Namn: Lösen:

Recension "THE ART OF GAS BLENDING"

(Läst 4 877 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Fullständig titel: "The Art of Gas Blending – A practical book on gas blending, from EANX to Tri-Mix, Heliox and Heliair. Including topping off a blend, changing left over blends, blending with EANX as top off gas and blending for ICD"

Författare: Anton Swanepoel, 2011

Förlag: Anton Swanepoel Books

Fakta: 140 sidor, 153x227x8 mm, ISBN 978-1463714185

Omslag på boken:

https://www.dykarna.nu/photos/2013/499420130817173614.jpg

https://www.dykarna.nu/fotoalbum/1471/324053.html

Allmänt:

Boken är skriven för att kunna tilltala alla som är intresserade av att blanda nitrox (syreberikad luft för längre dyktider), trimix (helium, syre och kväve för djupare dyk), heliair (trimix på enbart helium och luft) och heliox (helium och syre, utan kväve för djupare dyk). Den är dessutom skriven för att kunna användas både för självstudier och som kurslitteratur, samt att kunna utgöra ett referensverk för redan utbildade gasblandare.

Författaren Anton Swanepoel är sydafrikan dykinstruktör inom IANTD, TDI, NAUI och PADI, samt dyker själv med både öppna och slutna system med förkärlek till vrak, grottor och djupdykning. Han arbetade tidigare som mjukvaruutvecklare, men är sedan 2006 verksam som dykistruktör i Karibien på heltid. Utöver dykning är Swanepoel också intresserad av friluftsliv, fiske, resor, samt att åka båt, cykel och bilar. Han är även utbildare inom den japanska healingformen reiki. Swanepoel har utöver denna bok även skrivit flera andra böcker om bland annat dykning och resor: "Dive Computers" (2011), "Taking on the Road, Two Wheels at a Time" (2011), "The Art of Travel" (2011), "Writing and Publishing Your Own Book" (2011), "Gas Blender Program" (2011), "Sea and Motion Sickness" (2012), "Deep and Safety Stops, including Ascent Speed and Gradient Factors" (2012), "Ear Pain" (2012), "Diving Below 130 Feet" (2012), "Laura and The Jaguar Prophecy" (2012), "Machu Picchu Doing It Yourself" (2012) och "Laura and The God Code" (2013).


Innehållet:

Boken tar upp flera olika tänkbara blandningsscenarier som när man vill blanda i en tom flaska, toppa upp en flaska som har en restgas (ej tom) till samma eller en annan mix, när man kan toppa med färdiga blandningar (exempelvis nitrox), hur man korrigerar en felaktigt blandad gas (fel halt av ingående gaser), eller när man använder helium med inslag av andra gaser (exempelvis vanligt medinslag av syre i heliumflaskor i USA).

Första kapitlet går igenom alla gaser som kan förväntas bli aktuella för en gasblandare, och går då in på fysikaliska egenskaper, praktiska detaljer, fysiologiska effekter med mera.
Andra kapitlet tittar på nitrox och inleds kort med historik, men handlar i övrigt om blandning av nitrox.
Kapitel tre handlar på motsvarande sätt om trimix, med tillägg av avsnitt om END (ekvivalent nakrosdjup), och kapitel fyra handlar om heliair (i boken kallat "helair") medan kapitel fem handlar om heliox.
Kapitel 6 är mycket kort och handlar om hur man kan använda restgas i flaskan till en ny mix istället för att den går till spillo.
Sjunde kapitlet handlar om beräkningar speciellt för återandningsapparater (rebreathers).
Åttonde kapitlet handlar om att planera gasblandningar för gasbyten där man går till gas med lägre heliumhalt.
Kapitel 9 är svar på övningsuppgifter som finns i kapitel 2-7.
10:e kapitlet tittar på volymberäkningar, och går då både in på amerikanska och europeiska sätt att räkna.
Kapitel 11 behandlar hur man räddar en mix som blivit fel genom att göra om den till rätt blandning, men med minimal förlust av gas.
Elfte kapitlet innehåller blandningstabeller för nitrox, heliair och trimix i både psi (pound per square inch) och bar, EAN och END tabeller i både fot och meter, samt tabeller för bästa gasblandning för olika dyk i både fot och meter.
Kapitel tretton samlar alla formler som beskrivits i boken för enkel översikt.

I kapitel 2 till 7 finns övningsuppgifter för de olika gasblandningssituationer som beskrivs i texten i syfte att läsaren skall kunna använda boken som självstudier. Facit finns sedan i kapitel 9 (men är inte helt lätt att hitta om man inte vet om det).

Bokens stora behållning är författarens förmåga att bryta ner det tekniska bakom gasblandning och förklara stegen bakom beräkningarna på ett relativt enkelt sätt. Han är dock inte lika bra på att förklara allt som han gör i boken, exempelvis vad förkortningar som används står för eller hur det är tänkt att man skall använda de olika tabeller han har bifogat i boken.
Bokens stora baksida är att den är utgiven av författaren själv, och att den därför inte fått den kritiska granskning på sitt utförande som man kunde önska. Exempelvis märks det genom att innehållsförteckningen inte helt stämmer överens med bokens rubriker på olika avsnitt, att rubriksformateringen inte är konsekvent och gör det svårt att se vad som är underavsnitt till vad, att skriva med svart färg på mörkgrå bakgrund, samt att begreppsförklaringar och register saknas när det borde vara självklart i en bok av den karaktären. Dessutom kan boken ge ett ganska tråkigt intryck när man bläddrar i den och hade varit väl betjänt av lite mer fokus på grafisk presentation. Den håller helt enkelt inte samma standard som man kunnat förvänta sig om författaren hade haft en professionell förläggare som kritiskt granskade boken.

Vad boken inte tar upp rörande gasblandning är utrustning för gasblandning, exempelvis hur en fyllningsramp är arrangerad, hur inline-fyllning fungerar, skillnader på kompressorer, hur man syrgastvättar, med mera – utan boken är helt fokuserad på just beräkningar för gasblandning.


Ingående kapitel:

1 - Getting to know the gasses
2 - EANx, Nitrox, Enriched Air
3 - Tri-Mix blending
4 - Helair
5 - Heliox
6 - What if.,.
7 - Rebreather calculations
8 - Blending with ICD DCS in mind
9 - Practice answers
10 - Volume calculations
11 - Saving a blend
12 - Charts


Smakprov ur boken:

Utdrag från kapitel 1 "Getting to know the gases" och avsnittet "Helium" som visar på hur olika enheter kan blandas på samma sida, s 18:
"Divers on shallower depths, around 200 to 300 ft, may report feeling colder than on a deep air dive, but this is believed to be due to the narcosis level of deep air dives. The helium density at this depth is not normally enough to chill the diver, the diver is just more aware of the cold when breathing a helium mix rather than air.
The critical depth is normally in the range of between 250 to 280 m. This is the range where the helium in the mix removes more heat than the body is capable of producing.
On deep saturation dives, the gas is normally heated to around 86 °F (30 °C) to keep the divers warm.
"

Utdrag från kapitel 2 "EANx, Nitrox, Enriched air" och hela avsnittet "Nitrox blending from empty" som visar beräknar beskrivs i boken, s 43-44:
"Ok so now that we know we want EAN34, how do we blend it?
First, we need to calculate how much Oxygen we need in the tank in total. For this, we need the fill pressure or service pressure of a tank.
Let’s take a standard 80 cu ft aluminium tank.
Standard fill pressure is 3000 psi or 207 bar, but for consistency we will use psi for calculations. 1 bar is roughly = 14.5037738 psi.
Need O2 Formula:
FO2 * Fill pressure
0.34 * 3000 = 1020 psi 02
We need 1020 psi of 02 in total.
If we had pure nitrogen we could just fill the tank with 1020 psi of Oxygen and top it up to 3000 psi with nitrogen. But that is not really practical. Therefore, we will be topping it up with air. The problem is that air has roughly 21 % Oxygen in itself. Thus, we need to add less than 1020 psi of Oxygen. The formula to calculate the amount is as follows.
O2 to add formula
((Want Fg – Fill Fg) / Fg of nitrogen in fill mix) * fill pressure
Thus, we have ((0.34 – 0.21) / 0.79) * 3000
= (0.13 / 0.79) * 3000
= 493.67 or 494 psi 02
We need to fill our tank with 494 psi of 02 and top it up to 3000 psi with air.
Let’s see if we are correct.
3000 psi tank pressure total – 494 psi 02 = 2506 psi
The 2506 psi has 21% 02 so we get an additional
(2506 * 0.21) = 526 psi 02
526 + 494 = 1020 psi 02 in total
Just the right amount we needed.
"

Utdrag från kapitel 4 "Helair" och avsnittet "History" som exempel på historik som ges i boken, s 75:
"Outside military and science use, helair was mostly used in tech divers doing deep cave and wreck dives. Due to its ease of blending and analyzing, helair became popular when helium analyzers were scarce. Nowadays it is popular mostly due to its lower cost than Tri-Mix.
Helair is a hypoxic Tri-Mix, blended without using Oxygen by blending helium and air to create a Tri-Mix mixture. However, the 02 content cannot be greater than 21% unless you use banked or continuous flow EANx to blend with helium, but this is strictly speaking not helair anymore and would more be heleanx.
Helair blending is handy when you either need a quick fill, 02 is not available, 02 compatibility is a problem, or if Tri-Mix blending is too expensive. However, you need to be flexible in your dive planning as helair blending limits the mixes you can create. It is easier to adjust your dive to a helair mix when using rebreathers.
"
(Det som i boken kallas "helair" kallas oftare för "heliair" på andra ställen)


Kommentarer:

Bruket av måttenheter i boken hör till det ovanliga slaget, där författaren uppenbart är van vid både det metriska systemet och engelska måttenheter, eftersom de används blandat – ibland med båda måtten angivna, men många gånger med bara ena måttet angivet. Bruket av fot och meter blandas många gånger även på samma sida, varför det klart underlättar för läsaren om man är van vid båda enheterna. Alla beräkningsexempel är dock utförda med engelska enheter (pound per square inch, cubic feet, Fahrenheit, med mera).

Engelskan i boken är ganska lättläst om man frånser den stora delen facktermer och att det används förkortningar utan att de förklaras på ett bra sätt. Kan man läsa andra böcker på engelska och är insatt terminologin för gasblandning, då kommer nog inte denna bok vara ett problem att läsa. Dock kan alla beräkningar i boken göra det tungt att hänga med och förstå.

Boken är fattig på illustrationer och har endast 6 st svartvita bilder av främst dekorativ karaktär.

Boken har innehållsförteckning, men saknar register där man kan söka på innehållet. Det senare en klar bristfaktor i en bok som är avsedd att kunna fungera som lärobok och referens referensverk.


Betyg: fyra av fem, för att boken är enkel och informativ i sina förklaring och steg för steg visar hur man ganska enkelt kan göra komplicerade beräkningar, dock inte en perfekt bok eftersom den saknar en hel del på den grafiska sidan och bland tekniska förklaringar, referenser, med mera som man skulle förvänta sig av en bok som denna – samt att den inte använder metriska måttenheter rakt igenom.


Relaterade länkar:
Google Books sida om boken:
http://books.google.se/books?id=fUdJXwAACAAJ
Amazon (US) sida om boken, bland annat med utdrag man kan titta på och recensioner:
http://www.amazon.com/Art-Gas-Blending-Anton-Swanepoel/dp/1463714181
Amazon om författaren:
http://www.amazon.com/Anton-Swanepoel/e/B0050FTV7I
Författarens egen sida:
http://antonswanepoelbooks.com
Författarens egen sida om boken:
http://antonswanepoelbooks.com/the_art_of_gas_blending.php
Utdrag från boken (dock i färg när boken är svartvit), bland annat från kapitel 1 och 2:
http://www.antonswanepoelbooks.com/webfiles/gas%20blending/the%20art%20of%20gas%20blending%206%20x%209%20print%20sample.pdf
Författarens Twitter-sida:
https://twitter.com/Author_Anton
Författaren på LinkedIn:
http://www.linkedin.com/pub/anton-swanepoel/49/b60/555
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2013-08-17 17:38:34
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Det finns inga svar på detta meddelande
«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: