Namn: Lösen:

Recension "THE CERTIFIED DIVER'S HANDBOOK"

(Läst 2 612 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Fullständig titel: "The Certified Diver's Handbook - The Complete Guide to Your Own Underwater Adventures"

Författare: Clay Coleman, 2004

Fakta: 374 sidor, 186x233x19 mm, ISBN 0-07-141460-6

Omslag på boken:
https://www.dykarna.nu/fotoalbum/1471/274193.html

https://www.dykarna.nu/photos/2010/499420100417101519.jpgAllmänt:

Boken är som namnet anger riktat till redan utbildade dykare och avser att ge kompletterande information, men har även stora likheter med en dykmanual, dock utan avsnitt om masktömning och liknande, dock med avsnitt om utrustning och dykförhållanden liknande de som finns i läroböcker på grundkurser i dykning. Avsnitten baserar sig på att läsaren redan har en grundlagd kunskap, och att man inte behöver förklara alla detaljer, och riktar in sig mer på tips "dykare emellan".
Målgrupp för boken bör främst vara dykare som börjar praktisera egen dykning utanför dykskolornas arrangerade utfärder och som börjar skaffa egen utrustning, men kan även erbjuda en hel del för lite mer erfarna dykare, kanske även för dykare upp emot 200 dyk beroende på de personliga erfarenheterna man skaffat sig under dykarkarriären. Mer erfarna dykare kan självfallet också hitta intressanta aspekter i boken, men det kan säkerligen ifrågasättas om det motiverar till att köpa boken. Självfallet kan den även vara relevant för dykinstruktörer som referenslitteratur eller en källa för tips till elever.

Författaren Clay Coleman har dykt sedan 1973, bor i Louisiana (USA) och är undervattensfotograf/-journalist samt musiker. Han har sedan 1994 fått flera artiklar publicerade i tidningar som bland annat "Sport Diver", "Rodale's Scuba Diving" och "Hawaiian Skin Diver Magazine", och även om "The Certified Diver's Handbook" är hans först egna bok, så finns delar av hans alster även med i böcker och delar av hans eskapader omnämns i boken "The Helldiver's Rodeo" av Humberto Fontova.


Innehållet:

Innehållet i boken ligger precis som titeln anger, steget efter certifiering och tar inte upp alla grunder inom dykning, och även om en del saker som tas upp i boken faktiskt gås igenom på grundkurser, så fokuserar den mer på vad en certifierad dykare bör veta utöver det som lärs ut på kurserna, vilket omfattar dels allmänna kunskaper och dels författarens egna erfarenheter. Som exempel förklaras hur regulatorer generellt fungerar avseende motströms, medströms och balanserade – precis som på grundkurser – men även hur man kan resonera när man skall välja en regulator och saker att beakta om man skall köpa begagnad regulator eller via Internet.

I boken avhandlas tips kring köp och hyrning av utrustning, råd och tips kring skötsel av utrustning, tips för undervattensnavigering, råd för hur man undviker att råka ut för skador, information rörande väder och strömmar, vattens fysikaliska egenskaper, råd och förklaringar kring livet i havet, hur man kan förbereda sig för en möjlig nödsituation, mm.
På slutet i boken så beskrivs olika dykdestinationer, först i USA, sedan internationella destinationer (se separat inlägg med fullständig innehållsförteckning). Dessa destinationsbeskrivningar får ses som översiktliga och är absolut inga djuplodande beskrivningar. Dock så innehåller avsnittet en rad tips för internationella dykresor som innehåller många praktiska tips för hur man skall resonera, förbereda sig och agera för att resan skall bli så bra som möjligt. Sist så finns ett appendix med introduktionstips och förklaringar rörande undervattensfotografi (både analogt och digitalt).

En liten miss är att boken försöker beskriva vilka olika dekompressionsalgoritmer som finns i dykdatorer, men därvid helt har missat exempelvis RGBM och VPM.
En annan nackdel är att boken uppenbart är skriven för en amerikansk publik, utan större tanke på omvärldens övriga läsare – därför har exempelvis avsnittet dykresor ett högst amerikanskt perspektiv, man kan läsa om risken att bli stämd om parkamraten förolyckas och man använder uteslutande amerikanska måttenheter (undantag för kameralinser som definieras i millimeter).
Dessutom så lyser det igenom att författarens hemmavatten är Mexikanska Golfen och dess förhållande – bland annat får våtdräkten en djupare analys än torrdräkten och UV-jakt får ett ovanligt stort utrymme jämfört med många andra böcker.


Ingående kapitel:

1: Switching Attitude Gears
2: Equipment
3: Gear Maintenance
4: Gadgets That Work, and Good Ideas
5: How to Buy Equipment
6: Kindred Spirits and First Trips
7: An Introduction to Mother Ocean: Water Weight and Density
8: The Weather: Wind and Waves, Storms, and Currents
9: The Marine Environment
10: Going Diving
11: Staying Out of Trouble
12: When a Good Thing Goes Bad: Basic Rescue Procedures and Diver Problems
13: Diving in the United States
14: International Dive Travel


Smakprov ur boken:

Utdrag från kapitel 2 "Equipment", avsnittet "Exposure Suits" och underavsnittet "Wet Suits" om våtdräkter, s 55-56:
"There is a considerable confusion regarding how wet suits work, and since some wet-suits manufacturers contribute to this confusion with their advertising, I think we’d better go over some cold facts about why people get cold in the water. Divers lose heat in the water though two processes: conduction and convection.
Heat is energy, and water is a tremendous conductor of heat. How well does water conduct heat? The answer is nearly twenty-five times as well as gases such as air. That’s why your car’s radiator is filled with water.
Gases, on the other hand, are very poor conductors of heat. That’s why garments made of fleece of down are so warm – those are materials that trap air, and since air is such a poor conductor of heat, the trapped air provides an insulating barrier of poor conductivity between your warm body and the cold outside the garment.
The conduction difference between water and air is the reason you can walk into a deep freeze at 0°F and stay there for a few minutes before you feel cold, but a clip into 70°F water will cause instant goose bumps.
"

Utdrag från kapitel 7 "An Introduction to Mother Ocean: Water Weight and Density", avsnittet "The Characteristics of Ocean Water" och underavsnittet "Haloclines" om språngskikt i havet, s 128-129:
"If you find yourself on a dive boat anchored or moored within this floating mass of brackish water offshore, you may question the point of diving in it. While it’s true that the diving might be poor, it’s also possible that the surface layer of ugly water is only a few feet thick. Divers who brave the dirty surface water descend until they pass though the interface between the brackish water and the seawater upon which it is floating. This interface is called a halocline.
Halocline are dramatic. The interface between the two types of water may be very thin, and water visibility may increase from mere inches of 50 feet of beyond. It’s as if the ocean opens up to welcome you. Visibility at the halocline itself is distorted – almost like looking though a windshield in the rain with the wiper off.
"

Utdrag från kapitel 9 "The Marine Environment", avsnittet "The Four Life-Forms" och faktarutan "Diver Lingo", s 163:
"Divers use the word pelagic when referring to deep water far offshore. This usage does not really correlate with either of the formal pelagic zones (neritic or oceanic), but it comes closest to describing the oceanic pelagic zone. When divers mention pelagic fish, they are referring to types of fish that ply the ocean’s deeper water far from shore – fish like tuna and any of the billfish. However, the diver’s use of pelagic has no bearing in terms of the water’s positions relative to the continental shelfs.
The word
benthic remains unscathed by divespeak. The benthic environment refers to the seafloor in diving lingo just as it does in scientific nomenclature."

Utdrag från kapitel "International Dive Travel", avsnittet "Getting There" och underavsnittet "Get a Passport", s 317:
"Some international destinations advertise that U.S. citizens do not need passports to enter their countries. Although combinations of various documents such as birth certificates, driver’s licenses, or voter’s registration cards may be accepted, these documents always seem to cause problems. A passport is easy and inexpensive to get, is easy to carry, and will raise no questions when presented. Get one.
In addition to carrying a passport, you should check with your dive travel specialist about additional documentation such as a visa that may be required. Unless you plan to stay for an extended time or earn money during your stay, a passport is usually all you’ll need.
"


Kommentarer:

Boken finns även utgiven på spanska under titeln "Manual del buceador" (2008) ISBN 978-8480199803.

Språkmässigt är boken ganska enkel och lättläst om man är vad vid att läsa dyklitteratur, dock så förekommer det en hel del facktermer om hav och väder, samt djurnamn i boken som kanske kan göra det lite besvärligare att hänga med i alla detaljer.

För den som vill hitta information i boken, så är den väl uppbyggd med kapitel och avsnitt för gör det lätt att hitta relevanta avsnitt i kombination med bokens innehållsförteckning och 11-sidiga register, med drygt 1300 sökbegrepp – dock syns inte alla avsnittsrubriker på lägre nivåer i innehållsförteckningen.

Boken är ganska väl illustrerad med både foton och ritade bilder, dock allt i svart-vit, och på många ställen hade fler illustrationer varit klart önskvärda. Tyvärr så ger den dock en ganska tråkigt intryck när man bläddrar genom det saknas färger och illustrationerna är relativt få i relation till texten.


Betyg: fyra av fem, för att det är en bok som definitivt kan berika många dykares karriär genom sina bra och praktiska tips, dock med en delvis trist framställning och ett allt för tydligt amerikanskt sydstatsperspektiv.


Relaterade länkar:
Författarens egen sida:
http://claycoleman.tripod.com
Amazon (US) sida om boken:
http://www.amazon.com/Certified-Divers-Handbook-Underwater-Adventures/dp/0071414606
Google Books sida om boken:
http://books.google.se/books?id=mckoAAAACAAJ&dq=the+certified+divers+handbook
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2010-04-17 10:22:16
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Recension "THE CERTIFIED DIVER'S HANDBOOK" Pär Ahlgren 2010-04-17 10:22
svara Fullständig innehållsförteckning för intresseradePär Ahlgren2010-04-17 10:26

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: