Namn: Lösen:

Recension "THE TECHNICAL DIVING HANDBOOK"

(Läst 4 441 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!


Fullständig titel: "The Technical Diving Handbook"

Författare: Gary Gentile, 1988, andra utgåvan 2001

Fakta: 192 sidor, 227x279x12 mm, ISBN 1-883056-05-5

Bild på omslaget: https://www.dykarna.nu/photoAlbum/showPhoto.asp?albumId=1471&photoId=165748


Allmänt:

Boken gavs ut första gången 1998, och var antagligen en väldigt aktuell och intressant bok när det begav sig. Idag är den dock hopplöst föråldrad när det gäller förfaranden och utrustning, samt kunskaper inom den tekniska dykningen, den har dock ett värde för den som är intresserad av att läsa om alternativa utrustningslösningar, författarens egna erfarenheter från dykningen, eller bara vill bredda sina kunskaper. Den är dock inte särskilt lyckad om man vill läsa på lite inför en kurs i teknisk dykning, då den kommer att ge en helt annan bild än den som förmedlas under en kurs i motsvarande ämnen idag.
Boken är en direkt och omfattande uppgradering av den tidigare boken ”Ultimate Wreck-Diving Guide” (1992), som i sin tur är en uppenbar utveckling från föregångaren ”Advanced Wreck Diving Guide” (1988). Har man läst denna bok så finns det inget större skäl att läsa någon av de två tidigare böckerna om man vill lära sig om avancerad teknisk eller vrakdykning, då denna är betydligt mer omfattande och uppdaterad, även om inte alla avsnitt i de tidigare böckerna finns med i denna (exempelvis många personliga upplevelser, hur man fångar hummer, UV-foto, etc).

Författaren är för många kanske mest känd som en av figurerna i böcker som ”The Last Dive”, ”Deep Descent”, ”Dark Descent” och ”Shadow Divers”, men är bland vrakdykarna i nordöstra USA en levande vrakdykarlegend och en av de stora veteranerna på det omtalade vraket ”Andrea Doria”. Han ger också ut sina egna böcker, främst inom dykningen, men även fiction. Han har bland annat skrivit en hel del vrakguider om vrak utanför USA’s östkust, och flera böcker om sina dykupplevelser, och handböcker i dykning – totalt över 40 titlar. Utöver att skriva böcker så har han jobbat som UV-fotograf, och ägnar sig på fritiden (utöver dykning) åt friluftsliv.


Innehållet:

Precis som författarens andra böcker, så är det mycket egna historier och detaljtips inbäddat i boken, och ofta försöker författaren skoja till det lite med ordvitsar och andra skämt. Skrivsättet kan jämföras med hur man kan sitta och prata dykning med sina kompisar (typ med en öl i handen) – fakta varvat med historier och uttryck som mer hör talspråket till.

Innehållet är inte helt uppdaterat, trots den relativt sena omtryckningen av boken, bland annat så diskuterar man val av flaska med hänsyn till gasvolym och förbrukning, utan att ta upp gastillgången för en buddy vid delad gaskälla – något som är en självklarhet inom den tekniska dykningen idag.
Trots sin ålder så finns dock en del som kan motivera ett köp för den som vill lära sig mer, det finns nämligen avsnitt som saknas i många andra böcker (exempelvis hur syrgasanalysatorer fungerar och hur hög höjd inverkar på analysatorer).
Mentaliteten i boken återspeglar lite av den pionjäranda som rådde innan den tekniska dykningen blev vanligare, exempelvis så som att: man helst skall lämna in regulatorer på syrgastvättning till proffs, men om du måste göra det själv, gör så här… Det handlar även mycket om att fixa hemma i garaget och själv uppfinna lösningar på problemen man har.

Stora delar av innehållet är direkt hämtat från föregångaren ”Ultimate Wreck-Diving Guide”, varför vissa avsnitt är lika, dock så har denna bok hela avsnitt som inte finns med i föregångaren och är också bättre när det kommer till formler, beräkningar och diverse tabeller.

Viss kritik kan riktas mot hur innehållet är fördelat på olika kapitel. Bland annat så ligger syrgasanalysatorer under kapitlet med heliumbaserade gaser, varför man missar det om man bara läser nitroxavsnittet, och heliair ligger under avsnittet om dykexpeditioner varför man kan missa det man söker information om heliumbaserade gaser.

Den som söker intressanta dyktabeller finner inte det i denna bok, dock så finns det en del andra tabeller som kanske kan vara intressanta för vissa:
- Tabell över innehållande volym vid olika tryck i vanliga amerikanske flaskstorlekar, s 24-25.
- EAD för EAN 32 och motsvarande djup (i fot) i US Navy’s dyktabell, s 96.
- Maximal syrgasexponering (enligt NOAA), s 97.
- EAD (i fot) för EAN 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 och EAN 40, s 100.
- Djupgräns (i fot) baserat på syrets partialtryck för EAN 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 och EAN 40, s 101.
- EAD (i fot) för dekogaserna EAN 32, 36, 40, 50, 60, 70, 80, och EAN 90, s 110.
- Djupgräns (i fot) baserat på syrets partialtryck för dekogaserna EAN 32, 36, 40, 50, 60, 70, 80, och EAN 90, s 111.
- Dekotids-, END- och CNS-jämförelse mellan luft, trimix 17/27, trimix 17/36 och trimix 17/45, s 127.
- Tabell för att få fram gasval (trimix) för ett END motsvarande 100, 130 och 160 fot (ungefär 30, 40, och 49 m)på djupen 150, 180, 210, 240, 270 och 300 fot (ungefär 46, 55, 64, 73, 82 och 91m), s 127.

Ingående kapitel:

Introduction
Författaren förklaras sin föraktande åsikt för självutnämnda besserwissers, och reflekterar i stort över den vrakdykning som sker i nordöstra USA.
Gear In Depth
Olika sätt att rigga sin utrustning, i stark kontrast till vad som är vedertaget i Sverige idag, bland annat: faktorer att beakta vid flaskval, fullt av metall-metall koppling, udda riggningar av extra flaskor, kranburar, smaksatta bitmunstycken, färgkodning av slangar, olika sätt att hänga upp långslangen, tips för blöjanvändning, mat & dryck under vatten, och mycket mera.
Underwater Communications
Lite om tecken och skrivskivor, men framförallt kommunikationsutrustning för talöverföring.
Diver Propulsion Vehicles
Tips för riggning och användande av UV-moped, framförallt Auqazepp.
Submersible Air Decompression Computers
Lite historik (bla SOS Decom Meter alias “Bends-O-Matic” och Deco Brain), jämförelse med tabeller, aspekter att beakta och andra tips.
Nitrox: Beyond Air
Ett av bokens bättre kapitel där det resoneras kring nitrox (EAD, pO2, mm) och ges en del bakgrundsfakta som inte återfinns så ofta i andra böcker, samt grunderna för att tvätta flaskor.
Accelerated Decompression: Breathing Nitrox and Oxygen
Val av dekompressionsgas (oxygen/nitrox), riggning av ytförsörjd oxygen och riggning av dekoflaskor.
Mixed Gas Helium: Alternative Breathing Media
Varför man använder helium, trimix kontra heliox, resonemang kring mixval, samt en del matnyttigt kring syrgasanalysatorer och analysering.
Expedition Diving
Praktiska tips och problem kring blandgasdykning och gasblandning, bland annat heliair, booster, flöden, temperaturer, etc.
Under Extended Pressure: Portable Recompression Chambers and Decompression Habitats
Kort om mobila tryckkammare och enklare undervattenshabitat för dekompression.
Rebreathers: Exotic Breathing Apparatus
Grunderna för återandningsapparater genom att diskutera de olika teknikerna som finns.
Post Script
Författaren summerar sina åsikter om teoretiker (vetenskapsmän) och praktiker (dykare).
Glossary
Fyra sidor med 87 begrepps- och förkorningsförklaringar, exempelvis: Apoxia, Ar, CCUBA, DCI, DCS, DPV, ffw, fHe, heliox, ppHe, SPG, Sur-D O2, VOX, med flera.
Index
Register med 704 uppslagsord, namn och beteckningar, exempelvis: air break, Aquazepp, Boyle´s Law, CCUBA, Cis-Lunar, Crowell, DNAx, Eagle´s Nest, Europe, Hang bottle, jonline, Lusitania, everyday, RNPL, Rubic’s Cube, Walkman, World War Two, med flera – varav flera har tvivelaktigt värde som sökbar referens då det inkluderar ord som förekommer som liknelser och annat irrelevant.
Books by the Author
Exempel på andra böcker av författaren – och då inte bara dyklitteratur.


Smakprov ut boken:

Utdrag från kapitlet ”Underwater Communications” och avsnittet ”Music to my Ears”, sida 63:
Once I was diving deep inside a wreck at 130 fsw, moving forward cautiously through the darkness and stirred-up silt. I came to a hatch leading into another compartment, and just as I was contemplating on whether to penetrate farther, I heard Sonny and Cher singing, “I Got You Babe.” It was the clearest stereophonic sound I have ever heard – as if the duo were standing right there beside me. I got out of there so fast that suction pulled out all the fish as well.

Utdrag från kapitlet ”Nitrox: Beyond Air” och avsnittet ”Oxygen – the Good, the Bad, and the Ugly” där syrgasens inverkan beskrivs och det resoneras kring gränsvärdena, sida 91:
Navy Divers are given an oxygen tolerance test in which they breathe pure oxygen in a chamber at a pressure equivalent to a depth of 60 fsw. In that case the partial pressure of oxygen is 4.8 ATA! Most pass the test without going into convulsions, without feeling twitches, without noticing any adverse effects.

Utdrag från kapitlet “Expedition Diving” och avsnittet “Utilizing Hot Mixes” sida 145:
Take for instance an Andrea Doria trip on which five dives are planned over a three day period. Let’s say you’d like to breathe trimix-17/25 on the wreck. You bring three sets of doubles on the boat. One set contains trimix-17/25, the other two set contain trimix-13/50. (At depth of 240 fsw trimix-13/50 can be breathed but less than optimal.)
For the first dive you use the set that contains trmix-17/25. After the dive you drain those doubles completely, then connect them by means of a transfill hose to one set of tanks containing the hot mix. Equalize the pressure, top of each set with air, analyze for oxygen, and you should end up with trimix-17/25 in both sets.Kommentarer:

Eftersom boken är amerikansk, så är den skriven med amerikanska måttenheter, så som psi och fot istället för bar och meter.

Läsningen kan trots försöken att spetsa till det med humor och de talrika illustrationerna inte beskrivas som särskilt fängslande, utan snarare tyvärr aningen tungläst trots intressant innehåll – till stor del beroende på att författaren hela tiden försöker göra tekniska förklaringar utan illustrationer som visar vad som avser beskrivas, varför texten kan bli av typ ”…tag övre pistolhaken, häkta den i det undre fästet…”. Dessutom så skriver författaren som de flesta av oss skulle prata sittandes i en bar med dykpolare och en öl i handen.

Bilderna i boken är i färg och som regel tagna av författaren själv. Bland bilderna finns många intressanta exempel på bland annat utrustning som vi inte är van att se den riggad (och som antagligen kommer orsaka många funderingar hos läsare som är upplärda enligt andra normer).
Bilderna som illustrerar texten verkar ofta vara bilder på hans kompisar som råkar ha just den detaljen eller lösningen som han vill beskriva, få bilder är särskilt gjorda med upplagda detaljer för att tydliggöra det som beskrivs i texten, så mycket förklaras utan kompletterande bilder. Många bilder saknar tyvärr bildtext.

Är man van att läsa dykengelska så är boken inte märkvärdig, har man svårt för engelska i vanliga fall, så kan det dock bli lite extra besvärligt i denna bok eftersom författaren gärna lägger in lite ordvitsar och annat i texten för att skoja till det lite. Exempelvis: ”I haven’t seen argox decompression tables or chairs.” där författaren skojar till det med den dubbla betydelsen av ordet “table”. I övrigt så är boken inte svår, även om en del mindre vanliga begrepp används, som exempelvis ”sling bottle” när de flesta andra idag använder begreppet ”stage bottle”, eller förkortningen ”BMF” (BackMounted Flotation) när andra använder begreppet ”wing” – dock alltid förklarat då författaren är medvetna om avvikelsen i sin begreppsanvändning.

Författaren friskriver sig från användande av värden från boken med kommentaren att siffervärden bara är exempel och inte avsedda att användas.


Betyg: tre av fem, för att den innehåller mycket matnyttig men är föråldrad och ganska tungläst.


Relaterade länkar:
Författarens egen sida:
http://www.ggentile.com
Amazon’s sida om boken:
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/1883056055
Aqua Quest’s sida om boken:
http://aquaquest.com/books/techdivinghandbook.htm
Scuba Diving Book’s sida om boken:
http://scubadivingbooks.com/scubadivingbooks/1883056055.htm
Exempel från boken i inlägg på dykarna.nu i inlägg rörande dykdatorer:
https://www.dykarna.nu/forum/response.asp?response=yes&id=200007&main_Id=192840&catId=0

Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2007-08-16 06:30:43
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Det finns inga svar på detta meddelande
«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: