Namn: Lösen:

Recension "THE DEEP"

(Läst 3 626 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!


Fullständig titel: "The Mammoth Book Of The Deep – Over 30 True Stories Of Danger And Adventure Under The Sea"

Författare: Jon E Lewis (editor), 2007

Fakta: 494 sidor, 129x197x32 mm, ISBN 978-1-84529-479-3

Omslag på bilden:

https://www.dykarna.nu/photos/2012/499420120123220912.jpg

https://www.dykarna.nu/fotoalbum/1471/307236.html


Allmänt:

Boken är en sammanställning av texter från flera andra böcker, i ett försök att sammanställa fängslande utdrag till en samling av intressanta, fascinerande och lockande historier av varierande karaktär, dock med den gemensamma nämnaren i form av undervattensvärlden.
Titeln är identisk med flera andra böcker, bland annat den bok av Peter "Hajen" Benchley som 1977 även blev en film med samma namn ("Djupet" på svenska) som bland annat innehåller skådespelaren Nick Nolte. Filmen har alltså INGET med denna bok att göra.
Målgrupp för boken är inte enbart dykare, utan även andra som är intresserade av undervattensvärlden genom att ge smakprov på andra böcker och bjuda på spännande läsning. Bokens blandning av berättelser gör att den blir ganska lämplig som present till någon dykare, eller för den som söker uppslag till vidare läsning. För dykare kan boken även vara en bra present till anhöriga som man vill intressera för undervattensvärlden, och passar även som reselitteratur, genom sitt pocketformat och sina kort avsnitt som man kan läsa när det passar.

Bokens sammanställare Jon E Lewis är skribent och historiker. Han har sammanställt en hel rad med böcker i serien "The Mammoth Book Of…" som alla handlar om historiska händelser så som krig, expeditioner och annat, men han har även skrivit en del andra titlar så som "A Documentary History of Human Rights" och "The SAS Combat Handbook".


Innehållet:

Boken bygger helt på berättelser av andra författare, och varje kapitel är utdrag från en annan bok. Detta ger en blandad potpurri av berättelser och berättarstilar, och de handlar om så skilda saker som tungdykning, fridykning, djur som skadat människor, dykning under is, utvecklingen av den första Aqualungan, experimentdykning, ubåtshaverirer, dykning med forskningsubåtar, dykarklocksdykning och mycket annat.

Den blandade läsningen i boken gör att de flesta nog bör finna avsnitt i boken som faller dem i smaken, likväl som det säkerligen finns avsnitt som inte uppskattas lika mycket. Blandning blir underhållande i sig

De olika avsnitten i boken är från olika tidsepoker, varför man indirekt får en viss insikt i utvecklingen av människans vistelse under vattnet, även om upplägget inte är helt kronologiskt, så finns det en klar historisk tanke med berättelserna.

Boken har möjligheten att inspirera till vidare läsning för att få hela historien från boken som avsnittet kommer ifrån, och för det syftet så finns längst bak i boken en förteckning över källorna för de olika historierna, dock med en källa saknad och en felstavad.


Ingående kapitel:

Nedan är ingående avsnitt listande enligt modellen: Titel / Författare: kommentar (källa)

- Foreword
- Into The Abyss: A Chronology Of Underwater Adventure And Exploration
- Prelude: The Undersea Adventure / Philippe Diolé: om sina första upplevelser under vattnet ("The Undersea Adventure", 1953)
- The Kingdom Of The Helmet / William Beebe: om upplevelsen av ett första tungdyk med hjälm ("Beneath Tropic Seas", 1928)
- Goggle Fishing / Guy Gilpatric: om ljusterfiske i Medelhavet på 1930-talet ("The Compleat Goggler", 1938)
- Menfish / Jacques-Yves Cousteau: testerna av den första Aqualungan 1943 ("The Silent World", 1954)
- Beneath The Ice / Andrew Todhunter: berättelse om ett isdyk ("The Atlantic Monthly", vol 273 nr 1 januari 1994)
- Sharks! (And Other Behemoths) / Peter Benchley et al: olika möten med hajar och andra havsdjur ("Shark!", 2002)
- Fear Is The Lock / Tim Ecott: om hur paniken fångar en kvinnlig dykare ("Neutral Buoyancy – Adventures In A Liquid World", 2001)
- One Thousand And Four Hundered And Twenty Six Feet Under The Sea / William Beebe: berättelser från djupdykningsrekord med dykarklocka på 1930-talet ("Half Mile Down", 1934)
- Saved / David Masters: om räddningen från u-båt K13 under första världskriget ("The Wonders of Salvage", 1944)
- Diving To Adventure / Hans Hass: om flera olika upplevelser i tropiska vatten vid tiden för andra världskrigets upptakt ("Diving To Adventure", 1952)
- The Sea Devils / Junio Valerio Borghese: återger den italienska grodmansattacken mot den brittiska flottbasen i Alexandria 1941 ("Sea Devils", 1952)
- Fatal Depth / Joe Haberstroh: redogörelse för hur Craig Sicola förlorade sitt liv i jakten på porslin på vraket Andrea Doria utanför New York ("Fatal Depth", 2003)
- Wolf Pack / Heinz Schaeffer: om en tysk ubåtsattack mot en allierad konvoj i Atlanten under andra världskriget ("U-boat 977", 1955)
- Sole Survivor / John H. Capes: om författarens egen räddning från den sjunkna u-båten Perseus 1941 ("Submarine Memories", 1994)
- The Discovery Of The Titanic / Robert D. Ballard: om hur man med ROV lyckades lokalisera det berömda vraket 1985 ("Explorations: An Autobiography", 1995)
- X-Men / T. J. Waldron and James Gleason: om olika episoder från det brittiska användadet av miniubåtar och grodmän under andra världskriget ("The Frogmen", 1974)
- Night Dive / Robert E. Schroeder: om egna uppleverlser från ett nattdyk vid Jungfruöarna 1970 (okänd källa)
- Hidden Depths / Philippe Talliez: om dykminnen tillsammans med Cousteau och Groupe d’études et de recherches sous-marines ("To Hidden Depths", 1954)
- The Pipe Line / Tom Shelnick: om ett dykjobb på Filippinerna i början på 1960-talet som blev otäckt ("Above and Below", 1966)
- Rapture / Jacques-Yves Cousteau: om ett otäckt dyk i grottan Fontain de Vaucluse 1946 ("The Silent World", 1954)
- The Trials Of A Bathyscaphe / Pierre Willm: problem under utprovningen av djuphavsubåten (batysfären) FNRS 3 på 1950-talet ("2000 Fathoms Down", 1954)
- The Loss Of Tempest / Charles Anscomb: återgivning inifrån när en brittisk ubåt torpederas och sjunker 1942 ("Submariner", 1967)
- Kursk: A Time To Die / Robert Moore: om bärgningsdyk och händelseförlopp vid förlisning av den ryska ubåten 2000 ("A Time To Die", 2002)
- Downtime / Keith Jessop: om incidenter och olyckor inom oljeindustrins dykarbeten ("Goldfinder", 1998)
- Spying On A Russian’s Bottom / Don Camsell: om mötet mellan brittiska marinens dykare och en av sovjetiska flottans kryssare ("Black Water", 2001)
- The Ghost Of Shipwrecks Future / Patrick Symmes: om författarens personliga koppling till ett vrak där en släkting gått förlorad vid förlisningen ("Outside Magazine", april 2000)
- Fish Daydreams / Micheal G. Zinsley: författaren berättar om en av sina favoritdykplatser och livet under vatten ("The Rapture of the Deep", 1999)
- Freedive / Colin Beavan: grov översikt över fridykningen som sport och dess stora namn ("The Atlantic Monthly", nr 2 maj 1997)
- Beneath Tropic Seas / William Beebe: om fridykning, undervattenslivet och dynamitfiske ("Beneath Tropic Seas", 1928)
- Mortal Blow / Edward Young: om flykten från en sjunken ubåt under andra världskriget ("One Of Our Submarines", 1952)
- Frogman / Sydney Woollcott: om upplevelser under testerna med oxygenförgiftning i England under andra världskriget ("The Frogmen", 1974)
- The Bull Of Scapa Flow / Wolfgang Frank: Günther Priens ubåtsattack i Scapa Flow 1939 och den första "vargflocken", beskriver sänkningarna av Royal Oak, Balmoral Wood, San Fernando och Empite Toucan. ("Sea Wolfs", 1951)
- Truk Lagoon / Sylvia A. Earle: en marinbiolog besöker vraken Fujikawa Maru, Yamagiri Maru, San Francisco Maru, Rio De Janeiro Maru, Sankisan Maru, Shinkoku Maru och Amagisan Maru ("National Geographic", vol 149 nr 5 maj 1976)
- The Hunt For Mary Rose / Alexander McKee: om sökning och utgrävning av 1500-taletsvraket utanför Portsmouth ("How We Found the Mary Rose", 1982)
- Three Miles Down / James Hamilton-Paterson dyker med de ryska Mir-ubåtarna efter en sjunken japansk ubåt ("Three Miles Down", 1998)
- Envoi: A Lesson From The Sea / Jacques-Yves Cousteau om emotionella kopplingar till skeppsvrak ("Diving for Sunken Treasure", 1971)
- Appendix: The History Of Diving ("U.S. Navy Diving Manual")
- Bibliography
- Acknowledgements


Smakprov ur boken:

Utdrag från "Sharks! (And Other Behemoths)" när ett möte med hajar går fel, s 53:
"A twelve-foot white-tip shark had bitten into Temple’s left thigh and was tearing violently at this flesh. Clouds of blood mixed in with the bubbles. The second shark appeared and made a blinding strike, ripping into Temple’s calf.
Gilliam grabbed Temple by his shoulder harness and tried to pull him free. Both divers beat at the sharks with their fists, and the sharks finally let go, but only briefly.
They returned, bypassing Gilliam and striking Temple’s bleeding legs. Temple had lost lots of blood and Gilliam felt Temple’s body go limp in his arms. But he held on, and the divers and the sharks tumbled downward until the sharks finally ripped Temple from Gilliam’s grasp, leaving Gilliam 400 feet beneath the surface, in shock and practically out of air.
"

Utdrag från "Saved" om försöken att rädda sig från den sjunkna ubåten K-13 i januari 1917, s 103:
"The one way of getting to the surface was through the conning tower. But the terrific weight of the water above closed the lid so tightly that the strongest giant in the world would never lift it. To raise it was beyond the mere strength of human beings. The only way of accomplishing the feat was to let into the conning tower compressed air until the pressure of the air equalled the pressure of the sea, and as the air burst away upwards the gallant officers hoped to be carried to the surface with it.
Quietly they entered the conning tower, and partially flooded it. The compressed air was turned on. Minute by minute the pressure increased, minute by minute the officers waited, wondering if death or life was to be theirs, whether their attempt was to succeed or fail.
"

Utdrag från "Hidden Depths" om försök med djupdykning på luft inom Groupe d’études et de recherches sous-marines, s 217-218:
"The order in which the eight individual attempts were to be made had been determined by drawing lots. Chief Petty Officer Fargues, a ballast of pig-iron in his hand, was the first to slip down the long cable, with, as an extra precaution, a thin rope fixed around his belt for transmitting signals. A remarkable diver, of great coolness in action, and who had started as a helmet diver, he was the least likely of us all to suffer from nitrogen intoxication. He went down rapidly, leaving short phrases on the little planks which, from two hundred feet down, were attached to the cable. It took him three minutes to reach three hundred and eighty-five feet. At four hundred feet he merely wrote his initials, lost consciousness and let go his mouthpiece. As he was no longer answering, he was pulled up and Torpedo Petty Officer Pinard went down to two hundred feet to meet him. We saw Fargues brought to the surface, inanimate, his mouthpiece floating above his head and releasing a stream of bubbles.
It proved impossible to revive him.
"

Utdrag från "The Trials Of A Bathyscaphe" om utprovningstesterna av batysfären FNSR 3 som inte var helt problemfria, s 268:
"Then I examined the electric cables.
'No. 1, OK, No. 2, OK.'
As my fingers touched No.3, I fell silent. Drops of water were oozing through and dripping into the bilge. When I raised the floorboards I found half a litre of water in the bilge. And the F.N.S.R. 3 hadn't been in the water more than an hour. A leak at such low pressure plainly indicated an appalling fault in the gland. We exchanged a look of despair.
'Well, I suppose there’s nothing for it…' began Houot. '…but to put her back in dock.'
"

Utdrag från "Downtime" om dåliga dagar som dykare inom oljeindustrin, s 297-298:
"Another tragedy, even more terrible because the men involved had much longer to contemplate their fate, killed a friend of mine. He was in the Far East doing saturation work in an oilfield construction barge. He was in the decompression chamber with the rest of his dive team when a hurricane developed and the barge began to founder. There are lifeboat chambers on barges and dive ships today, which can be launched over the side in such an emergency. The divers remain afloat in their chamber, controlling their own environment until a rescue comes. But there was no such system on that construction barge. The decompression chamber was fixed to the deck. There was no way of removing it and if the divers inside had tried to leave it, they would have suffered an agonizing death from the bends.
Instead they were given time to write a last letter home, which they passed out through the hatch before the barge was abandoned. As the lifeboats moved away, the barge broke up and sank. The divers inside the decompression chamber went down with it to the bottom of the ocean.
Black humour was often the only response to such tragedies. We would just look at each, shrug and say, 'No problem, Just open another box of English divers.'
"

Utdrag från "Freedive" om fridykning, s 323:
"With a flutter of powerful fin kicks Ravelo propels himself downward. At fifty feet the increasing water pressure compresses the air-filled cavities in his body to a density sufficient for him to sink without effort. He stops kicking, and the force of gravity slices him through the water like an arrow surging toward its target."

Utdrag från "Beneath Tropical Seas" om författarens upplevelser och reaktion på livet under ytan, s 341-342:
"At the same instant one of my purple and gold fishlets rushed across my field of vision, and like some horrid, exaggerated shadow a small barracuda dashed after. It cut the gold half clean off, then, with a twist, seized the entire fish and vanished. Not ten seconds later the same infant barracuda took a small demoiselle near by. This settled any scruples I might have had left. I went swiftly up my rope, and soon an innocent looking white sausage of a dynamite stick was lowered close to the great cavern of millepores. We rowed off a short distance, then down went the plunger and the explosion jarred the boat as if we had rammed a rock.
I descended at once and found an immense cone of impenetrable cloud where the coral had been.
"

Utdrag från "Frogman" om författarens egna upplevelser efter att ha anmält sig frivillig till en ospecificerad specialtjänst, och funnit sig hamna mitt i tester med syrgasförgiftning, s 368:
"Where a person is breathing pure oxygen under certain pressures, he is apt to be subject to blackouts which are caused by oxygen poisoning. It is for the purpose of finding out more about this that 'special service' volunteers are required to be 'guinea pigs' in experiments.
Well that, we at last found out, was the prime reason for which this particular bunch of volunteers had been raised.
We gained a little knowledge from our doughty instructors who had first donned the Sladen Suit, but we soon learned to our discomfiture, and often to our terror, that they themselves had not yet learned much.
"


Kommentarer:

Bokens lilla pocket format gör att den är lämplig att ha med sig på resan, och dess helt fristående avsnitt gör att man lätt kan lägga ifrån sig boken längre tider utan att behöva bekymra sig för att man inte skall minnas handlingen.
Den stora variationen på berättelserna gör att de flesta läsare nog kommer att finna avsnitt som de tycker om i boken – lika säkert som nog få kommer att tycka att alla avsnitt är spännande.

Eftersom avsnitten i boken är skrivna av olika författare så skiljer sig språket i boken åt rejält, ytterligare förstärkt av att det handlar om olika verksamheter och tidsepoker – läsningen har därför goda möjligheter att bjuda på begrepp som läsaren inte förstår. Dock så bör den som tidigare läst liknande litteratur på engelska även klara av denna bok utan större problem, möjligtvis med något uppslag i en ordbok.

Boken saknar helt illustrationer utöver omslaget.

Det finns ett översiktligt innehållsregister i boken, men något register finns inte, och det är svårt att söka information i boken, annat än genom rubriken på de olika avsnitten (se ovan).


Betyg: tre av fem, en intressant blandning av undervattensberättelser med ubåtar och dykare. De olika avsnitten gör att de flesta bör kunna hitta delar som tilltalar dem, och kanske inspirerar till ny läsning.


Relaterade länkar:
Google Books sida om boken:
http://books.google.se/books?id=IT21AAAACAAJ&dq=Mammoth+Book+Of+The+Deep
Amazons sida om boken:
http://www.amazon.com/Mammoth-Book-Deep-Stories-Adventure/dp/0786719753
DIVE’s kommentarer om boken:
http://www.divemagazine.co.uk/news/article.asp?uan=4228
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2012-01-23 22:12:47
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Det finns inga svar på detta meddelande
«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: