Namn: Lösen:

Recension "VIDAREUTBILDNING I SPORTDYKNING"

(Läst 4 254 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Fullständig titel: "Vidareutbildning I Sportdykning – Lärobok I Tvåstjärnig Dykkurs"

Författare: J Lüttichau, J Boris & H J Hetebrügge, 2009 (första upplagan).

Fakta: 126 sidor, 211x240x8 mm, ISBN 978-91-977422-1-4

Omslag på boken:
https://www.dykarna.nu/fotoalbum/1471/260718.html

https://www.dykarna.nu/photos/2009/499420091002230925.jpgAllmänt:

Boken är Svenska Sportdykarförbundets (SSDF) nya bok för 2-stjärnig dykkurs (tillsammans med "Grundläggande Sportdykning" och "Dykpraxis"). Boken är en del av ett nordiskt samarbete, där denna bok är skriven i Danmark, översatt och modifierad i Norge, och nu slutligen översatt och modifierad även i Sverige. Den svenska versionen har tagit innehåll från både den danska och norska varianten, samt lagt till en del saker som är unika för svenska förhållanden.
Målgruppen för boken är ju självklart de som går dykutbildning inom SSDF, men boken kan med fördel även läsas av andra dykare, exempelvis dykare som har utbildat sig inom andra organisationer och vill brädda sina kunskapskällor med mer svenskanpassat material eller kanske instruktörer inom andra organisationer som vill få en större kunskap om hur SSDF utbildar.

Den danska ursprungsboken är skriven av Jonas Lüttichau, Jan Boris och Hans Jørgen Hetebrügge, och översättningen till svenska är gjord av Mats Gunnarsson (även projektledare för översättningen), Sten Meyer, Håkan Karlsson, Johanna Strömgren, Bodil Egeland, Jan Ekström och Niklas Johansson.


Innehållet:

Boken börjar med ett ganska stort avsnitt där man repetera och bygger vidare kring dykutrustning. Avsnittet går dock inte igenom det mest grundläggande som snorkel, mask och fenor, utan tittar mer på mer vital och kompletterande utrustning som regulatorer, torrdräkt, linrullar, lampor, mm. Boken förutsätter inte heller (som så många andra dykmanualer) att alla dyker med BCD, utan tar även upp mer teknisk utrustning som dubbelpaket, kanisterlampor och platta-vinge-konfiguration. Något man gör mycket bra är att beskriva hur regulatorer fungerar (principmässigt), och vad som är skillnader mellan medström/motström, kolv/membran och balanserad/obalanserad.

Boken fortsätter därefter med att titta på praktiska aspekter för dykning, så som exempelvis orientering under vattenytan, isdykning och en del praktiska saker kring vrakdykning. Till ovanligheterna i dykmanualer hittar man här avsnitt om lindykning (livlina) och det för SSDF självklara inslaget i form av mellanlina (parlina).

Boken har sedan ett kort och bra avsnitt om dykfysik, där man tittar på gaslagarna, nedkylning och tryckskillnadsskador. Avsnittet innehåller även några enkla och bra räkneexempel på laslagarna.

I kapitel 4 så tar man upp dykdatorer och förklarar hur SSDF’s dyktabell Nordisk Standardtabell fungerar. Även detta avsnitt har några övningsexempel, här avseende dykplanering med Nordisk Standardtabell.

Under avsnittet ”Tillämpad Dykning” så hittar man en del smått och gott, bland annat hur man gör en del knopar, kostråd, tips för träning, hur man kan förtöja i vrak, samt tips på övningar som man själv kan göra för att öka vattenvanan.

Det sista riktiga kapitlet i boken behandlar säkerhet, och tar upp SSDF’s käpphäst PLUMS och räddningsorganisationen vid dykning.

På slutet i boken hittar man kort information om vidareutbildning inom SSDF, och sist dyktabellen Nordisk Standardtabell och en omvandlingstabell för höghöjdsdykning.

Eftersom boken är kurslitteratur, så hittar man även sidor med blankrader för egna anteckningar lite var stans i boken.


Ingående kapitel:

Förord
Introduktion
1 - Utrustning
2 - Dykmetoder
3 - Dykfysik & Dykmedicin
4 - Dyktabeller & Dykdatorer
5 - Tillämpad Dykning
6 - Planering & Säkerhet
7 - Vidareutbildning
Bilaga - Nordisk Standardtabell

(Se inlägg nedan för fullständig innehållsförteckning)


Smakprov ut boken:

Utdrag från introduktionen, s 9:
"Att vidareutveckla sin sportdykning ställer nya krav, ger fler möjligheter och mer ansvar till dig som tar detta steg. När du har genomfört den tvåstjärniga kursen och fått det tvåstjärniga certifikatet är du en kompetent dykare med en god utbildning som öppnar nya dörrar i dykningens värld.
När man vidareutbildar sig i dykning är det viktigt att ha i minnet att även om undervattensvärlden är fascinerande så måste man visa den respekt. Lika viktigt som att få utmaningar för att utveckla sina färdigheter, lika viktigt är det att känna sina egna begränsningar, så väl fysiska som psykiska. Ju mer man lär sig, desto mer inser man vikten av att planera och organisera sin dykning så att man får god säkerhet.
"

Utdrag från kapitel 1 "Utrustning" och avsnittet "Regulatorer" och underavsnittet "Observera! " om med- och motströmsventiler, s 20-21:
"Det finns dock några saker du måste vara uppmärksam på om ditt andrasteg är av motströmstyp. Om förstastegets säte blivit gammalt och börjar läcka kommer sekundärtrycket att stiga och pressa samman sätet och konan i andrasteget hårdare och hårdare tills någon av slangarna spricker. Ett medströmsandrasteg fungerar däremot som en övertrycksventil och kommer i det ögonblick fjädern inte orkar hålla emot det stigande trycket helt enkelt att friflöda."

Utdrag från kapitel 2 "Dykmetoder", avsnittet "Navigation Utan Kompass" och underavsnittet "Stranddyk", om orientering vid stranddyk, s 36:
"Först och främst kan du, när du simmar ut, se hur sandrevlarna (vågmönster i sanden) på botten ligger i förhållande till land, oftast är de parallella med land men det förekommer lokala skillnader beroende på väder och bottenförhållanden. Genom att titta på dem vet du om du rör dig längs med land, utåt eller tillbaka mot land. För att bestämma om du är på väg från eller mot land kan du kontrollera djupet. Om du är på väg bort från land blir det oftast djupare och om du är på väg mot land blir det grundare. Du kan bli lurad om det finns bottenformationer som går både upp och ner."

Utdrag från kapitel 2 "Dykmetoder", avsnittet "Vrakdykning" och underavsnittet "Navigation" om nedstigningslinan, s 48:
"När du kommer ner på vraket är det viktigt att notera var nedstigningslinan är fastgjord. Vilket djup sitter den på, sitter den i fören, mitt på, eller i aktern? Är det på styrbords eller babords sida? Är det några karakteristiska föremål där linan är fastgjord? Det kan vara ankarspel eller en del av överbyggnaden. Att lägga märke till saker under din simtur gör det enklare att hitta tillbaka till uppstigningslinan."

Utdrag från kapitel 4 "Dyktabeller & Dykdatorer" och avsnittet "Om Tabeller Överskrids", s 78:
"Om du under ett dyk inser att du har överskridit maxtiden för direktuppstigning ska du göra ett extra långt säkerhetsstopp, cirka 10 minuter.
När du väl är på ytan ska du:
- Vara observant på symtom på tryckfallssjuka.
- Informera dykledaren om vad som har hänt.
- Undvik ansträngande aktiviteter.
- Se till att du Inte lämnas ensam de närmsta timmarna efter dyket.
- Gör Inget nytt dyk de närmsta 24 timmarna.
När man dyker efter tabellen men även har en dykdator, eller när parkamraten har en, kan man råka ut för att datorn visar att man ska göra säkerhetsstopp eller etappstopp innan tabellens tid är slut. Då ska man självklart följa datorns råd.
Man följer alltid den dator eller tabell som har kortast dyktid kvar.
"

Utdrag från kapitel 5 "Tillämpad Dykning" och inledningstexten om fysisk träning, s 96:
"Det är viktigt att alla dykare är i god fysisk form även om dykning i sig inte är en fysiskt krävande sport. För det mesta simmar du lugnt och stilla runt och tittar på vrak och fiskar utan att få upp pulsen. Dykning kan dock vara krävande, framför allt när man minst anar det. Det kan vara motström som man ska kämpa sig igenom, det är många tunga saker som ska lyftas. Många erfarna dykare menar att de inte behöver bekymra sig om sin kondition eftersom de redan har låg luftförbrukning, men det finns många fler fördelar med att vara i form."


Kommentarer:

Boken är tidigare utgiven på danska, och även översatt till norska, dock i alla fallen med aningen avvikande innehåll beroende på nationell tillpassning.

Dykspråket i boken är inte lika präglad av utländska influenser, utan man får läsa om etappstopp istället för "decostopp", men vissa uttryck har smugit sig in som "bailoutflaska". Det högre inslaget av svenska uttryck kan säkert göra det lättare för de som har svårt för engelska att ta till sig innehållet.

Boken är rikligt illustrerad med både fotografier och teckningar, allt i färg, men alla är inte så förföriska och vissa saknar direkt koppling till texten.

Boken har en innehållsförteckning, men saknar tyvärr register.

Betyg: Fem av fem, för att det är en bra, snygg och välgjord manual anpassad till svenska förhållanden.


Relaterade länkar:
Google Books sida om boken:
http://books.google.se/books?id=7BNnPwAACAAJ&dq=Vidareutbildning+I+Sportdykning
Recension av den föregående boken för Grundkursen inom SSDF:
https://www.dykarna.nu/forum/bokrecension-grundlaggande-sportdykning-305383
Bibliotekssökning på Libra för att se var man kan låna boken:
http://libris.kb.se/bib/11418078
Svenska Sportdykarförbundets (SSDF) sida om boken:
http://iof3.idrottonline.se/default.aspx?id=1999
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2009-10-02 23:14:56
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Recension "VIDAREUTBILDNING I SPORTDYKNING" Pär Ahlgren 2009-10-02 23:14
svara Fullständig innehållsförteckning för intresseradePär Ahlgren2009-10-02 23:18
svara Sv: Fullständig innehållsförteckning för intresseradeAlexander Blosfeld2009-10-03 14:37
svara Sv: ModernSten Meyer2009-10-03 16:12
svara Om någon undrar varför Sten Meyer...Pär Ahlgren2009-10-03 20:42
svara Sv: Recension "VIDAREUTBILDNING I SPORTDYKNING"Victor Micu2009-10-03 16:01
svara Sv: UniktSten Meyer2009-10-03 16:15
svara Exempel på svenskhet i bokenPär Ahlgren2009-10-03 20:39
svara Sv: Exempel på svenskhet i bokenSten Meyer2009-10-03 22:39
svara Julerbjudande från SSDF 2009Pär Ahlgren2009-11-29 16:52

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: