Namn: Lösen:

Recension: "U.S. NAVY DIVING MANUAL"

(Läst 4 939 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Fullständig titel: "U.S. Navy Diving Manual – Revision 5"

Författare: U.S. Navy (red Paul Fleischman), 2005, 5 utgåvan

Fakta: 993 sidor, 220x300x55 mm, ISBN 1-905492-06-5

Omslag på boken:
https://www.dykarna.nu/photoAlbum/showPhoto.asp?albumId=1471&photoId=210201

https://www.dykarna.nu/photos/2008/499420080718084613.jpg

Logon i närbilda:
https://www.dykarna.nu/photoAlbum/showPhoto.asp?albumId=1471&photoId=210202

https://www.dykarna.nu/photos/2008/499420080718084654.jpgAllmänt:

"US Navy Diving Manual" är en mycket omfattande manual som tagits fram för den amerikanska flottan. Den är ursprungligen uppdelad i fem volymer (se nedan), men har getts ut i en bok för civila marknaden.
1905 gav den amerikanska flottan ut "Manual For Divers", vilken efterföljdes av den mycket förbättrade "US Navy Diving Manual" framtagen av Gunner Stillson 1916. "US Navy Diving Manual" har sedan efterföljts av flera revideringar där man uppdaterat med nya rön. Den aktuella boken är revision 5, medan den senaste utgivna inom amerikanska flottan är revision 6 som kom i våras (2008).
Boken är sedan längre en referensbok för många även utanför US Navy. Bland annat så har dyktabellerna från "US Navy Diving Manual" legat till grund för NOAA’s dyktabeller, PADI’s dyktabeller och de gamla (icke-RGBM) tabellerna från NAUI.
För sportdykaren så innehåller boken mycket fakta, tabeller och formler som kan vara av relevans, men även en hel del som kan vara intressant att läsa som kuriosa.


Innehållet:

Boken är en manual och referensverk, och omfattar allt från grundläggande dykfysik och dykerihistoria till tabeller, U.S Navys säkerhetsregler, översikt över viss utrustning, dykning med olika gaser, dekompression på ytan i tryckkammare efter dyk, beräkningsformler och dykprocedurer för både frisimmande dykare, bottengående tungdykare med slang från ytan och dykning med återandningsapparater.
På de ställen där det instrueras i hur man skall använda tabeller eller göra beräkningar, så finns även exempel där man kan öva och jämföra med en lösning i boken.

I boken kan läsaren ta del av en uppsjö med fakta, tips och råd, bland annat:
Konverteringstabeller för måttenheter, hur man beräknar säkert avstånd till undervattens explosioner, erforderligt gastryck och gasflöde vid dykning med navelsträng (slangdykning), diverse olika dyktabeller för öppna system så väl som slutna system med luft så väl som med blandgas, rutiner för missad dekompression, formler för blandgasberäkningar, rutiner vid isdykning, linsignaler vid dykning med livlina, rutiner för höghöjdsdykning, rutiner för mättnadsdykning, rutiner för tryckkammarbehandling, beskrivning över farliga djur i havet, och mycket mycket annat.

För den som är intresserad av olika dyksystem så finns följande system upptagna med regelverk och tips (dock ej som tekniska manualer): Öppna frisimmande system, AGA-mask med ytförsörjd gas Mk20 Mod0, ytförsörjd frisimmande hjälmdykare Mk21 Mod1, helmask med alternativ för flaska eller navelsträng EXO MR MS, återandningsapparat (RB) Mk16 Mod0 och Mod1, samt syrgasåterandningsapparat Mk25.
Vidare kan man läsa lite om Lightweight Die System (LWDS) och Flyaway Dive System (FADS) för luftförsörjning till dykning med navelsträng.

För den som är intresserad av tabeller, så finns följande tabeller med i boken:
Konverteringstabeller för olika enheter inom tryck, volym, längd, yta, hastighet, massa, energi, effekt och temperatur
Övertryckskrav för Mk21 Mod1 dykarhjälm
Korrektionsfaktorer för pneumophantometer
Ekvivalent havsnivådjup för höghöjddykning
Repetetive Group Designation för uppstigning till hög höjd vid dykning
Erforderligt ytintervall före uppstigning till höghöjd
Dyktabell för luftdykning utan dekompression
Dyktabell för luftdykning med dekompression
Tabeller för ytdekompression (Sur-D) med syrgas
Tabeller för ytdekompression (Sur-D) med luft
Ekvivalent luftdjup för nitroxblandningar 25-40%
Dyktabell för helioxdykning med dekompression
Tabell över minsta gastemperatur vid helioxdykning på olika djup
Atmosfärtabeller för trycksatt dykarklocka och tryckkammare för mättnadsdykning
Dyktabeller (uppåt & nedåt) för mättnadsdykning
Tryckminskningstabeller för mättnadsdykning
Förbrukningstabeller för Mk16 Mod0 återandningsapparat
Faktorer för gasbyte mellan dyk (luft, nitrox & heliox)
Dyktabell för nitroxdykning utan dekompression med Mk16 Mod0 återandningsapparat med konstant pO2 på 0,7 ata
Dyktabell för helioxdykning med dekompression med Mk16 Mod0 återandningsapparat med konstant pO2 på 0,7 ata
Tabeller för flasktryckets påverkan av vattentemperatur för Mk16 Mod1 återandningsapparat
Förbrukningstabeller för Mk16 Mod1 återandningsapparat
Åtgärdstabell vid missad dekompression för Mk16 Mod1-dykare
Dyktabell för nitroxdykning utan dekompression med Mk16 Mod1 återandningsapparat med konstant pO2
Dyktabell för helioxdykning med dekompression med Mk16 Mod1 återandningsapparat med konstant pO2
Tabell för genomsnittlig gasförbrukning för Mk25 Mod0 syrgasåterandningsapparat
Dyktabeller för Mk25 Mod0 syrgasåterandningsapparat
Atmosfärstabeller för tryckkammare
Exponeringstabeller för tryckkammar personal
Behandlingstabeller för tryckkammare

Generellt sett så är texten ganska torr och föga inspirerande om man inte specifikt är intresserad av ett speciellt avsnitt, men det finns också mycket intressanta detaljer för den som vill veta mer om något av de områden som tas upp.


Ingående kapitel:

Volume 1
1 History Of Diving
2 Underwater Physics
3 Underwater Physiology And Diving Disorders
4 Dive Systems
5 Dive Program Administration
Volume 2
6 Operational Planning And Risk Management
7 Scuba Air Diving Operations
8 Surface Supplied Air Diving Operations
9 Air Decompression
10 Nitrogen-Oxygen Diving Operations
11 Ice And Cold Water Diving Operations
Volume 3
12 Mixed-Gas Diving Theory
13 Mixed Gas Operational Planning
14 Surface Supplied Mixed-Gas Diving Procedures
15 Saturation Diving
16 Breathing Gas Mixing Procedures
Volume 4
17 Closed-Circuit Mixed-Gas UBA Diving
18 Mk 16 Mod 1 Closed-Circuit Mixed-Gas UBA
19 Closed-Circuit Oxygen UBA Diving
Volume 5
20 Diagnosis And Treatment Of Decompression Sickness And Arterial Gas Embolism
21 Recompression Chamber Operation

(För fullständig innehållsförteckning, se separate inlägg nedan.)


Smakprov ut boken:

Utdrag från kapitel 3 "Underwater Physiology and Diving Disorders", avsnittet 3-12 "Other Diving Medical Problems", 3-12.1 "Dehydration" och 3-12.1.1 "Causes of Dehydration" om uttorkning av kroppen vid dykning, s 3-60:
"Immersion in water creates a special situation that can lead to dehydration in its own right. The water pressure almost exactly counterbalances the hydrostatic pressure gradient that exists from head to toe in the circulatory system. As a result, blood which is normally pooled in the leg veins is translocated to the chest, causing an increase central blood volume. The body mistakenly interprets the increase in central blood as a fluid excess. A reflex is triggered leading to an increase in urination, a condition called immersion diuresis. The increased urine flow leads to steady loss of water from the body and a concomitant reduction in blood volume during the dive."

Utdrag från bilaga 1A "Safe Diving Distances from Transmitting Sonar", avsnittet 1A-4 "Sonar Diving Distances Worksheet with Directions for Use" och 1A-4.1.1 "Effects of Exposure" om dykning vid aktiv sonar, sida 1A-2:
"Tables 1A-3 through 1A-5 are divided by horizontal double lines. Exposure conditions above the double lines should be avoided for routine operations. As sound Pressure Level (SPL) increase above 215 dB for hooded divers, slight visual-field shifts (probably due to direct stimulation of the semicircular canals), fogging of the face plate, spraying of any water within the mask, and other effects may occur. In the presence of long sonar pulses (one second or longer), depth gauges may become erratic and regulators may tend to free-flow. Divers at Naval Submarine Medical Research Laboratory experiencing these phenomena during controlled research report that while these effects are unpleasant, they are tolerable."

Utdrag från kapitel 6 "Operational Planning and Risk Management", avsnitt 6-8 "Select and Assemble the Diving Team", och stycket 6-8.6 "Diving Supervisor" om ansvarsuppgifterna inom ett dyklag, s 6-33:
"While the Master Diver is in charge of the overall diving operation, the Diving Supervisor is in charge of the actual diving operation for a particular dive or series of dives. Diving operations shall not be conducted without the presence of the Diving Supervisor. The diving supervisor has the authority and responsibility to discontinue diving operations in the event of unsafe diving conditions."

Utdrag från kapitel 9 "Air Decompression", avsnittet 9-12 "Diving at High Altitudes" och stycket 9-12.4 "Equilibratin at Altitude", om höghöjdsdykning, s 9-44:
"Example: A diver ascends rapidly to 6000 feet in a helicopter and begins a dive to 100 fsw 90 minutes later. How much residual nitrogen time should be added to the dive?
From table 9-5, repetitive group upon arrival at 6000 feet is Group E. During 90 minutes at altitude, the diver will desaturate to Group D. From Table 9-4, sea level equivalent depth for a 100 fsw dive is 130 fsw. From Table 9-8, residual nitrogen time for a 130 fsw dive in Group D is 11 minutes. The diver should add 11 minutes to bottom time.
Table 9-5 can also be used when a diver who is fully equilibrated at one altitude ascends to and dives at a higher altitude. Enter Table 9-5 with the difference between the two altitudes to determine an initial repetitive group.
"

Utdrag från kapitel 16 "Breathing Gas Mixing Procedures" och avsnittet 16-2 "Mixing Procedures" om olika sätt att blanda gas, s 16-1:
"Two or more pure gases, or gas mixtures, may be combined by a variety of techniques to form a final mixture of predetermined composition. This section discusses the techniques for mixing gases. Aboard ships, where space is limited and motion can affect the accuracy of precision scales, gases are normally mixed by partial pressure of by continuous-flow mixing systems. The methods of mixing by volume or weight are most suitable for use in shore-based facilities because the procedure requires large, gas-tight tanks and precision scales."

Utdrag från kapitel 17 "Closed-Circuit Mixed-Gas UBA Diving", och underavsnitten 17-11 "Medical Aspects of Closed-Circuit Mixed-Gas UBA", 17-11.4 "Carbon Dioxide Toxicity (Hypercapnia)", och stycket 17-11.4.2 "Symptoms of Hypercapnia" där man tar upp olika symptomen för koldioxidförgiftning, sida 17-31:
"Symptoms are dependent on the partial pressure of carbon dioxide, which is a factor of both the fraction of carbon dioxide and the absolute pressure. Thus, symptoms would be expected to increase as depth increase. The presence of a high partial pressure of oxygen may also reduce the early symptoms of hypercapnia. Elevated levels of carbon dioxide may result in an episode of CNS oxygen toxicity on a normally safe dive profile."


Kommentarer:

Språket i boken är inte allt för komplicerat som engelska, men dock fullt av facktermer som kan vara svåra att slå upp i lexikon, varför goda kunskaper inom dykrelaterad engelska är bra om man skall ge sig i kast med boken.

Boken har bara svart-vita illustrationer, trots att förlagan har färg – något som dock knappast har någon större praktiskt betydelse för användaren.

Boken är ett referensverk, vilket märks tydligt i bland annat innehållsförteckningen, som är mycket omfattande. Det finns dels en hel innehållsförteckning i början av boken som är en summering av alla volymerna, vilken sedan följs direkt av en innehållsförteckning för första volymen (som börjar exakt likadant). Av bokens 993 sidor utgörs 119 av innehållsförteckningar över kapitel, tabeller och illustrationer.

Registret är ganska omfattande (12 sidor), men mindre än vad den kunde ha varit, och inte helt utan sina brister. Exempelvis så ger en koll på "Diving Supervisor" hänvisning till kapitel 8 och sidan 26 där en Diving Supervisor har ansvarspunkter under rubriken "Predive Inspection" för slangdykning, medan motsvarande avsnitt även finns i kapitel 7 under motsvarande avsnitt med samma rubrik ("Predive Inspection") för lättdykning, dock utan att denna sida finns med som hänvisning i registret.

Bokens sidor har inte en löpande numrering, utan sidnumren inleds med kapitelnummer och sedan sidnummer inom kapitel åtskilt med ett bindestreck (ex 17-31 för 31:s sidan i kapitel 17). På motsvarande sätt har rubriknumren först kapitelnummer följt av bindestreck och avsnittsnummer som följs av punkt och underliggande avsnitts nummer (ex17-11.4.3).
Både kapitelnumreringen, men främst sidnumreringen kan förefalla ologiskt när man tittar i boken första gången, då appendix har egen sidnumrering och ligger utspridda i boken (de ligger i slutet av volym 1 och 5) och även innehållsregistret för de olika volymerna också har egen sidnumrering.
För att användaren skall kunna vara säker på att sidor inte fallit bort i tryckningen, så har alla blanka sidor i boken förklarande text i form av "Page Left Blank Intentionally".

En liten miss finns dock i innehållsförteckningen. I den summerade innehållsförteckningen för hela boken, så har det blivit fel med bladen, så att ena sidan har som sista punkt 15-20.3, och nästa sida fortsätter på 16-2.3, stället för 15-20.4 som återfinns två uppslag senare tillsammans med alla saknade punkter till och med 16-2.2. Det har härvid även blivit fel med sidnumren för själva innehållsförteckningen, och bland annat har sidnumret xxxiv i innehållsförteckningen har tilldelats två olika blad. Samma fel förekommer i PDF-versionen av "US Navy Diving Manual – Revision 5".
Några andra tryckfel som smugit sig in är:
Sida 1-1: Istället för rubrik "History of Diving" så står "isto of i i" då bokstäver fallit bort.
Sida 2-1: Istället för rubrik "Underwater Physics" så står "e ate si s" då bokstäver fallit bort.
Sida 2-14 så börjar det mitt i en mening, då en bit av texten fallit bort.
Sida 2-17 så är det två översta raderna samma som de två sista på sidan innan.
Vidare finns ett otal tillfällen där stavfel och formateringsfel smugit sig in.

Tidigare utgåvor av boken:
Manual For Divers: 1905 (föregångare till U.S. Navy Diving Manual)
U.S. Navy Diving Manual: 1916
U.S. Navy Diving Manual, revision 1: 1956
U.S. Navy Diving Manual, revision 2: 1988
U.S. Navy Diving Manual, revision 3: 1993
U.S. Navy Diving Manual, revision 4: 1999
U.S. Navy Diving Manual, revision 5: 2005
U.S. Navy Diving Manual, revision 6: 2008
(Notera dock att samma revision kan vara utgiven vid flera olika tillfällen i form av omtryckning med mindre rättningar. Det finns även utgåvor på DC-ROM.)


Revision 6 och 7

I och med utgivningen av revision 6 våren 2008, som inte är tillgänglig i bokform på den civila marknaden ännu, så har "US Navy Diving Manual" genomgått sin största förändring sedan 1956.
De kapitel som främst berörs av ändringar från revision 5 är:
9 Air Decompression
14 Surface Supplied Mixed-Gas Diving Procedures
17 Closed-Circuit Mixed-Gas UBA Diving
18 Mk 16 Mod 1 Closed-Circuit Mixed-Gas UBA.
20 Diagnosis And Treatment Of Decompression Sickness And Arterial Gas Embolism
21 Recompression Chamber Operation
Men även vissa mindre justeringar förekommer i andra kapitel.
Det är i princip förändringarna i kapitel 9 som kan vara intressanta för sportdykare, så vida man inte dyker med återandningsapparat, varvid även ändringarna i kapitel 17 (och eventuellt kapitel 18) kan vara intressanta.
Se separat inlägg nedan för en jämförelse på rubriknivå.

Arbetet med nästa utgåva, revision 7, är redan påbörjat.


Betyg: fyra av fem, för att det är ett fantastiskt referensverk för dykning, men samtidigt innehåller en hel del som inte rör sportdykare och så omfattande att det kan vara svårt att hitta det man söker utan att ha läst igenom boken innan.


Relaterade länkar:
Google Books sida om olika utgåvor av boken:
http://books.google.se/books?q=us+navy+diving+manual
"US Navy Diving Manual" rev 5 som PDF (cirka 20 MB):
http://www.supsalv.org/pdf/Diveman.pdf
"US Navy Diving Manual" rev 5 som ZIP-fil:
http://www.coralspringsscuba.com/miscellaneous/usn_manual.htm
Office of the Director of Ocean Engineering, Supervisor of Salvage and Diving (SUPSALV):
http://www.supsalv.org
Den amerikanska flottans sida dykeriverksamhet med uppdateringar kring manualen:
http://www.supsalv.org/00c3_publications.asp?destPage=00c3&pageID=3.9
Tråd på TheDecoStop om 6:e upplagan (kräver inloggning):
http://thedecostop.com/forums/showthread.php?t=30782&highlight=navy+diving+manual
Direktlänk till PDF-version av "US Navy Diving Manual – revision 6" (cirka 20 MB):
http://www.supsalv.org/pdf/DiveMan_rev6.pdf
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2008-07-18 09:00:23
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Recension: "U.S. NAVY DIVING MANUAL" Pär Ahlgren 2008-07-18 09:00
svara Fullständig innehållsförteckning – för intresseradPär Ahlgren2008-07-18 09:02
svara Ändringar i rev 6 på rubriknivå - för intresseradePär Ahlgren2008-07-18 09:04
svara Sv: Recension: "U.S. NAVY DIVING MANUAL"Jonas Andersson2008-07-18 09:20
svara Sv: Recension: "U.S. NAVY DIVING MANUAL"Peter Steinhoff2008-07-18 09:49
svara Sv: Sv: Recension: "U.S. NAVY DIVING MANUAL"Peter Steinhoff2008-07-18 10:12

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: