Namn: Lösen:

Recension "THE UNDERWATER PHOTOGRAPHER"

(Läst 3 595 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Fullständig titel: "The Underwater Photographer – Digital and Traditional Techniques"

Författare: Martin Edge (samt Daniel Beecham & Dr Alex Mustard), 1996/2006, 3:e omarbetade utgåvan (2006) andra tryckningen (2007)

Fakta: 392 sidor, 189x245x21 mm, ISBN 978-0-2405-1988-3

Omslag på boken:
https://www.dykarna.nu/photoAlbum/showPhoto.asp?albumId=1471&photoId=214773

https://www.dykarna.nu/photos/2008/499420080815085051.jpgAllmänt:

Bokens tredje utgåva är en total ombearbetning av de tidigare utgåvorna, för att uppdatera boken i enlighet med den digitala utvecklingen och komplettera med nytt bildmaterial.
Boken avser täcka både analogt och digitalt, samt både system- och kompaktkameror. Boken är dock klart fokuserad på digitala systemkameror, men användare av både digitala kompaktkameror, likväl som användare som analoga (film) kameror kan finna användbar information i boken.

Martin Edge är bokens huvudsakliga författare, men två kapitel är skrivna av andra, nämligen Daniel Beecham som skrivit kapitel 19 "Digital compact cameras" och Dr Alex Mustard som skrivit kapitel 21 "Digital underwater photography with filters".
Martin Edge är en erkänt duktig UV-fotograf född 1955 i England och har varit aktiv och prisbelönt UV-fotograf sedan 1980-talet. Han har drivits av ett intresse att ständigt lära sig hur man gör UV-bilder bättre, vilket lett till att han skrivit de tre utgåvorna av "The Underwater Photographer" och även regelbundet genomfört praktiska utbildningskurser i UV-fotografering de senaste 18 åren – varvid han har utbildat flera UV-fotografer som sedan gått och blivit prisbelönta för sina UV-bilder. Martin är en medlem av The British Society of Underwater Photographers (BSoUP).
Dr Alex Mustard en prisbelönt heltids UV-fotograf som före 2004 arbetade som marinbiolog. Han har även skrivit flera andra böcker och otaliga artiklar för tidskrifter världen över.
Daniel Beecham är i jämfört med de andra författarna en relativt okänd dykprofil, men skriver bland annat för nättidningen X-Ray Mag.


Innehållet:

I boken blandas tekniska beskrivningar, praktiska tips och personliga erfarenheter – och informationen rör inte enbart kameran eller UV-miljön, utan det finns viss teknisk information för exempelvis skrivare och minneskort som är bra att veta för en fotograf.
På den tekniska sidan så kan man bland annat läsa om tips rörande minneskort, tekniska skillnader mellan kompakt och systemkameror, förklaring mellan olika tekniska begrepp, funktionaliteter på kameran, kommentarer kring olika linser, med mera.
Bland de mer praktiska tipsen så återfinns exempelvis tips på hur man beter sig i vattnet, råd för hur man organiserar redigeringsarbetet efteråt, råd för kamerainställningar, tips för blixtinställningar, tips för särskilda fotosituationer (natt, befintligt ljus, simmande fiskar, etc), råd för användande av vidvinkel och makro, och mycket mycket annat.
De personliga erfarenheterna omfattar exempelvis val av blixtarmar, kamerainställningar, övningar för hur man skall bli bättre som fotograf på egen hand, och mycket annat så som egna misstag och aha-upplevelser.

Vid flera tillfällen förklarar författaren hur och varför han har gjort sina egna val av hur han fotograferar, val av sin utrustning, erfarenheter han har gjort på vägen, och andra personliga råd. Dessa görs då oftast på ett förklarande sätt så att läsaren själv kan ta ställning till dem och göra en egen bedömning av om det är intressant eller inte.

Boken har en logisk och bra stegring för den som läser den från pärm till pärm, men är också gjord så att det är lätt att bryta ut delar av boken och läsa avsnitten fritt efter behov för att få specifika områden.

Boken är uppdelad i fem större avsnitt:
The Basics And Beyond – om grunderna inom fotografering, så som ljus, etc.
The Digital Revolution – det som den digitala tekniken medförde, exempelvis histogram, etc.
Using SLR Cameras And Compact Digitals Underwater – tar tekniker som rör exponering, fokusering, blixtar, etc.
The Mindset – förklarar författarens filosofi kring UV-fotografering
The Big Four – en fördjupning kring komposition, ljussättning, makro samt vidvinkelfotografering.

I det sista avsnittet "The Big Four" så finns även flera små tips på hur man kan öva på egen hand för att utveckla sig själv instoppade.

På flera ställen i boken så tipsas det om webbsidor där man kan läsa mer om det aktuella ämnet, exempelvis testsidor, tillverkare, etc.


Ingående kapitel:

Foreword
About the book
Introduction
Acknowledgements
Photographic information
Part 1: The Basics and Beyond
1. Basic refreshers – traditional techniques
2. Colour loss, light and particulates
3. Getting close physically
4. Shooting up
5. Preferable lenses and lens law
6. The trouble with zooms
7. The environment
Part 2: The Digital Revolution
8. Image quality, megapixel and sensors
9. Memory cards
10. File types: RAW vs JPEG and TIFF
11. Digital ISO and noise
12. Resolution
13. Digital white balance
14. Workflow and photo trips
15. Shutter lag
16. Understanding histograms: the digital underwater photographer’s best friend
17. Capturing sunbursts with digital cameras
18. Using the LCD screen
19. Digital compact cameras (av Daniel Beecham)
20. Digital SLRs and housings – what’s on the market?
21. Digital underwater photography with filters (av Dr Alex Mustard)
Part 3: Using SLR Cameras and Compact Digitals Underwater
22. Using SLRs and digital compacts: an introduction
23. Exposure modes: aperture, shutter and manual
24. Metering patterns
25. Autofocus
26. Exposure compensation
27. Checking TTL is working
Part 4: The Mindset
28. Our mindset
29. The ‘think and consider’ (TC) system
30. Camera preparation
31. Top-side pressures
32. Subject selection, negative space and potential
33. Approach
34. Lightning for the TC system
35. Composition for the TC system
36. Visualisation
37. Patience
38. Peak of the action
39. Shoot and evaluate
Part 5: The Big Four
40. Composition
41. Lightning
• Natural light
• Using flash underwater – a new approach to an old technique
• Twin flash guns
42. Close-up and macro photography
• Introduction to close-up and macro
• Blue-water close-up and macro techniques
• Abstract images
• How to photograph fish
• The underwater photographer at night
• Ring-flash lightning
43. Wide-angle photography
• Introduction to wide-angle photography
• Dome port theory
• Balanced-light wide-angle photography
• Close-focus wide-angle photography
• Photographing people
• Photographing shipwrecks
• Photographing schooling fish
• Rear curtain synchronisation
• Under-overs
• Creative wide-angles just below the surface
Internet resources, equipment suppliers and useful names and addresses
Glossary
Index

(Alla lägre underavsnitt är inte listade, utan endast kapiteldelarna i kapitel 41, 42 & 43.)


Smakprov ut boken:

Utdrag från kapitel 6 "The trouble with zooms" och avsnittet "Get Physically close to your subject" om linser med zoom, s 27:
"I advocate the use of wide-angle zooms, because their quality and versatility is outstanding. I would never be without my 12-mm–24-mm digital lens and my 17-mm–35-mm lens when I choose to use film."

Utdrag från kapitel 12 "Resolution", om tekniska begrepp inom upplösning, s 49:
"Dots per inch – dpi – is often used interchangeably with ppi, causing a lot of confusion. Dots per inch refer to the resolution of a printing device, defining how many dots of ink are placed on the page when the image is printed; dpi does nor correspond directly with ppi because a printer may put down several dots to reproduce one pixel. The higher a printer’s dpi, the smoother your printed image will appear, provided you have a suitable amount of image resolution. Today’s photo-quality ink jet printers have a dpi resolution of the thousands (1200-4800 dpi). They will give you acceptable-quality photo prints of images with 140-200 dpi resolution, and high-quality prints of images with 200-300 ppi resolution."

Utdrag från kapitel 15 "Shutter lag" och underavsnittet "Buying a digital camera", s 65:
"Before committing yourself to a digital compact camera, test the shutter lag time. If you are buying over the Internet, then go to one of the numerous digital camera Internet review sites. You can easily find the shutter lag times of your intended purchase in this way."

Utdrag från kapitel 16 "Understanding histograms: the digital underwater photographer’s best friend" och underavsnittet "How to adjust for the correct exposure", s 68-69:
"If light from your flashgun has ‘burnt’ the highlights, then reduce the flash power. If it is the natural light that is at fault, adjust either the aperture or the shutter speed.
By using the histogram to determine exposure, you will begin to learn a lot about your images. However, it is important to remember that as long at the highlights are not clipped or burnt out in the right-hand side of the graph, you will have a good histogram.
"

Utdrag från kapitel 40 "Composition" och bildtexten till bild 40.5 (av en räka) till underavsnittet "The focal point or centre of interest", s 190:
"When the magnification becomes greater than 1:1 (life-size), I tend to place the main focal point in the centre – more because of my eyesight than anything else. In this example, I like the bull’s-eye composition of the shrimp. In other circumstances I may crop it in computer.
Nikon F90x with 105-mm lens and +4 T Nikon close-up dioptre, one Sea & Sea flash gun set to TTL, f16 at 1/125 s. Sipadan.
"

Utdrag från kapitel 43 "Wide-angle photography" och kapiteldelen "Close-focus wide-angle photography" om att använda vidvinkellinser för objekta nära kameran, s 325:
"The secret, as the name suggests, is to select and focus on the foreground subject with perhaps a diver hanging out in the blue water with sunbeams piercing the surface behind. By taking advantage of the extreme depth of field that wide –angle lenses provide, you are able to capture all the elements in focus at the same time."


Kommentarer:

Är man bekant med fototermer på engelska och tidigare läst böcker på engelska så behöver man inte tveka att ge sig i kast med den här boken avseende språket. Det förekommer förvisso en hel del ovanliga begrepp, men inget man inte bör kunna hantera med hjälp av bokens egna ordförklaring i slutet och ett vanligt lexikon.

Boken är självklart rikligt illustrerad i färg med underbara bilder. För riktigt inbitna fotografer så är de flesta UV-bilder preciserade med uppgifter om hur de är tagna, vilket utgör ytterligare en egenskap i boken där läsaren kan dra lärdom av innehållet genom att studera bilderna.

Bokens tidigare utgåvor skiljer sig en hel del emellan. De tidigare utgåvorna är:
- Första utgåvan 1996 (ISBN 978-0240514338)
- Andra utgåvan 1999, förnyad med andra bilder (ISBN 978-0240515816)
- Tredje utgåvan 2006, helt omarbetad för att omfatta digital fotografering och nya erfarenheter (ISBN 978-0240519883)
- Omtryckning (identisk) av tredje utgåvan 2007 (ISBN 978-0240519883)

Boken har både innehållsförteckning och register, dock så är de båda bristfälliga. Innehållsförteckningen är enligt ovan, och saknar övriga underrubrikerna som kan vara en ledtråd till var man kan finna det man söker, medan registret är alldeles för tunt för en bok av detta omfång (392 sidor) och det är inte helt lätt att kanske hitta den information man söker i boken om man inte redan vet vilken rubrik uppgiften kan tänkas ligga under. (Som exempel kan nämnas att ISO inte finns som eget sökord i registret.) Sökbarheten för uppgifter i boken får nog anses som en av bokens stora svagheter.

Ett visst slarv har förekommit vid korrekturläsningen av boken, varför man kan hitta små fel som fel format på rubrik, saknad bildtext, felaktigt tecken (bokstav) i ord, och andra småfel. Exempel är en felaktigt rubrikformat på sida 253 där ett under-underavsnitt plötsligt fått rubrikformat som högre underavsnitt, eller en frånfallen bildtext till bild 42.18 på sida 268, eller rena skrivfel så som ordet "naïve" (ställer för "naive") sida 295.

Boken finns i dagsläget på engelska och spanska, och är även planera att komma ut på tjeckiska, ryska och tyska under 2008.


Betyg: fem av fem, för att det är en fantastiskt välgenomarbetad bok som nog kan erbjuda de flesta UV-fotografer (nybörjare såväl som erfaren) en hel del tips till förbättringar.


Relaterade länkar:
Martin Edge’s egen webbsida:
http://www.edgeunderwaterphotography.com
Martin Edge’s egen sida om boken:
http://www.edgeunderwaterphotography.com/pages/myBook.asp
Amazons (UK) sida om boken (med möjlighet att titta i boken):
http://www.amazon.co.uk/Underwater-Photographer-Digital-Traditional-Techniques/dp/0240519884
Google books sida med förhandsgranskning av boken:
http://books.google.se/books?id=SD6Mi09kxkQC&printsec=frontcover&dq=The+Underwater+Photographer&sig=6JtgvsJyZ-gYiyQu_hEq3gYSrD8
The British Society of Underwater Photographers (BSoUP) boksida, med bilder på bokens tre versioner:
http://www.bsoup.org/Books/Books2.php
Läs mer om medförfattaren Alex Mustard:
http://www.amustard.com/?page=cvphoto&subpage=photo&size=s

Boken (inklusive tidigare utgåvor) kommenteras på dykarna.nu:
https://www.dykarna.nu/forum/response2.asp?response=yes&id=251338&main_Id=251338&catId=0
https://www.dykarna.nu/forum/response.asp?id=230614&main_Id=230592&catId=
https://www.dykarna.nu/forum/response.asp?id=100476&main_Id=100433&catId=
https://www.dykarna.nu/forum/response.asp?id=75606&main_Id=75474&catId=
https://www.dykarna.nu/forum/response.asp?id=55434&main_Id=55279&catId=
https://www.dykarna.nu/forum/response.asp?id=45905&main_Id=45829&catId=
https://www.dykarna.nu/forum/response.asp?id=43888&main_Id=43762&catId=
https://www.dykarna.nu/forum/response.asp?id=6922&main_Id=6898&catId=
https://www.dykarna.nu/forum/response.asp?id=259002&main_Id=258945&catId=0
Författaren kommenteras på dykarna.nu:
https://www.dykarna.nu/forum/response.asp?id=44373&main_Id=44373&catId=7
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2008-08-15 09:02:36
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Recension "THE UNDERWATER PHOTOGRAPHER" Pär Ahlgren 2008-08-15 09:02
svara Sv: Recension "THE UNDERWATER PHOTOGRAPHER"Anders Nygren2008-08-15 10:41
svara Sv: Recension "THE UNDERWATER PHOTOGRAPHER"Magnus Keijser2008-08-16 18:14
svara Sv: Recension "THE UNDERWATER PHOTOGRAPHER"Torbjörn Gylleus2008-08-17 12:50
svara Sv: Recension "THE UNDERWATER PHOTOGRAPHER"Anders Winzell2008-08-17 20:24

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: