Namn: Lösen:

Recension "THE TECHNIQUES OF WRECK DIVING"

(Läst 3 113 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Fullständig titel: "The Techniques of Wreck Diving – The Text Book for SafeAir® Wreck Diver and Technical Wreck Diver"

Författare: Edward A. Betts, 2003, 2007 års utgåva

Fakta: 132 sidor, 216x280x9 mm, ISBN 097622917X

Omslag på boken:
https://www.dykarna.nu/fotoalbum/1471/250376.html

https://www.dykarna.nu/photos/2009/499420090619113448.jpgAllmänt:

Boken är kurslitteratur inom American Nitrox Divers International Ltd (ANDI) för kurserna SafeAir® Wreck Diver (SWD) och Technical Wreck Diver (TWD), där SWD är en ANDI nivå 2-kurs (max 40m, max två gasflaskor, max två gasblandningar N2O2, utan dekompression, endast penetration inom ljuszonen) och TWD är en ANDI nivå 3-kurs (max 45m, max tre gasflaskor, max tre gasblandningar N2O2, max 30 min dekompression och med full penetration).

Bokens målgrupp är dykare som vill dyka på vrak med nitrox, både med och utan penetration, samt både med och utan dekompression, och erbjuder därför såväl kunskap om vraken som lämplig utrustning och dykteknik.

Författaren "Ed" Betts började dyka 1963, har arbetat 10 år på olika dyk- och bärgningsbåtar, grundade ANDI 1988 (vilken han nu även är verkställande direktör för), han var också med och skapade Island Scuba Center i New York som blev det första ANDI-centret och ett av de första tekniska dykcentren, som instruktör har han certifierat över 3.000 elever på olika nivåer. I övrigt så har han arbetat med gassystem och därmed bland annat arbetat med lösningar för tryckkammare, helikoptrar, flygplan och rymdoptik. Utöver denna bok så har han även skrivit flera artiklar, instruktörsmanualer och elevhandböcker.


Innehållet:

Då boken är en kursbok, så innehåller den omfattande information om ANDI som organisation och dess kurser. Det finns även kontrollfrågor för kapitel 1-3, där läsaren kan kontrollera sina kunskaper efter kapitlet – frågorna finns både efter varje kapitel och i slutet (några av frågorna förekommer på båda ställena), dock så saknas facit.

Innehållet sig skiljer lite, främst avseende utrustning, än vad en del andra tekniska utbildningsorganisationer rekommenderar – exempelvis så rekommenderas förlängningskabel till isolatorkranen, dubbla avvägningsblåsor, långslangen monterad på kranen vid vänster axel och gasmärkningslapp på regulatorerna vid olika gaser.

Avseende praktisk dykning så tar den bland annat upp tredjedelsregeln, hur man hanterar dubbelpaket som inte är ihopkopplade, ned-/uppstigningsförfaranden, lindragning, hur man skjuter säck och en del annat.

Det sista kapitlet handlar om bärning och behandling av bärgat gods. Trots försöket att belysa både för och nackdelar med bärgning, så lyser författarens ställningstagande för bärgning igenom, när han jämför med UNESCO konventionen, USA's Abandoned Shipwreck Act (1987) och Storbritanniens Receiver of Wrecks (1998).
För de som bärgar föremål så finns behandlingstips för järn/stål, koppar/mässing/brons, glas/kermik, tenn/bly samt trä.

Trots att boken innehåller mycket intressant och relevant information, så kan den nog lätt uppfattas som torr och trist, då den inte på något sätt kan anklagas för att ha en säljande formgivning, eller vara skrivet på ett särskilt intressant sätt.
Eftersom det är kurslitteratur inom ANDI, så får man som läsare även stå ut med att det finns en hel del ANDI-propaganda i stil med "vi är bäst" i boken.


Ingående kapitel:

Introduction
(4 sidor: översikt av SWD och TWD-kurserna)
1 – Introduction to Wreck Diving
(25 sidor: fartygstyper, fartygsanatomi, vraksnedbrytning, risker och förberedelser)
2 – Wreck Diving Equipment
(27 sidor: om dykutrustning betydelse och saker att beakta - Notera: i innehållsförteckningen heter avsnittet "Equipment Needs and Descriptions")
3 – Wreck Dive Application
(29 sidor: gasplanering, penetration, lindragning, hitta på vrak, ned- & uppstigning)
4 – Artifact Recovery
(15 sidor: författaren diskuterar kring bärgning och behandling av bärgat gods)

För en fullständig innehållsförteckning, se separate inlägg nedan.


Smakprov ut boken:

Utdrag från kapitel 1 "Introduction to Wreck Diving", avsnittet "The Evolution of a Wreck" och underavsnittet "Gravity", s 1.11:
"We have already discussed how gravity can play a roll in what type of condition the ship is in once it arrives on the bottom. Over time, gravity will also cause many other changes in the ships 'look and feel'. As various supporting structures begin to deteriorate, the heavy decking above will begin to collapse like a house of cards. Since the bow and stern are typically made with a more supportive structure, they will often outlast the rest of the ship as amidship decks collapse onto each other. Eventually the bow and stern will break off and typically fall to one side."

Utdrag från kapitel 2 "Wreck Diving Equipment" och avsnittet "Buoyancy Compensation Devices", om dubbla avvägningssystem, s 2.13:
"In some instances the redundancy benefits greatly outweigh the slight negative issues. Some divers are equally content with utilizing a lift bag as a back up buoyancy device. It can be so used, but it is more effective than a totally redundant wings? As a separate topic of discussion, a dry suit if worn, rarely has the buoyancy or trim to be effectively used when diving with heavier wreck diving equipment."

Utdrag från kapitel 3 "Wreck Dive Application", avsnittet "On the Bottom" och underavsnittet "Primary Tie-Off", om lindragning s 3.22:
"Under no circumstance should one tie directly into the anchor. One may ask, 'why no?' If the anchor breaks free the diver may be towed and/or have you navigation line severed. If the diver is inside the wreck this could have serious consequences. Upon reaching the bottom of the down line, if a navigational aid is required, tie off adjacent to the anchor or shot line. The first meter of the line on the reel should be tied back on itself as a bowline loop. This permits the user to pass the line around the tie point and then the reel though the loop to create the primary tie-off."

Utdrag från kapitel 4 "Artifact Recovery", avsnittet "Artifact Preservation & Restoration", underavsnitten "Wood" och "Dehydration", om behandling av trä, s 4.14:
"De sure to use a container that can be tightly sealed or you can watch the liquid levels drop daily. Also note that this process should be child-proof. Soak the artifact for about 10 days in the first xylene bath and then using fresh xylene add shaved paraffin daily until a saturated solution is had. The paraffin will crystallize at the edges when the solution is saturated. Let the wood remain in this for another month. This process is preventing the wood from warping and shrinking as the paraffin is actually replacing the water in the swelled fibers."


Kommentarer:

Utgåvan är "metrical & imperial version", dvs boken innehåller både metriska och engelska måttenheter. Ett slående undantag är dock gasplaneringens beräkningar och dess färdiga tabeller som endast består av engelska (imperial) måttenheter (tryck i psig, volym i ft³ och amerikanska flaskbeteckningar).

Som trycksak betraktat är boken av låg kvalité, med billigt papper, dåliga bilder och spiralbindning.
Det förekommer en del skrivfel som bortfallna ord och en del andra missar (som 3000 år istället för 300 år). Den som är van vid brittisk engelska kan dessutom komma att reagera över den amerikanska stavningen – men annars är den nog språkmässigt att betrakta som ganska lättläst.
Illustrationerna är allt för få för bra en manual, och ofta av ganska dålig grafisk kvalité. Inom utrustningskapitlet, så är det ofta tillverkarnas reklambilder på utrustningen som används, undervattensbilderna är av dålig kvalité och andra dåliga detaljer som exempelvis att när man har en illustration för att visa gasplanering då man använder två icke ihopkopplade flaskor så används i illustrationen ett dubbelpaket med manifold.

Avsnittsrubrikerna i boken är bristfälliga. I innehållsförteckningen listas första underrubriksnivån i varje kapitel, den är dock felaktig så till vida att några rubriker saknas och några har annan rubrik i verkligheten (exempelvis heter kapitel 2 "Equipment Needs and Descriptins" i innehållsförteckningen, men på plats i kapitlet heter den "Wreck Diving Equipment"). Dessutom så listas inte rubriker i tredje nivån alls i innehållsförteckningen. Vidare förekommer vissa fel och oklarheter med rubrikformat som förvillar om vilket rubriknivå en rubrik ibland har, och någon rubrik verkar även ha fallit bort.
Vidare har boken en sidnumrering för varje kapitel (dvs varje kapitel börjar med en ny sida 1), vilket i kombination med avsaknad av register och den bristfälliga innehållsförteckningen, gör det lite besvärligt att söka, hitta och referera till information i boken om man inte redan är bekant med den.

Boken har getts ut i tidigare upplagor med lite annorlunda omslag.

Boken kostar år 2008 $50 från ANDI, vilket tyvärr måste anses som högt för innehållet och kvalitén.


Betyg: tre av fem, en informativ men inte allt för omfångsrik bok specifikt om vrakdykning med många tips och en hel del kunskap att förmedla. Dock kunde boken ha varit bättre genomarbetad och har som trycksak tyvärr en låg kvalité – varför bokens pris är att anse som högt (skulle bokens pris på något sätt tas med i bedömningen så skulle betyget sjunka).


Relaterade länkar:
ANDI’s webbsida:
http://www.andihq.com
ANDI’s online butik med boken:
http://andihq.com/miva/merchant.mvc?Screen=CTGY&Store_Code=AI&Category_Code=4200
Amazon (USA) om bokens andra upplaga från 2004 (inkl recension):
http://www.amazon.com/gp/product/097622917X?tag=openlibr-20
Google Books sida om boken:
http://books.google.com/books?id=KwypAAAACAAJ&hl=sv&source=gbs_ViewAPI
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2009-06-19 11:41:16
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Recension "THE TECHNIQUES OF WRECK DIVING" Pär Ahlgren 2009-06-19 11:41
svara Fullständig innehållsförteckning för intresseradePär Ahlgren2009-06-19 11:43

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: