Namn: Lösen:

Recension "THE ART OF LIVING UNDER WATER"

(Läst 3 007 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!


Fullständig titel: "The Art Of Living Under Water"

Författare: Mårten Triewald (Bo Cassel), 2004

Fakta: 96 sidor, 193x253x15 mm, ISBN 0-9543834-1-9

Förlag: Historical Diving Society

Omslag på bilden:

https://www.dykarna.nu/photos/2012/499420120523231932.jpg

https://www.dykarna.nu/fotoalbum/1471/310992.html


Allmänt:

Boken är en engelsk översättning av flera olika handlingar, som alla fått den engelska översättningen på Mårten Triewald bok "Konsten At Lewfa Under Watn". Boken har getts ut av brittiska Historical Diving Society, som gett ut en liten serie med olika historiska dykböcker översatta till engelska som riktar sig till dykerihistoriskt intresserade personer.

Mårten Triewalds två verk anses idag vara de bästa dykeribeskrivningarna som finns från 1700-talet, detta gjordes möjligt av författarens erfarenheter och kontakter med engelska dykare, de svenska erfarenheterna från bärgningarna från regalskeppet Vasa, samt det faktum att författaren kunde skriva en bok i Sverige utan att riskera sin verksamhet i form av bärgningsbolaget, då han hade monopol på bärgning i östra delen av riket (undantag för västkusten där ett annat monopol rådde) – i övriga Europa var dykning dolt bakom stort hemlighetsmakeri, eftersom marknaden var oreglerad.

Författaren Mårten Triewald var son till en tysk smed som arbetade i Stockholm, och föddes i Stockholm 1691 som den andre av fyra söner. Han gick i den tyska skolan i Stockholm fram till 1705 då han hoppade av. Senare fick han jobb som bokhållare i Stockholm, innan han blev köpman i Köningsberg (dagens Kaliningrad), och till slut hamnade i London där han kom i kontakt med industrialiseringen och fick många inflytelserika bekanta. Han bevittnade exempelvis Edmond Halleys dykningar i hans modifierade dykarklocka. Han lärde sig senare bygga ångmaskiner och började bedriva utbildning i olika naturvetenskapliga experiment under sin tid i Newcastle, innan han återvände till Sverige och började med både utbildning, ångpannor och dykeri, för att därmed bli en viktig person i den svenska utvecklingen.
Triewald gav ut flera skrifter, bland annat: "Nödig tractat om bij" (1728), "Kort beskrifning, om eld- och luft-machin vid Dannemora grufvor" (1734), "Konsten at lefwa under watn" (1734), "Notification, om trettijo publique föreläsningar öfver nya naturkunnigheten - År 1728 och 1729 håldne föreläsningar öfver nya naturkunnigheten" (1735-36), "Plägning til konsten at lefwa under watn" (1741), "Nyttan och bruket af wäderwäxlings-machin på Kongl. Maj:ts och riksens örlogs flotta" (1742), "Läre-spån uti svenska skalde-konsten" (1756), mm.


Innehållet:

De delar som boken utgörs av är:
- En uppsats av om Mårten Triewald av Bo Cassel
- Kommentarer om Mårten Triewald och dykning
- Kommentarer om boken "Konsten At Lewfa Under Watn"
- "Konsten At Lewfa Under Watn" (Konsten att leva under vatten), Mårten Triewald, 1734
- "Plägning Til Konsten At Lefwa Under Watn" (Tillägg Till Konsten Att Leva Under vatten), Mårten Triewald, 1741
I dessa så kan man dessutom hitta brev, kommentarer och skisser av andra som kompletterar sammanhanget.

Boken börjar med att förklara Mårten Triewald och hans liv, för ett ge en helhetsbild till vem han var, hans bakgrund och hur han levde. Därefter så kommenteras hans koppling till dykningen och även kommentarer kring själva böckerna "Konsten at lefwa under Watn" och "Plägning til Konsten at lefwa under Watn" och deras innehåll.

De två böckerna "Konsten at lefwa under Watn" och "Plägning til Konsten at lefwa under Watn" är översatta i sin helhet. Böckerna är skrivna för att ge en insikt i dykning (med dykarklocka) och hur bärgningsarbeten går till, men den visar också tydligt på det av författaren ägda Dykeri och Bärgnings Socitetens privilegier inom bärgningen. Det är även uppenbart att Triewald själv vill framhäva sig själv, antagligen både till samtiden och eftervärlden, och samtidigt misskreditera andra vetenskapsmän. "Plägning til Konsten at lefwa under Watn" är den mindre av de två böckerna, och är bland annat en beskrivning över nya verktyg, och innehåller också en hel del beklagande från författaren över problem kring bärgningsverksamheten.

Boken har självklart inte så mycket att lära om dagens dykning, utan ger mer att erbjuda för den som är intresserad av dykerihistoria, gamla tiders bärgning och dykarklockor, eller för den som rent av vill veta mer om Mårten Triewald.


Ingående kapitel:

Introduction
- The Life of Mårten Triewald
- Triewald and his Diving
- The Book
The Art of Living under Water
Use of the Art of Living under Water
A note on weights and measures
Selected Contemporary Bibliography
Acknowledgements
Index


Smakprov ur boken:

Utdrag från Bo Cassels uppsats om Mårten Triewald och hans liv, s 8:
"By 1713 he clearly felt that time had come to strike out on his own. He left Worster's employment and set up as a trader in Königsberg (Kaliningrad). Little is known of the three years he spent there, but it must have been a difficult period for him, since Sweden's Baltic empire, which had encompassed Finland and the east Baltic Coast as far south as Riga, was rapidly contracting. According to Laurel, Mårten lost nearly all he owned when a ship bound for England was wrecked, and he subsequently came to an agreement with his father to provide him with the funds to travel to England, on condition that he never asked him for anything again. In England he would learn commerce from the people ‘who understood this kind of work better than any in England.’ "

Utdrag från "The Art of Living under Water" 8:e kapitlet, 10:e paragrafen med instruktion för användandet av dykarklockan, s 68:
"When the diver wishes to supply himself from the air in the air vessel, he takes hold of the hose D of the vessel, using a small boathook, and pulls it into the bell. As soon as he opens the tap the air rushes out of the vessel and into the bell so that all the air in the vessel is very quickly transferred into the bell while the vessel itself on the other hand is filled by the incoming water."

Utdrag från "The Art of Living under Water" 12:e kapitlet, 5:e paragrafen och punkt 9 från direktiven för Triewalds bärgningsbolag, s 60:
"Should any of His Royal Majesty's ships or vessels happen to be wrecked, the incident must be reported to the local County Governor without delay, also to the nearest Admiralty agent and to the Diving Partners. The salvage must be commenced with all despatch and with every possible care and endeavour. Information should be furnished as to the need for the diving bell, with attendant diver, so that measures can be taken for its despatch. The Diving Partners, for their part, are obliged in accordance with the Royal Charter to undertake such salvage conscientiously and without payment of salvage fee or other reward apart from repayment of their costs."

Utdrag från "The Art of Living under Water" 13:e kapitlet, 6:e paragrafen om beskrivandet av olika experiment kopplat till vistelse under vattnet, s 68:
"The third experiment:
When the diver places on his bare arm an ordinary glass cup, such as is used in sauna baths, the cup will affix itself to his arm as soon as the bell containing the diver is lowered below the surface of the water. The flesh of the arm will swell out for the reason that, at a depth of 34 feet, the air on the outside of the glass is pressing in on it with a pressure that is twice that with which the air in the glass is pressing outwards. So hard does the glass press against the arm that it is intolerable at greater depths.
"

Utdrag från avsnittet "Use of the Art of Living under Water" 9:e kapitlet, 7:e paragrafen med förklarande text till de verktyg som visas på illustrationerna i boken, s 81:
"The Sixth figure shows an instrument composed of four blades or sharp edges that is useful for chopping and breaking planks, beams and slender baulks. This instrument is also attached to the water crane AB as previously described, and has a ring and a special rope for the same purpose as the former. These three instruments are all carefully made and hardened."
(Begreppet "AB" syftar på referenser i bilden som texten förklarar)


Kommentarer:

Jämfört med att läsa de svenska versionerna av "Konsten at lefwa under Watn" och "Plägning til Konsten at lefwa under Watn" är att man slipper 1700-talssvenskan (och eventuellt även den snirkliga stilen beroende på vilken version man läser), vilket kan göra att den engelska boken kan var mer lättläst.
Reproduktioner av både "Konsten at lefwa under Watn" och "Plägning til Konsten at lefwa under Watn" finns att köpa, men de är precis som denna engelska version gjorda i ganska få exemplar.
Det finns även en annan hisotrisk dykbok med samma titel "The Art Of Living Under Water" från 1714 då Edmund Halley (som gett namn till kometen) skrev en bok med samma titel. En bok och titel som säkert inspirerade Triewald till att döpa sin bok till den svenska motsvarigheten.

Språket i boken är inte märkvärdigt, med undantag för vissa termer som inte är vanligt förekommande andra sammanhang, men har man läst andra böcker på engelska, så bör man inte tveka att ge sig an boken.

Illustrationerna i boken är ganska få och alla i svart-vit. De flesta är de ursprungliga illustrationerna från Triewalds bok, medan några dock är från andra historiska källor och några moderna bilder.

Det förekommer bruk av romerska siffror i boken, exempelvis för kapitel och punkter, varför det underlättar för läsare att vara uppdaterad på användandet av "I", "V" & "X".
Det förekommer även gamla måttenheter som exempelvis famn i de delar av boken som är översättning av orginalboken, medan de nutida delarna har metriska enheter.

Boken har en väldigt enkel innehållsförteckning och registret har endast 157 sökord, vilket nog bör betecknas som lite och nästan uteslutande är namn på personer och platser.

Betyg: fyra av fem, för att det är en dykerihistoriskt intressant bok, som ger en spännande insikt i Mårten Triewalds liv och dykning på 1700-talet genom att summera flera olika böcker och skrifter till en överskådlig helhet.


Relaterade länkar:
Historical Diving Society’s sida om sina utgivna böcker:
http://www.thehds.com/publications/monographs.html
Divernet har en recension av boken (på engelska):
http://www.divernet.com/other_diving_topics/160189/the_art_of_living_under_water_by_marten_triewald.html
Amazon’s (UK) sida om boken:
http://www.amazon.co.uk/Art-Living-Under-Water-Use/dp/0954383419
Libris sida om boken:
http://libris.kb.se/bib/9836889
Recension av "Konsten at Lefwa Under Watn" på dykarna.nu:
https://www.dykarna.nu/forum/recension-konsten-at-lefwa-under-watn-265235
Recension av "Plägning Till Konsten At Lefwa Under Watn" på dykarna.nu:
https://www.dykarna.nu/forum/plagning-till-konsten-at-lefwa-under-watn-315552
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2012-05-23 23:24:22
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Det finns inga svar på detta meddelande
«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: