Namn: Lösen:

Recension "Top Wreck Dives Of The World"

(Läst 4 259 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Fullständig titel: "Top Wreck Dives Of The World"

Författare: Jack Jackson (editor), Andy & Angie Belcher, Bob Halstead, Jason Martin, Rochelle Mutton & Lawson Wood, 2007, första utgåvan

Fakta: 160 sidor, 272x306x17 mm, ISBN 978-1-84537-466-2

Omslag på boken:
https://www.dykarna.nu/photoAlbum/showPhoto.asp?albumId=1471&photoId=208257

https://www.dykarna.nu/photos/2008/499420080704081915.jpgAllmänt:

Boken är en översikt över olika vrak som av författarna anses vara bland världens bästa. Boken är dock mer en översikt över olika vrakdykningsområden, än en vrakguide. Detta eftersom boken mer handlar om att ge en översikt över olika områden, snarare än att ge detaljerad information om olika vrak. Boken är därför tämligen olämplig som vrakguide, utan mer lämpad som en guide att jämföra olika dykdestinationer för den som planerar en vrakdykningssemester.

Boken har flera författare som bidragit med olika delar av boken:
Jack Jackson (editor): utbildad till kemist, men bytte karriären till ett liv som expeditionsledare, och har vigt sitt liv åt äventyr sedan 1967. Har stor erfarenhet av Röda Havet och Stilla Havet, drev bland annat en dykbåt i Sudan i 12 år.
Andy & Angie Belcher: skriver och fotograferar yrkesmässigt och har som par gjort flera produktioner till barnböcker och resemagasin.
Bob Halstead: dykt sedan 1968, flyttat till Papau Nya Guinea och utvecklat sportdykningen där, skrivit åtta böcker och mångt fler artiklar till tidningar.
Jason Martin: började sin dykkarriär i det militära, har jobbat i flera länder med dykning och varit engagerad inom flera organisationer som intresserat sig för marina lämningar och nu senast startat Frog Squad som gör UV-jobb för filmindustrin.
Rochelle Mutton: journalist som sedan 2000 nischat sig på den marina miljön och dykning.
Lawson Wood: dykt sedan 1965 och som författare eller medförfattare skrivit mer än 40 böcker, han är även uppmärksammad för sina UV-bilder.


Innehållet:

Boken inleds med ett avsnitt som ger en grov översikt över vrak och vrakdykning genom kortare avsnitt om hur man hittar vrak, det marina livet på vrak, lagstiftning kring vrak och en del annat.
Därefter inleds bokens huvudtema som är vraken. Det hela är uppbyggt på en geografisk indelning först avseende vilket hav vraket ligger i, och därefter vilket land eller region vraket ligger i (eller utanför). Varje land/region inleds med en karta som visar vilka vrak som det skall fokuseras kring (vissa andra vrak kan nämnas i texten utöver dessa). Den beskrivande texten kring vraken är dock inte särskilt djuplodande, utan ger enbart den mest grundläggande historien kring vraket, en eller ett par djup uppgifter, samt någon enklare form av beskrivning av vraket. Inga vrakskisser finns med, det finns UV-bilder från några från varje område – de flesta vraken är utan illustrationer. Det finns en enda bild på ett fartyg innan den blev vrak, det är en flygbild på USS Spiegel Grove strax innan sänkningen som artificiellt rev.
Efter som de olika avsnitten är skrivna av olika författare, så är de lite olika i sina utföranden, och fokuserar på lite olika detaljer i sina beskrivningar – varför de inte är helt jämförbara med varandra. Textomfånget kring vraken är också lite olika, en del är väldigt väldigt korta, medan ändra är mer utförliga.

Boken avslutas med ett avsnitt där man kan läsa lite olika information om de olika destinationerna som tas upp i boken. Informationen kring varje destination är sorterad under rubrikerna "Climate", "Best time to go", "Getting there", "Water temperature", "Depth of dives", "Recompression (hyperbaric) chambers" och "Dive practicalities".

För den som är intresserad av vrakens bevarande och artificiella rev, så finns det lite grann i boken som kan vara av intresse, både i inledningen och i avsnitten om de olika regionerna. Det är dock inte så mycket att det bör motiverar till att köpa boken av enkom det skälet.


Ingående kapitel:

Introduction (First research the wreck, Latitude and longitude, Transit or marks, Global positioning system (GPS), Diving safely, Diving on deeper wrecks, Animals and plants living in, on and around wrecks, Code of conduct, War graves, Historic wrecks, The receiver of wreck)
Atlantic Ocean
• Canada – Bell Island / Lawson Wood
• United States of America – East Coast / Jack Jackson
• Bermuda / Jack Jackson
• Bahamas and Caribbean / Lawson Wood & Jack Jackson (Bahamas, British Virgin Islands, Cayman Islands, Grenada, Honduras, Dutch Antilles: Aruba, Bonaire, Curaçao)
• Great Britain and Republic of Ireland / Jack Jackson & Lawson Wood (England, Republic of Ireland, Scotland)
• South Africa / Jason Martin (Maori Bay, Smitswinkel Bay, Robben Island)
Mediterranean
• Malta / Lawson Wood
• Cyprus / Jack Jackson
Red Sea
• Egypt / Jack Jackson (Sha’b Ali & Shag Rock, Sha’b Abu Nuhâs, Brothers, Abu Galawa)
• Sudan / Jack Jackson
Indian Ocean
• Australia – West Coast / Rochelle Mutton
Pacific Ocean
• Malaysia / Jack Jackson
• Phillipines / Jack Jackson (Subic Bay, The Busuanga And Coron Wrecks, Davao – Pearl Farm Beach Resort)
• Chuuk / Jack Jackson
• Vanuatu / Jack Jackson
• Solomon Islands / Andy Belcher
• Papua New Guinea / Bob Halstead
• Australia / Bob Halstead
• New Zealand / Andy Belcher
• Canada – Vancouver Island / Lawson Wood
Destination Directory
Index
Photography Credits


Smakprov ut boken:

Utdrag från kapitlet "Introduction" och avsnittet "Code of conduct", femte punkten, s 14:
"Do not damage marine life or the wreck; wrecks provide a habitat for marine life which destructive diving or careless anchoring can ruin. Where available, use fixed shot lines. If you need to use your own line or anchor, ensure that they are secured off the wreck and where possible. Use safe diving techniques that will not spoil the wreck for other divers, whatever their interest."

Utdrag från kapitlet "United States Of America – East Coast", och avsnittet om vraket USS Algol, s 26:
" The 13,910 ton USS Algol (AKA-54) was 140m (459ft) long and had a beam of 19m (63ft). She was laid down on 10 December 1942 at Oakland, California, by the Moore Dry Dock Co., under a Maritime Commission contract as SS James Barnes. She was launched on 17 February 1943; sponsored by Mrs J.A. McKeown and renamed Algol on 30 August 1943. After a session in reduced commission, she was converted to an attack cargo ship and placed in full commission on 21 July 1944.
The
Algol was eventually decommissioned on 23 July 1970 and transferred to the Maritime Administration’s National Defence Reserve Fleet. Her name was removed from the Navy list on 1 January 1977.
Today the
Algol lies in 44m (145ft) of water with the main deck at 34 m (110ft). The rudder and propeller are missing and the cargo holds are filling up with silt, but she is big and intact and worth several dives. The funnel has been removed, leaving a teardrop-shaped scar with the fat end of the teardrop pointing towards the bow. The current on the wreck can vary from slight to very strong, and the wreck has become home to a good variety of marine life."

Utdrag från kapitlet "Philippines" och avsnittet "The Busuanga And Coron Wrecks", och återger hela avsnittet om vraket "Kogyo Maru", som är den kortaste utarbetade vrakbeskrivningen i hela boken (bortsett från de som nämns i förbifarten), s 121:
"East of the southeast corner of Lusong Island, the 158m (518ft) Japanese Freighter Kogyo Maru lies on her starboard side at 34m (112ft), with the port side at 22m (72ft)."

Utdrag från kapitlet "Destination Directory" och avsnittet "Climate" för Grenada, s 155:
"CLIMATE Temperatures vary between 24°C (85°F) and are usually equable, but strong winds and excessive rainfall should be expected in the summer months. The island averages over 1.27, (50in) of rain per year."


Kommentarer:

Boken lämpar sig inte att ta med sig på dykresan, dels för att den inte är särskilt lämpad som guidebok på en destination (utan mer för att välja ut en destination bland andra), dels för det otympliga formatet.

Illustrationerna i boken är ganska bra, men långt ifrån vad en inbiten vrakdykare skulle önska sig. Tyvärr så har många av bilderna dåliga färger, och den blå färgen får ofta en onödigt stor dominans i bilden. De flesta av bilderna är dessutom närbilder på beväxta detaljer, och ger sällan någon överblick över vraket. För de flesta vraken återges dessutom ingen fotoillustration över huvudtaget, och några vrakskisser förekommer inte över huvudtaget.

Bokens underrubriken lämnar en del att önska då den inte är helt konsekvent, exempelvis kan rubrikerna tolkas som att Salem Express ligger vid Abu Nuhâs tillsammans med Giannis D, Carnatic, mfl.

Boken använder det metriska systemet, men uppgifterna finns även parallellt angivna i amerikanska enheter på alla ställen.


Betyg: två av fem, för att den ger en ganska dålig överblick över de vrak som beskrivs, oftast med ganska kort information och helt undermåliga grafiska återgivningar. Boken ger dock en grund för den som vill välja sina resedestinationer, då den ger en viss möjlighet att jämföra olika destinationer


Relaterade länkar:
Amazon (US) om boken:
http://www.amazon.com/Wreck-Dives-World-Jack-Jackson/dp/1845374665
Amazon (UK) om boken:
http://www.amazon.co.uk/Wreck-Dives-World-Jack-Jackson/dp/1845374665
Författarens egen biografi på hans egen sida:
http://www.jackjackson.co.uk/biography.html
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2008-07-04 08:28:00
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Recension "Top Wreck Dives Of The World" Pär Ahlgren 2008-07-04 08:28
svara Komplett vraklista över inkluderade vrakPär Ahlgren2008-07-04 08:35
svara Sv: Recension "Top Wreck Dives Of The World"Anders Jälmsjö2008-07-04 12:23
svara Sv: Sv: Recension "Top Wreck Dives Of The World"Christian Balousa Andersson2008-07-04 16:33

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: