Namn: Lösen:

Recension "THE DARKNESS BECKONS"

(Läst 3 918 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Fullständig titel: "The Darkness Beckons – The History and Development of Cave Diving"

Författare: Martyn Farr, 2003 (tredje utgåvan, andra tryckningen)

Fakta: 336 (304) sidor, 207x250x25 mm, ISBN 0-906371-87-2 (hardcover)

Bild på omslaget:
https://www.dykarna.nu/photoAlbum/showPhoto.asp?albumId=1471&photoId=220897

https://www.dykarna.nu/photos/2008/499420081003093808.jpgAllmänt:

Boken handlar om utvecklingen inom grottdykning och är främst skriven för den engelska läsarkretsen och fokuserar i huvudsak på den anglosaxiska delen av världen.
Det är varken en dykmanual eller personliga memoarer, utan främst en historisk tillbakablick blandad med minnesvärda anekdoter och inslag av utrustningsutveckling. Boken inleder sin grottdykarutveckling med fridykning mellan luftfickor och tyngdykare som går på botten, i en tidsepok där kartläggning av ytterligare tio meter var ett stort framsteg, och avslutas med dagens blandgaser och återandningsapparater där dykarna åker scootrar och använder undervattenshabitat för dekompression.
Boken blir lite av en motpol mot det massiva inslaget av amerikansk litteratur, och blir därför extra intressant då den handlar om en annan form av grottdykning än den som oftast återges i media. I den här boken är det inte stora grottor med klar sikt där dykaren far fram med en scooter, utan här är sumpdykning (dykaren förflyttar sig både över och under vattnet) ett vanligt inslag och dålig sikt i kombination med trånga gångar är mer regel än undantag.
Boken är den tredje och kompletterade utgåvan av en bok tidigare utgiven (1980 och 1991).

Författaren Martyn Farr är en erfaren och känd speolog och grottdykare. Han bor i Wales i Storbritannien och har sysslat med grottdykning i 30 år och är medlem i Cave Diving Group. Han har skrivit flera olika böcker: "The Darkness Beckons" utg 1 (1980), "The Great Caving Adventure" (1984), "Wookey - The Caves Beyond" (1985), "The Darkness Beckons" utg 2 (1991), "Darkworld" (1997), "The Secret World of Porth Yr Ogof" (1998), "Dan Yr Ogof" (1999), "The Darkness Beckons" (2000), "The Darkness Beckons Supplement" (2000), "Underground Wales" (2001), "The Darkness Beckons" utg 3 (2001) och "Diving in Darkness" (2003), alla om grottor och de flesta om grottdykning.


Innehållet:

Boken är i grova drag en översikt över utvecklingen inom grottdykning, och inleds med en historisk tillbakablick (kap 2), som sedan övergår till en grundlig genomgång av början inom den engelska grottdykningen (kap 3-8), för att sedan titta på omvärlden (kap 9-11), och avslutas med en framtidsvision (kap 12) och sist ett kapitel som är en uppdatering med vad som har hänt efter första utgåvan 1991-2003 (postscript).

Beskrivning över utvecklingen av den brittiska grottdykningen startar från dess linda på 1930-talet med hemmabygd dykutrustning och lånad tungdykarutrustning, vidare via slutna återandningsapparater för rensyrgas, introduktionen av tryckkärl och övergången från bottengående till frisimmande dykare, och utvecklingen av allt inom utrustningen som lampor, linrullar, dräkter, sätt att anordna flaskor och mycket mer. Bland annat för man läsa om "WHODD" (Wookey Hole Divers Dry Suit) och "aflo" (Apparatus for Laying out Line and Underwater navigation) – saker som kan få vilken dykare som helst att vara glad över att utvecklingen gått framåt. När beskrivningen inom den engelska utvecklingen avslutas i kapitel 8 med hur det såg ut i början på 90-talet så känner dock de flesta dykare igen den dykning som sker.
Tyvärr så slängs det med olika grottnamn fram och tillbaka, vilket gör det lite svårt att hänga med och förstå allt för den som är oinsatt i de brittiska grottsystemen.

I kapitel 9-11 finns beskrivningar av grottdykningen i världen utanför de brittiska öarna, men är nästan helt avgränsad till den engelskspråkiga delen av världen, och fokuserar främst på Florida och Australien, men vissa andra avstickare till exempelvis södra Afrika, Mexiko och Nya Zeeland, samt att det i förbifarten nämns lite om grottdykning i exempelvis forna Sovjetunionen och Kina.
Under omvärldsbeskrivningarna så kan man bland annat läsa om språkskillnader mellan engelska och amerikanska grottdykare, där exempelvis de amerikanska begreppen "turn the dive" eller "call the dive" hos brittiska dykare kallas "commence the exit". Man kan också läsa om utvecklingen av utrustning i andra delar av världen, och bland annat läsa om utvecklingen av "Benjamin Crossover", som vi idag känner under ett annat namn.

I slutet kan man i kapitel 12 läsa om de förväntningar man hade på framtiden i början av 90-talet (då första utgåvan av boken skrevs), samt i kapitel "Postscript" det tillägg som skrevs till andra utgåvan och som behandlar det som faktiskt hände under 90-talet. Tyvärr är tillägget för 90-talet inte alls lika grundligt skriven som de övriga kapitlen, och ger endast en ganska kortfattad sammanfattning över tidsperioden.

Tyvärr så saknas en uppenbar röd tråd genom boken, utan det framgår med all tydlighet att boken har skrivits i olika skeden, och byggts på efter hand (1980, 1991 och 2001), och att en sammanhållande plan genom hela arbetet har saknats.

Som så många andra böcker om extrem dykning så finns självklart olyckor, incidenter och tillbud med i boken. Håller man på med grottdykning, och inte vill oroa anhöriga så skall man inte låta dem läsa boken, för boken är överöst med otrevliga händelser. Boken kan dock genom beskrivning av dessa otrevligheter erbjuda en hel del intressanta lärdomar och erfarenheter, som exempelvis vad linfällor kan medföra genom att läsa om "The Dead Man's Handshake Incident" i Keld Head (Kingsdale Master Cave, Storbritannien).
(Se separat inlägg för listning över olika händelser.)

Precis som det listas en massa olika händelser, så tas det även upp en hel del fakta kring grottor i boken, både i form av historik (upptäckare, händelser, etc) och av geografiska fakta (lokalisering, kartor, etc) varför den som intresserar sig för vissa av grottorna faktiskt kan hitta en del intressant information här, även om den i alla avseenden inte är uppdaterad.
(Se separat inlägg för listning av olika grottor.)


Ingående kapitel:

För att ge en uppfattning om boken så kommer här en kort summering av ingående kapitel:

Introduction
Foreword
(Av Bill Stone)
1 – The Challenge Of Caving
(Varför och under vilka förutsättningar grottdykning sker)
2 – The Beginnings Of Cave Diving
(Dyk i dränkt tunnel 1880, tungdykargrottdyk 1893, fridyk i sifon 1922, Aqualung i grotta 1946)
3 – Pre-War Cave Diving In Britain
(Grottdykning med hemmagjord utrustning och tungdykarutrustning)
4 – The Oxygene Phase
(Fortsatt utveckling med slutna syrgassystem och utvecklingen av utrustning)
5 – Cave Diving Group
(The Cave Diving Group, CDG, bildas på 40-talet och dyra erfarenheter görs)
6 – Aqualung Or Mixture Set
(50-talet då frisimmande dykare med fenor och tryckkärl med luft blir standard)
7 – The Transition To Air
(Nya möjligheter med Agualung och våtdräkt tar ett högt pris från CDG på 60-talet)
8 – The Current Approach
(60 till 80-tal innebär djupare, längre och trimix)
9 – Mainland Europe
(Utdrag från Frankrike, Kanarieöarna, Schweiz och Tyskland)
10 – North And Central America
(USA, Mexico och Västindien, med ny utrustning och ökad säkerhet, samt Wakulla expeditionen 1987)
11 – Southern Hemisphere
(Utdrag från Afrika, Australien och Nya Zeeland, bla om första trimixdyket i Afrika 1969)
12 – Future Possibilities
(Framtidens möjligheter, som man trodde 1991 – delvis, men inte helt rätt)
Postscript – The 1990s
(Summering av tiden 1991-2003, bla de stora rekorden)


Smakprov ut boken:

Utdrag från kapitel 2 "The Beginnings of Cave Diving" och avsnittet "Casteret’s Montespan Dives", om den fridykande grottpionjären Norbet Casteret 1922, s 20:
"At the siphon I took the precaution of steering in exactly the same direction as I had before, so as to find the air pocket. I came up safely with my eyes and nose just out of the water. I shook my dripping bathing cap to dry before lightning a candle. The flickering light reached but a few yards; it showed me the ceiling parallel to the water, with only a thin air-space between…After a hundred yards I reached a clay bank at the entrance to a vast chamber…The ceiling rose to a height of ten to twelve metres, and the stream was half buried under great blocks fallen from above. The hall was adorned with beautiful stalagmite cascades. I crossed it, and started wading again…Having got past an enormous pillar I was faced with a new and deadly looking siphon."

Utdrag från kapitel 3 "Pre-War Cave Diving in Britain" och avsnittet "Exploring the Swildon’s Sumps 1 and 2, 1934-36" om begynnelsen inom den brittiska grottdykningen, s 39:
"By late 1935 Sheppard had developed more equipment and had made some substantial modifications to the original respirator. A pump, originally designed as a football inflator, was now incorporated into the system. This was operated at the breathing rate of the attendant; the diver breathing at the same rate, 'in' on the downstroke and 'out' on the upstroke. The airline consisted of two twenty-three-metre lengths of ribbed garden hose."

Utdrag från kapitel 6 "Aqualund or Mixture Set" och avsnittet "The First Use of an Aqualung in Wookey, 1955", om när Bob Davies som pionjär på Aqualungan råkar illa ut, s 75:
"Davies, meanwhile, had tried locating his friends, but failed. While he was up against the roof desperately attempting to secure his Aflo, at a depth of three meters his first cylinder gave out. Immediately he equalized the pressure in his cylinders via a connecting manifold, and started on the third quarter of his total air supply. The situation was critical and, with no communication with his friends nor line, he had only one avenue open. To remain up against the roof was certain death, so he swam around in circles, desperately trying to locate either the divers or a guide line. Meanwhile Buxton and Wells searched the area between Chamber 9 and 11 in worsening visibility, but with negative results."
(Aqualung är dykutrustning i form av tuber med komprimerad gas och demandventil, och Aflo är utrustning för UV-navigering)

Utdrag från kapitel 8 "The Current Approach" och avsnittet "The Peak District" och dess underavsnitt "Speedwell Cavern: Incident in Main Rising", om John Cordingleys problem med tryckutjämning vid en djuppassage på väg ut ur en grotta på 1980-talet, s 160:
"Eventually I had to face the fact that [to escape] a descent to thirty-six metres would have to be made without any equalisation of the pressure behind my eardrum. Going down to twenty-five-metres depth increased the pain alarmingly and it became obvious that the only way out would probably be deliberately to rupture my eardrum whilst going back round the elbow. A glance at the contents gauges on the bottles told me that the decision to do this could not be delayed much longer."

Utdrag från kapitel 10 "North and Central America", avsnittet "Mexico" och underavsnittet "Sheck Exley’s Dives at Nacimiento del Rio Mante" om ett djupdykningsrekord, s 236:
"Some thirty-nine decompression stops, six different gas mixtures, and eleven hours and thirteen minutes later the jubilant explorer reached the surface. Exley had used fifteen cylinders on the dive (excluding safety tanks, which were not used) and had made the longest recorded dive in caving history. The decompression schedule, based upon linear extrapolation of the Oceaneering commercial diving decompression tables, proved successful and Exley experienced few post-dive problems, only a temporary case of skin bends. "


Kommentarer:

Olika utgivningar av boken:
- Första utgåvan 1980: 207 sidor, ISBN 0906371503 fokuserade på brittisk grottdykning, kapitel 1-7 är från denna utgåva, dåvarande kapitel 8 handlade om Europa, America och Australien och 9 om framtiden.
- Andra utgåvan 1991: 279 sidor, ISBN 0939748320 en genomgång av hela boken, och nuvarande kapitel 8 och 9 kommer från denna bok.
- Komplement till andra utgåvan 2000: 23 sidor, omfattande kapitlet "Postscript"
- Tredje utgåvan 2001: 304 sidor, ISBN 0906371872 omfattande utgåva 2 plus "Postscript" och tillägg av 32 sidor färgbilder.
- Omtryckning tredje utgåvan 2003: 304 sidor, ISBN 0906371872, inga förändringar

Boken är rikt illustrerad både med foton, skisser och kartor. Huvudsakligen i svart-vit, men det finns en del insprängda onumrerade färgsidor i boken, och hela kapitlet "Postscript – The 1990s" är i färg.
Viktigt att notera för den som avser dyka i grottor nämnda i boken är att de kartor som förekommer inte är helt uppdaterade, eftersom bokens grundläggande manuskript är över 20 år gammalt, och en del kartor lika så – varför de som verkligen vill dyka i grottorna behöver söka nyare kartunderlag.

Boken har ett register omfattande främst personer och grottor, men även viss utrustning och en del projekt. Registret är dock bristfälligt, då det dels är baserat på 1991 års upplaga av boken, varför tilläggen längs bak inte inkluderas, dessutom så saknas många sidhänvisningar och vissa sidhänvisningar är dessutom felaktiga.
Det finns även en innehållsförteckning för den som vill ha hjälp att hitta rätt i boken.

Eftersom boken behandlar många internationella grottor, så förekommer ibland engelska namn på platserna, exempelvis så förekommer både "Grotte de Lirou" och "Lirou Cave".

Språket i boken är inte allt för besvärligt för den som läst dykböcker på engelska tidigare.

Sidantalet i boken är i de flesta källor angiven till 304, men är i verkligheten 336, då det finns 6 st block om totalt 32 onumrerade sidor med färgfotografier insprängda i boken, som inte inkluderas i 304 numrerade sidorna.

Tyvärr så är texten som tagits från första utgåvan inte uppdaterats, så det finns flera fel som orsakats av förändringar i omvärlden, exempelvis kan nämnas: kommentarer om det ökande användandet av dekompressionsmätare (som var dykdatorns föregångare), att Sheck Exley nu är en av de främsta dykarna (trots att han dog 1994), samt kommentarer om de spännande förutsättningar för stora grottsystem som finns i Sovjetunionen (som ju upplöstes i början på 90-taklet).

Ett tips för de som kommer läsa boken, är att hålla koll på kartan på sidan 168 för att göra det lite enklare att hänga med när författaren i de första åtta kapitlen hoppar mellan olika grottor på de brittiska öarna.

Det finns för närvarande inga konkreta planer på att skriva om boken till en ny fjärde reviderad utgåva, man författaren Martyn Farr utesluter det inte.


Betyg: fyra av fem, för att det är en intressant och ambitiös bok med utvecklingen av grottdykningen i Storbritannien, dock i vissa avsnitt ganska seg, och med bristande globalt perspektiv.


Relaterade länkar:
Författarens egen hemsida
http://www.farrworld.co.uk
Författaren om boken:
http://www.farrworld.co.uk/cgi-bin/sh000002.pl?REFPAGE=http%3a%2f%2fwww%2efarrworld%2eco%2euk%2f&WD=beckons%20darkness&PN=books%2ehtml%23a3#a3
Författaren om lösa tillägget från 2001:
http://www.farrworld.co.uk/cgi-bin/sh000002.pl?REFPAGE=http%3a%2f%2fwww%2efarrworld%2eco%2euk%2f&WD=beckons%20darkness&PN=books%2ehtml%23a16#a16
Amazon (UK) om boken:
http://www.amazon.co.uk/Darkness-Beckons-History-Development-Yourself/dp/0906371872/
The Farr Slide Gallery
http://www.cavedivinggroup.org.uk/images/Photos/MFarr/1/
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2008-10-03 09:47:31
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Recension "THE DARKNESS BECKONS" Pär Ahlgren 2008-10-03 09:47
svara Fullständig grottlista för intresseradePär Ahlgren2008-10-03 09:55
svara Nämda olyckor, tillbud & incidenter (för intress.)Pär Ahlgren2008-10-03 09:57
svara Sv: Recension "THE DARKNESS BECKONS"Johan Svedström2008-10-03 13:44
svara Sv: Recension "THE DARKNESS BECKONS"Daniel Larsson2008-10-03 18:12
svara Sv: Sv: Recension "THE DARKNESS BECKONS"Fredrik Jönsson2008-10-03 21:08
svara Att beställa The Darkness BeckonsPär Ahlgren2008-10-03 21:31

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: