Namn: Lösen:

Recension: "TEKNISK DYKNING PÅ REN SVENSKA"

(Läst 10 396 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Fullständig titel:Teknisk Dykning På Ren Svenska

Författare: Av Michael Bergström, 2005, version 2.0 (hösten 2006)

Fakta: 129 sidor, 155x210x8 mm, ISBN saknas

Bild på omslaget:

https://www.dykarna.nu/photos/original/220061216213952.jpgAllmänt:

Boken är ett försök att göra ett lättförståligt utbildningshjälpmedel till teknisk dykutbildning, eftersom svenskt material på området har varit en bristvara. Den är därför avsedd att användas tillsammans med annan kurslitteratur. Boken växte fram ur författarens egna utbildningsmaterial där fler och fler papper till sluts omvandlades till ett bokprojekt, som gavs ut första gången 2005.
Den aktuella utgåvan (version 2.0) är en uppdatering av version 1-serien (1.0, 1.1 och 1.2) och kom ut under hösten 2006.
Författarens tanke med boken är att den skall bli ett kontinuerligt uppdaterat dokument, som kommer ges ut i nya versioner framöver, även om tanken med version 2 är att den inte skall uppdateras lika ofta som version 1 gjorde.

Bokens författare är välförtrogen med teknisk dykning i svenska förhållanden, då han både arbetat med dykning på heltid sedan tio år och som Technical Course Director (får utbilda andra tekniska dykinstruktörer) är den högst utbildade personen på området inom Naui i Sverige. Vilket även lägger en stabil grund för att bokens innehåll skall vara sakligt, relevant och enligt nu gällande normer.
Författaren driver även företagen SwedTech Diving och Åkersberga Dykarskola.


Ingående kapitel:

Nedan finns bokens kapitel listade i fel stil, med ingående avsnitt i kursiv stil under respektive kapitelrubrik.

1 - Gaser, gasblandningar och dess egenskaper
(Oxygen, Normoxiska spannet, Hyperoxi, Hypoxi, Anoxi, CNS oxygenförgiftning, Hur uppstår en oxygenförgiftning i CNS, Pulmonoell/helkropps oxygenförgiftning, NOAA-tabeller för oxygenexponering, Tabell för CNS-exponering, Tabell för OTU-exponering, Koldioxid, Kväve och kvävenarkos, Helium, Argon, Nitrox, Vanliga namn på nitrox, Fördelar/nackdelar med nitrox, Trimix, Gasernas vikt och löslighet, Gasernas värmeledningsförmåga)
2 – Gaslagar, djup och tryckomvandling
(Boyles lag, Charles lag, Ideala gaslagen, Daltons lag, Henrys lag, Djup och tryckomvandling, Feet, pounds/square inch och cubic feet)
3 – Dekompressionsteorier
(Upptag av inert gas, Utvädring av inert gas, Vävnader, Löst gas-modeller, Mikrobubbelmodeller)
4 – Dekompressionssjuka
(Bubblor, Bubblor på den venösa sida, Bubblor på den arteriella sidan, Effekter av dekompressionssjuka, Tidigare dekompressionssjuka, Förebyggande av dekompressionssjuka, 5 minuters neurologisk undersökning)
5 – Utrustning
(Flaskor, Märkning av flaskor, Flaskor för dekompressionsgas och extra bottengas, Kranar, Vingar, Platta/remställ, Regulatorer, Slangar, Slanglängder och slangplaceringar, Dräkter, underställ och handskar, Torrdräkt, Underställ, Handskar, Fenor, Mask, Primärlampa, Reservlampor, Linspolar och linrullar, Ytmarkeringsbojar, Instrument, Vattentåligt anteckningsblock, Skärverktyg, Krokar och fastsättning av utrustning, Viktsystem, Oxygenanpassning av utrustning, Utrustning för avancerad dykning)
6 – Dykplanering
(Dykmål, Vad ska utföras under dyket, Dykmiljö, Teamet, Kommunikation, Ytorganisation, Gasval för dyket, Välja bästa nitroxblandning, EAD, END, Välja bästa trimixblandning, Analys av gas, Bottengas, Dekompressionsgaser, Gasberäkning, Gasreserver, Tredjedelsregeln, Modifierad tredjedelsregel, Gasberäkning för dekompressionsgaser, Lägsta tryck, Pratktisk användning av gasreserver och vändpunkter)
7 – Dykfärdigheter och övningar
(Säkerhetskontroll – S-drill, Nedstigning, Simteknik, trim och balans, Simma utefter referens, Slut på gas, Krandrill, Hantering av dekoflaskor, Användande av reservmask och reservlampor, Uppstigningsförfarandet, Tecken vid uppstigning, Gasbytesförberedelser och gasbyte, Sökförfarande vid försvunnen dykare, Hantering av ytmarkeingsboj, Frysning/friflödande regultor, Frysning/friflödning på vinginflator, Frysning/friflödning på torrdräkten, Upptagning av medvetslös dykare)
8 – Dekompressiontabeller
(Bottengas EAN32, Bottengas trimix 30/20, Bottengas trimix 25/30, Bottengas trimix 25/30 dekogas 100% oxygen, Bottengas trimix 21/35 dekogas 100% oxygen, Bottengas trimix 21/35 dekogas EAN 50, Bottengas trimix 21/35 dekogas EAN50 och 100% oxygen, Bottengas trimix 17/50 dekogas trimix 50/25 och 100% oxygen, Bottengas trimix 15/55 dekogas trimix 50/25 och 100% oxygen, Bottengas trimix 12/65 dekogas trimix 21/35 trimix 50/25 och 100% oxygen, Bottengas trimix 10/70 dekogas trimix 21/35 trimix 50/25 och 100% oxygen)


Innehållet:

Innehållet i boken sticker faktamässigt inte ut särskilt mycket i jämförelse med andra böcker, med undantag av de färdiga RGBM-dyktabeller som finns med i boken för olika trimixblandningar. Vissa avsnitt i boken är dock vara mer utförlig än vad som är brukligt, medan andra avsnitt är mer grundläggande i sitt innehåll. Författaren har dock försökt vara heltäckande och täcka över flera olika områden inom den tekniska dykningen (exempelvis utrustning, gaslagar, dykplanering, med mera), men det som saknas är praktiska detaljtips rörande riggning av utrustning, handhavande och rutinförfaranden (exempelvis lindragning, skjutande av dekosäck, handhavande av dekoflaska, hur man fäster utrustning, med mera).

Bokens olika kapitel kommer sannolikt tilltala olika läsare olika mycket. För den som exempelvis läser boken som förberedelse inför eller under sin första tekniska kurs, så är vissa avsnitt på rätt nivå, medan andra avsnitt kanske mer passar den erfarna tekniske dykaren som vill ha boken som referens, fördjupningslitteratur eller uppfräschning av sina gamla kunskaper.
Innehållet i boken bör inte avskräcka någon från att läsa den, då den inte är allt för komplicerad att förstå (exempelvis ingen svår matematik), och inte heller har en massa irrelevanta kringfakta som utfyllnad (även om vissa kringfakta förekommer).

En brist i boken är hur man redovisar beräkningar, i vissa fall förekommer exempelvis inga formeluppställningar (utan endast exempelberäkningar), ofta missar man i enhetshanteringen (exempelvis liter x minuter = liter istället för liter/minut x minuter = liter), samt ibland kunde beräkningarna kompletteras med mer förklarande text. Dock inga grova fel, men för den som redan har svårt att förstå så kan det kanske komplicera lite, samt att det många tekniker säkert kommer irritera sig på det.

En brist i boken är att den kunde haft fler illustrationer för att bli mer pedagogisk, samt att de bilder som finns med har brister i sin tryckta kvalité.

De uppdateringar som gjorts mot tidigare utgåvor är främst att kapitel 1 och 2 blivit rejält omstuvade (även med viss inverkan på övriga kapitel) när de olika avsnitten har samlats på ett bättre sätt, för att ge en bättre stegring i informationen. Vidare så har det även ”snyggats upp” en del i texten, genom att använda punktlistor, dela upp text på fler rader/stycken, samt bytt ut en del begrepp – vilket faktiskt gör boken mer lättläst och även gör det lättare att hitta information när man söker den. Det har dessutom kompletterats en del text i boken, främst genom att befintliga avsnitt har uppdaterats med mer text, men även några nya (kortare) avsnitt har tillkommit. Totalt har boken svält från 97 till 127 sidor från första utgåvan (varav inte allt är ny text)..
Exempel på kompletteringar mot tidigare versioner är:
Under kapitel 5 ”Utrustning” så har avsnittet om vingar utökats så att det nu även tar upp hur man räknar ut hur stor vinge man behöver.
Under kapitel 6 ”Dykplanering” så har avsnittet ”Välja bästa trimixblandning” tillkommit (ungefär en sida långt).
Under kapitel 7 ”Dykfärdigheter och övningar”, så har nedstigning utvecklats från fem korta punkter, till totalt en sida text kring samma punkter.


Kommentarer:

Bokens titel "Teknisk dykning på ren svenska" förpliktar med "… på ren svenska" lite mer än bokens författare levde upp till i version 1-serien, nu i version 2 så har det städats lite bland de engelska uttrycken, och många har bytts ut till svenska motsvarigheter.

Boken har innehållsförteckning, men saknar register, varför man lätt kan hitta avsnitt, men inte kan söka på enskilda ord (som exempelvis ”nitrox”), utan får leta rätt på avsnittet och söka igenom texten där.

Boken har ganska gott om illustrationer och alla är i färg, men de kunde gott finnas ännu fler då de flesta är koncentrerade till kapitel 5 ”Utrustning”. Vidare så är kvalitén på bilderna inte den bästa, dels avseende upplösning, dels avseende tydlighet (färger, ljus, mm).

Boken är som grafisk produkt en enkel produktion med enkelt papper, spiralbindning och mjukt omslag.

Notera att boken har bytt omslagsbild från utgåva 1-serien, till ett nytt mörkare motiv än tidigare.


Betyg: fyra av fem, för att den är på svenska och tar hänsyn till våra svenska förhållanden, men rent innehållsmässigt så sticker den inte ut och skulle på engelska fått en trea i jämförelse med andra böcker.


Relaterade länkar:
Boken diskuteras på dykarna.nu:
https://www.dykarna.nu/forum/response.asp?id=196128&main_Id=196128&catId=0
Författarens utbildningsföretag för teknisk dykning, SwedTech Diving
http://www.swedtechdiving.se
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2006-12-15 08:28:09
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Det finns inga svar på detta meddelande
«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: