes böcker kommenteras på forumet dykarna.nu:
https://www.dykarna.nu/forum/wienkes-bocker-104028/
"Technical Diving in Depth" kommenteras på forumet dykarna.nu:
https://www.dykarna.nu/forum/bok-av-bruce-r-wienke-42884/
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2006-11-17 08:50:01
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Recension "TECHNICAL DIVING IN DEPTH" Pär Ahlgren 2006-11-17 08:50
svara Sv: Recension "TECHNICAL DIVING IN DEPTH"Anders Palm2006-11-17 09:41
svara Sv: Sv: Recension "TECHNICAL DIVING IN DEPTH"Christopher Zell2006-11-17 11:20
svara Sv: Sv: Recension "TECHNICAL DIVING IN DEPTH"Dmitri Gorski2006-12-01 18:44
svara Sv: Recension "TECHNICAL DIVING IN DEPTH"Olle Borg2006-11-17 14:57
svara Rättelse till boken & tillägg till recensionenPär Ahlgren2006-12-02 12:29

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: