Namn: Lösen:

Recension "THE DECOMPRESSION MATRIX"

(Läst 4 719 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Fullständig titel: "The Decompression Matrix"

Författare: Bob Cole, 2003

Fakta: 155 sidor, 144x210x10 mm, ISBN 0-9520934-2-1

Omslag på boken:
https://www.dykarna.nu/photoAlbum/showPhoto.asp?albumId=1471&photoId=149915

https://www.dykarna.nu/photos/2007/499420070420044429.jpg


Allmänt:

Syftet med boken är att försöka göra en bok som på ett enkelt och övergripligt sätt förklarar dekompression. Boken har trots detta inte blivit någon slentrianmässig översikt, utan det kommer både djuplodande och insiktsfulla kommentarer i boken, och de allra flesta läsare kommer säkerligen att stöta på saker man inte visste, även om man läst en hel del om dekompression redan tidigare.

Författaren, Bob Cole, är engelsman och började dyka 1955 efter att ha fått prova en Aqualung-apparat i en pool. 1957 var han med och bildade dykklubben Atlantis Diving Club, och var senare med och utvecklade Sub Aqua Association (SAA) som är en engelsk samarbetsorganisation och har där varit med om att göra instruktörsmanualer samt instruktioner för nitrox och återandningsapparater. Bob har även suttit i styrelsen för SSA, han är fortfarande aktiv som funktionär, bland annat med ansvar för dekompressionsfrågor.
Trots att han saknar specifik utbildning i dykfysik, så blev han intresserad av dekompression, och har hållit flera utbildningar i ämnet. Det underlag han då har använt på sina förläsningar utgör nu grunden för denna bok.


Innehållet:

Boken går igenom historik, bakomliggande fysik, kroppens funktioner, vissa skillnader mellan olika modellers uppbyggnad, praktiska aspekter, dykdatorernas inverkan, gasval, gasplanering, ett separat avsnitt om de särkskilda förutsättningarna för kvinnor, risker och skador, samt även ett avsnitt om vissa aspekter kopplade till dekompression och återandningsapparater.

Författarens har lyckats göra en bok som ligger långt ifrån trist vetenskaplig litteratur, och även om den inte är en underhållande läsning, så är den inte strikt vetenskaplig utan, med hänsyn till ämnet, relativt lättsam.
Upplägget är bra och pedagogiskt, med en bra stegring mellan avsnitten, men som även möjliggör läsning av lösryckta avsnitt. Genomgående så försöker författaren göra jordnära förklaringar och dra ner det ganska komplicerade ämnet till en begriplig nivå.

För dykare så finns det flera praktiska tips att ta med sig i bagaget till sin praktiska verksamhet – vem har exempelvis tänkt på att man skall kolla om någon har några verk eller andra besvär före dykningen, så att man kan särskilja dessa från eventuella symptom på dekompressionsrelaterade åkommor?

Boken tar inte upp allt för avancerad matematik, utan endast de mest grundläggande fysiken, och den innehåller inte heller några tabeller som man kan använda för dykplanering.


Ingående kapitel:

1 – In The Beginning
(A brief history of man underwater, Early equipment, Rebreathers, Clammy death, Decompression illness (the bends), Gases other than air, Modern recreational diving, Modern diving gear)
2 – Traditional Decompression
(Introduction, Traditional decompression theory, M-values (maximum values),
Short bottom times and multiple ascents, Reverse dive profiles, Beyond Haldane
)
3 – Physiology And Gas Movement
(Introduction, Gas movement, The oxygen window, Tissue compartment tension tolerances (M-values), Analogies, Tissue compartment half-times, The dynamic cardiovascular system, Other major factors, Micro-bubbles, Other major aspects, I. Carbon dioxide (CO2), II. Further proof, III. Temperature, IV. Dehydration, V. Alcohol and diving, VI. Anxiety, VII. Biochemistry, VIII. Smoking and gas exchange, Conclusion)
4 – Women and decompression
(Introduction, Patent foramen ovale (PFO), Physiological differences, Menstrual period, Recording the menstrual cycle, Oral contraceptives, Pregnancy, Holiday diving and spontaneous abortions, Recommendations, Diving after childbirth)
5 – Personal Decompression Computers
(Background, The big shake-up, An overview of PDCs, Current developments, Rate of descent, Bottom time, Yo-yo and saw-tooth dive profiles, Skin cooling, Work-rate, Ascent rates, Surface intervals, Choosing a PDC, Dive logs, What style of PDC?)
6 – DCI avoidance strategies
(Introduction, Work load, RMV assessment, Dive planning, Pre-dive and post-dive exercise, Temperature, Pre-dive cooling, Dive assessment/planning, Post-dive cooling, Post-dive sunbathing/hot showers etc, Micro-bubbles (free-gas), Diver behaviour, Saw-tooth and yo-yo dive profiles, Dive depth sequence (forward/reverse dive profiles), Prevention is better than cure, Ascent training, Other factors beyond the tables and PDCs, CO2 retention, Dehydration, Flying before diving, Alcohol and diving, Diving after a cold, Smoking and diving, Ear clearing, Sea sickness, Diarrhoea, Blood donation, Eating after diving, Medication (drugs), Stress, Obesity, PFO closure)
7 – Multi-level PDC Assisted Diving
(Near the limit, Stage-stop diving equals cave diving!, Leading tissue compartments, Air/gas planning, Saw-tooth dive profiles, Yo-yo dive profiles, Dive depth sequence (forward/reverse dive profiles), Correct stop depth, Multi-level versus square profile diving, Upgrading your PDC?)
8 – Dive Planning (Gas)
(Introduction, Gas requirements, What size diving cylinder?, Confirming your gas consumption, Respiratory minute volume (RMV), How much gas do we need?, Imagine a dive, I. Dive gas – requirements for the dive bottom time, II. Gas requirement for the ascent,
III. Gas requirement for the safety-stop, IV. Gas requirement for the dive, Back-up or emergency gas, An alternative method – gas tables in bar / minute at depth, I. Bottom time gas in bar, II. Ascent gas in bar, III. Safety-stop gauge reading, IV. Dive gas in bar
)
9 – An introduction to some alternative decompression systems
(Introduction, Nitrox, Other breathing mixtures, Heliox, Trimix (and heliair), Run Time system, PDCs, Rebreathers, Semi-closed circuit rebreathers (SCR), Caution required, Using a PDC, Close Ccrcuit rebreathers (SCR), Important Notice)
10 – Risk Assessment
(Introduction, What is risk assessment?, How to assess the risk, Step 1 – Looking for the hazards, Step 2 – Determine those at risk and how, Step 3 – Are the current precautions appropriate?, Step 4 – Record your findings, Step 5 – Review your assessment and alter if necessary, Learn from others)
11 – DCI Recognition, First Aid And Treatment
(Introduction, The magic bullet, Symptoms, Diver denial, Types of DCI, The DCI response,
Oxygen, be careful!, Preparation, DCI progress, Medicine (pain killers), Missed stops/fast ascent, In-water recompression, Recap
)
12 – Practical Decompression (in the real world)
(Introduction, Team work, Longer decompression hangs, Shot-line and Free-hang, Free-hanging decompression, Decompression stations, General)
13 – Round Up
(Introduction, Progression, Diver education, Summary)
Appendices
(1. Glossary of terms, 2. Useful pro-formas, 3. On-site check list for decompression illness, 4. DCI symptoms and signs)


Smakprov ut boken:

Utdrag från avsnittet ”Introduction” i kapitel 2 ”Traditional Decompression” rörande kväveuppbyggand och –utvädring i långsamma vävnader, s 2-1:
What is decompression? The answer is very simple: decompression is any reduction in ambient pressure. Everyone, divers and non-divers alike, decompresses at some time or other. Take changing weather conditions, for example. On day one Britain may be covered by a high pressure weather zone. It that zone moves to mainland Europe on day two and is replaced by a low pressure zone, then the whole population of Britain will experience decompression because if the reduction in pressure, see Fig 1.1. Decompression can happen in other situations, such as when ascending hills and mountains or flying in an aircraft.

Utdrag från avsnittet ”The rate of saturation varies from tissue to tissue” i kapitel 2 ”Traditional Decompression” rörande kvävets upptag och utvädring i långsamma vävnader, s 2-8 till 2-9:
The blood will saturate quite quickly, but the fat will take much longer. In the region of eight hours. However, it isn’t that simple. As the diver ascends and the ambient pressure drops, the nitrogen in the fatty tissue redistributes across the whole tissue instead of just flowing back towards the blood vessels to escape from the body, see Fig 2.6a. This is in response to lower saturation levels in neighbouring cells.

In fact, as the diver rises to a lesser depth, some fatty tissues near the blood supply may still be taking in nitrogen, see Fig 2.6b, which shows the situation shortly after surfacing. As the pressure decreases, nitrogen is drawn out of the cells next to the blood vessel into the blood. At the same time, nitrogen from the higher loaded cells diffuses into cells with a lower loading. In this instance it could be said that the fatty tissue, as a whole, is behaving as if it were a range of tissue – from fast to slow – combined in a single unit.


Utdrag från avsnittet ”Preganancy” i kapitel 4 ”Women and decompression” rörande graviditet och dykning, s 4-3 till 4-4:
Many women dive during the early weeks of pregnancy while conception may still be unsuspected, at the time when the fetus is particularly vulnerable to deformation or so-called ‘teratogenic’ influences. It is important that the fetus gets the right level of oxygen – neither too little nor too much.

There is speculation that intravascular ‘silent’ bubbles, while not large enough to cause decompression illness in the mother, may restrict fetal or placental blood flow, thus reducing oxygen flow.

Part of the treatment for decompression illness is to recompress the victim to about three bars and administer 100% oxygen. If the victim is pregnant the high pressure oxygen could be either lethal or teratogenic to the fetus.Kommentarer:

Tyvärr så märks det att författaren inte är van vid att skriva böcker, då hans skrivsätt är fullt av utropstecken och en massa estetiska slarvfel, så som rubriker längst ner på en sida och texten på nästa sida, punktlistor som går över sidbyten, mm.
Därtill kommer ett otal stavfel, upprepning av ord, uteblivna punkter och annat slarvfel. En klar brist med boken är den dåliga korrekturläsningen (om den över huvudtaget har förekommit).
Det förekommer dock två riktliga fel:
Sida 9-3: i beräkningen står det ”0.036”, men skall vara ”0.36”.
Sida 9-4: nästa sista stycket börjar mitt i en mening, då ett textavsnitt fallit bort.

Boken bygger på det föredragsmaterial (sannolikt PowerPoint) som författaren tidigare har använt vid utbildningar kring dekompression, och materialet används i boken i form av illustrationer. Illustrationerna är många, men tyvärr så har bilderna fått liten storlek och kommer därför inte till sin fulla rätt. Dessutom så är de flesta tryckta i svart-vitt (även om några är tryckta i färg), vilket ytterligare sänker kvalitén på bilderna, trots att de flesta är riktigt bra gjorda från början.
Författaren borde låtit bilderna få större utrymme i boken, och de skulle otvivelaktligen varit till hjälp för många instruktörer om de hade följt med boken på en CD.

Boken har en detaljerad innehållsförteckning, men sakar register där man kan söka på enskilda ord – vilket måste ses som en klar brist i en bok som denna. Dock så har boken en bra referenslista för den som vill hitta mer att läsa om samma ämne.

Trots att det är en engelsk bok, så använder den det metriska systemet med meter och bar, vilket underlättar för oss svenskar.

Boken är lämpad för både enskilda sportdykare som så kallade tekniska dykare, och borde vara en självklarhet i varje dykinstruktörs bokhylla.


Betyg: fyra av fem, för att det är en informativ och pedagogisk bok om ett tungt och svårt ämne, som lyckats göra ämnet förståligt, men för att den har en del slarvfel och gjort de grafiska illustrationerna allt för små.


Relaterade länkar:
Amazon’s (UK) sida om boken:
http://www.amazon.co.uk/Decompression-Matrix-Bob-Cole/dp/0952093421
Kort recension på Dive Now med bland annat förorden:
http://www.divenow.nl/the_decompression_matrix.htm
En tråd på BS-AC’s sida där man diskuterar dekompression och boken ifråga:
http://www.bsacforum.co.uk/forums/archive/index.php/t-3930.html
Sub Aqua Association där författaren är aktiv funktionär:
http://www.saa.org.uk
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2007-04-20 04:56:34
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Recension "THE DECOMPRESSION MATRIX" Pär Ahlgren 2007-04-20 04:56
svara Sv: Recension "THE DECOMPRESSION MATRIX"Michael Lerberg2007-04-20 08:45
svara Sv: Recension "THE DECOMPRESSION MATRIX"Tomas Persson2007-04-23 21:54

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: