Namn: Lösen:

Recension "THE DAN EMERGENCY HANDBOOK"

(Läst 2 962 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!


Fullständig titel: "The DAN Emergency Handbook – A Guide to the Identification of and First Aid for Scuba Diving Injuries"

Författare: John Lippman & Stan Bugg, 1984 / 1999, 4:e reviderade utgåvan (amerikansk version)

Förlag: Divers Alert Network (DAN)

Fakta: 64 sidor, 215x138x4 mm, ISBN 0-9590306-1-1

Omslag på boken:

https://www.dykarna.nu/photos/2013/499420130430210958.jpg

https://www.dykarna.nu/fotoalbum/1471/320989.html


Allmänt:

Boken (eller snarare häftet) är en kortfattad guide i A5-format skriven i syfte att underlätta att identifiera och vägled den initiala behandlingen vid skador som kan uppkomma vid sportdykning. Boken är inte en heltäckande referens, utan avsedd att komplettera det glapp mellan allmänsjukvårdens kunskaper och dykares specialbehov genom att kortfattat ge vägledning och råd. Författarnas förhoppning är att boken skall förvaras tillgängligt på dykbåten, på dykcentret eller i dykväskan, och alltså användas av dykledare eller sportdykare.
Eftersom boken är kortfattad går den inte in i detaljer kring olika åkommor där man kan läsa på djupare kunskaper, utan innehållet är ofta i punktlistor avsedda att först slå upp symptom och få vägledning till åtgärder man bör vidta vid aktuell symptom. Den lämpar sig därför inte som referensverk för den som vill lära sig mer om dykmedicin, utan främst som en handledning i samband med olyckor.

John Lippman är australiensisk matematiklärare som är mycket aktiv inom Divers Alert Network (DAN) och har en gedigen dykbakgrund, bland annat så har han dykt sedan 70-talet och var instruktör i 9 år innan han skrev boken. Han är för närvarande (2013) verkställande direktör för DAN Asia-Pacific, och har för sitt arbete med säkerhet inom dykningen fått utmärkelsen "Order of Australia Medallio". Lippmann har tidigare skrivit böcker som "Deeper Into Diving" (1991), "Oxygen First Aid for Divers" (1993/1999) och "The Essentials of Deeper Diving" (1994), "First Aid and Emergency Care" (2000), samt varit medförfattare till "Scuba Safety in Australia" (1993) och "A Simple Guide to Decompression Illness" (2008).

Stan Bugg är australiensare och dykinstruktör, samt livräddningsinstruktör inom Royal Life Saving Society of Australia. Bugg har inte skrivit någon annan bok än denna.

Innehållet:

Boken inleds kort med kommentarer om boken och organisationen Divers Alert Network (DAN) som gett ut boken.
Därefter övergår boken till sektion A där olika tänkbara symptom listas med referens till vilka åkommor som kan orsaka symptomen.
Sektion B listar olika åkommor och hur man skall behandla dem akut på olycksplatsen.
Sektion C är olika bilagor, exempelvis hur man lägger tryckförband på ett blödande sår, diskuterar skillnader mellan dyktabeller och dykdatorer, tar upp en del saker relevanta till flygning efter dykning, kontaktuppgifter till DAN, med mera.
Två mycket viktiga sidor i boken är insidan av pärmomslaget, där man lagt två informationsbitar som man återkommande refererar till: grundläggande livsupphållande åtgärder som andning, blödning & chock/cirkulationsrubbning (första uppslaget) och flödesschema för grundläggande analys av patient (sista uppslaget).

I sektion A är alla symptom listade i bokstavsordning, men vissa kan hittas på flera olika sätt, exempelvis ledvärk som både hittas under "Joint pain" och "Pain – joint" och hänvisar båda till "Decompression illness" som man sedan får slå upp i sektion B för att åter igen leta upp åkomman i bokstavsordning, där man finner att avsnittet är ett av de mest omfattande i boken med hela tre sidor som dels förklarar vad det är, vilka symptom som förekommer, hur man behandlar åkomman och några speciella kommentarer till sjukvårdspersonal.
Jämför man istället tandvärk och slår upp "Tooth pain" i sektion A, hänvisas man till både "Dental barotrauma" och "Sinus barotrauma", som under sektion B både bara har en halv sida med symptom och första åtgärder.
Normalt sett är avsnitten i sektion B som beskriver åtgärderna ½-1 sida lång, alltså mycket kortfattade (se exempel på utdrag nedan).

Tyvärr är strukturen på rubrikrader i sektion B dålig, och det kan ibland vara svårt att utläsa vad som är huvudrubrik och underrubrik. De som har tillgång till boken bör därför bekanta sig med boken för att lättare kunna använda den vid ett olycksfall där man avser att använda boken.
För att läsaren lättare skall hitta mellan sektionerna är varje sida i boken (förutom inledningen) märkt med A, B eller C längst ut för att tydligt markera vilken sektion man är i.

Boken saknar i princip all förklarande text om orsak till olika åkommor eller långsiktig behandling, samt hur de kan förebyggas – eftersom den fokuserar på åtgärder vid olycksplatsen vid inträffad olycka. Den blir därför inte till något bra referensverk för den som vill läsa på mer om dykeri-/hyperbarmedicin.


Ingående kapitel:

Foreword
What is DAN?
Authors’ Note
Acknowledgements
The Authors
Contents
How to use this book
Notes
SECTION A – INDEX OF SIGNS, SYMPTOMS AND POSSIBLE CAUSES
SECTION B – DIVING AILMENTS
Alternobaric Vertigo
Bleeding (severe)
Blue-Ringed Octopus Bite
Carbon Dioxide Toxicity
Carbon Monoxide Toxicity
Carotid Sinus Syndrome
Cone Shell Sting
Decompression Illness
Dental Barotrauma
Ear Barotraumas
Middle Ear Barotrauma
External Ear Barotrauma
Inner Ear Barotrauma
Facial Barotrauma
Fish Spine Injuries
Gastrointestinal Barotrauma
Heart Attack
Heat Exhaustion / Heat Stroke
Hypothermia
Near-Drowning
Nitrogen Narcosis
Oxygen Toxicity (CNS)
Pulmonary Barotrauma
Salt Water Aspiration Syndrome
Sea Snake Bite
Shock
Sinus Barotrauma
Stings from Jellyllsh Corals, Hydroids and Anemones
SECTION C – APPENDICES
Pressure-Immobilization Technique
Lost Diver Procedure
Dive Tables and Computers
Flying after Diving
Omitted or Interrupted Decompression
Providing Oxygen
On-Site Neuro Exam
Divers First Aid Kit
Emergency Facilities
Accident Details
Diving Emergency Telephone Numbers

(För fullständig innehållsförteckning, se separate inlägg nedan)


Smakprov ur boken:

Utdrag från "Authors' note" om syftet med boken, s 5:
"This book is not intended to be a textbook on diving medicine. An abundance of excellent books already cover this field comprehensively. Rather, our book is intended for use at the dive site to assist you in the management of dive-related injuries. The alphabetical list of signs and symptoms will help guide the user quickly toward correct identification and subsequent correct first aid treatment."

Utdrag från "Section A – Index Of Signs, Symptoms And Possible Causes" med exempel på hur symptomlistan kan se ut, s 14:
"Speech Difficulty
Decompression illness, hypothermia, pulmonary barotraumas.
Stiffness in Limbs
Decompression illness, fish spine injury, hypothermia.
Stinging Sensation
Marine sting; equipment allergy.
Stomach Cramps
Decompression illness, heat exhaustion, gastrointestinal barotrauma.
"

Utdrag från "Section B – Diving Ailments" och avsnittet "Sinus Barotrauma" som exempel på beskrivning av åtgärder vid symptom, s 45:
"Sinus Barotrauma
CAUSE
Equalization problems due to nasal congestion or anatomical deformity.
SIGNS and SYMPTOMS
- Facial pain or headache which can occur in the forehead, behind the eyes, in the cheeks or upper teeth. The pain increases with depth and then ceases. Can also occur on ascent.
- Blood/mucus from the nose.
- Headache.
FIRST AID
- Analgesics as directed
- Decongestants. (An effective decongestant is saline — 1.5ml (1/4 tsp) salt in 250ml (1 cup) of water at body temperature. Snuff it up the nose, one nostril at a time, and then spit it out. Can be repeated as required)
- Medical advice
"
(Avsnittet ovan motsvarar en ½ sida i boken)


Kommentarer:

Författarna Lippmann och Bugg skrev den första versionen av boken ihop 1984. Boken har sedan dess getts ut i olika utgåvor i amerikansk och brittisk version, även en vattenresistent version har getts ut. Titeln på de första utgåvorna var dock "The diving emergency handbook – A guide to the identification of and first aid for scuba (air) diving injuries" (alltså utan "DAN" i titeln, dvs innan boken togs över för utgivning av DAN). Bokens omslag har också varierat, men alltid haft en gulaktig färg med en eller två dykare i siluett och en korssymbol, samt ibland även en dykflagga.
- 1:a utgåvan: "The diving emergency handbook – A guide to the identification of and first aid for scuba (air) diving injuries" (1984) 53 sidor ISBN-10 0959030603 / ISBN-13 9780959030600
- 2:a utgåvan: "The diving emergency handbook – A guide to the identification of and first aid for scuba (air) diving injuries" (1993) 53 sidor ISBN-10 0946020183 / ISBN-13 9780946020188
- 3:e ugåvan: "The Dan Emergency Handbook : A Guide to the Identification of and First Aid for Scuba (Air) Diving Injuries" (1997), 56 sidor, ISBN-10 0959030611 / ISBN-13 9780959030617
Boken har även översatts till tyska under titeln "Handbuch fur Tauchunfalle" (2013) ISBN-13: 9783642489693, till italienska under titeln "Il Manuale Di Emergenz Dan Europe" ISBN-13: 9788883811739, samt till japanska. De engelskspråkiga utgåvorna finns i amerikansk , europeisk (ISBN-13: 9788890279300) och asiantisk/stillahavsversion (ISBN 13: 9780975229057).

Språket i boken är fullt av medicinska termer (exempelvis: alternobaric vertigo, gastrointestinal barotrauma, hypothermia, eustachian tube, resuscitate), vilket kan göra det besvärligt för läsare som inte är vana vid dessa begrepp. Är man dock bekanta med orden på svenska kommer man säkerligen ha lättare att förstå boken. Frånsett facktermerna är språket dock enkelt och kortfattat, varför läsare som känner osäkerhet inför facktermer inte skall tveka att köpa boken om man i övrigt är bra på engelska.

Måttenheterna i boken är en blandning av metriska och amerikanska där båda används parallellt, varför läsare inte behöver oroa sig för att inte förstå amerikanska enheter.

Boken är mycket sparsamt illustrerad och har utöver omslaget endast nio tecknade svart-vita illustrationer på marina djur och procedurer vid behandling.

Boken saknar helt register där man kan söka efter uppgifter, och innehållsförteckning för hela boken saknas likväl – vilket gör det svårt för läsare att leta uppgifter i boken. Dock finns innehållsregister för sektion B och sektion C i början på respektive sektion.

Betyg: tre av fem, en bra och nyttig bok för akuta insatser vid dykrelaterade olyckor som erbjuder information som vanlig sjukvårdspersonal kanske inte känner till, dock en aning för rörig och svårtolkad för att vara lättanvänd när det uppstår stressade situationer och någon inte är bekant med boken eller åtgärderna.


Relaterade länkar:
Google Books sida om boken:
http://books.google.se/books?id=T40XAQAAIAAJ
En länk till en sida med bokens Asian-Pacific version:
http://www.bookdepository.co.uk/DAN-Emergency-Handbook-John-Lippmann/9780975229057
Submariner Publication visar olika versioner av boken:
http://www.submarinerpublications.com/handbook.html
Divers Alert Network (DAN) som ger ut boken:
https://www.diversalertnetwork.org
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2013-04-30 21:13:18
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Recension "THE DAN EMERGENCY HANDBOOK" Pär Ahlgren 2013-04-30 21:13
svara Fullständig innehållförteckningPär Ahlgren2013-04-30 21:14

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: