Namn: Lösen:

Ändringar i rev 6 på rubriknivå - för intresserade

(Läst 689 gånger.)
Stäng »

Du måste vara inloggad för att skicka mail!
Anmäl detta inlägg till våra moderatorerRubriker som tillkommer eller utgår i "U.S. Navy Diving Manual - revision 6" (jämfört med revision 5) på rubriknivå är listade nedan per kapitel.
(Några fall av ändrade rubriknummer, dvs förskjutning av nummerföljd, är nedan registrerat som "Utgått" på det gamla numret, och "Nytt" på det nya numret för enhetlig redovisning.)

Förändringarna i kapitel 6, 8, 13, 14, 20 och 21 är av sådan karaktär att det medför föga skillnader mellan revision 5 och 6 för sportdykare. Ändringarna i kapitel 17 rör endast användare av återandningsapparater, och kapitel 18 endast användare av den specifika återandningsapparaten i kapitlet.
Den mest relevanta skillnaden för sportdykare är att man gjort om kapitel 9 om luftdykning, bland annat så har man gjort om tabellerna pga av för stort utfall av tryckfallssjuka.

Kapitel 6 Operational Planning And Risk Management
Nytt: 6-2.1.5 Ascent Training Operations

Kapitel 8 Surface Supplied Air Diving Operations
Utgår: 8-5.4 Flyaway Dive System (FADS) I
Utgår: 8-5.5 Flyaway Dive System (FADS) II
Utgår: 8-5.6 Flyaway Dive System (FADS) III
Nytt: 8-5.4 Flyaway Dive System (FADS) III
Nytt: 8-5.5 Oxygen Regulator Console Assembly (ORCA)
Utgår: 8-7.2.4 Shipboard Air Systems

Kapitel 9 Air Decompression
Utgår: 9-3.3 Decompression Table
Utgår: 9-3.4 Decompression Schedule
Utgår: 9-3.5 Decompression Stop
Utgår: 9-3.6 Depth
Utgår: 9-3.7 Equivalent Single Dive Bottom Time
Utgår: 9-3.8 Unlimited/No-Decompression (No “D”) Limit
Utgår: 9-3.9 Repetitive Dive
Utgår: 9-3.10 Repetitive Group Designation
Utgår: 9-3.11 Residual Nitrogen
Utgår: 9-3.12 Residual Nitrogen Time
Utgår: 9-3.13 Single Dive
Utgår: 9-3.14 Single Repetitive Dive
Utgår: 9-3.15 Surface Interval
Nytt: 9-3.3 Total Decompression Time
Nytt: 9-3.4 Total Time of Dive
Nytt: 9-3.5 Deepest Depth
Nytt: 9-3.6 Maximum Depth
Nytt: 9-3.7 Stage Depth
Nytt: 9-3.8 Decompression Table
Nytt: 9-3.9 Decompression Schedule
Nytt: 9-3.10 Decompression Stop
Nytt: 9-3.11 No-Decompression (No “D”) Limit
Nytt: 9-3.12 No-Decompression Dive.
Nytt: 9-3.13 Decompression Dive
Nytt: 9-3.14 Surface Interval
Nytt: 9-3.15 Residual Nitrogen
Nytt: 9-3.16 Single Dive
Nytt: 9-3.17 Repetitive Dive
Nytt: 9-3.18 Repetitive Group Designator
Nytt: 9-3.19 Residual Nitrogen Time
Nytt: 9-3.20 Equivalent Single Dive
Nytt: 9-3.21 Equivalent Single Dive Time
Nytt: 9-3.22 Surface Decompression
Nytt: 9-3.23 Exceptional Exposure Dive
Utgår: 9-4 DIVE RECORDING
Nytt: 9-4 DIVE CHARTING AND RECORDING
Utgår: 9-5 TABLE SELECTION
Utgår: 9-5.1 Decompression Tables Available
Utgår: 9-5.2 Selection of Decompression Schedule
Utgår: 9-6 ASCENT PROCEDURES
Nytt: 9-5 THE AIR DECOMPRESSION TABLES
TABLES
Utgår: 9-6.1 Rules During Ascent
Utgår: 9-6.1.1 Ascent Rate
Utgår: 9-6.1.2 Decompression Stop Time
Utgår: 9-6.2 Variations in Rate of Ascent
Utgår: 9-6.2.1 Delays in Arriving at the First Stop
Utgår: 9-6.2.2 Travel Rate Exceeded
Utgår: 9-6.3 Asymptomatic Omitted Decompression
Utgår: 9-6.3.1 Planned and Unplanned Omitted Decompression
Utgår: 9-6.3.2 Treating Omitted Decompression with Symptoms
Utgår: 9-6.3.3 Treating Omitted Decompression in Specific Operational Environments
Utgår: 9-6.3.4 Ascent from 20 Feet or Shallower (Shallow Surfacing) with Decompression Stops Required
Utgår: 9-6.3.5 Ascent from 20 Feet or Shallower with No Decompression Stops Required
Utgår: 9-6.3.6 Ascent from Deeper than 20 Feet (Uncontrolled Ascent)
Utgår: 9-6.3.7 Asymptomatic Uncontrolled Ascent
Utgår: 9-6.3.8 Development of Symptoms
Nytt: 9-6 GENERAL RULES FOR THE USE OF AIR DECOMPRESSION Nytt: 9-6.1 Selecting the Decompression Schedule
Nytt: 9-6.2 Descent Rate
Nytt: 9-6.3 Ascent Rate
Nytt: 9-6.4 Decompression Stop Time
Nytt: 9-6.5 Last Water Stop
Nytt: 9-6.6 Eligibility for Surface Decompression
Utgår: 9-7 UNLIMITED/NO-DECOMPRESSION LIMITS AND REPETITIVE GROUP DESIGNATION TABLE FOR UNLIMITED/NO-DECOMPRESSION AIR DIVES
Utgår: 9-7.1 Example
Utgår: 9-7.2 Solution
Nytt: 9-7 NO-DECOMPRESSION LIMITS AND REPETITIVE GROUP Nytt: 9-7.1 Optional Shallow Water No-Decompression Table
DESIGNATION TABLE FOR NO-DECOMPRESSION AIR DIVES
Utgår: 9-8 U.S. NAVY STANDARD AIR DECOMPRESSION TABLE
Utgår: 9-8.1 Example
Utgår: 9-8.2 Solution
Nytt: 9-8 THE AIR DECOMPRESSION TABLE
Nytt: 9-8.1 In-Water Decompression on Air
Nytt: 9-8.2 In-Water Decompression on Air and Oxygen
Nytt: 9-8.2.1 Procedures for Shifting to 100% Oxygen at 30 or 20 fsw
Nytt: 9-8.2.2 Air Breaks at 30 and 20 fsw
Nytt: 9-8.3 Surface Decompression on Oxygen (SurDO2)
Nytt: 9-8.3.1 Surface Decompression on Oxygen Procedure
Nytt: 9-8.3.2 Surface Decompression from 30 and 20 fsw
Nytt: 9-8.4 Selection of the Mode of Decompression
Utgår: 9-9.1 Residual Nitrogen Timetable for Repetitive Air Dives
Utgår: 9-9.1.1 Example
Utgår: 9-9.1.2 RNT Exception Rule
Nytt: 9-9.1 Repetitive Dive Procedure
Nytt: 9-9.2 RNT Exception Rule
Nytt: 9-9.3 Repetitive Air-MK 16 Dives
Nytt: 9-9.4 Order of Repetitive Dives
Utgår: 9-10 SURFACE DECOMPRESSION
Utgår: 9-10.1 Surface Decompression Table Using Oxygen
Utgår: 9-10.1.1 Example
Utgår: 9-10.1.2 Loss of Oxygen Supply in the Chamber (40 fsw Chamber Stop)
Utgår: 9-10.1.3 CNS Oxygen Toxicity (40 fsw Chamber Stop)
Utgår: 9-10.1.4 Repetitive Dives
Utgår: 9-10.2 Surface Decompression Table Using Air
Utgår: 9-10.2.1 Example
Utgår: 9-10.2.2 Solution
Utgår: 9-10.2.3 Repetitive Dives
Nytt: 9-10 EXCEPTIONAL EXPOSURE DIVES
Utgår: 9-11 EXCEPTIONAL EXPOSURE DIVES
Utgår: 9-11.1 Surface Decompression Procedures for Exceptional Exposure Dives
Utgår: 9-11.1.1 If oxygen is available at the 30 fsw stop in the water:
Utgår: 9-11.1.2 If no oxygen is available at the 30 fsw stop in the water:
Utgår: 9-11.2 Oxygen System Failure (Chamber Stop)
Nytt: 9-11 VARIATIONS IN RATE OF ASCENT
Nytt: 9-11.1 Travel Rate Exceeded
Nytt: 9-11.2 Early Arrival at the First Decompression Stop
Nytt: 9-11.3 Delays in Arriving at the First Decompression Stop
Nytt: 9.11.4 Delays in Leaving a Stop or Between Decompression Stops
Nytt: 9-12 EMERGENCY PROCEDURES
Nytt: 9-12.1 Bottom Time in Excess of the Table
Nytt: 9-12.2 Loss of Oxygen Supply in the Water
Nytt: 9-12.3 Contamination of Oxygen Supply with Air
Nytt: 9-12.4 CNS Oxygen Toxicity Symptoms (Non-convulsive) at 30 or 20 fsw Water Stop
Nytt: 9-12.5 Oxygen Convulsion at the 30- or 20-fsw Water Stop
Nytt: 9-12.6 Surface Interval Greater than 5 Minutes
Nytt: 9-12.7 Decompression Sickness During the Surface Interval
Nytt: 9-12.8 Loss of Oxygen Supply in the Chamber
Nytt: 9-12.9 CNS Oxygen Toxicity in the Chamber
Nytt: 9-12.10 Asymptomatic Omitted Decompression
Nytt: 9-12.10.1 No-Decompression Stops Required
Nytt: 9-12.10.2 Omitted Decompression Stops at 30 and 20 fsw
Nytt: 9-12.10.3 Omitted Decompression Stops Deeper than 30 fsw
Nytt: 9-12.11 Decompression Sickness in the Water
Nytt: 9-12.11.1 Diver Remaining in the Water
Nytt: 9-12.11.2 Diver Leaving the Water
Utgår: 9-12 DIVING AT HIGH ALTITUDES
Nytt: 9-13 DIVING AT ALTITUDES
Utgår: 9-13 ASCENT TO ALTITUDE AFTER DIVING/FLYING AFTER DIVING
Nytt: 9-14 ASCENT TO ALTITUDE AFTER DIVING/FLYING AFTER DIVING
Nytt: appendix 2A Optional Shallow Waterater Diving Tables

Kapitel 13 Mixed Gas Operational Planning
Utgått 13-3.10.3 Deep Diving System Requirements
Nytt: 13-8.3 Flyaway Dive System III Mixed Gas System (FMGS).

Kapitel 14 Surface Supplied Mixed-Gas Diving Procedures
Utgår: 14-3.9 30 fsw and 20 fsw Water Stops
Nytt: 14-3.9 Air Breaks at 30 and 20 fsw.
Nytt: 14-6 DIVING AT ALTITUDE

Kapitel 17 Closed-Circuit Mixed-Gas UBA Diving
Nytt: 17-2.3.6 Gas Addition, Exhaust, and Monitoring.
Utgår: 17-10.1 Navy Dive Computer
Utgår: 17-10.2 Use of Constant ppO2 Decompression Tables
Utgår: 17-10.3 Combat Swimmer Multilevel Dive Tables
Utgår: 17-10.4 Monitoring ppO2
Utgår: 17-10.4.1 Rules for Using 0.7 ata Constant ppO2 in Nitrogen and in Helium
Decompression Tables
Utgår: 17-10.4.2 PPO2 Variances
Utgår: 17-10.5 MK16 MOD 0 Decompression Dives
Utgår: 17-10.5.1 Emergency Breathing System (EBS)
Utgår: 17-10.5.2 Asymptomatic Omitted Decompression
Utgår: 17-10.5.3 Symptomatic Omitted Decompression
Nytt: 17-10.1 Rules for Using 0.7 ata Constant ppO2 in Nitrogen and in Helium Decompression Tables
Nytt: 17-10.2 PPO2 Variances
Nytt: 17-10.3 Emergency Breathing System (EBS)
Nytt: 17-10.3.1 Emergency Decompression on Air
Nytt: 17-10.4 Asymptomatic Omitted Decompression
Nytt: 17-10.5 Symptomatic Omitted Decompression
Utgår: 17-11.1.3 Treating CNS Oxygen Toxicity Convulsions
Nytt: 17‑11.1.3 Treatment of Non-Convulsive Symptoms

Kapitel 18 Mk 16 Mod 1 Closed-Circuit Mixed-Gas UBA
Nytt: 18-7.4.2 EBS Ascent Procedures
Nytt: 18-8 MULTI-DAY DIVING
Utgår: 18-8 FLYING AFTER DIVING AND ALTITUDE DIVING PROCEDURES
Nytt: 18-9 ALTITUDE DIVING PROCEDURES AND FLYING AFTER DIVING
Utgår: 18-9 POSTDIVE PROCEDURES
Nytt: 18-10 POSTDIVE PROCEDURES
Utgår: 18-10 MEDICAL ASPECTS OF CLOSED-CIRCUIT MIXED-GAS UBA
Nytt: 18-11 MEDICAL ASPECTS OF CLOSED-CIRCUIT MIXED-GAS UBA

Kapitel 20 Diagnosis And Treatment Of Decompression Sickness And Arterial Gas Embolism
Utgår: 20-3.6.1 Treatment During Surface-Supplied HeO2 and MK 16 Operations
Utgår: 20-3.6.2 Treatment of Symptoms During Sur-D Surface Interval
Utgår: 20-3.6.3 Treating for Exceeded Sur-D Surface Interval
Utgår: 20-5.6.8 Abort Procedures
Utgår: 20-10.2 Oxygen Breathing Periods During Abort Procedure
Utgår: 20-10.3 Impending Natural Disasters or Mechanical Failures
Nytt: 20-10.2 Impending Natural Disasters or Mechanical Failures
Utgår: 20-11.1.7 Chamber Temperature
Nytt: 20-11.1.7 Environmental Temperature
Nytt: 20-12.3 Advanced Cardiac Life Support Drugs
Utgår: 20-12.3 Use of Emergency Kits
Nytt: 20-12.4 Use of Emergency Kits

Kapitel 21 Recompression Chamber Operation
Nytt: 21-1.3 Chamber Definitions
Utgår: 21-2.1.1 Chamber Volume
Utgår: 21-2.2 Modernized Chamber
Utgår: 21-2.3 Standard Navy Double Lock Recompression Chamber System (SNDLRCS)
Utgår: 21-2.4 Transportable Recompression Chamber System (TRCS)
Utgår: 21-2.5 Fly Away Recompression Chamber (FARCC)
Utgår: 21-2.6 Emergency Evacuation Hyperbaric Stretcher (EEHS)
Utgår: 21-2.7 Standard Features
Nytt: 21-2.2 Fleet Modernized Double-Lock Recompression Chamber
Nytt: 21-2.3 Recompression Chamber Facility (RCF)
Nytt: 21-2.4 Standard Navy Double Lock Recompression Chamber System (SNDLRCS)
Nytt: 21-2.5 Transportable Recompression Chamber System (TRCS)
Nytt: 21-2.6 Fly Away Recompression Chamber (FARCC)
Nytt: 21-2.7 Emergency Evacuation Hyperbaric Stretcher (EEHS)
Nytt: 21-2.8 Standard Features
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2008-07-18 09:04:26
2 606 postningar

mail 
Stäng »

Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Recension: "U.S. NAVY DIVING MANUAL" Pär Ahlgren 2008-07-18 09:00
svara Fullständig innehållsförteckning – för intresseradPär Ahlgren2008-07-18 09:02
svara Ändringar i rev 6 på rubriknivå - för intresseradePär Ahlgren2008-07-18 09:04
svara Sv: Recension: "U.S. NAVY DIVING MANUAL"Jonas Andersson2008-07-18 09:20
svara Sv: Recension: "U.S. NAVY DIVING MANUAL"Peter Steinhoff2008-07-18 09:49
svara Sv: Sv: Recension: "U.S. NAVY DIVING MANUAL"Peter Steinhoff2008-07-18 10:12

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: