Namn: Lösen:

Recension "Underwater Digital Photography"

(Läst 2 665 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Fullständig titel: "Master Guide For Underwater Digital Photography"

Författare: Jack & Sue Drafahl, 2005

Fakta: 128 sidor, 214x278x8 mm, ISBN-13 978-1-58428-166-5

Omslag på boken:
https://www.dykarna.nu/photoAlbum/showPhoto.asp?albumId=1471&photoId=202688

https://www.dykarna.nu/photos/2008/499420080530194105.jpgAllmänt:

Boken är en summering av författarnas erfarenheter från 35 år vardera som undervattensfotografer, och det poängteras flera gånger att de råd och tips som ges i boken är deras personliga erfarenheter och inga svart-vita sanningar.
Till skillnad från vad bokens titel indikerar, så inriktar sig boken inte enbart på digital fotografering, utan trots namnet så tar den även upp analog (film-) fotografering parallellt med digital. Detta eftersom man i boken även vill få med analoga bilder som skannas till digitalt format. Det gör att boken får med en bra jämförelse för mellan digital och analog teknik, varför den sannolikt är ett mycket bra stöd för den som funderar på att gå från analog till digital fototeknik.

Nivån på innehållet i boken gör att man bör ha viss grundläggande kunskap kring fotografering innan man läser den, då det framförallt i inledningen kan vara svårt att hänga med. Dock så gör man många grundliga förklaringar i boken, varför även nybörjare kan dra nytta av boken, och mer erfarna fotografer antagligen kan hoppa över flera avsnitt.
För den som överväger att skaffa eller byta kamera, så har boken en del tips som kan vara till hjälp vid valet.

Författarna är Jack och Sue är ett äkta par, som bor i Oregon (USA) och jobbar med fotojournalistik, föreläsningar, utbildning samt att producera multimedia material. De har båda dykt sedan början på 70-talet. De har även bildat Oregon Coast Digital Center, där man kan gå kurser i digital fototeknik och bildredigering.
De senaste 30 åren har de producerat material till ”Petersen’s PHOTOgraphic”, ”Rangefinder”, ”Sport Diver”, ”Skin Diver”, ”Dive Training”, ”Diver”, ”National Widelife Federation” och ”National Geographic World Magazine”.
På senare år har paret även skrivit flera böcker: ”Photo Salvage with Adobe Photoshop: Techniques for Saving Damaged Prints, Slides and Negatives (Solutions)” (2003), ”Advanced Digital Camera Techniques” (2003), ”Step-by-Step Digital Photography: A Guide for Beginners” (2003), ”Plug-ins for Adobe Photoshop: A Guide for Photographers” (2004), ”Digital Imaging for the Underwater Photographer” (2005), samt ”Adobe Photoshop For Underwater Photographers” (2006).
Man har även producerat de egna DVD:er: ”Underwater Photoshop – Basic Image Editing” del 1 & 2, ”Underwater Photoshop – Advanced Image Editing” del 1 & 2, samt ”Underwater Elements – Image Editing”.


Innehållet:

Boken tar upp förutsättningar som färger, ljus, partiklar och annat som påverkar hur bilderna blir under vattnet. Vidare så tittar den närmare på kameror (och tillbehör) och vad som kan vara viktigt att veta om sin kamera eller beakta vid val av kamera – boken ger dock inte konkreta förslag på specifika kameror, utan endast på saker att beakta kopplat till läsarens egna behov.
Boken är ganska personligt skriven, och flera gånger påpekas det att man ger råd efter sina egna erfarenheter, och att de ibland kan skilja mot vad många andra säger.

Författarna beskriver hur man skall använda kamerafinesser som vitbalans, zoom, ISO, slutartid, bländare, mm, men även om hur man använder tillbehöver så som externa blixtar, blixtarmar, vidvinkel- och macrolinser. Det finns även tips på hur man sköter och handhar fotoutrustningen.
Självklart finns det även en rad tips på hur man skall använda befintligtljus, blixtar, exponering, bildkomposition och mycket annat för att få till de bilderna man vill åstadkomma. Det finns även flera tips på hur man själv kan öva med kameran för att utveckla sig själv på egen hand.
Boken har en klar tonvikt vid tekniska aspekter, exempelvis om hur man använder blixtar och gör inställningar, och den konstnärliga bildkomponeringen får endast ett litet kapitel på slutet.

Boken berör bildredigering (efterbearbetning) endast i förbifarten, utan fokuserar helt på hur man tar bilder, dock med viss hänsyn till att man kan göra olika saker för att sedan lättare kunna arbeta med bilderna i datorn.


Ingående kapitel:

1. The Evolution of Underwater Photography
2. How the Underwater Environment Affects Photography
3. Taking the Plunge
4. Digital-Camera Components
7. Getting Good Exposure
8. Available-Light Photography
9. Flash Photography
10. Wide-Angle Photography
11. Fish Photography
12. Close-up Photography
13. Super Macro
14. Backscatter
15. Composition
16. Reef Protection and Photographic Ethics
17. Traveling with Your Camera
18. Care of Your Underwater Equipment
19. The Future of Underwater Photography
20. Appendix

(För särskilt intresserade, se separate inlägg för komplett lista over alla kapitel och underavsnitt)


Smakprov ut boken:

Utdrag från kapitel 3 ”Taking The Plunge” och avsnittet ”Camera Brackets And Arms”, och en kommentar rörande blixtarmar, s 20-21:
There are other manufacturers that provide even more handy tools for the underwater photographer. One we specifically like is a lens caddy from INON (www.inonamerica.com). It attaches to the side of the arms to allow you a safe place to store your wet wide-angle lens when it is not in use. Although many of the arm and bracket systems can be intermixed, we have found that it is best to stick with one brand throughout your entire camera system to assure compatibility.

Utdrag från kapitel 7 ”Getting Good Exposures” och hela avsnittet ”ISO Rating”, s 49:
”Another exposure control that you have with your digital camera is the ISO setting. In the film world, the silver halide crystals with a higher rating are more sensitive to light. So when you need to stop the action or photograph in low light, you just use a higher ISO film.
With digital cameras, the ISO setting adjust the electrical charge on the image-sensor chip so that it is more or less sensitive. It uses the familiar ISO terms that we photographers are accustom to using. When the light level gets low, the action increases, or you need more depth of field, changing apertures and shutter speeds may not always be adequate. The solution is to increase the ISO speed until you have acceptable parameters for your camera’s aperture and shutter speed. A big advantage with digital is that you can adjust this ISO setting from image to image.


Utdrag från kapitel 11 ”Fish Photography” och avsnittet ”Flash Considerations”, och en kommentar rörande blixtar för kompaktkameror, s 84:
”Digital point & shoot cameras are a little more limited on flash configurations since most use an internal flash or a slave-fired external flash. With this type of camera, we generally use just the one external slave flash and work the flash angles to minimize the shadows on the background. The best solution is if you have a point & shoot camera that has a hot shoe and sync port. With this system, you can use the sync flash alone or in conjunction with another slaved flash, just like the SLR shooters.

Utdrag från kapitel 13 ”Super Macro” och avsnittet ”Tele-Extenders”, och en kommentar rörande systemkameror, s 96:
Digital SLR shooters with CCD chips have a big advantage over film shooters because they already have a 1.5 increase due to the magnification factor of CCD chips. If you add the tele-extender and the CCD chip’s magnification together, you can have as high as a 3:1 magnification factor.


Kommentarer:

I sin egenskap av bok om UV-foto, så är boken självklart full med UV-bilder på i princip varje sida hela boken. För riktiga fotoentusiaster så kan det dock vara en besvikelse att det inte alltid är kommenterat hur och med vilken utrustningen bilden är tagen.

Boken har ett register, men tyvärr så är det inte komplett i det avseendet att man inte listar alla förekomster av de ord som finns upptagna. Därför kan den som söker information i boken genom att söka på ett ord i registret missa förekomster som kanske är relevanta för det man söker.

Språket i boken är relativt enkelt med undantag alla fototermer som självklart är röriga för de läsare som inte är vana vid dem.


Betyg: fyra av fem, för att det är en bra, enkel och pedagogisk bok för den som vill komma igång med UV-fotografering eller som har viss erfarenhet av analog undervattensfotografering och funderar på att gå över till digital fototeknik, samt i viss mån även för den som funderar på att välja mellan digital systemkamera eller digital kompaktkamera.


Relaterade länkar:
Amazons sida om boken:
http://www.amazon.com/Master-Guide-Underwater-Digital-Photography/dp/1584281669
Författarna egna sida för Oregon Coast Digital Center:
http://www.jackandsuedrafahl.com
Författarnas egen sida om boken:
http://www.jackandsuedrafahl.com/Book6.html
Googls Books sida med förhandsgranskning av boken:
http://books.google.se/books?id=RczYU_l550kC&printsec=frontcover&dq=The+Underwater+Photographer&sig=oaFsceNU_bsYuCZ6SbOG4pTsWnU
Kommentar på dykarna.nu om boken:
https://www.dykarna.nu/forum/response.asp?response=yes&id=176647&main_Id=176622&catId
https://www.dykarna.nu/forum/response.asp?response=yes&id=230911&main_Id=230882&catId
https://www.dykarna.nu/forum/response.asp?id=259002&main_Id=258945&catId=0
SeekBooks sida om boken:
http://www.seekbooks.com.au/book/Master-Guide-for-Underwater-Digital-Photography/isbn/9781584281665.htm

Två sidor med översättning mellan svenska och engelsk fototermer för den som önskar hjälp på den punkten när de läser boken:
http://bildochfoto.se/2007/06/04/fototermer-och-vad-de-betyder
http://affe.karen.hik.se/fotografering/pdf/fotoordlista.pdf
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2008-05-30 19:48:02
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Recension "Underwater Digital Photography" Pär Ahlgren 2008-05-30 19:48
svara Detaljerad innehållförteckning (för intresserade)Pär Ahlgren2008-05-30 19:51

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: